aegon-fidelity-eszkozalap

iShares US Kötvény Pro Eszközalap (USD) befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2024. május 1-től

Az eszközalap kizárólag az iShares US Aggregate Bond UCITS ETF befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: USA kötvények.

Az eszközalap devizaneme USA dollár (USD).

Az eszközalap célja, hogy az eszközein elért jövedelmeken és tőkenövekedésen keresztül olyam hozamot biztosítson, amely tükrözi referenciaindexe, a Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index hozamát.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan mérsékelt hozam elérése érdekében mérsékelt kockázatot hajlandóak vállalni.

 

Az iShares US Aggregate Bond UCITS ETF befektetési politikája:

Az alap passzívan kezelt és célja, hogy amennyire csak lehetséges, olyan fix kamatozású értékpapírokba (például kötvényekbe) fektessen be, amelyek az Indexet alkotják, és megfelelnek az Index hitelminősítési követelményeinek. Amennyiben a fix kamatozású értékpapírok leminősítésre kerülnek, az alap továbbra is tarthatja azokat, amíg azok megszűnnek és lehetséges az eladásuk. Az Index az USA dollárban kibocsátott adóköteles kötvények piacának teljesítményét méri. A fix kamatozású értékpapírok lehetnek az Egyesült Államok Kincstára, kormányzati ügynökségek, az Egyesült Államok kormányzati szervei és vállalatok által kibocsátott értékpapírok, és tartalmazhatnak eszközfedezetű, kereskedelmi jelzáloggal fedezett és jelzáloggal fedezett értékpapírokat. Az értékpapírokat amerikai dollárban bocsátják ki, fix kamatláb szerint fizetik a jövedelmet, és az indexbe való felvételük időpontjában befektetési kategóriájúak (azaz megfelelnek egy meghatározott hitelképességi szintnek). A legalább egyéves hátralévő futamidővel rendelkező kötvényeket veszik figyelembe az Indexbe való felvételhez. Az alap optimalizálási technikákat alkalmaz az Indexéhez hasonló hozam elérése érdekében. Ezek magukban foglalhatják az Indexet alkotó egyes értékpapírok stratégiai kiválasztását, vagy más olyan fix kamatozású értékpapírokat, amelyek hasonló teljesítményt nyújtanak, mint az indexet alkotó egyes értékpapírok. Ezek közé tartozhat a pénzügyi származtatott eszközök alkalmazása is.

Az alap referenciaindexe a Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index

 

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

iShares US Kötvény Pro Eszközalap (USD) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2023. augusztus 1-től

Az alapkezelő (BlackRock) az ESG (environmental, social and governance, azaz környezeti, társadalmi és irányítási) integrációt a lényeges ESG információk beépítéseként és a fenntarthatósági kockázatok figyelembevételeként értelmezi a befektetési döntéshozatal során a kockázattal korrigált hozamok növelése érdekében. A BlackRock elismeri a lényeges ESG információk jelentőségét minden eszközosztály és portfóliókezelési stílus kapcsán. Az alapkezelő befektetési folyamataiban érvényesíti a fenntarthatósági megfontolásokat. Az ESG információk és a fenntarthatósági kockázatok figyelembe vételre kerülnek a referenciaindex-kiválasztási, a portfólió-felülvizsgálati és a befektetés-ellenőrzési folyamatokban. Az ESG integráció nem változtatja meg az alap befektetési célját és nem korlátozza az alapkezelő által megcélozható befektetési univerzumot és nincs szó arról, hogy az alap ESG-, vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűréseket alkalmazna. Hasonlóan, az ESG integráció nem befolyásolja azt, hogy az alap milyen mértékben kitett a fenntarthatósági kockázatoknak. A BlackRock fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos megközelítéséről további részletek a www.blackrock.com/corporate/sustainability honlapon elérhetők.

Az alap befektetései nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

 

* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.