Vagyon és felelősségbiztosítások

Vállalkozások vagyonbiztosítása

Vagyoni kárainak fedezetére a tényleges kockázatkezelési igények szerinti vagyonbiztosítási csomag állítható össze a vállalkozások és intézmények részére. A tűz és elemi károk biztosítása mellett olyan kiegészítő biztosítások is választhatók ügyfeleink részére, amelyek a biztosítható vagyoni kockázatok szinte teljes körére fedezetet nyújtanak. A vagyonbiztosítási csomagban igénybe vett egyes biztosítási elemeket ügyfeleink a tűz-robbanás és villámcsapás kockázatok fedezetét magában foglaló alap-vagyonbiztosítás mellett – a kockázati viszonyok figyelembevétel mellett – szabadon választhatják meg.

Tűz- és elemi károk biztosítása

A vállalkozások vagyonbiztosítása a tűz, robbanás és összeroppanás, valamint villámcsapás kockázatokra igénybe vehető alap-vagyonbiztosításra épül. Az alap-vagyonbiztosítás további biztosítási elemek igénybevételével kiterjeszthető a vihar, árvíz és felhőszakadás, jégverés és hónyomás, vezetékek törése, idegen légi és földi jármű vagy tűzoltó berendezések meghibásodása okozta károk, elektromos áram okozta tűzkárok, tűzkár nélküli füst- és koromszennyeződés, a villámcsapás másodlagos hatásával összefüggő kockázatokra.

A tűz- és elemi károk biztosítása a működő vállalkozások, intézmények valamennyi saját vagyontárgyára, illetve a kártérítési felelősséggel használatukban lévő idegen vagyontárgyakra köthető.

Kiegészítő biztosítások

Az alap-vagyonbiztosítás mellett kiegészítő biztosítások köthetőek, melyek keretén belül további biztosítási események bekövetkezésével okozott károkra is fedezetet nyújtunk. A kiegészítő biztosítási elemeket ügyfeleink igényeik és kockázati viszonyaik szerint választhatják meg.
A kiegészítő betöréses lopás és rablásbiztosítás a biztosított vagyontárgyak eltulajdonításával okozott olyan károkra nyújt fedezetet, melyek lezárt helyiségbe történt dolog elleni erőszakkal, külsérelmi nyomok hátrahagyásával történt behatolás következményei. t. A biztosítás kiterjed a feltétlelekben meghatározott rablás, és küldöttrablás okozta károkra is.

A kiegészítő üvegtörés-biztosítás az alap-vagyonbiztosításban biztosított épületek, építmények szerkezetileg beépített üvegezésében, nyílászáróinak üvegezésében, belső üvegezésében, üveg cégtábláiban és üvegfóliáiban bekövetkező károkra nyújt fedezetet.

A kiegészítő tűzüzemszünet-biztosítás az alap-vagyonbiztosításban foglalt tűz, robbanás és villámcsapás káresemények okozta olyan üzemszüneti veszteségekre nyújt védelmet, amely veszteségeket a biztosított folyamatos üzemmenet mellett kigazdálkodhatott volna.

Vállalkozások felelősségbiztosítása

A vállalkozások és intézmények vagyoni káraik mellett a gazdálkodási, működési körükben bekövetkezett, nem várt események miatt kártérítési felelősséggel is tartozhatnak. Ezen kockázatok kezelésére az alap-vagyonbiztosítás mellett igénybe vehető felelősségbiztosítási elemekkel bővíthetik ügyfeleink biztosítási fedezetüket. A felelősségbiztosítási csomag elemeit a tevékenységi körnek, termelési és szolgáltatási tevékenység sajátosságainak megfelelően kínáljuk.*

Általános (tevékenységi) felelősségbiztosítás

  • A tevékenységi felelősségbiztosítás – mint általános felelősségbiztosítás – keretében megtérítjük azokat a károkat, amelyeket a biztosított – a szerződésben megjelölt és jogszerűen folytatott – tevékenységével személyi sérüléses és/vagy szerződésen kívüli tárgyrongálás formájában, idegen harmadik személynek okozott, és az így okozott károkért a magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
  • A tevékenységi felelősségbiztosítás igénybevétele mellett a vagyon- és felelősségbiztosítási csomag további elemei biztosítják a teljeskörű kockázatkezelési igények kielégítését.
  • Az üzemi baleseti és egyéb munkáltatói felelősségbiztosítás fedezetet nyújt a munkáltató felelősségi körébe tartozó üzemi balesettel, valamint a munkavállalóval (dolgozóval, tagokkal, stb.), munka/tagsági jogviszonnyal összefüggésben keletkező olyan károkra, amelyekért a biztosított – mint munkáltató – a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
  • A vállalkozások termékfelelősség-biztosítása keretén belül a biztosító megtéríti azokat a károkat, amelyekért a biztosított vállalkozás kizárólag, mint a termék gyártója, forgalmazója vagy importálója a polgári jog és a termékfelelősségre vonatkozó szabályok szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
  • A szolgáltatás-felelősségbiztosítás keretében megtéríti a biztosító azokat a károkat, melyeket a biztosított szerződéses partnereinek a szerződés teljesítése – szolgáltatás – körében hibás teljesítéssel okozott, feltéve, hogy az így okozott károkért a biztosított a magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Vállalkozások és intézmények részére ajánlott biztosítási szolgáltatásaink részletes feltételeit a biztosítási termékek szabályzatai tartalmazzák. Indokolt esetben ügyfeleink speciális biztosítási igényeinek kielégítésére a szabályzatokban részletezett feltételektől eltérő, egyedi biztosítási szerződés köthető a szükséges kockázatelbírálást követően.

Az Alfa Vienna Insurance Group Zrt.Corporate Üzletága értékesítési hálózatán és központi egységein keresztül közvetlenül elérhető. Biztosítási tanácsadással, a biztosítási ajánlat tényleges igényekhez igazodó összeállításához adott szakmai segítséggel, széles körű vállalati és intézményi biztosítási szolgáltatásainkkal készséggel állunk jelenlegi és jövőbeni ügyfeleink rendelkezésére.

Alfa Vienna Insurance Group Zrt. Corporate Üzletág
1091 Budapest, Üllői út 1.
Telefon: +36-1-477-4808 /1 mellék
e-mail: vagyonuzletag@alfa.hu

Kárbejelentés esetén

Kapcsolódó dokumentumok

File neveMegjegyzésHatályosMéretLetöltés
Alfa Trend Master II. vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok

VV-TVF-Z-230801

90.18 KB LetöltésElőnézet
Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II.

CARII-SZ-230801

512.89 KB LetöltésElőnézet
Szerelés biztosítás (EAR) II.

EARII-SZ-230801

430.54 KB LetöltésElőnézet
Szakmai felelősségbiztosítási feltételek

SZAF-SZ-230801

485.14 KB LetöltésElőnézet
Biztosítási termékismertető - Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II.

VV-CARII-PID-230801

344.95 KB LetöltésElőnézet
Biztosítási termékismertető - Szerelés Biztosítás (EAR) II.

VV-EARII-PID-230801

373.64 KB LetöltésElőnézet
Vállalati Vagyonbiztosítások 1. sz. függelék

VV-PL-230801

215.87 KB LetöltésElőnézet
Biztosítási termékismertető - Alfa Szakmai felelősségbiztosítások

VV-SZF-PID-230801

343.46 KB LetöltésElőnézet
Biztosítási termékismertető - Alfa Totál II Vagyonbiztosítás

VV-TOTALII-VSZ-PID-230801

344.82 KB LetöltésElőnézet
Alfa Totál II. vagyonbiztosítás feltételek

VV-TOTALII-VSZ-230801

611.50 KB LetöltésElőnézet
Alfa Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

VV-TRENDII-FSZ-230801

483.45 KB LetöltésElőnézet
Biztosítási termékismertető - Alfa Trend II Felelősségbiztosítás

VV-TRENDII-FSZ-PID-230801

377.34 KB LetöltésElőnézet
Alfa Trend II. vagyonbiztosítási feltételek

VV-TRENDII-VSZ-230801

718.91 KB LetöltésElőnézet
Biztosítási termékismertető - Alfa Trend II Vagyonbiztosítás

VV-TRENDII-VSZ-PID-230801

375.31 KB LetöltésElőnézet
Alfa Trend Master II. vagyonbiztosítási feltételek711.05 KB LetöltésElőnézet
Biztosítási termékismertető - Trend Master Vagyonbiztosítás

VV-TrendMaster-VSZ-PID-230801

376.26 KB LetöltésElőnézet
Engedményező nyilatkozat Corporate Igazgatóság

ENY-CI-230801-digitalis

448.00 KB LetöltésElőnézet
Lízing nyilatkozat

LNYF-CI-230801-digitalis

304.70 KB LetöltésElőnézet
Zálogkötelezetti nyilatkozat - vállalati ügyfelek részére

ZKNY-FHZB-CI-230801-digitalis

309.37 KB LetöltésElőnézet
Zálogkötelezetti nyilatkozat külföldi hitelező esetén - vállalati ügyfelek részére

ZKNY-KH-CI-230801

292.92 KB LetöltésElőnézet

2014.03.15-hatállyal a Ptk. módosítás miatt értékesítésből kivont,
korábbi szabályzatok:

2017.06.30-i hatállyal az értékesítésből kivont, korábbi szabályzatok:

* Fontos tudni, hogy a szerződéses szabályzatban rögzített, a szerződő szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával kapcsolatos esetekben a kifizetett kártérítési összeget a szerződőtől a biztosító a polgári jog szabályai szerint visszakövetelheti!

 

További Nagyvállalati biztosításaink