VIG BondMaxx Total Return Kötvény Pro Eszközalap (HUF) befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2023. április 1-től

Az eszközalap kizárólag az VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: feltörekvő európai kötvények.
Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).

Az eszközalap célja, hogy aktív portfóliókezeléssel olyan befektetési portfóliót hozzon létre, amely előre meghatározott kockázati profil figyelembe vételével, a referenciamutatót meghaladó hozamot érjen el az ügyfelei számára. E célját elsősorban a globális kötvénypiacokokon történő eszközallokációval kívánja elérni.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan közepes hozam elérése érdekében közepes kockázatot hajlandóak vállalni.

* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.

A VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap befektetési politikája:

Az alap kizárólag kötvény típusú eszközökbe fektet. Az alap befektetési univerzumának fókuszában fejlett piaci államkötvények, fejlett piaci vállalati kötvények, helyi devizás feltörekvő piaci állampapírok és keménydevizás feltörekvő piaci állam- és vállalati kötvények állnak. Az alap hozamának elsődleges forrása a kötvény típusú eszközosztályok közötti eszközallokáció. Az eszközallokáció alapja az „investment clock” megközelítés, amely a gazdasági adatok elemzésével a nagy régiók növekedési cikluson belüli helyzetét határozza meg. Ez egészíti ki a reálkamatok és inflációs várakozások várható mozgásának előrejelzése, amely szintén rendkívül fontos a kötvénypiacok közti allokáció szempontjából. A portfóliómenedzserek ezek alapján hozzák meg az allokációs döntéseket, az éppen aktuális gazdasági ciklusban a tapasztalatok és a várakozások alapján a legjobban teljesítő kötvény eszközosztályt felülsúlyozva. A befektetési folyamat során a portfóliókezelők a teljes alap és az egyes kötvénypiacokon felvett kitettségek kamat- és hitelkockázatát a befektetési cél elérése érdekében optimalizálják. Az alap a megfelelő diverzifikáció elérése érdekében kollektív befektetési formákba is fektethet. Az alap nem befektetési kategóriájú kötvényeket is vásárolhat. Az alap kamatderivatív instrumentumokat is használhat a pozíciók fedezéséhez vagy a kívánt kitettség hatékony kialakításához. Az alap devizapozíciót is felvehet, de a devizapozíciók fedezésére is van lehetősége deviza származtatott termékek segítségével.
A portfóliókezelési stratégia hozzájárulását a befektetésen elért hozam növeléséhez a mögöttes befektetési alap befektetési politikája mutatja be (lásd feljebb).

Az alapnak nincs referenciaindexe. Az alap referenciamutatója egy évente, előre megállapított százalékos érték. Az alkalmazott referenciamutató egy minimum hozamkorlát, amely nem jelent a hozamra vonatkozó konkrét ígéretet.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Pro Eszközalap (HUF) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2024. február 1-től

A fenntarthatósági kockázatok befektetési döntésekbe való integrálása:

(az SFDR rendelet 6. cikk (1) a) pontja szerinti tájékoztatás):

Az Alapkezelő az Alap vagyonkezelése során saját belső módszertana alapján értékeli a potenciális befektetési instrumentumokat, mely értékelés kiterjed a releváns kockázatokra és azok kezelésére is. Az Alapkezelő a fenntartható befektetési elveit a Fenntarthatósági Politikájában írja le, mely előírja a hosszútávon fenntartható fejlődési célok mentén a releváns kockázatok feltárását és a befektetési döntések során való figyelembevételét. A vagyonkezelési döntések során a felelős portfóliómenedzserek áttekintik a potenciális befektetési instrumentumok esetében rendelkezésre álló fenntarthatósági kockázati értékelések eredményét. A kockázatkezelés részeként a fenntarthatósági kockázatok a többi befektetési kockázattal együtt mérlegelésre kerülnek a várható hozamok mértékével és azok fenntarthatóságával összevetve.

Az Alapnak nem célja a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019. november 27-ei (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet (SFDR) 8. és 9. cikkének történő megfelelés, azaz nem rendelkezik környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket előmozdító céllal, illetve nem célja a fenntartható befektetések megvalósítása.

A fenntarthatósági kockázat által a kínált pénzügyi termék hozamára gyakorolt valószínű hatások értékelésének eredményei: (az SFDR rendelet 6. cikk (1) b) pontja szerinti megfelelés alátámasztása)

Az Alapkezelő által kínált pénzügyi termékek, így a befektetési alapok hozamára a fenntarthatósági kockázatok (pl. klíma kockázat, átállási kockázat, fosszilis energiahordozók miatti extra kiadások) hatással lehetnek. Ezen hatások jellemzően hosszabb – akár 10 év, vagy azt meghaladó – befektetési időtáv esetén jelentkeznek, eredményüket tekintve pedig akár jelentős befolyással is lehetnek az adott pénzügyi termék hozamának alakulására, adott esetben rontva azok teljesítményét. (Például környezetvédelmi szempontok előtérbe kerülése folytán adott szektorban tevékenykedő vállalat piaci hátrányt szenvedhet el, amennyiben működését nem állítja át megfelelő időben a „hagyományos” modellről, korszerűbb és környezetvédelmi szempontból fenntarthatónak minősülő egyéb módszerre). Ennek hatása jellemzően hosszú távon jelenhet meg az adott cég piaci megítélésében és ezáltal piaci értékben is, melyre az Alapkezelő az eszközválasztási döntések során figyelemmel van.

Az egyes pénzügyi termékek esetében a fenntarthatósági kockázatok mértéke eltérő lehet, amelyet az Alapkezelő folyamatosan nyomon követ és erről a befektetőket a jogszabályokban előírt módon tájékoztatja.

Az Alap esetében az Alapkezelő arról tájékoztatja az befektetőket, hogy a portfólió nem tartozik az SFDR Rendelet (EU 2019/2088) által meghatározott környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját előmozdító pénzügyi termék vagy a fenntartható befektetést célul kitűző pénzügyi termék kategóriába. Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések kiválasztása során az Alapkezelő nem veszi figyelembe a környezeti szempontból „fenntartható” gazdasági tevékenységekre vonatkozó speciális uniós kritériumokat (Taxonómia Rendelet, EU 2020/852), mivel e termék nem kíván megfelelni az emelt szintű fenntarthatósági feltételeknek.

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább