Kötelező biztosítás (KGFB) – online akár 50% díjkedvezménnyel

 • Évfordulós váltás akár jelentős kedvezményekkel!
 • Díjazzuk a hűséget!
 • Egyszerűen, online megköthető
 • Gyors és biztonságos online díjfizetés
Kötelező online akár 50% kedvezménnyel

Ne vesszen el a sok ajánlat között! Kössön nálunk online, akár 50% kedvezménnyel!

A kötelező az kötelező

Alfa Kötelező biztosításunk árát igyekeztünk jelentős kedvezményekkel csökkenteni úgy, hogy Ön a lehető legkedvezőbb díjon tehessen eleget törvényi kötelezettségeinek.

Személygépjárművek esetén elérhető kedvezményeink:

 • Extra partnerkedvezmény (-50%, max. 50 000 Ft) vagy
 • Partnerkedvezmény (akár 3 500 Ft)
 • Kedvező korrekciós szorzók

Ezekkel az újonnan kötött, vagy már meglévő biztosításokkal veheti igénybe GFB kedvezményeinket:

 • Alfa Lakásbiztosítás
 • Alfa Életbiztosítások
 • Alfa Casco biztosítás
 • Alfa Balesetbiztosítás

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás

Kösse meg kötelezőjét akár 50%-kal olcsóbban!

 

Kötelező + Lakásbiztosítás

A kedvezményt igénybe veheti, ha a kötelezőre és a lakásbiztosításra ugyanazon a napon tesz ajánlatot, vagy a lakásbiztosítást a kötelező biztosítás kockázatviselési kezdete előtti 120 napban kötötte. További feltétel, hogy a kötelező biztosítás Bonus-Malus besorolása A00-B10 közötti legyen és a lakásbiztosítás éves díja meghaladja a 25000 Ft-ot*.

*(2022.11.01-től érvényes).

Kötelező + Életbiztosítás

A kedvezményt igénybe veheti, ha a kötelezőre és életbiztosításra ugyanazon a napon tesz ajánlatot, vagy az életbiztosítást a kötelező biztosítás kockázatviselési kezdete előtti 120 napban kötötte. További feltétel, hogy a kötelező biztosítás Bonus-Malus besorolása A00-B10 közötti legyen.

Kötelező + Balesetbiztosítás*

A kedvezményt igénybe veheti, ha a kötelezőre és a balesetbiztosításra ugyanazon a napon teszt ajánlatot, vagy a balesetbiztosítást a kötelező kockázatviselési kezdete előtti 120 napban kötötte. További feltétel, hogy a kötelező biztosítás Bonus-Malus besorolása A00-B10 közötti legyen és a balesetbiztosítás éves díja meghaladja a 40 000 Ft-ot.

*(2022.11.01-től érvényes).

 

A tájékoztatás nem minősül teljes körűnek, további információk a kötelező gépjármű biztosítással kapcsolatos kedvezményeinkről itt érhetőek el.

Hallgasson Ön is elégedett ügyfeleinkre!

Anonim értékelés
Az értékelés beküldve: 2023.03.02
Nagyon hasznos és kényelmes, hogy a gépjármű adatait rendszám alapján be tudja tölteni az ajánlatkészítő oldal. Jól kezelte a felsorolásban nem szereplő autótípust és ami mezőt egyszer kitöltöttem, azt többet nem kellett.
Anonim értékelés
Az értékelés beküldve: 2023.01.13
Szerintem jó választás! A többi biztosítás is itt van, és az utasbiztosítást is itt kötöm.
Anonim értékelés
Az értékelés beküldve: 2022.12.28
NAGY MÚLTTAL RENDELKEZŐ, MEGBÍZHATÓ BIZTOSÍTÓTÁRSASÁGRÓLVAN SZÓ.
Anonim értékelés
Az értékelés beküldve: 2022.12.19
Kényelmes, olcsó. Mindent egy helyen.
Anonim értékelés
Az értékelés beküldve: 2022.12.14
Ne sajnálják az időt és az energiát az online kitöltésre a honlapon, mert megéri.
Anonim értékelés
Az értékelés beküldve: 2022.12.08
Csak bátran! Stabil, megbízható.

A gatyája is rámegy a kötelezőre?
Váltson, és válasszon minket!

Díjszámítás

Váltsak vagy maradjak? – Tippek a zökkenőmentes biztosítóváltáshoz!

 

Mikor érdeklődjek a kötelező biztosítás váltás iránt?

A biztosítók kötelezettsége, hogy az ügyfeleket index díjukról az évforduló előtt legalább 50 nappal korábban értesítsék. Amennyiben évfordulója előtt 50 nappal megismerte index díját és érdekli a biztosítóváltás, akkor még 20 napja marad, hogy döntsön.

Honnan tudom meg az évfordulóm?

Minden biztosítási kötvényen szerepel az évforduló dátuma. Ha nem találja biztosítási kötvényét, kérdezze meg biztosítójától, meg kell adniuk a pontos dátumot. Néhány biztosítónál a postai csekkeken is szerepel az évforduló dátuma, ezért érdemes lehet azt is megnéznie.

Mikor érdemes váltani?

A meghirdetett tarifák alapján ellenőrizze, hogy milyen díjakat kínálnak a különböző biztosító társaságok. Érvényes biztosítása következő évi díjáról aktuális biztosítója küld értesítést. Gyakran ez a díj megegyezik az újonnan kötött szerződések díjával, így a kötelező biztosítás váltás kalkulátorokban erről is információt kap.

Hogyan tud váltani?

A felmondásra szigorú szabályok vonatkoznak, amit be kell tartani. Csak a határidőre a biztosítóhoz beérkezett felmondás szabályos. Társaságunk a vele szerződött biztosítók esetén átvállalja a biztosítóhoz történő eljuttatást akkor, ha hozzánk küldi meg aláírva a felmondást még határidő előtt. A kötelező biztosítás kalkulátorunkban az ajánlat véglegesítése után pontos és személyre szabott tájékoztatást adunk minden ügyfelünknek a felmondás és váltás menetéről.

Gyakran Ismételt Kérdések

A KGFB egy felelősség típusú biztosítás, amely a károsultvédelem szem előtt tartásával a jármű üzemeltetése során a biztosított felelősségi körbe tartozó károkozás esetén megtéríti a biztosított helyett az okozott kárt a károsult felé. Ezt a típusú biztosítást minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartójának kötelező megkötnie és hatályban tartania.

A biztosítás a jármű üzemeltetése során okozott dologi és személyi sérüléses károkra nyújt fedezetet.

A fedezet mértéke dologi károk esetén 1 220 000, személyi sérüléses károk esetén 6 070 000 Eurónak megfelelő forint összeghatárig terjed.

 • A biztosítási fedezet kiterjed az Európai Gazdasági Térség és Svájc területére, valamint a Zöldkártya Rendszerbe tartozó területekre.
 • A Zöldkártya Rendszerbe tartozó területekről a MABISZ oldalán tájékozódhat (https://mabisz.hu/nemzeti-iroda/).

A biztosítás nem terjed ki arra a kárra, amely:

 • a károkozó gépjárműben elhelyezett tárgyakban keletkezett, ha ezek nem a gépjárművel utazók személyi használatára szóló tárgyak;
 • a károkozó gépjárműben keletkezett;
 • a károkozó gépjármű biztosítottjainak egymással szembeni igényéből származó dologi kárként, illetve elmaradt haszonként keletkezett;
 • sugárzó, toxikus anyagok és termékek hatására, vagy az egészségügyi hatóságok részéről a sugárzás káros hatásainak megszüntetését célzó intézkedések folytán keletkezett;
 • a gépjármű balesete nélkül az út burkolatában keletkezett;
 • a gépjármű – forgalomban való részvétele nélkül – munkagépként való használata során keletkezett;
 • álló gépjárműre fel-, illetve arról való lerakodás következtében keletkezett;
 • üzemi balesetnek minősül, és a gépjármű javítási vagy karbantartási munkái során keletkezett;
 • gépjárműverseny vagy az ahhoz szükséges edzés során következett be;
 • környezetszennyezéssel a gépjármű balesete nélkül keletkezett;
 • a gépjármű üzemeltetésével egyéb vagyontárgyban folyamatos állagrongálással okozott, illetőleg állagromlásból adódott;
 • háború, háborús cselekmény, terrorcselekmény következményeként keletkezett.

A szerződőt, illetve a biztosított(ak)at az alábbi kötelezettségek terhelik:

 • szerződéskötési kötelezettség az üzembentartói jog keletkezésétől;
 • közlési és változás-bejelentési kötelezettség a szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása alatt;
 • díjfizetési kötelezettség;
 • együttműködési és kárenyhítési kötelezettség

 • a biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg;
 • a biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a szerződés tartalmazza a szerződő és a biztosító megállapodása szerint;
 • a díjfizetés történhet egy, kettő, négy, vagy több részletben a termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatókban foglaltak figyelembe vételével;
 • postai csekken, banki és egyéb szolgáltatókon keresztül történő átutalással, csoportos beszedéssel, avagy bankkártyás teljesítéssel;
 • a biztosítási díjat annak esedékességétől számított 60. napig meg kell fizetni, különben a szerződés megszűnik.

 • a biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik;
 • a biztosítási fedezet megszűnik különösen
  • a jármű eladása, avagy az üzembentartói jog megszűnésének napján;
  • évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján;
  • határozott időtartamú szerződés esetén a lejárat napján;
  • díjnemfizetés esetén a türelmi idő (60 nap) leteltével.

 • évfordulóra indoklás nélkül – költségmentesen – felmondható legalább 30 nappal az évfordulót megelőzően;
 • de a szerződés megszűnik érdekmúlás (ide értve a forgalomból való végleges kivonást) és díjnemfizetés esetén is;
 • közös megegyezéssel akkor szüntethető meg a szerződés, ha ahhoz a biztosító is hozzájárul.

 

További kérdések és válaszok ezen a linken érhetőek el.

 

Dokumentumok és ügyintézés

2024.09.01-től érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifa

2024.07.16-tól érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifa

2024.07.01-től érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifa

2024.06.01-től érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifa

2024.05.01-től érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifa

2024.04.01-től érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifa

2024.03.20-tól érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifa

2024.03.01-től érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifa

2024.02.01-től érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifa

2024.01.01-től érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifa

2023.12.01-től érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifa

2023.11.01-től érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifa

2023.10.01-től érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifa

2023.09.01-től érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifa

2023.08.01-től érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifa

2023.07.01-től érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifa

2023.06.01-től érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifa

2023.05.01-től érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifa

2023.04.01-től érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifa

2023.03.17-től érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifa

2023.03.11-től érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifa

2023.03.01-től érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifa

A biztosításhoz tartozó dokumentumokat, tájékoztatókat, korábbi tarifákat itt érheti el.

A biztosításhoz kapcsolódó ügyintézési lehetőségekért kérjük, hogy ezt az oldalunkat látogassa meg.