Az Opti és Maxi Casco csomagok mellé
most AJÁNDÉKOT adunk!

 • Kedvezményes díjak a legnépszerűbb márkájú autókra
 • Személyre szabható védelem
 • Szupergyors kalkuláció csupán néhány adat megadásával!
Casco biztosítás kedvezményes díjakkal
Az Útitárs Casco olcsóbb, mint hinné – 2024. május - akció

Kössön Opti vagy Maxi Casco csomagot most garantált ajándékkal!

Akik 2024. május 15 – június 17-ig Opti vagy Maxi Casco csomagot kötnek az alfa.hu weboldalon keresztül, és negyedéves, féléves, vagy éves díjfizetési gyakoriságot választanak, azoknak ajándék csomagtartó rendszerezőt adunk a készlet erejéig (50 db).

Kalkulálok

Védje autóját velünk, de úgy, ahogy Ön akarja!

 

Az autó sok család számára a második legértékesebb vagyontárgy, sokszor kell őrizetlenül hagynunk, sokaknak a mindennapja múlik ezen.

Az Alfa CASCO biztosítással kedvezményes díjon megvédheti gépjárművét. Állítsa össze gépjárművének egyedi, igényeinek megfelelő CASCO csomagját.

Védje autóját velünk, de úgy, ahogy Ön akarja!

Igényei alapján testre szabható.
Válasszon kiegészítőinkből: fizessen csak azért, amire szüksége van!

Díjszámítás

A CASCO-ról elterjedt tévhit, hogy drága.
Nézze meg példaszámításainkat, havonta pár ezer forintért megvásárolhatja a védelmet gépjárművének

Casco egy 2017-es Suzuki Swiftre

Suzuki Swift (2017)
1.2 GL benzines 69 kW

6.097 Ft / hó

teljeskörű védelem*

 

Casco egy 2016-os Dacia Logan MCV-re

Dacia Logan MCV (2016)
1.0 Access benzines 54 kW

5.383 Ft / hó

teljeskörű védelem*

 

Casco egy 2011-es Opel Astra H Caravanra

Opel Astra H Caravan (2011)
1.6 benzines

5.308 Ft / hó

teljeskörű védelem*

 

1978.02.01. születési dátummal rendelkező, Pest megyei, Fót településen élő szerződőre vonatkozik, csoportos beszedéssel, havonta történő fizetéssel. A teljeskörű védelem tartalmazza az elemi kár-, tűzkár-, üvegkár-, töréskár- és lopáskár biztosításokat. Kiegészítő szolgáltatásokat nem tartalmaz, de ezekkel az Ön igényei alapján bővíthetőek a csomagok.

Hallgasson Ön is elégedett ügyfeleinkre!


Anonim értékelés
Az értékelés beküldve: 2023.02.26
Hosszú távon a biztonság az első! Több éve Önöknél van a KGFB és Cascom is. Nagyon jól megtervezett az online ügyfélportál. Utóbbi a legnyomatékosabb okom.

Anomin értékelés
Az értékelés beküldve: 2023.02.22.
Csak ajánlani tudom.

Anonim értékelés
Az értékelés beküldve: 2023.02.05
Gyors, egyszerű, kedvező díjtarifa. Megbízhatóság.

Anonim értékelés
Az értékelés beküldve: 2023.02.03.
Minél előbb annál jobb! Bármikor bekövetkezhet baleset és egyéb kár! Számomra a legmegfelelőbb volt a kalkuláció során.

Kössön a pénztárcájának is megfelelő CASCO biztosítást most percek alatt!

Díjszámítás

Maximalizálja védelmét, de ne fizessen olyanért, amire nincs is szüksége!

Az Alfa CASCO biztosítása számos szolgáltatást kínál, így Ön szabadon állíthatja össze személyre szabott cascoját.

 

Lopáskár biztosításLopáskár biztosítás

A gépjármű teljes eltulajdonítása, vagy részlopás-kár esetén a Biztosító a gépjármű káridőponti értékét téríti meg.


Kátyúkár biztosításKátyúkár biztosítás

Arra az esetre, ha a jármű kátyúba fut, és emiatt futóműve vagy kormányműve megsérül.


Rágcsálókár-biztosításRágcsálókár-biztosítás

A jármű motorterében található berendezésekben és alkatrészekben rágcsálók okozta olyan károk fedezetére, amelynek következtében a jármű üzemképtelenné válik (pl. elrágják az elektromos vezetéket).


BalesetbiztosításBalesetbiztosítás

Arra az esetre, ha a gépjármű vezetője és/vagy utasa a baleset következtében egy éven belül életét veszti, vagy maradandó egészségkárosodást szenved.


Gyermekfelszerelés-biztosításGyermekfelszerelés-biztosítás

A gépjárműben szállított, legfeljebb 6 éves gyermek kényelmét és biztonságát szolgáló gyermekfelszerelésekben (pl. babakocsi, gyerekülés), valamint a gyermek etetéséhez és biztonságához használt elektronikai felszerelésekben (pl. bébiőr, ételmelegítő), töréskár, elemi és tűz kár miatt bekövetkező sérülésekre, illetve ezen tárgyaknak a gépjármű eltulajdonításából adódó kárára vonatkozik.


Kölcsöngépjármű-szolgáltatásKölcsöngépjármű-szolgáltatás

Kölcsöngépjármû-szolgáltatás igénybevétele esetén a térítés felső határa káreseményenként 100.000,– Ft


Gépjármű assistance szolgáltatásGépjármű assistance szolgáltatás

Európán belüli baleset, műszaki hiba vagy önhiba következtében fennálló menetképtelenség esetén a helyreállításban, a gépjármű ellopása esetén a jármű utasainak továbbutazásában nyújt segítséget.


Járművön kívül szállított sportfelszerelés biztosításJárművön kívül szállított sportfelszerelés biztosítás

A gépjárműre szabályosan felszerelt és a szerződő tulajdonában lévő sporteszközökre, illetve azok rögzítésére szolgáló felszerelésekre terjed ki, amennyiben a gépjármű töréskárt, elemi és tűzkárt szenved, és emiatt a sportfelszerelések sérülnek, megsemmisülnek.


Kisállat balesetbiztosításKisállat balesetbiztosítás

Arra az esetre, ha a szerződő tulajdonában vagy tartásában lévő kutyát vagy macskát szállító járművet olyan töréskár, elemi vagy tűzkár éri, melynek következtében a kisállat kezelést igénylő sérülést szenved.


Díjátvállalás munkanélküliség esetéreDíjátvállalás munkanélküliség esetére

Abban az esetben, ha a szerződő elveszíti a munkahelyét, 3 havi biztosítási díjat írunk jóvá.


Önrészmentes szélvédőkárbiztosításÖnrészmentes szélvédőkárbiztosítás

Amennyiben a szerződő gépjárművének szélvédője törés/repedés/kavics felverődés miatt nem javítható és cserélni kell, a szélvédő árából nem vonjuk le az önrészt.


poggyaszbiztositas kiegeszitoPoggyászbiztosítás

A lezárt járműben vagy lezárt poggyásztartóban elhelyezett személyes használati tárgyakban belföldön bekövetkező sérülés, elemi vagy tűzkár, illetve lopáskár esetére.


Rendszám és forgalmi engedély pótlás biztosításRendszám és forgalmi engedély pótlás biztosítás

A rendszám és forgalmi engedély ellopása vagy elvesztése esetén az okmányirodai költségek fedezetére.


UtasbiztosításUtasbiztosítás

Külföldi tartózkodás alatti megbetegedés vagy baleset miatti azonnali orvosi ellátás, valamint a poggyász külföldön történő eltulajdonítása esetére.


Aktív kárrendezés biztosításAktív kárrendezés biztosítás

Megtérítjük egy GFB káresemény következtében keletkezett károkat a károsult járműben a károkozó Biztosítója helyett.

 1. Csak „pléh károkat fizetünk”
 2. Szükséges a tisztázott jogalap
 3. A károkozónak érvényes felelősségbiztosítása kell legyen
 4. A területi hatály csak Magyarország

Casco business csomagBusiness csomag

A Business csomag két elemből áll:

 1. emelt (200.000 Ft) biztosítási összegű poggyászbiztosításból
 2. adatmentés biztosításból, mely utóbbi keretében megtéríti társaságunk a biztosítási esemény miatt sérült adathordozó adatvesztése esetén az adat-visszanyerési eljárás költségeit (szintén 200.000 Ft értékig).

Gyakran Ismételt Kérdések

A biztosítás – a szerződő felek (a szerződő és a biztosító) megállapodása szerint – az alábbi kockázatokra nyújthat fedezetet, illetve
a lenti szolgáltatásokra terjedhet ki. A biztosítás pontos kockázati körét és a fedezet terjedelmét az egyes szerződések tartalmazzák.

Kötelező biztosítási elemek:

 • gépjármű törés,
 • elemi és tűzkár,
 • üvegtörés.

Választható biztosítási elemek

 • lopás
 • kisállat baleset,
 • poggyászkár
 • munkanélküliség esetén a casco díj átvállalása,
 • balesetbiztosítás
 • önrészmentes szélvédőkár,
 • kölcsöngépjármű szolgáltatás
 • rágcsálókár,
 • segítségnyújtás (assistance szolgáltatás)
 • rendszám és forgalmi engedély pótlás költsége,
 • gyermekfelszerelés kárai
 • utasbiztosítási kockázatok,
 • járművön kívül szállított szabadidős felszerelések kárai
 • aktív kárrendezés,
 • kátyúkár
 • business csomag (emelt összegű poggyász- és adatmentés biztosítás).

A szerződés Európa területére – ideértve Törökország teljes területét is – érvényes. Nem terjed ki a biztosítás hatálya a volt Szovjetunió
utódállamaira, kivéve Észtország, Lettország, Litvánia, Ukrajna területét.

A biztosító kockázatviselése nem terjed ki pl. az olyan károkra, amelyek:

 • háborús, polgárháborús eseményekkel, sztrájkkal, tüntetéssel, bármiféle egyéb tömegmegmozdulással, terrorcselekménnyel közvetlen, vagy közvetett okozati összefüggésbe hozhatóak,
 • verseny, vagy arra való felkészülés során,
 • sugárzó anyagok és termékek hatására, vagy a sugárzás károsító hatásának megszüntetése céljából tett intézkedések következtében,
 • a káresemény időpontjában a járműtől elkülönítve (le-, illetve kiszerelve, vagy tartalékként) tárolt járműalkatrészekben, tartozékokban,
 • környezetszennyezés hatására következtek be.

Nem téríti meg a biztosító az olyan töréskárt, amely:

 • nem váratlan, akaraton kívüli és előre nem látható és egyben nem baleseti jelleggel következett be (pl. műszaki hiba, alkatrészleválás, anyagfáradás, anyaghiba, hűtőfolyadék megfagyás, nem megfelelő kenés miatt, stb.),
 • gyúlékony, robbanó, korrodáló vagy maró anyagoknak a biztosított járműben való szállítása idézett elő vagy súlyosbított.

A biztosító szolgáltatása nem terjed ki a gépjárműben keletkezett értékcsökkenésre.

A fenti felsorolás példálózó jellegű, a kizárásokat és korlátozásokat a biztosítási szerződés részletesen tartalmazza.

A biztosítás az egyes fedezetek illetve szolgáltatások tekintetében összegszerű és egyéb korlátozásokat (pl. önrészesedést, biztosítási összeget, limitet, elévülési idő) tartalmaz, amelyek részletesen szerepelnek a biztosítási szerződésben.

Mentesül a biztosító a vállalt kockázatok körébe tartozó károk megtérítése alól, amennyiben a biztosított (szerződő), vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója, illetőleg a biztosított gazdálkodó szervezet vezetője, a biztosított vagyontárgy kezelésével megbízott alkalmazottja, vagy megbízottja, tagja, illetőleg szerve jogellenesen és szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozta.

A kárenyhítési vagy kármegelőzési kötelezettségek megszegése a biztosító mentesülését vonja maga után.

A fenti felsorolás példálózó jellegű, a kizárásokat és korlátozásokat a biztosítási szerződés részletesen tartalmazza.

A szerződőt, illetve a biztosítottat az alábbi kötelezettségek terhelik:

 • közlési és változás-bejelentési kötelezettség a szerződés megkötésekor, valamint annak fennállása alatt,
 • díjfizetési kötelezettség,
 • együttműködési és kárenyhítési kötelezettség.

 • a biztosítási díj a biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg, de megállapodás esetén a díj részletekben is fizethető,
 • a biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a szerződés tartalmazza a szerződő és a biztosító megállapodása szerint,
 • a díjfizetés történhet egy, kettő, négy, vagy több részletben a termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatókban foglaltak figyelembe vételével; postai csekken, banki és egyéb szolgáltatókon keresztül történő átutalással, csoportos beszedéssel, avagy bankkártyás teljesítéssel,
 • a biztosítási díjat annak esedékesség napján kell megfizetni, ennek hiányában a biztosító díjfelszólítót küld, ha ez sem vezet eredményre, akkor a szerződés a díjjal fedezett időszak utolsó napjára visszamenő hatállyal megszűnik.

 • a biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik,
 • a biztosítási fedezet megszűnik különösen

a jármű eladása napján érdekmúlással,

évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján,

határozott időtartamú szerződés esetén a lejárat napján,

díjnemfizetés esetén a díjfelszólító levélben közölt póthatáridő eredménytelen elteltével a szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik (kivéve, ha a biztosító a díjkövetelést késedelem nélkül bírósági úton érvényesíti, vagy díjhalasztást ad díjrendezettség utolsó napjára visszamenőleg).

 • évfordulóra indoklás nélkül – költségmentesen – felmondható legalább 30 nappal az évfordulót megelőzően,
 • de a szerződés megszűnik érdekmúlás (ide értve a forgalomból való végleges kivonást) és díjnemfizetés esetén is

Kérjük, válassza ki az ügyintézés típusát »

 

Dokumentumok és ügyintézés

A biztosításhoz tartozó dokumentumokat, tájékoztatókat itt érheti el.

A biztosításhoz kapcsolódó ügyintézési lehetőségekért kérjük, hogy ezt az oldalunkat látogassa meg.