Éves jelentés 2019

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG 2019. XII. 31.

1

0

3

8

9

3

9

5

6

5

1

1

1

1

4

0

1

Statisztikai számjel

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Eszközök (aktívák)
adatok millió Ft-ban

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Összesen

Élet

Nem-élet

Egyéb, fel nem osztott

Összesen

a

b

c

d

e

A. Immateriális javak

5,006

705

6,093

223

7,021

B. Befektetések

127,394

84,910

50,595

0

135,505

I. Ingatlanok

1,877

0

1,828

0

1,828

ebből: saját használatú ingatlanok

1,877

0

1,828

0

1,828

II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban

6,346

2

6,035

0

6,037

1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés anya- és leányvállalatban

4,851

2

5,331

0

5,333

2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír anya- és leányvállalattól, anya- és leányvállalatnak adott kölcsön

1,495

0

704

0

704

3. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés közös és társult vállalkozásban

0

0

0

0

0

4. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír közös- és társult vállalkozástól, közös és társult vállalkozásnak adott kölcsön

0

0

0

0

0

III. Egyéb befektetések

119,171

84,908

42,732

0

127,640

1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban

19,182

5,812

13,721

0

19,533

2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (II/2. és II/4. kivételével)

99,547

78,712

29,011

0

107,723

3. Részesedés befektetési közösségben (investment pool)

0

0

0

0

0

4. Jelzáloggal fedezett kölcsön (II/2. és II/4. és III/5. kivételével)

0

0

0

0

0

5. Egyéb kölcsön (II/2. és II/4. és III/4. kivételével)

442

384

0

0

384

6. Betétek hitelintézetnél

0

0

0

0

0

7. Más befektetések

0

0

0

0

0

IV. Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből eredő letéti követelések

0

0

0

0

0

V. A befektetések értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

VI. Befektetések értékelési különbözete

0

0

0

0

0

C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott befektetések

66,695

69,889

0

0

69,889

D. Követelések

5,023

2,167

3,684

0

5,851

I. Közvetlen biztosítási ügyletből származó követelések

2,736

643

2,819

0

3,462

1. Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól

2,439

636

2,104

0

2,740

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

2. Követelések a biztosítási közvetítőktől

130

7

168

0

175

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

3. Egyéb közvetlen biztosítási tevékenységből származó követelések

167

0

547

0

547

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekből

65

6

128

0

134

ebből:a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az életbiztosítási díjtartalékból

0

0

0

0

0

IV. Egyéb követelések

2,222

1,518

737

0

2,255

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

857

0

397

0

397

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

V. Követelések értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VI. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

0

0

0

0

0

E. Egyéb eszközök

6,727

2,503

5,557

1

8,061

1. Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek

1390.4

257

1,692

1

1,950

2. Bankbetétek, pénztár

5,337

2,246

3,865

0

6,111

3. Visszavásárolt saját részvények

0

0

0

0

0

4. Egyéb

0

0

0

0

0

F. Aktív időbeli elhatárolások

7,116

5,303

1,994

0

7,297

1. Kamatok, bérleti díjak

1,020

768

162

0

930

2. Halasztott szerzési költségek

3,449

4,044

0

0

4,044

3. Egyéb aktív időbeli elhatárolások

2,647

491

1,832

0

2,323

Eszközök összesen

217,961

165,477

67,923

224

233,624

Budapest, 2020. április 30.

………………………………………
Zatykó Péter
első számú ügyvezető

………………………………………
Zsigri Gábor
vezető aktuárius

………………………………………
Varga Krisztián
számviteli rendért felelős vezető

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG 2019. XII. 31.

