Az Aegon Biztosító augusztus 1-től Alfa Biztosító néven folytatja. Részletek

Fenntarthatósági közzétételek

Ezen az oldalon az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (a továbbiakban „Biztosító”) az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 Rendelete (a továbbiakban „Rendelet”) által előírt közzétételeket jeleníti meg.

 

Fenntarthatósági politikák

A fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásokba történő integrálása  (Rendelet 3. cikk (1)).

A Biztosító vagyonkezelési tevékenységét kiszervezte a VIG Alapkezelő Magyarország Zrt-hez.

A VIG Alapkezelő Magyarország Zrt. vonatkozó közzététele itt elérhető:

https://www.vigam.hu/fenntarthatosag/

A fenntarthatósági kockázatoknak a biztosítási tanácsokba történő integrálása (Rendelet 3. cikk (2)).

A Biztosító, mint pénzügyi tanácsadó a fenntarthatósági kockázatot úgy integrálja biztosítási tanácsaiba, hogy honlapján közzéteszi a fenntarthatósági politika elérhetőségét.

Átvilágítási politikák

A befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásainak figyelembe vétele (Rendelet 4. cikk (1)).

Biztosító vagyonkezelési tevékenységét kiszervezte a VIG Alapkezelő Magyarország Zrt-hez, ennek keretében befektetési döntései során szervezeti szinten figyelembe veszi a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt – a vonatkozó szabályozástechnikai standardok által definiált – főbb káros hatásokat.

A Biztosító kapcsolódó közzététele itt elérhető:

Nyilatkozat a befektetések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásairól

A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatások figyelembe vétele a befektetési tanácsadás során (Rendelet 4. cikk (5)).

A Biztosító, mint pénzügyi tanácsadó biztosítási tanácsadása során úgy veszi figyelembe a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásokat, hogy honlapján közzéteszi az átvilágítási politikák elérhetőségét.

 

Javadalmazási politikák

A javadalmazási politikák összhangja a fenntarthatósági kockázatok integrálásával (Rendelet 5. cikk (1)).

A Biztosító javadalmazási politikája, azáltal, hogy a vállalat és az érintettek hosszú távú érdekein alapuló, kockázattal korrigált teljesítményértékelést alkalmaz, nem ösztönöz túlzott kockázatvállalásra. Ez végső soron magában foglalja az üzlet fenntarthatóságával kapcsolatos teljesítményt is. Az átfogó teljesítmény pontos értékelésének érdekében a javadalmazási politika limiteket tartalmaz a pénzügyi teljesítménymutatókra vonatkozóan, mind a vállalatra, mind az egyénekre nézve.

Javadalmazási politikánk egy előzetes, valamint – a tárgyévet követően – egy utólagos kockázatértékelést alkalmaz. Az előzetes kockázatértékelés tekintetében lényeges szempontként veszi figyelembe, hogy a vállalat és az érintettek hosszú távú érdekei hogyan kerülnek figyelembe vételre mind a vállalati, mind a lényeges kockázatot vállaló munkavállalók egyéni célkitűzéseiben, amelyek későbbi teljesítése alapján a változó kompenzációt megállapítják majd a tárgyévet követően. A tárgyévet követő kockázatértékelés során pedig visszamenőleges hatállyal, a javadalmazás tekintetében lefelé történő korrekcióra és/vagy visszafizetési kötelezettség megállapítására van lehetőség az üzleti teljesítmény hosszú távú fenntarthatóságát esetlegesen befolyásoló eseményekből eredendően.

A Biztosító a javadalmazással kapcsolatos teljesítmény-értékelésében további fejlesztéseket tervez annak érdekében, hogy hangsúlyozza a befektetési döntések tekintetében a fenntarthatósági kockázatokat.

A Biztosító „Értékesítési érdekkonfliktusok kezelése” tárgyú utasításában rögzíti, hogy a javadalmazási politikája meghatározásakor nem alakít ki olyan szabályokat, amelyek esetében figyelembe veszi a fenntarthatósági kockázatokat, a kialakított javadalmazási szabályok nem függenek a fenntarthatósági szempontoktól.

 

Életbiztosítási termékeink fenntarthatósága

Az életbiztosítási termékek fenntarthatósági információi megtalálhatók a szerződéskötés előtti Életbiztosítási termékismertető dokumentumban, valamint a következő táblázatban:

Kód Terméknév Fenntarthatósági információ
TR-03 Alfa Jövőtervező hagyományos életbiztosítás Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti vagy társadalmi szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat és főbb káros hatásokat, mivel az Ön befektetésének védelme érdekében a termék szinte kizárólag magyar állampapírokba fektet. A fenntarthatósági kockázatok a termék hozamát várhatóan nem befolyásolják számottevően.
NY-07 Alfa Relax Bázis hagyományos nyugdíjbiztosítás
TR-03 Alfa Jövőtervező befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti vagy társadalmi szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat és főbb káros hatásokat.
NY-01 Alfa Relax Plusz befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás
TR-10 Alfa Jövőkép befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Közzétételi Rendelet szerint SFDR8. besorolás:
Az Ön által választott szerződéshez választható eszközalapok a következőképp veszik figyelembe a fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.
Ez a pénzügyi termék környezeti vagy társadalmi jellemzőket előmozdító pénzügyi termék. E környezeti vagy társadalmi jellemzők csak akkor teljesülnek, ha a pénzügyi termék a lenti táblázatban
„Az eszközalap környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját mozdítja elő, és a befektetési célból kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek” vagy
„Az eszközalap célkitűzése a fenntartható befektetés, vagy a szén-dioxid kibocsátás csökkentése” elnevezésű oszlopokban jelölt befektetési lehetőségek közül legalább az egyikbe befektet, és ezen befektetések közül legalább egyet tart a pénzügyi termék tartama alatt. Az Ön által választott szerződéshez választható eszközalapok esetén a fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumok figyelembevételére – a környezeti vagy társadalmi jellemzőkre vagy a fenntartható befektetésre –és a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokra vonatkozó információk a pénzügyi termékekre vonatkozó szerződéskötés előtti és időszakos fenntarthatósági közzétételben szerepelnek.
WS-01R Alfa Multitrend befektetési egységekhez kötött, egyszeri díjfizetésű életbiztosítás
TR-08 Alfa Exclusive Plusz befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
TR-09 Alfa Premium Selection befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
NY-05 Alfa Exclusive Plusz befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás
NY-06 Alfa Premium Selection befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás
TR-18 Alfa Premium Selection EUR befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
TR-28 Alfa Premium Selection USD befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
TR-19 Alfa Jáde EUR befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
TR-29 Alfa Jáde USD befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

 

Eszközalapjaink fenntarthatósága

A befektetéshez kötött életbiztosítási szerződésekhez választható eszközalapok a következőképp veszik figyelembe a fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat. Az egyes eszközalapokra vonatkozó részletes információ a választható eszközalapokhoz tartozó Befektetési politika és Fenntarthatósági tájékoztató – amely az eszközalapok nevére kattintva érhető el -, A pénzügyi termékekre vonatkozó, szerződéskötés előtti fenntarthatósági közzététel, valamint A pénzügyi termékekre vonatkozó időszaki jelentés nevű dokumentumokban található.

 

Eszközalap neve Az eszközalap nem veszi figyelembe a fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat Az eszközalap környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját mozdítja elő, és a befektetési célból kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek Az eszközalap célkitűzése a fenntartható befektetés, vagy a szén-dioxid kibocsátás csökkentése
Aberdeen Liquidity Fund (LUX) US Dollar Pénzpiaci Eszközalap (USD) x
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Pro Eszközalap (HUF) x
VIG Feltörekvő Európa Kötvény Pro Eszközalap (HUF) x
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Pro Eszközalap (HUF) x
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (HUF) x
VIG Magyar Pénzpiaci Pro Eszközalap (HUF) x
VIG Russia Részvény Eszközalap (HUF) x
VIG Tempo Allegro 10 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) x
VIG Tempo Allegro 8 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) x
VIG Tempo Allegro 9 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) x
VIG Tempo Andante 1 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) x
VIG Tempo Andante 2 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) x
VIG Tempo Andante 3 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) x
VIG Tempo Moderato 4 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) x
VIG Tempo Moderato 5 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) x
VIG Tempo Moderato 6 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) x
VIG Tempo Moderato 7 Alapok Alapja Eszközalap (HUF) x
Blackrock Continental European Flexible Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
Budapest Feltörekvő Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF) x
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (EUR) x
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (USD) x
Fidelity Pacific Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (EUR) x
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (USD) x
Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (EUR) x
Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (USD) x
Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF) x
HOLD 3000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF) x
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Pro Eszközalap (HUF) x
iShares EURO STOXX 50 Részvény Pro Eszközalap (EUR) x
iShares Sp 500 Részvény Pro Eszközalap (USD) x
iShares US Kötvény Pro Eszközalap (USD) x
JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
OTP Bux Indexkövető Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
BNP Money Market Euro Pénzpiaci Eszközalap (EUR) x
Schroder Global Cities Real Estate Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
SPDR Euro Kötvény Pro Eszközalap (EUR) x
SPDR Gold Árupiaci Pro Eszközalap (HUF) Nem áll rendelkezésre információ Nem áll rendelkezésre információ Nem áll rendelkezésre információ
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (EUR) x
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (HUF) x
VIG Alfa Abszolút Hozamú Pro Eszközalap (USD) x
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (EUR) x
VIG Feltörekvő piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (USD) x
VIG Közép Európai Részvény Pro Eszközalap (EUR) x
VIG Közép Európai Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
VIG Közép Európai Részvény Pro Eszközalap (USD) x
VIG Magyar Kötvény Pro Eszközalap (HUF) x
VIG Maraton ESG Multi Asset Pro Eszközalap (EUR)
x
VIG Maraton ESG Multi Asset Pro Eszközalap (USD)
x
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (EUR) x
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (HUF) x
VIG MegaTrend Részvény Pro Eszközalap (USD) x
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Pro Eszközalap (HUF) x
VIG Panoráma Total Return Pro Eszközalap (EUR) x
VIG Panoráma Total Return Pro Eszközalap (USD) x
VIG Ózon Éves Tőkevédett Pro Eszközalap (HUF) x

Eszközalapokkal kapcsolatos fenntarthatósági tájékoztatók

Az egyes életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó zöld minősítésű* eszközalapok fenntarthatósággal kapcsolatos jellemzőiről szóló honlapos tájékoztatás:

  1. a környezeti vagy társadalmi jellemzők, illetve a fenntartható befektetési célkitűzés leírása;
  2. a pénzügyi termék tekintetében kiválasztott fenntartható befektetés hatásának, illetve a környezeti vagy társadalmi jellemzőknek az értékelésére, mérésére és nyomon követésére használt módszerre vonatkozó információk, beleértve annak adatforrásait, az alapul szolgáló eszközök átvilágítási kritériumait és a pénzügyi termék általános fenntarthatósági hatásának, illetve a környezeti vagy társadalmi jellemzőknek a mérésére használt megfelelő fenntarthatósági mutatókat is.

Jelen tájékoztatás az (EU) 2019/2088 rendelet 10. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban, valamint az (EU) 2022/1288 rendelet 25-49. cikkében említett, a pénzügyi termékekre vonatkozó weboldalon történő közzétételek előírásainak való megfelelést szolgálja.

File neveMegjegyzésHatályosMéretLetöltés
Közzététel az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Schroder Global Cities Real Estate Részvény Pro Eszközalap (HUF)684.82 KB LetöltésElőnézet
Közzététel az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Schroder Euro Corporate Bond Kötvény Eszközalap (EUR)709.62 KB LetöltésElőnézet
Közzététel az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Schroder Asian Opportunities Részvény Eszközalap (EUR)711.49 KB LetöltésElőnézet
Közzététel az SFDR rendelet 10. cikke alapján: JPMorgan US Select Részvény Pro Eszközalap (HUF)682.86 KB LetöltésElőnézet
Közzététel az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Franklin U.S. Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF)683.94 KB LetöltésElőnézet
Közzététel az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (USD)715.91 KB LetöltésElőnézet
Közzététel az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF)715.75 KB LetöltésElőnézet
Közzététel az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (EUR)716.22 KB LetöltésElőnézet
Közzététel az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (USD)714.93 KB LetöltésElőnézet
Közzététel az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF)715.06 KB LetöltésElőnézet
Közzététel az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (EUR)715.72 KB LetöltésElőnézet
Közzététel az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF)716.54 KB LetöltésElőnézet
Közzététel az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Sustainable Asia Részvény Eszközalap (USD)716.96 KB LetöltésElőnézet
Közzététel az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Pacific Részvény Pro Eszközalap (HUF)709.27 KB LetöltésElőnézet
Közzététel az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (USD)711.53 KB LetöltésElőnézet
Közzététel az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF)711.53 KB LetöltésElőnézet
Közzététel az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (EUR)709.85 KB LetöltésElőnézet
Közzététel az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF)711.27 KB LetöltésElőnézet
Közzététel az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF)709.93 KB LetöltésElőnézet
Közzététel az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity FAST Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF)710.63 KB LetöltésElőnézet
Közzététel az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity European Dynamic Growth Részvény Eszközalap (EUR)710.60 KB LetöltésElőnézet
Közzététel az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Fidelity Emerging Market Debt Kötvény Eszközalap (USD)698.84 KB LetöltésElőnézet
Közzététel az SFDR rendelet 10. cikke alapján: BNP Money Market Euro Pénzpiaci Eszközalap (EUR)727.14 KB LetöltésElőnézet
Közzététel az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Részvény Eszközalap (USD)666.23 KB LetöltésElőnézet
Közzététel az SFDR rendelet 10. cikke alapján: Amundi Optimal Yield Kötvény Eszközalap (EUR)666.42 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: VIG Maraton ESG Multi Asset Pro Eszközalap (USD)661.74 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: VIG Maraton ESG Multi Asset Pro Eszközalap (EUR)663.39 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (USD)666.14 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF)666.08 KB LetöltésElőnézet
Közlemény az SFDR rendelet 10. cikke alapján: VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (EUR)666.35 KB LetöltésElőnézet

Eszközalapokkal kapcsolatos szerződéskötés előtti fenntarthatósági tájékoztatás

Az egyes életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó zöld minősítésű* eszközalapokkal kapcsolatos, a pénzügyi termékekre vonatkozó, szerződéskötés előtti fenntarthatósági közzétételek.

Jelen tájékoztatás az (EU) 2019/2088 rendelet 8. cikkének (1), (2) és (2a) bekezdésében és az (EU) 2020/852 rendelet 6. cikkének első bekezdésében, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet 9. cikkének (1)–(4a) bekezdésében és az (EU) 2020/852 rendelet 5. cikkének első bekezdésében említett, a pénzügyi termékekre vonatkozó szerződéskötés előtti közzétételek az (EU) 2019/2088 rendelet 10. cikk (1) bekezdésének c) pontjában előírt weboldalon történő közzétételének való megfelelést szolgálja.

File neveMegjegyzésHatályosMéretLetöltés
SFDR9 Schroder Global Cities Real Estate Részvény Pro Eszközalap (HUF)456.39 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 VIG Maraton ESG Multi Asset Pro Eszközalap (USD)895.50 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 VIG Maraton ESG Multi Asset Pro Eszközalap (EUR)895.36 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (USD)450.18 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (HUF)449.83 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Pro Eszközalap (EUR)465.92 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 Franklin US Opportunities Részvény Pro Eszközalap (HUF)596.66 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (USD)450.15 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (HUF)451.87 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 Fidelity Sustainable Global Health Care Részvény Pro Eszközalap (EUR)450.37 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (USD)450.43 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (HUF)450.49 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 Fidelity Sustainable Demographics Részvény Pro Eszközalap (EUR)450.17 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 Fidelity Sustainable Consumer Brands Részvény Pro Eszközalap (HUF)450.17 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 Fidelity Pacific Részvény Pro Eszközalap (HUF)598.27 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (USD)449.35 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF)449.01 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (EUR)450.74 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 Fidelity Global Multi Asset Income Vegyes Pro Eszközalap (HUF)598.51 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 Fidelity Global Dividend Részvény Pro Eszközalap (HUF)448.98 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 Fidelity Fast Europe Részvény Pro Eszközalap (HUF)449.73 KB LetöltésElőnézet
SFDR8 BNP Money Market Euro Pénzpiaci Eszközalap (EUR)464.50 KB LetöltésElőnézet

Eszközalapokkal kapcsolatos időszakos fenntarthatósági tájékoztatás

(2021.10.15-i információ alapján)

Az egyes életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó zöld minősítésű* eszközalapok fenntarthatósággal kapcsolatos jellemzőiről szóló tájékoztatás, a 2021. évre vonatkozóan.

Jelen tájékoztatás az (EU) 2019/2088 rendelet 11. cikkének (1) bekezdésében, valamint az (EU) 2020/852 rendelet 5., illetve 6. cikkében említett, a pénzügyi termékekre vonatkozó, időszakos jelentések előírásainak az (EU) 2019/2088 rendelet 10. cikk (1) bekezdésének d) pontjában előírt weboldalon történő közzétételének való megfelelést szolgálja.

Eszközalapokkal kapcsolatos időszakos fenntarthatósági tájékoztatás

*Zöld minősítésű eszközalap alatt olyan eszközalapot értünk, ami az (EU) 2019/2088 rendelet alapján környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját mozdítja elő, és a befektetési célból kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek vagy az eszközalap célkitűzése a fenntartható befektetés, vagy a szén-dioxid kibocsátás csökkentése.

Az Aegon Biztosító augusztus 1-től Alfa Biztosító néven folytatja. A névváltással kapcsolatban a Társaság ügyfeleinek semmilyen teendője nincs. Részletek