Éves jelentés 2022

MÉRLEG 2022. XII. 31.

1

0

3

8

9

3

9

5

6

5

1

1

1

1

4

0

1

Statisztikai számjel

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Eszközök (aktívák)
adatok millió Ft-ban

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Összesen

Élet

Nem-élet

Egyéb, fel nem osztott

Összesen

a

b

c

d

e

A. Immateriális javak

9,267

2,454

6,671

106

9,231

B. Befektetések

163,296

112,924

65,470

0

178,394

I. Ingatlanok

2,031

0

1,990

0

1,990

ebből: saját használatú ingatlanok

2,031

0

1,990

0

1,990

II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban

2,926

0

3,082

0

3,082

1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés anya- és
leányvállalatban

2,926

0

3,082

0

3,082

2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír anya- és
leányvállalattól, anya- és leányvállalatnak adott kölcsön

0

0

0

0

0

3. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés közös és társult
vállalkozásban

0

0

0

0

0

4. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír közös- és társult
vállalkozástól, közös és társult vállalkozásnak adott kölcsön

0

0

0

0

0

III. Egyéb befektetések

158,339

112,924

60,398

0

173,322

1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozásban

20,829

1,401

400

0

1,801

2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (II/2. és II/4.
kivételével)

137,028

111,109

59,998

0

171,107

3. Részesedés befektetési közösségben (investment pool)

0

0

0

0

0

4. Jelzáloggal fedezett kölcsön (II/2. és II/4. és III/5.
kivételével)

0

0

0

0

0

5. Egyéb kölcsön (II/2. és II/4. és III/4. kivételével)

482

414

0

0

414

6. Betétek hitelintézetnél

0

0

0

0

0

7. Más befektetések

0

0

0

0

0

IV. Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből eredő letéti
követelések

0

0

0

0

0

V. A befektetések értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

VI. Befektetések értékelési különbözete

0

0

0

0

0

C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked)
életbiztosítások szerződői javára végrehajtott
befektetések

75,083

73,679

0

0

73,679

D. Követelések

5,287

1,331

4,037

0

5,368

I. Közvetlen biztosítási ügyletből származó követelések

3,916

779

3,333

0

4,112

1. Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól

3,045

618

2,726

0

3,344

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

2. Követelések a biztosítási közvetítőktől

207

161

36

0

197

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

3. Egyéb közvetlen biztosítási tevékenységből származó
követelések

664

0

571

0

571

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekből

216

5

97

0

102

ebből:a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az életbiztosítási
díjtartalékból

0

0

0

0

0

IV. Egyéb követelések

1,155

547

607

0

1,154

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

227

0

337

0

337

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

V. Követelések értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VI. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

0

0

0

0

0

E. Egyéb eszközök

17,015

1,453

3,256

1

4,710

1. Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek

1,469

145

1,248

1

1,394

2. Bankbetétek, pénztár

15,546

1,308

2,008

0

3,316

3. Visszavásárolt saját részvények

0

0

0

0

0

4. Egyéb

0

0

0

0

0

F. Aktív időbeli elhatárolások

6,459

5,866

2,958

0

8,824

1. Kamatok, bérleti díjak

1,237

1,453

1,161

0

2,614

2. Halasztott szerzési költségek

3,507

3,173

0

0

3,173

3. Egyéb aktív időbeli elhatárolások

1,715

1,240

1,797

0

3,037

Eszközök összesen

276,407

197,707

82,392

107

280,206

Budapest, 2023. május 23.

………………………………………
Zatykó Péter
első számú
ügyvezető

………………………………………
Zsigri Gábor
vezető aktuárius

………………………………………
Varga
Krisztián
számviteli rendért felelős vezető

MÉRLEG 2022. XII. 31.

1

0

3

8

9

3

9

5

6

5

1

1

1

1

4

0

1

Statisztikai számjel

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Források (passzívák)
adatok millió Ft-ban

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Összesen

Élet

Nem-élet

Egyéb, fel nem osztott

Összesen

a

b

c

d

e

A. Saját tőke

41,678

15,614

24,421

107

40,142

I. Jegyzett tőke

6,374

3,633

2,741

0

6,374

ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

0

0

0

0

0

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

0

0

0

0

0

III. Tőketartalék

5,472

3,119

2,353

0

5,472

IV. Eredménytartalék (+/-)

16,578

4,686

13,195

65

17,946

V. Lekötött tartalék

891

315

571

0

886

VI. Értékelési tartalék

0

0

0

0

0

1. Értékhelyesbítés értékelési tartalék

0

0

0

0

0

2. Valós értékelés értékelési tartalék

0

0

0

0

0

ebből: biztosítottakra jutó rész

0

0

0

0

0

VII. Adózott eredmény (+/-)

12,363

3,861

5,561

42

9,464

B. Alárendelt kölcsöntőke

0

0

0

0

0

C. Biztosítástechnikai tartalékok

133,973

98,987

48,735

0

147,722

1. Meg nem szolgált díjak tartaléka [a) + b)]

15,165

140

17,488

0

17,628

a) bruttó összeg

15,438

193

17,609

0

17,802

b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

273

53

121

0

174

2. Matematikai tartalékok

90,037

92,662

6,283

0

98,945

a) életbiztosítási díjtartalék [aa)+ab)]

83,771

92,662

0

0

92,662

aa) bruttó összeg

83,771

92,662

0

0

92,662

ebből: viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (kockázati
biztosítás)(-)

0

0

0

0

0

b) betegségbiztosítási díjtartalék [ba)+bb)]

0

0

0

0

0

ba) bruttó összeg

0

0

0

0

0

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

c) balesetbiztosítási járadéktartalék [ca)+cb)]

7

0

6

0

6

ca) bruttó összeg

7

0

6

0

6

cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

d) felelősségbiztosítási járadéktartalék [da)+db)]

6,259

0

6,277

0

6,277

da) bruttó összeg

6,617

0

6,690

0

6,690

db) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

358

0

413

0

413

3. Függőkár tartalékok [a)+b)]

27,948

5,702

23,916

0

29,618

a) tételes függőkár tartalék[aa)+ab)]

20,617

4,990

17,681

0

22,671

aa) bruttó összeg

21,414

5,059

18,596

0

23,655

ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

797

69

915

0

984

b) IBNR tartalék [ba)+bb)]

7,331

712

6,235

0

6,947

ba) bruttó összeg

7,355

724

6,245

0

6,969

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

24

12

10

0

22

4. Díj-visszatérítési tartalék [a)+b)]

108

62

41

0

103

a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék [aa)+ab)]

35

0

35

0

35

aa) bruttó összeg

35

0

35

0

35

ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék [ba)+bb)]

73

62

6

0

68

ba) bruttó összeg

73

62

6

0

68

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

5. Káringadozási tartalék

0

0

0

0

0

6. Egyéb biztosítástechnikai tartalékok [a)+b)+c)]

715

421

1,007

0

1,428

a) nagy károk tartaléka

0

0

0

0

0

b) törlési tartalék[ba)+bb)]

619

335

370

0

705

ba) bruttó összeg

628

335

371

0

706

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

9

0

1

0

1

c) egyéb biztosítástechnikai tartalék [ca)+cb)]

96

86

637

0

723

ca) bruttó összeg

96

86

637

0

723

cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

D. Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési
egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás szerződői
javára (1+2)

75,083

73,679

0

0

73,679

1. bruttó összeg

75,083

73,679

0

0

73,679

2. viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

E. Céltartalékok

3,035

965

1,455

0

2,420

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2,928

875

1,455

0

2,330

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

107

90

0

0

90

3. Egyéb céltartalék

0

0

0

0

0

F. Viszontbiztosítóval szembeni letéti
kötelezettségek

0

0

0

0

0

G. Kötelezettségek

16,556

3,422

7,691

0

11,113

I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekből

6,671

1,869

5,804

0

7,673

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből

463

71

308

0

379

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

III. Kötelezettségek kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

IV. Hitelek

0

0

0

0

0

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

V. Egyéb kötelezettségek

9,422

1,482

1,579

0

3,061

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

7,063

0

533

0

533

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

VI. Kötelezettségek értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VII. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

0

0

0

0

0

H. Passzív időbeli elhatárolások

6,082

5,040

90

0

5,130

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

3

0

1

0

1

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

6,067

5,040

82

0

5,122

3. Halasztott bevételek

12

0

7

0

7

Források összesen

276,407

197,707

82,392

107

280,206

Budapest, 2023. május 23.