1

0

3

8

9

3

9

5

6

5

1

1

1

1

4

0

1

Statisztikai számjel

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Források (passzívák)
adatok millió Ft-ban

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Összesen

Élet

Nem-élet

Egyéb, fel nem osztott

Összesen

a

b

c

d

e

A. Saját tőke

32,217

12,774

21,413

224

34,411

I. Jegyzett tőke

6,374

3,633

2,741

0

6,374

ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

0

0

0

0

0

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

0

0

0

0

0

III. Tőketartalék

5,472

3,119

2,353

0

5,472

IV. Eredménytartalék (+/-)

7,638

1,154

6,169

197

7,520

V. Lekötött tartalék

784

300

551

0

851

VI. Értékelési tartalék

0

0

0

0

0

1. Értékhelyesbítés értékelési tartalék

0

0

0

0

0

2. Valós értékelés értékelési tartalék

0

0

0

0

0

ebből: biztosítottakra jutó rész

0

0

0

0

0

VII. Adózott eredmény (+/-)

11,949

4,568

9,599

27

14,194

B. Alárendelt kölcsöntőke

0

0

0

0

0

C. Biztosítástechnikai tartalékok

103,048

73,543

38,291

0

111,834

1. Meg nem szolgált díjak tartaléka [a) + b)]

9,676

136

11,175

0

11,311

a) bruttó összeg

9,802

180

11,285

0

11,465

b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

126

44

110

0

154

2. Matematikai tartalékok

69,234

68,070

7,161

0

75,231

a) életbiztosítási díjtartalék [aa)+ab)]

62,142

68,070

0

0

68,070

aa) bruttó összeg

62,142

68,070

0

0

68,070

ebből: viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (kockázati biztosítás)(-)

0

0

0

0

0

b) betegségbiztosítási díjtartalék [ba)+bb)]

0

0

0

0

0

ba) bruttó összeg

0

0

0

0

0

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

c) balesetbiztosítási járadéktartalék [ca)+cb)]

9

0

9

0

9

ca) bruttó összeg

9

0

9

0

9

cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

d) felelősségbiztosítási járadéktartalék [da)+db)]

7,083

0

7,152

0

7,152

da) bruttó összeg

7,368

0

7,486

0

7,486

db) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

285

0

334

0

334

3. Függőkár tartalékok [a)+b)]

23,245

4,820

19,533

0

24,353

a) tételes függőkár tartalék[aa)+ab)]

16,707

4,300

12,837

0

17,137

aa) bruttó összeg

17,289

4,319

13,988

0

18,307

ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

582

19

1,151

0

1,170

b) IBNR tartalék [ba)+bb)]

6,538

520

6,696

0

7,216

ba) bruttó összeg

6,557

531

6,718

0

7,249

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

19

11

22

0

33

4. Díj-visszatérítési tartalék [a)+b)]

59

49

44

0

93

a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék [aa)+ab)]

35

0

35

0

35

aa) bruttó összeg

35

0

35

0

35

ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék [ba)+bb)]

24

49

9

0

58

ba) bruttó összeg

24

49

9

0

58

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

5. Káringadozási tartalék

115

0

115

0

115

6. Egyéb biztosítástechnikai tartalékok [a)+b)+c)]

719

468

263

0

731

a) nagy károk tartaléka

21

0

21

0

21

b) törlési tartalék[ba)+bb)]

563

347

242

0

589

ba) bruttó összeg

609

379

245

0

624

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

46

32

3

0

35

c) egyéb biztosítástechnikai tartalék [ca)+cb)]

135

121

0

0

121

ca) bruttó összeg

135

121

0

0

121

cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

D. Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás szerződői javára (1+2)

66,695

69,889

0

0

69,889

1. bruttó összeg

66,695

69,889

0

0

69,889

2. viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

E. Céltartalékok

1,058

830

476

0

1,306

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

957

725

476

0

1,201

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

101

105

0

0

105

3. Egyéb céltartalék

0

0

0

0

0

F. Viszontbiztosítóval szembeni letéti kötelezettségek

0

0

0

0

0

G. Kötelezettségek

7,950

3,663

5,870

0

9,533

I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekből

3,577

768

4,361

0

5,129

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből

362

39

344

0

383

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

III. Kötelezettségek kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

IV. Hitelek

0

0

0

0

0

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

V. Egyéb kötelezettségek

4,011

2,856

1,165

0

4,021

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

1,057

621

424

0

1,045

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

VI. Kötelezettségek értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VII. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

0

0

0

0

0

H. Passzív időbeli elhatárolások

6,993

4,778

1,873

0

6,651

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

1

2

0

0

2

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

6,962

4,752

1,873

0

6,625

3. Halasztott bevételek

30

24

0

0

24

Források összesen

217,961

165,477

67,923

224

233,624

Budapest, 2020. április 30.

………………………………………
Zatykó Péter
első számú ügyvezető

………………………………………
Pásztor Ferenc Gábor
vezető aktuárius

………………………………………
Varga Krisztián
számviteli rendért felelős vezető

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) EREDMÉNYKIMUTATÁS 2019. XII. 31.


1

0

3

8

9

3

9

5

6

5

1

1

1

1

4

0

1

Statisztikai számjel

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

adatok millió Ft-ban

Megnevezés

Előző év összesen

Tárgy év összesen

A) Nem életbiztosítási ágnál

a

b

01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül

69,294

81,066

a) bruttó díj

74,239

85,540

b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)

2,270

2,651

c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)

2532

1,900

d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (+/-)

143

-77

02. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (C/06. sorral egyezően)

0

0

03. Egyéb biztosítástechnikai bevétel

614

607

04. Károk ráfordításai

30,334

33,365

a) kárkifizetések és kárrendezési költségek

29,358

33,055

aa) kárkifizetések

26,614

30,129

1. bruttó összeg

26,829

30,229

2. viszontbiztosító részesedése (-)

215

100

ab) kárrendezési költségek

3,073

3,349

ac) bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésből (-)

329

423

b) függőkárok tartalékainak változása (+/-)

976

310

ba) tételes függőkár tartalék változása (+/-)

504

-308

1. bruttó összeg

398

269

2. viszontbiztosító részesedése (-)

-106

577

bb) IBNR tartalék változása (+/-)

472

618

1. bruttó összeg

453

631

2. viszontbiztosító részesedése (-)

-19

13

05. Matematikai tartalékok változása (+/-)

-288

66

a) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)

0

0

aa) bruttó összeg

0

0

ab) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

b) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

-1

-1

ba) bruttó összeg

-1

-1

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

c) felelősségbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

-287

67

ca) bruttó összeg

-194

116

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

93

49

06. Díj-visszatérítési tartalékok változása (+/-)

0

2

a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

0

0

aa) bruttó összeg

0

0

ab) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

0

2

ba) bruttó összeg

0

2

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

07. Káringadozási tartalék változása (+/-)

0

0

08. Egyéb tartalékok változása (+/-)

36

53

a) nagy károk tartalékának változása (+/-)

0

0

b) törlési tartalék változása (+/-)

36

53

ba) bruttó összeg

38

35

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

2

-18

c) egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-)

0

0

ca) bruttó összeg

0

0

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

09. Nettó működési költségek

24,774

28,298

a) tárgyévben felmerült szerzési költségek

16,462

18,993

b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)

0

0

c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)

8,308

9,415

d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)

-4

110

10. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

5,773

10,486

A) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03-04-05-06-07-08-09-10)

9,279

9,403

Megnevezés

Előző év összesen

Tárgy év összesen

B) Életbiztosítási ágnál

a

b

01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül

40,798

42,772

a) bruttó díj

41,052

42,954

b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)

180

195

c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)

137

-62

d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (+/-)

-63

49

02. Biztosítástechnikai bevételek befektetésekből

3,048

3,206

a) kapott osztalék és részesedés

0

0

ebből: kapcsolt vállalkozástól

0

0

b) egyéb befektetési bevételek

2,922

3,105

ebből: kapcsolt vállalkozástól

0

0

ba) biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei

0

0

bb) kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

2,922

3,105

c) befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei

126

101

d) életbiztosításból allokált befektetési bevétel (C/05. sorral egyezően) (-)

0

0

03. Befektetések nem realizált nyeresége

5,050

8,563

ebből: értékelési különbözet

0

0

04. Egyéb biztosítástechnikai bevétel

191

134

05. Károk ráfordításai

26,585

25,639

a) kárfizetések és kárrendezési költségek

26,716

24,800

aa) kárkifizetések

26,533

24,589

1. bruttó összeg

26,563

24,720

2. viszontbiztosító részesedése (-)

30

131

ab) kárrendezési költségek

218

235

ac) bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésekből (-)

35

24

b) függőkárok tartalékainak változása (+/-)

-131

839

ba) tételes függőkár tartalék változása (+/-)

-115

776

1. bruttó összeg

-136

788

2. viszontbiztosító részesedése (-)

-21

12

bb) IBNR tartalék változása (+/-)

-16

63

1. bruttó összeg

-21

64

2. viszontbiztosító részesedése (-)

-5

1

06. Matematikai tartalékok változása (+/-)

5,029

5,928

a) életbiztosítási díjtartalék változása (+/-)

5,029

5,928

aa) bruttó összeg

5,029

5,928

ab) viszontbiztosító részesedése (kockázati biztosítás) (-)

0

0

b) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)

0

0

ba) bruttó összeg

0

0

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

c) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

0

0

ca) bruttó összeg

0

0

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

07. Díj-visszatérítési tartalékok változása (+/-)

6

33

a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

0

0

aa) bruttó összeg

0

0

ab) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

6

33

ba) bruttó összeg

6

33

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

08. Káringadozási tartalék változása (+/-)

0

0

09. Egyéb tartalékok változása (+/-)

201

-40

a) nagy károk tartalékának változása (+/-)

0

0

b) törlési tartalék változása (+/-)

218

-26

ba) bruttó összeg

243

-20

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

25

6

c) egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-)

-17

-14

ca) bruttó összeg

-17

-14

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

10. Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás tartalékának változása (+/-)

-7,347

3,193

a) bruttó összeg

-7,347

3,193

b) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

11. Nettó működési költségek

11,637

11,383

a) tárgyévben felmerült szerzési költségek

6,878

7,383

b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)

374

-595

c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)

4,387

4,595

d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)

2

0

12. Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekből

696

710

a) befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat

429

420

b) befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+/-)

0

0

c) befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai

267

290

13. Befektetések nem realizált vesztesége

7,581

2,475

ebből: értékelési különbözet

0

0

14. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

1,188

996

B) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03+04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)

3,511

4,358

Megnevezés

Előző év összesen

Tárgy év összesen

C) Nem biztosítástechnikai elszámolások

106

841

01. Kapott osztalék, részesedés

2,500

2,500

ebből: kapcsolt vállalkozástól

2,500

2,500

ebből: értékelési különbözet

0

0

02. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

1,078

1,639

ebből: kapcsolt vállalkozástól

11

18

03. Biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei

247

258

04. Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei

913

851

05. Életbiztosításból allokált befektetési bevétel (B/02/d) sorral egyezően)

0

0

06. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (-) (az A/02. sorral egyezően)

0

0

07. Befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat

1,481

-441

ebből: értékelési különbözet

0

0

08. Befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+/-)

1,490

1,007

09. Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai

694

1,644

10. Egyéb bevételek

2,081

2,432

11. Egyéb ráfordítások

3,048

4,629

D) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A+/-B+01+02+03+04+05-06-07-08-09+10-11)

12,896

14,602

12. Rendkívüli bevételek

0

0

13. Rendkívüli ráfordítások

0

0

14. Rendkívüli eredmény (12-13)

0

0

E) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-D+/-14)

12,896

14,602

15. Adófizetési kötelezettség

947

408

F) ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-15 +/- 15/A)

11,949

14,194

Budapest, 2020. április 30.

………………………………………
Zatykó Péter
első számú ügyvezető

………………………………………
Zsigri Gábor
vezető aktuárius

………………………………………
Varga Krisztián
számviteli rendért felelős vezető

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább