Éves jelentés 2021

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG 2021. XII. 31.

1 0 3 8 9 3 9 5 6 5 1 1 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

 

Eszközök (aktívák)
adatok millió Ft-ban

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Összesen

Élet

Nem-élet

Egyéb, fel nem osztott

Összesen

a

b

c

d

e

A. Immateriális javak

8,444

470

8,623

174

9,267

B. Befektetések

162,661

104,647

58,649

0

163,296

I. Ingatlanok

2,069

0

2,031

0

2,031

ebből: saját használatú ingatlanok

2,069

0

2,031

0

2,031

II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban

3,142

2

2,924

0

2,926

1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés anya- és
leányvállalatban

3,142

2

2,924

0

2,926

2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír anya- és
leányvállalattól, anya- és leányvállalatnak adott kölcsön

0

0

0

0

0

3. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés közös és társult
vállalkozásban

0

0

0

0

0

4. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír közös- és társult
vállalkozástól, közös és társult vállalkozásnak adott kölcsön

0

0

0

0

0

III. Egyéb befektetések

157,450

104,645

53,694

0

158,339

1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozásban

21,359

6,100

14,729

0

20,829

2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (II/2. és II/4.
kivételével)

135,568

98,063

38,965

0

137,028

3. Részesedés befektetési közösségben (investment pool)

0

0

0

0

0

4. Jelzáloggal fedezett kölcsön (II/2. és II/4. és III/5.
kivételével)

0

0

0

0

0

5. Egyéb kölcsön (II/2. és II/4. és III/4. kivételével)

523

482

0

0

482

6. Betétek hitelintézetnél

0

0

0

0

0

7. Más befektetések

0

0

0

0

0

IV. Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből eredő letéti
követelések

0

0

0

0

0

V. A befektetések értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

VI. Befektetések értékelési különbözete

0

0

0

0

0

C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked)
életbiztosítások szerződői javára végrehajtott
befektetések

72,111

75,083

0

0

75,083

D. Követelések

6,496

1,478

3,809

0

5,287

I. Közvetlen biztosítási ügyletből származó követelések

4,016

877

3,039

0

3,916

1. Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól

2,959

706

2,339

0

3,045

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

2. Követelések a biztosítási közvetítőktől

152

171

36

0

207

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

3. Egyéb közvetlen biztosítási tevékenységből származó
követelések

905

0

664

0

664

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekből

654

7

209

0

216

ebből:a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az életbiztosítási
díjtartalékból

0

0

0

0

0

IV. Egyéb követelések

1,826

594

561

0

1,155

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

334

0

227

0

227

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

V. Követelések értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VI. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

0

0

0

0

0

E. Egyéb eszközök

4,726

3,020

13,995

0

17,015

1. Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek

1,771

164

1,305

0

1,469

2. Bankbetétek, pénztár

2,955

2,856

12,690

0

15,546

3. Visszavásárolt saját részvények

0

0

0

0

0

4. Egyéb

0

0

0

0

0

F. Aktív időbeli elhatárolások

7,132

5,230

1,229

0

6,459

1. Kamatok, bérleti díjak

1,316

1,085

152

0

1,237

2. Halasztott szerzési költségek

3,926

3,507

0

0

3,507

3. Egyéb aktív időbeli elhatárolások

1,890

638

1,077

0

1,715

Eszközök összesen

261,570

189,928

86,305

174

276,407

Budapest, 2022. május 17.

………………………………………
Zatykó Péter
első számú
ügyvezető

………………………………………
Zsigri Gábor
vezető aktuárius

………………………………………
Varga
Krisztián
számviteli rendért felelős vezető

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG 2021. XII. 31.
1 0 3 8 9 3 9 5 6 5 1 1 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

 

 

Források (passzívák)
adatok millió Ft-ban

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Összesen

Élet

Nem-élet

Egyéb, fel nem osztott

Összesen

a

b

c

d

e

A. Saját tőke

42,314

14,562

26,942

174

41,678

I. Jegyzett tőke

6,374

3,633

2,741

0

6,374

ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

0

0

0

0

0

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

0

0

0

0

0

III. Tőketartalék

5,472

3,119

2,353

0

5,472

IV. Eredménytartalék (+/-)

15,233

4,443

12,023

112

16,578

V. Lekötött tartalék

832

316

575

0

891

VI. Értékelési tartalék

0

0

0

0

0

1. Értékhelyesbítés értékelési tartalék

0

0

0

0

0

2. Valós értékelés értékelési tartalék

0

0

0

0

0

ebből: biztosítottakra jutó rész

0

0

0

0

0

VII. Adózott eredmény (+/-)

14,403

3,051

9,250

62

12,363

B. Alárendelt kölcsöntőke

0

0

0

0

0

C. Biztosítástechnikai tartalékok

122,816

90,326

43,647

0

133,973

1. Meg nem szolgált díjak tartaléka [a) + b)]

13,827

119

15,046

0

15,165

a) bruttó összeg

14,181

172

15,266

0

15,438

b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

354

53

220

0

273

2. Matematikai tartalékok

81,643

83,771

6,266

0

90,037

a) életbiztosítási díjtartalék [aa)+ab)]

75,687

83,771

0

0

83,771

aa) bruttó összeg

75,687

83,771

0

0

83,771

ebből: viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (kockázati
biztosítás)(-)

0

0

0

0

0

b) betegségbiztosítási díjtartalék [ba)+bb)]

0

0

0

0

0

ba) bruttó összeg

0

0

0

0

0

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

c) balesetbiztosítási járadéktartalék [ca)+cb)]

8

0

7

0

7

ca) bruttó összeg

8

0

7

0

7

cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

d) felelősségbiztosítási járadéktartalék [da)+db)]

5,948

0

6,259

0

6,259

da) bruttó összeg

6,265

0

6,617

0

6,617

db) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

317

0

358

0

358

3. Függőkár tartalékok [a)+b)]

26,261

5,929

22,019

0

27,948

a) tételes függőkár tartalék[aa)+ab)]

18,208

4,967

15,650

0

20,617

aa) bruttó összeg

19,056

5,018

16,396

0

21,414

ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

848

51

746

0

797

b) IBNR tartalék [ba)+bb)]

8,053

962

6,369

0

7,331

ba) bruttó összeg

8,081

971

6,384

0

7,355

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

28

9

15

0

24

4. Díj-visszatérítési tartalék [a)+b)]

122

66

42

0

108

a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék [aa)+ab)]

35

0

35

0

35

aa) bruttó összeg

35

0

35

0

35

ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék [ba)+bb)]

87

66

7

0

73

ba) bruttó összeg

87

66

7

0

73

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

5. Káringadozási tartalék

115

0

0

0

0

6. Egyéb biztosítástechnikai tartalékok [a)+b)+c)]

848

441

274

0

715

a) nagy károk tartaléka

0

0

0

0

0

b) törlési tartalék[ba)+bb)]

740

345

274

0

619

ba) bruttó összeg

756

345

283

0

628

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

16

0

9

0

9

c) egyéb biztosítástechnikai tartalék [ca)+cb)]

108

96

0

0

96

ca) bruttó összeg

108

96

0

0

96

cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

D. Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési
egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás szerződői
javára (1+2)

72,111

75,083

0

0

75,083

1. bruttó összeg

72,111

75,083

0

0

75,083

2. viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

E. Céltartalékok

2,228

1,574

1,461

0

3,035

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2,124

1,467

1,461

0

2,928

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

104

107

0

0

107

3. Egyéb céltartalék

0

0

0

0

0

F. Viszontbiztosítóval szembeni letéti
kötelezettségek

0

0

0

0

0

G. Kötelezettségek

16,524

4,689

11,867

0

16,556

I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekből

6,239

1,512

5,159

0

6,671

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből

229

55

408

0

463

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

III. Kötelezettségek kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

IV. Hitelek

0

0

0

0

0

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

V. Egyéb kötelezettségek

10,056

3,122

6,300

0

9,422

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

7,608

1,730

5,333

0

7,063

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

VI. Kötelezettségek értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VII. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

0

0

0

0

0

H. Passzív időbeli elhatárolások

5,577

3,694

2,388

0

6,082

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2

3

0

0

3

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

5,557

3,679

2,388

0

6,067

3. Halasztott bevételek

18

12

0

0

12

Források összesen

261,570

189,928

86,305

174

276,407

Budapest, 2022. május 17.

………………………………………
Zatykó Péter
első számú
ügyvezető

………………………………………
Pásztor Ferenc Gábor
vezető
aktuárius

………………………………………
Varga Krisztián
számviteli
rendért felelős vezető

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) EREDMÉNYKIMUTATÁS 2021. XII. 31.
1 0 3 8 9 3 9 5 6 5 1 1 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

 

adatok millió Ft-ban

Megnevezés

Előző év összesen

Tárgy év összesen

A) Nem életbiztosítási ágnál

a

b

01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül

87,335

93,405

a) bruttó díj

91,429

97,382

b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)

2,460

2,911

c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)

1,511

945

d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak
tartalékának változásából (+/-)

123

121

02. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (C/06.
sorral egyezően)

0

0

03. Egyéb biztosítástechnikai bevétel

495

273

04. Károk ráfordításai

34,903

36,134

a) kárkifizetések és kárrendezési költségek

33,755

35,096

aa) kárkifizetések

30,789

32,260

1. bruttó összeg

31,448

35,787

2. viszontbiztosító részesedése (-)

659

3,527

ab) kárrendezési költségek

3,443

3,473

ac) bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésből
(-)

477

637

b) függőkárok tartalékainak változása (+/-)

1,148

1,038

ba) tételes függőkár tartalék változása (+/-)

244

2,122

1. bruttó összeg

-472

2,073

2. viszontbiztosító részesedése (-)

-716

-49

bb) IBNR tartalék változása (+/-)

904

-1,084

1. bruttó összeg

867

-1,086

2. viszontbiztosító részesedése (-)

-37

-2

05. Matematikai tartalékok változása (+/-)

-1,216

310

a) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)

0

0

aa) bruttó összeg

0

0

ab) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

b) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

-2

-1

ba) bruttó összeg

-2

-1

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

c) felelősségbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

-1214

311

ca) bruttó összeg

-1,238

352

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

-24

41

06. Díj-visszatérítési tartalékok változása (+/-)

-26

0

a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

0

0

aa) bruttó összeg

0

0

ab) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék változása
(+/-)

-26

0

ba) bruttó összeg

-26

0

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

07. Káringadozási tartalék változása (+/-)

0

-115

08. Egyéb tartalékok változása (+/-)

17

-18

a) nagy károk tartalékának változása (+/-)

-21

0

b) törlési tartalék változása (+/-)

37

-18

ba) bruttó összeg

26

-27

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

-11

-9

c) egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-)

0

0

ca) bruttó összeg

0

0

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

09. Nettó működési költségek

31,245

32,283

a) tárgyévben felmerült szerzési költségek

19,939

20,241

b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)

0

0

c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)

11,324

12,020

d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)

18

-22

10. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

13,014

14,192

A) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY
(01+02+03-04-05-06-07-08-09-10)

9,893

10,892

Megnevezés

Előző év összesen

Tárgy év összesen

B) Életbiztosítási ágnál

a

b

01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül

46,052

48,347

a) bruttó díj

46,264

48,555

b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)

195

242

c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)

-15

7

d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak
tartalékának változásából (+/-)

32

-41

02. Biztosítástechnikai bevételek befektetésekből

3,515

3,465

a) kapott osztalék és részesedés

0

0

ebből: kapcsolt vállalkozástól

0

0

b) egyéb befektetési bevételek

3,395

3,211

ebből: kapcsolt vállalkozástól

0

0

ba) biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei

0

0

bb) kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

3,395

3,211

c) befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések
egyéb bevételei

120

254

d) életbiztosításból allokált befektetési bevétel (C/05. sorral
egyezően) (-)

0

0

03. Befektetések nem realizált nyeresége

12,183

8,010

ebből: értékelési különbözet

0

0

04. Egyéb biztosítástechnikai bevétel

24

728

05. Károk ráfordításai

24,150

25,317

a) kárfizetések és kárrendezési költségek

23,689

24,668

aa) kárkifizetések

23,489

24,385

1. bruttó összeg

23,639

24,461

2. viszontbiztosító részesedése (-)

150

76

ab) kárrendezési költségek

214

300

ac) bevételek kármegtérítésből és kárrendezési
költségtérítésekből (-)

14

17

b) függőkárok tartalékainak változása (+/-)

461

649

ba) tételes függőkár tartalék változása (+/-)

380

287

1. bruttó összeg

414

285

2. viszontbiztosító részesedése (-)

34

-2

bb) IBNR tartalék változása (+/-)

81

362

1. bruttó összeg

81

360

2. viszontbiztosító részesedése (-)

0

-2

06. Matematikai tartalékok változása (+/-)

7,617

8,084

a) életbiztosítási díjtartalék változása (+/-)

7,617

8,084

aa) bruttó összeg

7,617

8,084

ab) viszontbiztosító részesedése (kockázati biztosítás) (-)

0

0

b) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)

0

0

ba) bruttó összeg

0

0

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

c) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

0

0

ca) bruttó összeg

0

0

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

07. Díj-visszatérítési tartalékok változása (+/-)

30

-13

a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

0

0

aa) bruttó összeg

0

0

ab) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék változása
(+/-)

30

-13

ba) bruttó összeg

30

-13

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

08. Káringadozási tartalék változása (+/-)

0

0

09. Egyéb tartalékok változása (+/-)

87

-115

a) nagy károk tartalékának változása (+/-)

0

0

b) törlési tartalék változása (+/-)

100

-103

ba) bruttó összeg

67

-101

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

-33

2

c) egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-)

-13

-12

ca) bruttó összeg

-13

-12

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

10. Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás
tartalékának változása (+/-)

2,222

2,973

a) bruttó összeg

2,222

2,973

b) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

11. Nettó működési költségek

11,705

12,101

a) tárgyévben felmerült szerzési költségek

7,429

7,405

b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)

118

419

c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)

4,158

4,285

d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)

0

8

12. Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekből

878

1,128

a) befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a
fizetett kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat

624

588

b) befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt
értékvesztése (+/-)

0

0

c) befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések
egyéb ráfordításai

254

540

13. Befektetések nem realizált vesztesége

9,825

5,672

ebből: értékelési különbözet

0

0

14. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

910

1,668

B) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY
(01+02+03+04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)

4,350

3,735

Megnevezés

Előző év összesen

Tárgy év összesen

C) Nem biztosítástechnikai elszámolások

765

-1,235

01. Kapott osztalék, részesedés

3,800

2,500

ebből: kapcsolt vállalkozástól

3,800

2,500

ebből: értékelési különbözet

0

0

02. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

3,080

1,771

ebből: kapcsolt vállalkozástól

9

0

03. Biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei

287

298

04. Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések
egyéb bevételei

1,118

1,352

05. Életbiztosításból allokált befektetési bevétel (B/02/d)
sorral egyezően)

0

0

06. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (-)
(az A/02. sorral egyezően)

0

0

07. Befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a
fizetett kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat

1,567

1,178

ebből: értékelési különbözet

0

0

08. Befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt
értékvesztése (+/-)

585

298

09. Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések
egyéb ráfordításai

1,192

3,606

10. Egyéb bevételek

2,283

1,943

11. Egyéb ráfordítások

6,459

4,017

D) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
(+/-A+/-B+01+02+03+04+05-06-07-08-09+10-11)

15,008

13,392

12. Rendkívüli bevételek

0

0

13. Rendkívüli ráfordítások

0

0

14. Rendkívüli eredmény (12-13)

0

0

E) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-D+/-14)

15,008

13,392

15. Adófizetési kötelezettség

605

1,029

F) ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-15 +/- 15/A)

14,403

12,363

Budapest, 2022. május 17.

………………………………………
Zatykó Péter
első számú
ügyvezető

………………………………………
Zsigri Gábor
vezető aktuárius

………………………………………
Varga
Krisztián
számviteli rendért felelős vezető

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább