Alfa Gondoskodás
Segítség a költségek rendezésében, ha véget ér az út

 • Ön határozza meg, mekkora összeget kíván temetésre szánni
 • Nem szükséges egészségi vizsgálat
 • Nincs örökösödési illeték, sem kamatadó, és az összeg mentes a végrehajtás alól is

Életünk természetes része az elmúlás.
Készüljön fel rá, és mentesítse hozzátartozóit a temetkezési költségek terhe alól!

 

Legfontosabb termékjellemzők:

 • 50-80 év közöttiekre köthető a biztosítás
 • A biztosítási védelem életehosszig tart, de 90 éves kor után már nem kell biztosítási díjat fizetni.
 • Kötéskor a választható biztosítási összeg maximum 2,5 millió Ft lehet
 • Egészségi vizsgálat és nyilatkozat nélkül megköthető
 • Havi, negyedéves, féléves vagy éves díjfizetés is választható

 

Az Alfa Gondoskodás életbiztosítás kiemelt előnyei

 • Ön határozza meg az összeget, amelyet a temetésre kíván szánni.
 • Nem szükséges egészségi vizsgálat, sem egészségi nyilatkozat.
 • Ha végstádium állapotába kerül, még életében kérheti a kifizetést (biztosítási összeg 95%-át)
 • Az életbiztosítás alapján fizetendő összeg nem része a hagyatéknak, így ha van kijelölt kedvezményezett, nem kell a hosszadalmas hagyatéki eljárásra várni, hogy fizethessen a biztosító.
 • A kifizetett összeg után örökösödési illetéket és kamatadót sem kell fizetni, továbbá az életbiztosítási összeg mentes a végrehajtás alól is.
 • A biztosítási védelem élete végéig tart, de 90 éves kora után már nem kell biztosítási díjat fizetni.

Alfa Gondoskodás életbiztosítás

Az Alfa Gondoskodás életbiztosítás további előnyei

Felkészülés az elkerülhetetlenre
 • A konstrukció egy életbiztosítási szerződés keretén belül nyújt lehetőséget a végső nyugalomba helyezés költségeinek fedezetére.
 • Rendszeres befizetésekkel biztosítható az időskori nyugalom, mentesíthetők a gyermekek, rokonok a szerettük elvesztésekor hirtelen rájuk szakadó anyagi gondok alól.
 Gyorsan és egyszerűen megköthető
 • A megkötéshez nem szükséges egészségi vizsgálaton részt vennie, és egészségi nyilatkozat kitöltése sem szükséges.
Illeték és kamatadó mentes
 • A kifizetett összeg után örökösödési illetéket és kamatadót sem kell fizetni, továbbá az életbiztosítási összeg mentes a végrehajtás alól is.
Kedvezményezett állítási lehetőség
 • Az életbiztosítás alapján fizetendő összeg nem része a hagyatéknak, így ha van kijelölt kedvezményezett, nem kell a hosszadalmas hagyatéki eljárásra várni, hogy fizethessen a Biztosító.
Rugalmas szolgáltatási lehetőségek
 • Ha a haláleset a szerződéskötéstől számított 2 éven belül baleset miatt következik be, akkor a biztosító a teljes biztosítási összeget kifizeti.
 • Végstádiumú betegség esetén (terminális állapot) dönthet úgy, hogy előre felveszi a teljes biztosítási összeg 95%-át.
 • Ha a haláleset a szerződés létrejöttét követő 24. hónap után következik be, akkor szerettei a teljes biztosítási összegre számíthatnak.

 

24 hónap előtt a következők szerint alakul a kifizetés:

24 hónap előtt a következők szerint alakul a kifizetés

Kezdje el most a felkészülést!

Így ha egyszer véget ér az út, lesz segítség a felmerülő költségek rendezésére.

Díjmentes tájékoztatást kérek

Gyakran Ismételt Kérdések

Az Alfa Gondoskodás életbiztosítással megteremtheti azoknak az elkerülhetetlen kiadásoknak a fedezetét, amelyek a méltó temetkezéshez, a végső búcsúhoz szükségesek. Ha ilyen életbiztosítással rendelkezik, akkor nem kell azon aggódnia, hogy a hozzátartozói számára esetleg megoldhatatlan anyagi nehézséget okoz az életvégi és temetkezési költségek előteremtése.

 • Akiknek fontos, hogy előre gondoskodjanak a temetéssel, búcsúztatással járó kiadások megteremtéséről. Ezzel segítik a családjukat, hogy az érzelmi veszteségüket ne tetézzék anyagi nehézségek.
 • Akik biztosak akarnak lenni abban, hogy a kellő időben rendelkezésre álljon a szükséges pénzösszeg, és ennek érdekében folyamatosan fizetik a szerződésben meghatározott díjrészleteket.
 • Akiknek esetleg nincsenek közeli hozzátartozóik, hogy felvállalják a végső kiadásokat.

 • A szerződés kedvezményezettjei szerződéskötéskor név szerint megjelölhetők és a későbbiekben – a biztosítási esemény bekövetkezése előtt – bármikor módosíthatók.
 • Az életbiztosítás alapján fizetendő összeg nem része a hagyatéknak, így ha van kijelölt kedvezményezett, akkor nem kell a hosszadalmas hagyatéki eljárásra várni, hogy fizethessen a biztosító.
 • A kifizetett összeg után örökösödési illetéket és kamatadót sem kell fizetni, továbbá az életbiztosítási összeg mentes a végrehajtás alól is.

