Eszközalap

HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF) befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2024. február 1-től

Az eszközalap kizárólag a HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: nem értelmezhető. Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).

Az eszközalap célja, hogy egy mérsékelt részvényarányú és kockázatú, konzervatívan kezelt, vegyes típusú közép- és hosszú távra ajánlott befektetési lehetőséget kínáljon a befektetőknek.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan mérsékelt hozam elérése érdekében mérsékelt kockázatot hajlandóak vállalni.

 

A HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap befektetési politikája:

Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan 30-40 százalékát fordítsa részvények vásárlására, a fennmaradó hányadot pedig alapvetően a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekbe, diszkont kincstárjegyekbe, továbbá alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzpiaci eszközökbe, ügyletekbe fektesse. Megfelelő nemzetközi tőkepiaci környezet esetén az Alap portfóliójának 50%-áig külföldi kibocsátású állampapírokat, vállalati és egyéb kötvényeket, jelzálogleveleket, továbbá nyilvános piacon jegyzett külföldi részvényt vásárolhat az Alapkezelő. Az Alapkezelő aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfóliójának összetételét.

Az alap referenciaindexe 35% CETOP + 65% RMAX Index.

 

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

 

 

HOLD 2000 Vegyes Pro Eszközalap (HUF) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2023. november 1-től

A fenntarthatósági kockázatok befektetési döntéshozatali eljárásokba történő integrálása

Az SFDR többek között előírja a pénzügyi piaci szereplők, így a HOLD számára, információk közzétételét a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásaikba történő integrálására vonatkozó politikáiról.

A HOLD a fenntarthatósági kockázatok kezelését a befektetési döntés meghozatalának és az ahhoz kapcsolódó kockázatkezelési folyamat elemének tekinti. A fenntarthatósági kockázatok figyelembevételére a többi kockázati kategóriával együtt kerül sor.

Általánosan elmondható, hogy a fenntarthatósági kockázatok önmagukban is jelentősek lehetnek, de hatással bírhatnak más kockázati tényezőkre is. Lehetnek olyan befektetési eszközök a portfólióban, amelyekre pozitívan, és olyanok is, amelyekre negatívan hatnak a fenntarthatósági kockázatok.

Ha a fenntarthatósági kockázatok elemzése azzal a megállapítással zárul, hogy nincs olyan fenntarthatósági kockázat, amely az Alapkezelő által kezelt alapok és portfóliók szempontjából relevánsnak minősülne, ennek indoklását az Alapkezelő kifejti. Ha az értékelés azzal a megállapítással zárul, hogy e kockázatok relevánsak, akkor az Alapkezelő közzéteszi akár minőségi, akár mennyiségi szempontból, hogy milyen mértékben gyakorolhatnak hatást a fenntarthatósági kockázatok az Alapkezelő által kezelt alapok vagy portfóliók teljesítményére.

Az Alapkezelő befektetési döntéseinek fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások átláthatóságával kapcsolatos politikája

A HOLD az SFDR 4. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján akként nyilatkozik, hogy nem veszi figyelembe a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait.

A HOLD elkezdte a felkészülést a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások későbbiekben történő figyelembevételére. A HOLD befektetéseinek jelentős része a Középkelet-Európa régióra koncentrálódik, ahol a befektetési eszközök tekintetében még nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű és minőségű információ annak érdekében, hogy megfelelő transzparenciával készüljenek az ezirányú elemzések. Az Alapkezelő ugyanakkor elkötelezett, hogy amint az információs bázis bővül, és eléri a megfelelő szintet, azonosítani és számszerűsíteni fogja a főbb káros hatásokat. Ezzel kapcsolatban további információ az alábbi linken érhető el: https://hold.hu/wp-content/uploads/2021/09/SFDR_4_cikk_kozzetetel_2021_03_10_ok.pdf

Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább