Az Aegon Biztosító 2023. augusztus 1-től Alfa Biztosító néven folytatja. Részletek

Fenntarthatósági közzétételek

Ezen az oldalon az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (a továbbiakban „Biztosító”) az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 Rendelete (a továbbiakban „Rendelet”) által előírt közzétételeket jeleníti meg.

 

Fenntarthatósági politikák

A fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásokba történő integrálása  (Rendelet 3. cikk (1)).

A Biztosító vagyonkezelési tevékenységét kiszervezte a VIG Alapkezelő Magyarország Zrt-hez.

A VIG Alapkezelő Magyarország Zrt. vonatkozó közzététele itt elérhető:

https://www.vigam.hu/fenntarthatosag/

A fenntarthatósági kockázatoknak a biztosítási tanácsokba történő integrálása (Rendelet 3. cikk (2)).

A Biztosító, mint pénzügyi tanácsadó a fenntarthatósági kockázatot úgy integrálja biztosítási tanácsaiba, hogy honlapján közzéteszi a fenntarthatósági politika elérhetőségét.

Átvilágítási politikák

A befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásainak figyelembe vétele (Rendelet 4. cikk (1)).

Biztosító vagyonkezelési tevékenységét kiszervezte a VIG Alapkezelő Magyarország Zrt-hez, ennek keretében befektetési döntései során szervezeti szinten figyelembe veszi a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt – a vonatkozó szabályozástechnikai standardok által definiált – főbb káros hatásokat.

A Biztosító kapcsolódó közzététele itt elérhető:

Nyilatkozat a befektetések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásairól

A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatások figyelembe vétele a befektetési tanácsadás során (Rendelet 4. cikk (5)).

A Biztosító, mint pénzügyi tanácsadó biztosítási tanácsadása során úgy veszi figyelembe a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásokat, hogy honlapján közzéteszi az átvilágítási politikák elérhetőségét.

 

Javadalmazási politikák

A javadalmazási politikák összhangja a fenntarthatósági kockázatok integrálásával (Rendelet 5. cikk (1)).

A Biztosító javadalmazási politikája, azáltal, hogy a vállalat és az érintettek hosszú távú érdekein alapuló, kockázattal korrigált teljesítményértékelést alkalmaz, nem ösztönöz túlzott kockázatvállalásra. Ez végső soron magában foglalja az üzlet fenntarthatóságával kapcsolatos teljesítményt is. Az átfogó teljesítmény pontos értékelésének érdekében a javadalmazási politika limiteket tartalmaz a pénzügyi teljesítménymutatókra vonatkozóan, mind a vállalatra, mind az egyénekre nézve.

Javadalmazási politikánk egy előzetes, valamint – a tárgyévet követően – egy utólagos kockázatértékelést alkalmaz. Az előzetes kockázatértékelés tekintetében lényeges szempontként veszi figyelembe, hogy a vállalat és az érintettek hosszú távú érdekei hogyan kerülnek figyelembe vételre mind a vállalati, mind a lényeges kockázatot vállaló munkavállalók egyéni célkitűzéseiben, amelyek későbbi teljesítése alapján a változó kompenzációt megállapítják majd a tárgyévet követően. A tárgyévet követő kockázatértékelés során pedig visszamenőleges hatállyal, a javadalmazás tekintetében lefelé történő korrekcióra és/vagy visszafizetési kötelezettség megállapítására van lehetőség az üzleti teljesítmény hosszú távú fenntarthatóságát esetlegesen befolyásoló eseményekből eredendően.

A Biztosító a javadalmazással kapcsolatos teljesítmény-értékelésében további fejlesztéseket tervez annak érdekében, hogy hangsúlyozza a befektetési döntések tekintetében a fenntarthatósági kockázatokat.

A Biztosító „Értékesítési érdekkonfliktusok kezelése” tárgyú utasításában rögzíti, hogy a javadalmazási politikája meghatározásakor nem alakít ki olyan szabályokat, amelyek esetében figyelembe veszi a fenntarthatósági kockázatokat, a kialakított javadalmazási szabályok nem függenek a fenntarthatósági szempontoktól.

 

Életbiztosítási termékeink fenntarthatósága

Az életbiztosítási termékek fenntarthatósági információi megtalálhatók a szerződéskötés előtti Életbiztosítási termékismertető dokumentumban, valamint a következő táblázatban:

Kód Terméknév Fenntarthatósági információ
TR-03 Alfa Jövőtervező hagyományos életbiztosítás Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti vagy társadalmi szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat és főbb káros hatásokat, mivel az Ön befektetésének védelme érdekében a termék szinte kizárólag magyar állampapírokba fektet. A fenntarthatósági kockázatok a termék hozamát várhatóan nem befolyásolják számottevően.
NY-07 Alfa Relax Bázis hagyományos nyugdíjbiztosítás
TR-03 Alfa Jövőtervező befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti vagy társadalmi szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat és főbb káros hatásokat.
NY-01 Alfa Relax Plusz befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás
TR-10 Alfa Jövőkép befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Közzétételi Rendelet szerint SFDR8. besorolás:
Az Ön által választott szerződéshez választható eszközalapok a következőképp veszik figyelembe a fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.
Ez a pénzügyi termék környezeti vagy társadalmi jellemzőket előmozdító pénzügyi termék. E környezeti vagy társadalmi jellemzők csak akkor teljesülnek, ha a pénzügyi termék a lenti táblázatban
„Az eszközalap környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját mozdítja elő, és a befektetési célból kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek” vagy
„Az eszközalap célkitűzése a fenntartható befektetés, vagy a szén-dioxid kibocsátás csökkentése” elnevezésű oszlopokban jelölt befektetési lehetőségek közül legalább az egyikbe befektet, és ezen befektetések közül legalább egyet tart a pénzügyi termék tartama alatt. Az Ön által választott szerződéshez választható eszközalapok esetén a fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumok figyelembevételére – a környezeti vagy társadalmi jellemzőkre vagy a fenntartható befektetésre –és a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokra vonatkozó információk a pénzügyi termékekre vonatkozó szerződéskötés előtti és időszakos fenntarthatósági közzétételben szerepelnek.
WS-01R Alfa Multitrend befektetési egységekhez kötött, egyszeri díjfizetésű életbiztosítás
TR-08 Alfa Exclusive Plusz befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
TR-09 Alfa Premium Selection befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
NY-05 Alfa Exclusive Plusz befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás
NY-06 Alfa Premium Selection befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás
TR-18 Alfa Premium Selection EUR befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
TR-28 Alfa Premium Selection USD befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
TR-19 Alfa Jáde EUR befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
TR-29 Alfa Jáde USD befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

 

Eszközalapjaink fenntarthatósága

A befektetéshez kötött életbiztosítási szerződésekhez választható eszközalapok a következőképp veszik figyelembe a fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat. Az egyes eszközalapokra vonatkozó részletes információ a választható eszközalapokhoz tartozó Befektetési politika és Fenntarthatósági tájékoztató – amely az eszközalapok nevére kattintva érhető el -, A pénzügyi termékekre vonatkozó, szerződéskötés előtti fenntarthatósági közzététel, valamint A pénzügyi termékekre vonatkozó időszaki jelentés nevű dokumentumokban található.

 

Eszközalap neve Az eszközalap nem veszi figyelembe a fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat Az eszközalap környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját mozdítja elő, és a befektetési célból kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek Az eszközalap célkitűzése a fenntartható befektetés, vagy a szén-dioxid kibocsátás csökkentése
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (EUR) x
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) x
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (USD) x
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Pro Eszközalap (HUF) x
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Pro Eszközalap (HUF) x
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF) x
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (EUR) x
VIG Feltörekvő piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (USD) x
VIG Közép Európai Részvény Pro Eszközalap (EUR) x
VIG Közép Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
VIG Közép Európai Részvény Pro Eszközalap (USD) x
VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF) x
VIG Magyar Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF) x
VIG Maraton ESG Multi Asset Pro Eszközalap (EUR)
x
VIG Maraton ESG Multi Asset Pro Eszközalap (USD)
x
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (EUR) x
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (USD) x
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF) x
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
VIG Ózon Éves Tőkevédett Pro Eszközalap (HUF) x
VIG Panoráma Total Return Pro Eszközalap (EUR) x
VIG Panoráma Total Return Pro Eszközalap (USD) x
VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) x
VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) x
VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) x
VIG Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) x
VIG Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) x
VIG Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) x
VIG Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) x
VIG Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) x
VIG Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) x
VIG Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) x
Aberdeen Liquidity Fund (LUX) US Dollar Pénzpiaci Eszközalap (USD) x
Blackrock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
BNP Money Market Euro Pénzpiaci Eszközalap (EUR) x
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF) x
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (EUR) x
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (USD) x
Fidelity Pacific Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (EUR) x
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (USD) x
Fidelity Sustainable Healthcare Részvény Pro Eszközalap (EUR) x
Fidelity Sustainable Healthcare Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
Fidelity Sustainable Healthcare Részvény Pro Eszközalap (USD) x
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF) x
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF) x
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF) x
iShares EURO STOXX 50 Részvény Pro Eszközalap (EUR) x
iShares S&P 500 Részvény Pro Eszközalap (USD) x
iShares US Kötvény Pro Eszközalap (USD) x
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
MBH Feltörekvő Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
OTP Bux Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
Schroder Global Cities Real Estate Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
SPDR Euro Kötvény Pro Eszközalap (EUR) x
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF) x

Eszközalapokkal kapcsolatos fenntarthatósági tájékoztatók

Az egyes életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó zöld minősítésű* eszközalapok fenntarthatósággal kapcsolatos jellemzőiről szóló honlapos tájékoztatás:

  1. a környezeti vagy társadalmi jellemzők, illetve a fenntartható befektetési célkitűzés leírása;
  2. a pénzügyi termék tekintetében kiválasztott fenntartható befektetés hatásának, illetve a környezeti vagy társadalmi jellemzőknek az értékelésére, mérésére és nyomon követésére használt módszerre vonatkozó információk, beleértve annak adatforrásait, az alapul szolgáló eszközök átvilágítási kritériumait és a pénzügyi termék általános fenntarthatósági hatásának, illetve a környezeti vagy társadalmi jellemzőknek a mérésére használt megfelelő fenntarthatósági mutatókat is.

Jelen tájékoztatás az (EU) 2019/2088 rendelet 10. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban, valamint az (EU) 2022/1288 rendelet 25-49. cikkében említett, a pénzügyi termékekre vonatkozó weboldalon történő közzétételek előírásainak való megfelelést szolgálja.

File neveMegjegyzésHatályosMéretLetöltés
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (EUR)

SFDRWEB-AESGPE-240201

171.21 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF)

SFDRWEB-AEEPRO-240201

171.24 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (USD)

SFDRWEB-AESGPU-240201

171.36 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: VIG Maraton ESG Multi Asset Eszközalap (HUF)

SFDRWEB-AEMAAV-240201

209.33 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: VIG Maraton ESG Multi Asset Pro Eszközalap (EUR)

SFDRWEB-AEMPRE-240201

169.51 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: VIG Maraton ESG Multi Asset Pro Eszközalap (USD)

SFDRWEB-AEMPRU-240201

169.55 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (EUR)

SFDRWEB-ALEUG-240201

209.37 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Allianz Europe Equity Growth Részvény Eszközalap (HUF)

SFDRWEB-ALEGH-240201

209.56 KB LetöltésElőnézet
Közzététel az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Amundi Optimal Yield Kötvény Eszközalap (EUR)

SFDRWEB-PIEHY-231201

219.46 KB LetöltésElőnézet
Közzététel az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Részvény Eszközalap (USD)

SFDRWEB-PIFGU-231201

221.13 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF)

SFDRWEB-BRGPRO-240201

182.69 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF)

SFDRWEB-BRGPRO-240201

244.31 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: BNP Money Market Euro Pénzpiaci Eszközalap (EUR)

SFDRWEB-PARSE-240201

317.37 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Feltörekvő ESG Részvény Eszközalap (HUF)

SFDRWEB-AEAZSIA-240201

212.05 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF)

SFDRWEB-FEMMDK-240201

223.10 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (USD)

SFDRWEB-FEMDU-240201

175.36 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (EUR)

SFDRWEB-FEDGE-240201

166.04 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF)

SFDRWEB-FEDYH-240201

235.89 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF)

SFDRWEB-FIFPRO-240201

235.24 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF)

SFDRWEB-FGDIH-240201

235.34 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF)

SFDRWEB-FIDIPR-240201

235.60 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF)

SFDRWEB-FIGMPR-240201

236.13 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF)

SFDRWEB-FGTAA-240201

236.11 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (EUR)

SFDRWEB-FGTPRE-240201

236.04 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF)

SFDRWEB-FIGTPR-240201

236.43 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (USD)

SFDRWEB-FGTPRU-240201

237.24 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Pacific Részvény Eszközalap (HUF)

SFDRWEB-FPACR-240201

235.17 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Pacific Részvény Pro Eszközalap (HUF)

SFDRWEB-FIPAPR-240201

235.22 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Sustainable Asia Részvény Eszközalap (USD)

SFDRWEB-FSEAU-240201

237.99 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF)

SFDRWEB-FICIPR-240201

242.80 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Sustainable Demographics Részvény Eszközalap (HUF)

SFDRWEB-FGDER-240201

240.36 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (EUR)

SFDRWEB-FGDPRE-240201

181.58 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF)

SFDRWEB-FIGDPR-240201

240.69 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (USD)

SFDRWEB-FGDPRU-240201

181.47 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Sustainable Healthcare Részvény Pro Eszközalap (EUR)

SFDRWEB-FGHPRE-240201

181.17 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Sustainable Healthcare Részvény Pro Eszközalap (HUF)

SFDRWEB-FIHCPR-240201

239.60 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Sustainable Healthcare Részvény Pro Eszközalap (USD)

SFDRWEB-FGHPRU-240201

181.36 KB LetöltésElőnézet
Közzététel az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF)

SFDRWEB-FROPRO-231201

225.86 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF)

SFDRWEB-JPSPRO-240201

234.45 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Schroder Asian Opportunities Részvény Eszközalap (EUR)

SFDRWEB-SPACE-240201

252.80 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Schroder Euro Corporate Bond Kötvény Eszközalap (EUR)

SFDRWEB-SECBE-240201

258.40 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Schroder Global Cities Real Estate Részvény Pro Eszközalap (HUF)

SFDRWEB-SCREPR-240201

244.03 KB LetöltésElőnézet

Eszközalapokkal kapcsolatos szerződéskötés előtti fenntarthatósági tájékoztatás

Az egyes életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó zöld minősítésű* eszközalapokkal kapcsolatos, a pénzügyi termékekre vonatkozó, szerződéskötés előtti fenntarthatósági közzétételek.

Jelen tájékoztatás az (EU) 2019/2088 rendelet 8. cikkének (1), (2) és (2a) bekezdésében és az (EU) 2020/852 rendelet 6. cikkének első bekezdésében, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet 9. cikkének (1)–(4a) bekezdésében és az (EU) 2020/852 rendelet 5. cikkének első bekezdésében említett, a pénzügyi termékekre vonatkozó szerződéskötés előtti közzétételek az (EU) 2019/2088 rendelet 10. cikk (1) bekezdésének c) pontjában előírt weboldalon történő közzétételének való megfelelést szolgálja.

File neveMegjegyzésHatályosMéretLetöltés
SFDR8 VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (EUR)614.31 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF)598.56 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (USD)598.72 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 VIG Maraton ESG Multi Asset Pro Eszközalap (EUR)896.37 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 VIG Maraton ESG Multi Asset Pro Eszközalap (USD)896.55 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF)594.55 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 BNP Money Market Euro Pénzpiaci Eszközalap (EUR)615.46 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 Fidelity Fast Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF)598.81 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF)598.19 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF)598.94 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (EUR)451.44 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF)598.04 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (USD)600.23 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 Fidelity Pacific Részvény Pro Eszközalap (HUF)598.46 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF)599.35 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (EUR)599.21 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF)599.36 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (USD)601.35 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 Fidelity Sustainable Healthcare Részvény Pro Eszközalap (EUR)450.27 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 Fidelity Sustainable Healthcare Részvény Pro Eszközalap (HUF)451.60 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 Fidelity Sustainable Healthcare Részveny Pro Eszközalap (USD)449.95 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 Franklin US Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF)895.55 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF)918.20 KB LetöltésElőnézet
SFDR9 Schroder Global Cities Real Estate Részvény Pro Eszkozalap (HUF)647.62 KB LetöltésElőnézet

Eszközalapokkal kapcsolatos időszakos fenntarthatósági tájékoztatás

Az egyes életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó, környezeti és/vagy társadalmi célokat előmozdító, illetve fenntartható befektetési célkitűzéssel rendelkező eszközalapok fenntarthatósággal kapcsolatos jellemzőiről szóló időszakos tájékoztatás a 2022. évre vonatkozóan.

Jelen tájékoztatás az (EU) 2019/2088 rendelet 11. cikkének (1) bekezdésében, valamint az (EU) 2020/852 rendelet 5., illetve 6. cikkében említett, a pénzügyi termékek időszakos jelentéseire vonatkozó rendelkezéseknek, valamint e jelentések (EU) 2019/2088 rendelet 10. cikk (1) bekezdésének d) pontjában előírt, weboldalon történő közzétételének való megfelelést szolgálja.

File neveMegjegyzésHatályosMéretLetöltés
VIG Maraton ESG Multi Asset Eszközalap (HUF) időszakos jelentése900.51 KB LetöltésElőnézet
VIG Maraton ESG Multi Asset Pro Eszközalap (EUR) időszakos jelentése900.44 KB LetöltésElőnézet
VIG Maraton ESG Multi Asset Pro Eszközalap (USD) időszakos jelentése900.68 KB LetöltésElőnézet
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Eszközalap (HUF) időszakos jelentése922.66 KB LetöltésElőnézet
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (EUR) időszakos jelentése922.93 KB LetöltésElőnézet
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF) időszakos jelentése922.90 KB LetöltésElőnézet
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (USD) időszakos jelentése922.99 KB LetöltésElőnézet
Amundi Optimal Yield Kötvény Eszközalap (EUR) időszakos jelentése944.93 KB LetöltésElőnézet
Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Részvény Eszközalap (USD) időszakos jelentése944.05 KB LetöltésElőnézet
BlackRock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF) időszakos jelentése615.77 KB LetöltésElőnézet
Feltörekvő ESG Részvény Eszközalap (HUF) időszakos jelentése922.52 KB LetöltésElőnézet
Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (HUF) időszakos jelentése955.41 KB LetöltésElőnézet
Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (USD) időszakos jelentése955.94 KB LetöltésElőnézet
Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (EUR) időszakos jelentése950.59 KB LetöltésElőnézet
Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (HUF) időszakos jelentése950.59 KB LetöltésElőnézet
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF) időszakos jelentése619.06 KB LetöltésElőnézet
Fidelity Global Dividend Részvény Eszközalap (HUF) időszakos jelentése948.77 KB LetöltésElőnézet
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF) időszakos jelentése949.80 KB LetöltésElőnézet
Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF) időszakos jelentése0.96 MB LetöltésElőnézet
Fidelity Global Technology Részvény Eszközalap (HUF) időszakos jelentése949.68 KB LetöltésElőnézet
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (EUR) időszakos jelentése949.80 KB LetöltésElőnézet
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF) időszakos jelentése949.62 KB LetöltésElőnézet
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (USD) időszakos jelentése949.64 KB LetöltésElőnézet
Fidelity Pacific Részvény Eszközalap (HUF) időszakos jelentése960.89 KB LetöltésElőnézet
Fidelity Pacific Részvény Pro Eszközalap (HUF) időszakos jelentése960.78 KB LetöltésElőnézet
Fidelity Sustainable Asia Részvény Eszközalap (USD) időszakos jelentése954.70 KB LetöltésElőnézet
Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF) időszakos jelentése952.42 KB LetöltésElőnézet
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Eszközalap (HUF) időszakos jelentése954.58 KB LetöltésElőnézet
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (EUR) időszakos jelentése954.76 KB LetöltésElőnézet
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF) időszakos jelentése954.74 KB LetöltésElőnézet
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (USD) időszakos jelentése954.75 KB LetöltésElőnézet
Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (EUR) időszakos jelentése940.51 KB LetöltésElőnézet
Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF) időszakos jelentése940.51 KB LetöltésElőnézet
Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (USD) időszakos jelentése940.55 KB LetöltésElőnézet
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF) időszakos jelentése932.75 KB LetöltésElőnézet
JPMorgan US Select Részvény Eszközalap (HUF) időszakos jelentése965.74 KB LetöltésElőnézet
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF) időszakos jelentése965.73 KB LetöltésElőnézet

*Zöld minősítésű eszközalap alatt olyan eszközalapot értünk, ami az (EU) 2019/2088 rendelet alapján környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját mozdítja elő, és a befektetési célból kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek vagy az eszközalap célkitűzése a fenntartható befektetés, vagy a szén-dioxid kibocsátás csökkentése.

Archívum:

Eszközalapokkal kapcsolatos fenntarthatósági tájékoztatók – 2024 archívum

Eszközalapokkal kapcsolatos fenntarthatósági tájékoztatók – 2023 archívum

Az Aegon Biztosító 2023. augusztus 1-től Alfa Biztosító néven folytatja. A névváltással kapcsolatban a Társaság ügyfeleinek semmilyen teendője nincs. Részletek