 • Amennyiben Ön, mint biztosított, a szerződés fennállása alatt elhalálozik, úgy a biztosító kifizeti a név szerint kijelölt kedvezményezett, vagy kedvezményezett-jelölés hiányában az örökösök részére a szerződéses összeget. A biztosítási védelem élete végéig tart, de 90 éves kora után már nem kell biztosítási díjat fizetni.
 • Szerződéskötéskor Ön határozza meg, hogy mekkora összeget kíván a temetésre szánni – ez lesz az ún. biztosítási összeg –, mely az évek során gyarapodhat és a biztosítás kedvezményezettje(i) rendelkezésére áll majd a méltó búcsúztatáshoz. A biztosítási összeg nagysága alapján állapítjuk meg a rendszeresen fizetendő díj mértékét. Érdemes minél hamarabb elkezdeni a takarékoskodást, hiszen akkor kisebb összegű részletekkel is előteremthető a szükséges összeg.
 • Nem kell sem orvosi vizsgálatra menni, sem egészségi nyilatkozatot kitölteni, egészségi állapota miatt senkit nem utasít el a biztosító, azonban a kifizetés mértéke függ attól, hogy a szerződés megkötése és a biztosított halála között mennyi idő telt el.
 • A díjat az Ön által választott gyakoriság szerint (havonta, negyedévente, félévente, évente) kell fizetnie. A fizetendő díj a választott gyakoriság szerinti 1. napon esedékes (pl. havi díjfizetés esetén a hónap első napján).

 • Ha a haláleset a szerződéskötéstől számított 2 éven belül baleset miatt következik be, akkor a biztosító a teljes biztosítási összeget kifizeti.
 • Végstádiumú betegség esetén (terminális állapot ) dönthet úgy, hogy előre felveszi a teljes biztosítási összeg 95%-át. Így könnyíthet a legnehezebb időszak anyagi terhein. Ezt a szolgáltatást a szerződés 25. hónapjától igényelheti a biztosított, és a kifizetéssel a szerződés meg is szűnik.

További információk a kifizetésekről: Az Alfa Gondoskodás életbiztosításról közérthetően 5. pont

Igen, kétféle módon is növekedhet a biztosítási összeg:

a.) Értékkövetés
Ön minden biztosítási évforduló előtt eldöntheti, hogy szeretné-e növelni a biztosítási szolgáltatások értékét. A biztosítás értékállóságának megőrzése érdekében a biztosító minden évben felajánlja a biztosítási összeg emelését. Ha elfogadja értékkövetési javaslatunkat, a fizetendő díj is emelkedik. Az évenkénti értékkövetés (indexálás) írásban visszautasítható.

b.) Többlethozam-visszatérítés
A befizetett díjak egy részéből a biztosító életbiztosítási díjtartalékot képez. A díjtartalék befektetéséből származó tényleges hozam nagysága meghaladhatja a technikai kamatot (1%), ez a többlethozam. A többlethozam 80%-át évfordulón visszajuttatjuk a szerződőnek úgy, hogy a biztosítási összeget megemeljük.

A biztosítási feltételek "Mentesülés" és "Kizárások" fejezetei részletesen tartalmazzák, hogy mely esetekben nem fizet a biztosító. A legfontosabb kizárásokat kiemeljük, de kérjük részletesen is ismerkedjen meg ezekkel az esetekkel a Feltételek átolvasásával.

 • Ha a kötéstől számított 2 éven belüli haláleset összefüggésben áll a szerződéskötést megelőző két év során diagnosztizált vagy kezelt meglévő állapottal, súlyos betegséggel, súlyos maradandó egészségkárosodással.
 • Ha a kötéstől számított 2 éven belüli haláleset összefüggésben áll veleszületett súlyos rendellenességgel, a biztosított születésével összefüggő károsodással.
 • A biztosító kockázatviselése nem terjed ki pl. a következő esetekben/helyzetekben bekövetkező biztosítási eseményekre: öncsonkítás, két éven belüli öngyilkosság; harci események, terrorcselekmények; nem menetrendszerű személyszállító repülőgépen való utazás stb.

Amennyiben elmarad a biztosítási díj befizetésével, értesítjük a hátralékról, hogy biztosítási védelme fenntartása érdekében időben tudja pótolni elmaradását.

Ha a határidőn belül nem fizeti be a díjat, akkor az alábbi következmények lehetségesek:

 • amennyiben az első 5 év biztosítási díját még nem fizette be, akkor a szerződése kifizetés nélkül megszűnik;
 • amennyiben legalább már az első 5 év biztosítási díját befizette, úgy a szerződés díjmentesen leszállíthatóvá válik. Ez azt jelenti, hogy – döntően az addig befizetett díjak összegétől függően – egy alacsonyabb biztosítási összeggel, de már további díjfizetés nélkül fennmaradhat a szerződés. Az így megállapított biztosítási összeg kerül kifizetésre a biztosított halála esetén.

Fontos, hogy a kedvezményezett tudjon a szerződés fennállásáról, hiszen a biztosítási eseményt 8 napon belül, írásban be kell jelenteni társaságunk részére. A gyors bejelentés szükséges ahhoz, hogy a biztosító is gyorsan teljesíteni tudjon. A bejelentéshez csatolni kell a szükséges iratokat, melyek részletes felsorolása megtalálható a biztosítási feltételekben is.

További részletek

Ha minden szükséges irat beérkezik, társaságunk legkésőbb 30 napon belül teljesíti a kifizetést.

 

Dokumentumok és ügyintézés

A biztosításhoz tartozó dokumentumokat, tájékoztatókat itt érheti el.

A biztosításhoz kapcsolódó ügyintézési lehetőségekért kérjük, hogy ezt az oldalunkat látogassa meg.