Éves jelentés 2020

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG 2020. XII. 31.

1 0 3 8 9 3 9 5 6 5 1 1 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

 

Eszközök (aktívák)
adatok millió Ft-ban

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Összesen

Élet

Nem-élet

Egyéb, fel nem osztott

Összesen

a

b

c

d

e

A. Immateriális javak

7,021

328

7,907

209

8,444

B. Befektetések

135,505

97,271

65,390

0

162,661

I. Ingatlanok

1,828

0

2,069

0

2,069

ebből: saját használatú ingatlanok

1,828

0

2,069

0

2,069

II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban

6,037

2

3,140

0

3,142

1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés anya- és
leányvállalatban

5,333

2

3,140

0

3,142

2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír anya- és
leányvállalattól, anya- és leányvállalatnak adott kölcsön

704

0

0

0

0

3. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés közös és társult
vállalkozásban

0

0

0

0

0

4. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír közös- és társult
vállalkozástól, közös és társult vállalkozásnak adott kölcsön

0

0

0

0

0

III. Egyéb befektetések

127,640

97,269

60,181

0

157,450

1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozásban

19,533

6,376

14,983

0

21,359

2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (II/2. és II/4.
kivételével)

107,723

90,370

45,198

0

135,568

3. Részesedés befektetési közösségben (investment pool)

0

0

0

0

0

4. Jelzáloggal fedezett kölcsön (II/2. és II/4. és III/5.
kivételével)

0

0

0

0

0

5. Egyéb kölcsön (II/2. és II/4. és III/4. kivételével)

384

523

0

0

523

6. Betétek hitelintézetnél

0

0

0

0

0

7. Más befektetések

0

0

0

0

0

IV. Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből eredő letéti
követelések

0

0

0

0

0

V. A befektetések értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

VI. Befektetések értékelési különbözete

0

0

0

0

0

C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked)
életbiztosítások szerződői javára végrehajtott
befektetések

69,889

72,111

0

0

72,111

D. Követelések

5,851

1,583

4,913

0

6,496

I. Közvetlen biztosítási ügyletből származó követelések

3,462

572

3,444

0

4,016

1. Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól

2,740

554

2,405

0

2,959

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

2. Követelések a biztosítási közvetítőktől

175

18

134

0

152

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

3. Egyéb közvetlen biztosítási tevékenységből származó
követelések

547

0

905

0

905

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekből

134

0

654

0

654

ebből:a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az életbiztosítási
díjtartalékból

0

0

0

0

0

IV. Egyéb követelések

2,255

1,011

815

0

1,826

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

397

0

334

0

334

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

V. Követelések értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VI. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

0

0

0

0

0

E. Egyéb eszközök

8,061

877

3,847

2

4,726

1. Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek

1950

216

1,553

2

1,771

2. Bankbetétek, pénztár

6,111

661

2,294

0

2,955

3. Visszavásárolt saját részvények

0

0

0

0

0

4. Egyéb

0

0

0

0

0

F. Aktív időbeli elhatárolások

7,297

5,492

1,640

0

7,132

1. Kamatok, bérleti díjak

930

996

320

0

1,316

2. Halasztott szerzési költségek

4,044

3,926

0

0

3,926

3. Egyéb aktív időbeli elhatárolások

2,323

570

1,320

0

1,890

Eszközök összesen

233,624

177,662

83,697

211

261,570

Budapest, 2021. április 29.

………………………………………
Zatykó Péter
első számú
ügyvezető

………………………………………
Zsigri Gábor
vezető aktuárius

………………………………………
Varga
Krisztián
számviteli rendért felelős vezető

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG 2020. XII. 31.
1 0 3 8 9 3 9 5 6 5 1 1 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

 

 

Források (passzívák)
adatok millió Ft-ban

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Összesen

Élet

Nem-élet

Egyéb, fel nem osztott

Összesen

a

b

c

d

e

A. Saját tőke

34,411

14,951

27,152

211

42,314

I. Jegyzett tőke

6,374

3,633

2,741

0

6,374

ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

0

0

0

0

0

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

0

0

0

0

0

III. Tőketartalék

5,472

3,119

2,353

0

5,472

IV. Eredménytartalék (+/-)

7,520

4,032

11,020

181

15,233

V. Lekötött tartalék

851

311

521

0

832

VI. Értékelési tartalék

0

0

0

0

0

1. Értékhelyesbítés értékelési tartalék

0

0

0

0

0

2. Valós értékelés értékelési tartalék

0

0

0

0

0

ebből: biztosítottakra jutó rész

0

0

0

0

0

VII. Adózott eredmény (+/-)

14,194

3,856

10,517

30

14,403

B. Alárendelt kölcsöntőke

0

0

0

0

0

C. Biztosítástechnikai tartalékok

111,834

81,755

41,061

0

122,816

1. Meg nem szolgált díjak tartaléka [a) + b)]

11,311

153

13,374

0

13,827

a) bruttó összeg

11,465

165

14,016

0

14,181

b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

154

12

342

0

354

2. Matematikai tartalékok

75,231

75,687

5,956

0

81,643

a) életbiztosítási díjtartalék [aa)+ab)]

68,070

75,687

0

0

75,687

aa) bruttó összeg

68,070

75,687

0

0

75,687

ebből: viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (kockázati
biztosítás)(-)

0

0

0

0

0

b) betegségbiztosítási díjtartalék [ba)+bb)]

0

0

0

0

0

ba) bruttó összeg

0

0

0

0

0

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

c) balesetbiztosítási járadéktartalék [ca)+cb)]

9

0

8

0

8

ca) bruttó összeg

9

0

8

0

8

cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

d) felelősségbiztosítási járadéktartalék [da)+db)]

7,152

0

5,948

0

5,948

da) bruttó összeg

7,486

0

6,265

0

6,265

db) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

334

0

317

0

317

3. Függőkár tartalékok [a)+b)]

24,353

5,280

20,981

0

26,261

a) tételes függőkár tartalék[aa)+ab)]

17,137

4,680

13,528

0

18,208

aa) bruttó összeg

18,307

4,733

14,323

0

19,056

ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

1,170

53

795

0

848

b) IBNR tartalék [ba)+bb)]

7,216

600

7,453

0

8,053

ba) bruttó összeg

7,249

611

7,470

0

8,081

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

33

11

17

0

28

4. Díj-visszatérítési tartalék [a)+b)]

93

79

43

0

122

a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék [aa)+ab)]

35

0

35

0

35

aa) bruttó összeg

35

0

35

0

35

ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék [ba)+bb)]

58

79

8

0

87

ba) bruttó összeg

58

79

8

0

87

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

5. Káringadozási tartalék

115

0

115

0

115

6. Egyéb biztosítástechnikai tartalékok [a)+b)+c)]

731

556

292

0

848

a) nagy károk tartaléka

21

0

0

0

0

b) törlési tartalék[ba)+bb)]

589

448

292

0

740

ba) bruttó összeg

624

446

310

0

756

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

35

-2

18

0

16

c) egyéb biztosítástechnikai tartalék [ca)+cb)]

121

108

0

0

108

ca) bruttó összeg

121

108

0

0

108

cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

D. Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési
egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás szerződői
javára (1+2)

69,889

72,111

0

0

72,111

1. bruttó összeg

69,889

72,111

0

0

72,111

2. viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

E. Céltartalékok

1,306

1,197

1,031

0

2,228

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

1,201

1,093

1,031

0

2,124

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

105

104

0

0

104

3. Egyéb céltartalék

0

0

0

0

0

F. Viszontbiztosítóval szembeni letéti
kötelezettségek

0

0

0

0

0

G. Kötelezettségek

9,533

4,752

11,772

0

16,524

I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekből

5,129

943

5,296

0

6,239

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből

383

0

229

0

229

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

III. Kötelezettségek kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

IV. Hitelek

0

0

0

0

0

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

V. Egyéb kötelezettségek

4,021

3,809

6,247

0

10,056

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

1,045

2,310

5,298

0

7,608

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

VI. Kötelezettségek értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VII. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

0

0

0

0

0

H. Passzív időbeli elhatárolások

6,651

2,896

2,681

0

5,577

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2

2

0

0

2

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

6,625

2,876

2,681

0

5,557

3. Halasztott bevételek

24

18

0

0

18

Források összesen

233,624

177,662

83,697

211

261,570

Budapest, 2021. április 29.

………………………………………
Zatykó Péter
első számú
ügyvezető

………………………………………
Pásztor Ferenc Gábor
vezető
aktuárius

………………………………………
Varga Krisztián
számviteli
rendért felelős vezető

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) EREDMÉNYKIMUTATÁS 2020. XII. 31.
1 0 3 8 9 3 9 5 6 5 1 1 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

 

adatok millió Ft-ban

Megnevezés

Előző év összesen

Tárgy év összesen

A) Nem életbiztosítási ágnál

a

b

01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül

81,066

87,335

a) bruttó díj

85,540

91,429

b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)

2,651

2,460

c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)

1,900

1,511

d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak
tartalékának változásából (+/-)

-77

123

02. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (C/06.
sorral egyezően)

0

0

03. Egyéb biztosítástechnikai bevétel

607

495

04. Károk ráfordításai

33,365

34,903

a) kárkifizetések és kárrendezési költségek

33,055

33,755

aa) kárkifizetések

30,129

30,789

1. bruttó összeg

30,229

31,448

2. viszontbiztosító részesedése (-)

100

659

ab) kárrendezési költségek

3,349

3,443

ac) bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésből
(-)

423

477

b) függőkárok tartalékainak változása (+/-)

310

1,148

ba) tételes függőkár tartalék változása (+/-)

-308

244

1. bruttó összeg

269

-472

2. viszontbiztosító részesedése (-)

577

-716

bb) IBNR tartalék változása (+/-)

618

904

1. bruttó összeg

631

867

2. viszontbiztosító részesedése (-)

13

-37

05. Matematikai tartalékok változása (+/-)

66

-1,216

a) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)

0

0

aa) bruttó összeg

0

0

ab) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

b) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

-1

-2

ba) bruttó összeg

-1

-2

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

c) felelősségbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

67

-1,214

ca) bruttó összeg

116

-1,238

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

49

-24

06. Díj-visszatérítési tartalékok változása (+/-)

2

-26

a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

0

0

aa) bruttó összeg

0

0

ab) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék változása
(+/-)

2

-26

ba) bruttó összeg

2

-26

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

07. Káringadozási tartalék változása (+/-)

0

0

08. Egyéb tartalékok változása (+/-)

53

17

a) nagy károk tartalékának változása (+/-)

0

-21

b) törlési tartalék változása (+/-)

53

37

ba) bruttó összeg

35

26

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

-18

-11

c) egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-)

0

0

ca) bruttó összeg

0

0

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

09. Nettó működési költségek

28,298

31,245

a) tárgyévben felmerült szerzési költségek

18,993

19,939

b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)

0

0

c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)

9,415

11,324

d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)

110

18

10. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

10,486

13,014

A) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY
(01+02+03-04-05-06-07-08-09-10)

9,403

9,893

Megnevezés

Előző év összesen

Tárgy év összesen

B) Életbiztosítási ágnál

a

b

01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül

42,772

46,052

a) bruttó díj

42,954

46,264

b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)

195

195

c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)

-62

-15

d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak
tartalékának változásából (+/-)

49

32

02. Biztosítástechnikai bevételek befektetésekből

3,206

3,515

a) kapott osztalék és részesedés

0

0

ebből: kapcsolt vállalkozástól

0

0

b) egyéb befektetési bevételek

3,105

3,395

ebből: kapcsolt vállalkozástól

0

0

ba) biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei

0

0

bb) kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

3,105

3,395

c) befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések
egyéb bevételei

101

120

d) életbiztosításból allokált befektetési bevétel (C/05. sorral
egyezően) (-)

0

0

03. Befektetések nem realizált nyeresége

8,563

12,183

ebből: értékelési különbözet

0

0

04. Egyéb biztosítástechnikai bevétel

134

24

05. Károk ráfordításai

25,639

24,150

a) kárfizetések és kárrendezési költségek

24,800

23,689

aa) kárkifizetések

24,589

23,489

1. bruttó összeg

24,720

23,639

2. viszontbiztosító részesedése (-)

131

150

ab) kárrendezési költségek

235

214

ac) bevételek kármegtérítésből és kárrendezési
költségtérítésekből (-)

24

14

b) függőkárok tartalékainak változása (+/-)

839

461

ba) tételes függőkár tartalék változása (+/-)

776

380

1. bruttó összeg

788

414

2. viszontbiztosító részesedése (-)

12

34

bb) IBNR tartalék változása (+/-)

63

81

1. bruttó összeg

64

81

2. viszontbiztosító részesedése (-)

1

0

06. Matematikai tartalékok változása (+/-)

5,928

7,617

a) életbiztosítási díjtartalék változása (+/-)

5,928

7,617

aa) bruttó összeg

5,928

7,617

ab) viszontbiztosító részesedése (kockázati biztosítás) (-)

0

0

b) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)

0

0

ba) bruttó összeg

0

0

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

c) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

0

0

ca) bruttó összeg

0

0

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

07. Díj-visszatérítési tartalékok változása (+/-)

33

30

a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

0

0

aa) bruttó összeg

0

0

ab) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék változása
(+/-)

33

30

ba) bruttó összeg

33

30

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

08. Káringadozási tartalék változása (+/-)

0

0

09. Egyéb tartalékok változása (+/-)

-40

87

a) nagy károk tartalékának változása (+/-)

0

0

b) törlési tartalék változása (+/-)

-26

100

ba) bruttó összeg

-20

67

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

6

-33

c) egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-)

-14

-13

ca) bruttó összeg

-14

-13

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

10. Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás
tartalékának változása (+/-)

3,193

2,222

a) bruttó összeg

3,193

2,222

b) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

11. Nettó működési költségek

11,383

11,705

a) tárgyévben felmerült szerzési költségek

7,383

7,429

b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)

-595

118

c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)

4,595

4,158

d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)

0

0

12. Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekből

710

878

a) befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a
fizetett kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat

420

624

b) befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt
értékvesztése (+/-)

0

0

c) befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések
egyéb ráfordításai

290

254

13. Befektetések nem realizált vesztesége

2,475

9,825

ebből: értékelési különbözet

0

0

14. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

996

910

B) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY
(01+02+03+04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)

4,358

4,350

Megnevezés

Előző év összesen

Tárgy év összesen

C) Nem biztosítástechnikai elszámolások

841

765

01. Kapott osztalék, részesedés

2,500

3,800

ebből: kapcsolt vállalkozástól

2,500

3,800

ebből: értékelési különbözet

0

0

02. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

1,639

3,080

ebből: kapcsolt vállalkozástól

18

9

03. Biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei

258

287

04. Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések
egyéb bevételei

851

1,118

05. Életbiztosításból allokált befektetési bevétel (B/02/d)
sorral egyezően)

0

0

06. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (-)
(az A/02. sorral egyezően)

0

0

07. Befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a
fizetett kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat

-441

1,567

ebből: értékelési különbözet

0

0

08. Befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt
értékvesztése (+/-)

1,007

585

09. Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések
egyéb ráfordításai

1,644

1,192

10. Egyéb bevételek

2,432

2,283

11. Egyéb ráfordítások

4,629

6,459

D) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
(+/-A+/-B+01+02+03+04+05-06-07-08-09+10-11)

14,602

15,008

12. Rendkívüli bevételek

0

0

13. Rendkívüli ráfordítások

0

0

14. Rendkívüli eredmény (12-13)

0

0

E) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-D+/-14)

14,602

15,008

15. Adófizetési kötelezettség

408

605

F) ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-15 +/- 15/A)

14,194

14,403

Budapest, 2021. április 29.

………………………………………
Zatykó Péter
első számú
ügyvezető

………………………………………
Zsigri Gábor
vezető aktuárius

………………………………………
Varga
Krisztián
számviteli rendért felelős vezető

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább