aegon-schroder-eszkozalap

iShares EURO STOXX 50 Részvény Pro Eszközalap (EUR) befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2024. május 1-től

Az eszközalap kizárólag az iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: az Eurózónában kibocsátott részvények.

Az eszközalap devizaneme euró (EUR).

Az eszközalap célja az EURO STOXX 50 Index teljesítményének követése, e tekintetben a referenciaindex lemásolására törekszik.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan jelentős hozam elérése érdekében jelentős kockázatot hajlandóak vállalni.

 

Az iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF befektetési politikája:

Az Alap a befektetési cél elérése érdekében főként részvényekbe fektet. Az Alap eszközeinek az Index súlyozásával megegyező aránya (másolási arány) az Alap eszközeinek legalább 95%-a.

Az alap referenciaindexe az EURO STOXX 50 Index.

 

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

 

iShares EURO STOXX 50 Részvény Pro Eszközalap (EUR) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2023. november 1-től

A környezeti (environmental – E), társadalmi (social – S) és vállalatirányítási (governance – G, együtt „ESG”) befektetést gyakran összekapcsolják, vagy felcserélve használják a „fenntartható befektetéssel”. A BlackRock a fenntartható befektetést egy általános keretrendszerként határozta meg, az ESG-t pedig mint adat eszköztárat megoldásainak azonosításához és információkkal történő ellátásához. A BlackRock az ESG integrációt úgy határozza meg, mint a lényeges ESG információk beépítésének gyakorlatát a befektetési döntésekbe a kockázattal korrigált hozamok növelése érdekében. A BlackRock felismerte a lényeges ESG információk jelentőségét minden eszközosztályban és portfóliókezelési stílusban. A portfólió menedzser figyelembe veheti a fenntarthatósági megfontolásokat befektetési folyamataiban minden befektetési platformon. Az ESG információk és fenntarthatósági kockázatok figyelembe vételre kerülnek a befektetési elemzésekben, a portfólióépítésben, a portfólió felülvizsgálatnál és képviseleti politikájában.

A portfólió menedzser a befektetési folyamatban a teljes információs halmazon belül figyelembe veszi az ESG elemzéseket és adatokat, beleértve a fenntarthatósági kockázatokat, és dönt ezen információk jelentőségéről. Az ESG elemzések nem az egyedüli szempontok a befektetési döntések során és hogy az ESG elemzések a befektetési döntésekben milyen mértékben kerülnek figyelembe vételre, az alap fenntarthatósági jellemzői vagy céljai alapján kerül meghatározásra. Az ESG adatok portfólió menedzser általi értékelése szubjektív lehet és idővel változhat a felmerülő fenntarthatósági kockázatok vagy a változó piaci feltételek fényében. Ez a megközelítés összhangban áll a portfólió menedzser azon jogszabályi kötelezettségével, hogy az alapot annak befektetési céljával és politikájával összhangban, az alap befektetőinek legjobb érdekei szerint kezelje. A vállalat Kockázat és Mennyiségi Elemzés csoportja a portfólió menedzserrel együttműködve áttekinti a portfóliót annak érdekében, hogy a hagyományos pénzügyi kockázatok mellett a fenntarthatósági kockázatok is rendszeresen figyelembevételre kerüljenek, a befektetési döntések a lényeges fenntarthatósági kockázatok figyelembe vételével szülessenek meg, a portfóliót fenntarthatósági kockázatoknak kitevő döntések átgondoltan szülessenek meg, a kockázatok megosztásra kerüljenek és az alap befektetési céljaihoz igazodó mértékűek legyenek.

A BlackRock az ESG integrációt a portfólió menedzser által figyelembe vett információk körének szélesítéseként fogja fel, a befektetési elemzések fejlesztése és a fenntarthatósági kockázatoknak az alap befektetéseire kifejtett valószínű hatások megértése érdekében. A portfólió menedzser különböző közgazdasági és pénzügyi mutatókat értékel, köztük ESG adatokat és elemzéseket, az alap céljainak megfelelő döntések meghozatala érdekében. Ez lehet harmadik féltől származó, ide vonatkozó elemzés vagy adat, saját elemzés vagy elköteleződési nyilatkozat, valamint a BlackRock Képviseleti Politikájából származó input.

A fenntarthatósági kockázatok a befektetési folyamatok különböző lépéseinél azonosíthatók, adott esetben az elemzések, allokáció, kiválasztás, portfólióépítési döntések vagy irányítási elköteleződés kapcsán és az alap kockázati és hozamcéljai viszonylatában kerülnek figyelembe vételre. Ezen kockázatok értékelése a lényegességük (azaz a befektetés hozamaira gyakorolt hatás valószínűsége) alapján, egyéb (pl. likviditási, értékelési stb.) kockázatok értékelésével együtt történik. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és nem szerepel az alap befektetési célkitűzésében és politikájában az ESG integráció nem változtatja meg az alap befektetési célját, nem korlátozza a portfólió menedzser által megcélozható befektetési univerzumot és nem jelenti azt, hogy az alapban ESG- vagy fenntarthatósági fókuszú befektetési stratégia, vagy bármilyen kizáró jellegű szűrő kerülne alkalmazásra.  A hatásbefektetések olyan befektetések, amelyek célja pozitív, mérhető társadalmi és/vagy környezeti hatás elérése a pénzügyi megtérülés mellett. Hasonlóképp, az ESG integráció nem korlátozza a fenntarthatósági kockázatok hatását az alapra. A kockázati tényezőkről további információ az alábbi tájékoztató „Fenntarthatósági kockázatok” szakaszában található:

https://www.blackrock.com/lu/individual/literature/prospectus/blackrock-global-funds-prospectus-en.pdf.

A BlackRock további információkat tesz közzé az ESG kockázatintegrációs gyakorlatairól csapat- vagy platformszinten, valamint minden egyes egyedi befektetési stratégiára vonatkozóan számos integrációs nyilatkozaton keresztül, amelyek nyilvánosan elérhetők a termékoldalakon, ahol ezt a törvény/szabályozás lehetővé teszi, vagy más módon elérhetővé teszik a jelenlegi és leendő befektetők és portfólió menedzserek számára.

Felelős vagyonkezelés

A BlackRock felelős vagyonkezeléssel kapcsolatos szerepvállalást és meghatalmazotti szavazást vállal azzal a céllal, hogy megvédje és növelje az alapok eszközeinek hosszú távú értékét a releváns eszközosztályok számára. A BlackRock tapasztalatai szerint a fenntartható pénzügyi teljesítményt és értékteremtést javítják a megbízható vállalatirányítási gyakorlatok, beleértve a kockázatkezelési felügyeletet, az igazgatóság elszámoltathatóságát és a szabályozásoknak való megfelelést. Az Alapkezelő az igazgatótanács összetételére, hatékonyságára és elszámoltathatóságára kiemelt prioritásként összpontosít. A BlackRock úgy véli, hogy a vállalatirányítás magas színvonala a megfelelő igazgatósági vezetés és felügyelet alapja. Az Alapkezelő részt vesz abban, hogy jobban megértse, hogyan értékelik az igazgatótanácsok hatékonyságukat és teljesítményüket, valamint az igazgatói felelősségekkel és kötelezettségvállalásokkal, a fluktuációval és az utódlástervezéssel, a válságkezeléssel és a sokszínűséggel kapcsolatos álláspontjukat. A BlackRock hosszú távú perspektívát alkalmaz felelős vagyonkezelői munkájában, amely üzleti tevékenységük két kulcsfontosságú jellemzőjén alapul: befektetőik többsége hosszú távú célokra takarít meg, ezért feltételezi, hogy hosszú távú részvényesek; és a BlackRock különböző befektetési horizontú stratégiákat kínál, ami azt jelenti, hogy a BlackRock hosszú távú kapcsolatokat ápol a befektetést befogadó vállalatokkal.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendeletével (továbbiakban SFDR rendelettel) kapcsolatos közzétételek:

A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások (“PAI-k”) figyelembe vétele

Minden alap, kivéve a 8. és 9. cikk szerinti alapokat:

A befektetéskezelő a portfoliókezelés során számos adatforráshoz hozzáfér, beleértve a PAI adatokat is. Míg a BlackRock minden portfólió esetében figyelembe veszi az ESG kockázatokat, és ezek a kockázatok egybeeshetnek a PAI-khoz kapcsolódó környezeti vagy társadalmi témákkal, hacsak az SFDR rendelet szerinti szerződéskötés előtti közzétételek másként nem rendelkeznek, az alapok nem vállalják, hogy a PAI-kat figyelembe veszik befektetéseik kiválasztásakor.

 1. és 9. cikk szerinti alapok:

Az egyes alapoknál figyelembe vett PAI-kra vonatkozó információkat az alapok szerződéskötés előtti közzétételei tartalmazzák.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendeletével (továbbiakban Taxonómia Rendelet) kapcsolatos közzétételek:

Minden alap, kivéve a 8. és 9. cikk szerinti alapokat:

Az alap befektetései nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.