………………………………………
Zatykó Péter
első számú
ügyvezető

………………………………………
Pásztor Ferenc Gábor
vezető
aktuárius

………………………………………
Varga Krisztián
számviteli
rendért felelős vezető

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2022. XII. 31.

1

0

3

8

9

3

9

5

6

5

1

1

1

1

4

0

1

Statisztikai számjel

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

adatok millió Ft-ban

Megnevezés

Előző év összesen

Tárgy év összesen

A) Nem életbiztosítási ágnál

a

b

01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül

93,405

103,320

a) bruttó díj

97,382

109,260

b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)

2,911

3,497

c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)

945

2,343

d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak
tartalékának változásából (+/-)

121

100

02. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (C/06.
sorral egyezően)

0

0

03. Egyéb biztosítástechnikai bevétel

273

516

04. Károk ráfordításai

36,134

43,297

a) kárkifizetések és kárrendezési költségek

35,096

41,402

aa) kárkifizetések

32,260

38,230

1. bruttó összeg

35,787

38,325

2. viszontbiztosító részesedése (-)

3,527

95

ab) kárrendezési költségek

3,473

3,725

ac) bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésből
(-)

637

553

b) függőkárok tartalékainak változása (+/-)

1,038

1,895

ba) tételes függőkár tartalék változása (+/-)

2,122

2,030

1. bruttó összeg

2,073

2,199

2. viszontbiztosító részesedése (-)

-49

169

bb) IBNR tartalék változása (+/-)

-1,084

-135

1. bruttó összeg

-1,086

-140

2. viszontbiztosító részesedése (-)

-2

-5

05. Matematikai tartalékok változása (+/-)

310

17

a) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)

0

0

aa) bruttó összeg

0

0

ab) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

b) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

-1

0

ba) bruttó összeg

-1

0

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

c) felelősségbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

311

17

ca) bruttó összeg

352

72

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

41

55

06. Díj-visszatérítési tartalékok változása (+/-)

0

-1

a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

0

0

aa) bruttó összeg

0

0

ab) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék változása
(+/-)

0

-1

ba) bruttó összeg

0

-1

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

07. Káringadozási tartalék változása (+/-)

-115

0

08. Egyéb tartalékok változása (+/-)

-18

734

a) nagy károk tartalékának változása (+/-)

0

0

b) törlési tartalék változása (+/-)

-18

97

ba) bruttó összeg

-27

89

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

-9

-8

c) egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-)

0

637

ca) bruttó összeg

0

637

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

09. Nettó működési költségek

32,283

34,880

a) tárgyévben felmerült szerzési költségek

20,241

22,204

b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)

0

0

c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)

12,020

12,736

d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)

-22

60

10. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

14,192

21,561

A) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY
(01+02+03-04-05-06-07-08-09-10)

10,892

3,348

Megnevezés

Előző év összesen

Tárgy év összesen

B) Életbiztosítási ágnál

a

b

01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül

48,347

52,839

a) bruttó díj

48,555

53,096

b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)

242

237

c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)

7

21

d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak
tartalékának változásából (+/-)

-41

-1

02. Biztosítástechnikai bevételek befektetésekből

3,465

4,827

a) kapott osztalék és részesedés

0

0

ebből: kapcsolt vállalkozástól

0

0

b) egyéb befektetési bevételek

3,211

3,923

ebből: kapcsolt vállalkozástól

0

0

ba) biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei

0

0

bb) kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

3,211

3,923

c) befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések
egyéb bevételei

254

904

d) életbiztosításból allokált befektetési bevétel (C/05. sorral
egyezően) (-)

0

0

03. Befektetések nem realizált nyeresége

8,010

10,208

ebből: értékelési különbözet

0

0

04. Egyéb biztosítástechnikai bevétel

728

30

05. Károk ráfordításai

25,317

22,992

a) kárfizetések és kárrendezési költségek

24,668

23,218

aa) kárkifizetések

24,385

22,950

1. bruttó összeg

24,461

23,049

2. viszontbiztosító részesedése (-)

76

99

ab) kárrendezési költségek

300

309

ac) bevételek kármegtérítésből és kárrendezési
költségtérítésekből (-)

17

41

b) függőkárok tartalékainak változása (+/-)

649

-226

ba) tételes függőkár tartalék változása (+/-)

287

24

1. bruttó összeg

285

41

2. viszontbiztosító részesedése (-)

-2

17

bb) IBNR tartalék változása (+/-)

362

-250

1. bruttó összeg

360

-247

2. viszontbiztosító részesedése (-)

-2

3

06. Matematikai tartalékok változása (+/-)

8,084

8,892

a) életbiztosítási díjtartalék változása (+/-)

8,084

8,892

aa) bruttó összeg

8,084

8,892

ab) viszontbiztosító részesedése (kockázati biztosítás) (-)

0

0

b) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)

0

0

ba) bruttó összeg

0

0

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

c) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

0

0

ca) bruttó összeg

0

0

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

07. Díj-visszatérítési tartalékok változása (+/-)

-13

-4

a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

0

0

aa) bruttó összeg

0

0

ab) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék változása
(+/-)

-13

-4

ba) bruttó összeg

-13

-4

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

08. Káringadozási tartalék változása (+/-)

0

0

09. Egyéb tartalékok változása (+/-)

-115

-20

a) nagy károk tartalékának változása (+/-)

0

0

b) törlési tartalék változása (+/-)

-103

-10

ba) bruttó összeg

-101

-10

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

2

0

c) egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-)

-12

-10

ca) bruttó összeg

-12

-10

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

10. Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás
tartalékának változása (+/-)

2,973

-1,405

a) bruttó összeg

2,973

-1,405

b) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

11. Nettó működési költségek

12,101

12,841

a) tárgyévben felmerült szerzési költségek

7,405

8,056

b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)

419

334

c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)

4,285

4,451

d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)

8

0

12. Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekből

1,128

1,705

a) befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a
fizetett kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat

588

570

b) befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt
értékvesztése (+/-)

0

0

c) befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések
egyéb ráfordításai

540

1,135

13. Befektetések nem realizált vesztesége

5,672

17,090

ebből: értékelési különbözet

0

0

14. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

1,668

2,052

B) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY
(01+02+03+04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)

3,735

3,761

Megnevezés

Előző év összesen

Tárgy év összesen

C) Nem biztosítástechnikai elszámolások

-1,235

2,890

01. Kapott osztalék, részesedés

2,500

2,600

ebből: kapcsolt vállalkozástól

2,500

2,600

ebből: értékelési különbözet

0

0

02. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

1,771

4,082

ebből: kapcsolt vállalkozástól

0

0

03. Biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei

298

321

04. Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések
egyéb bevételei

1,352

4,546

05. Életbiztosításból allokált befektetési bevétel (B/02/d)
sorral egyezően)

0

0

06. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (-)
(az A/02. sorral egyezően)

0

0

07. Befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a
fizetett kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat

1,178

1,538

ebből: értékelési különbözet

0

0

08. Befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt
értékvesztése (+/-)

298

418

09. Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések
egyéb ráfordításai

3,606

5,368

10. Egyéb bevételek

1,943

3,191

11. Egyéb ráfordítások

4,017

4,526

D) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
(+/-A+/-B+01+02+03+04+05-06-07-08-09+10-11)

13,392

9,999

12. Rendkívüli bevételek

0

0

13. Rendkívüli ráfordítások

0

0

14. Rendkívüli eredmény (12-13)

0

0

E) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-D+/-14)

13,392

9,999

15. Adófizetési kötelezettség

1,029

535

F) ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-15 +/- 15/A)

12,363

9,464

Budapest, 2023. május 23.

………………………………………
Zatykó Péter
első számú
ügyvezető

………………………………………
Zsigri Gábor
vezető aktuárius

………………………………………
Varga
Krisztián
számviteli rendért felelős vezető

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább