Éves jelentés 2014

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG 2014. XII. 31.

1

0

3

8

9

3

9

5

6

5

1

1

1

1

4

0

1

Statisztikai számjel

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Eszközök (aktívák)
adatok millió Ft-ban

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Összesen

Élet

Nem-élet

Egyéb, fel nem osztott

Összesen

a

c

d

e

f

A. Immateriális javak

4,152

1,056

1,471

1,663

4,190

B. Befektetések

200,381

66,382

37,280

97,867

201,529

I. Ingatlanok

2,275

0

2,137

1

2,138

ebből: saját használatú ingatlanok

2,275

0

2,137

1

2,138

II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban

0

0

0

0

0

1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés anya- és leányvállalatban

0

0

0

0

0

2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír anya- és leányvállalattól, anya- és leányvállalatnak adott kölcsön

0

0

0

0

0

3. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés közös és társult vállalkozásban

0

0

0

0

0

4. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír közös- és társult vállalkozástól, közös és társult vállalkozásnak adott kölcsön

0

0

0

0

0

III. Egyéb befektetések

198,106

66,382

35,143

97,866

199,391

1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban

2,871

2,748

107

0

2,855

2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (II/2. és II/4. kivételével)

99,194

62,864

35,036

8,222

106,122

3. Részesedés befektetési közösségben (invesment pool)

0

0

0

0

0

4. Jelzáloggal fedezett kölcsön (II/2. és II/4. és III/5. kivételével)

93,496

0

0

87,670

87,670

5. Egyéb kölcsön (II/2. és II/4. és III/4. kivételével)

2,545

770

0

1,974

2,744

6. Betétek hitelintézetnél

0

0

0

0

0

7. Más befektetések

0

0

0

0

0

IV. Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből eredő letéti követelések

0

0

0

0

0

V. A befektetések értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

VI. Befektetések értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VII. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból, társult vállalkozásokból

0

0

0

0

0

C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott befektetések

85,822

87,299

0

0

87,299

D. Követelések

3,834

644

2,100

1,990

4,734

I. Közvetlen biztosítási ügyletből származó követelések

1,935

375

1,239

3

1,617

1. Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól

1,135

162

970

0

1,132

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

2. Követelések a biztosítási közvetítőktől

621

213

12

3

228

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

3. Egyéb közvetlen biztosítási tevékenységből származó követelések

179

0

0

0

0

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

179

0

257

0

257

b) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekből

99

1

0

0

1

ebből:a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az életbiztosítási díjtartalékból

0

0

0

0

0

IV. Egyéb követelések

1,898

268

861

1,987

3,116

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

18

4

33

0

37

b) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

V. Követelések értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VI. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VII. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés

0

0

0

0

0

E. Egyéb eszközök

7,651

434

3,136

2,695

6,265

1. Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek

1,437

168

767

606

1,541

2. Bankbetétek, pénztár

6,214

266

2,369

2,089

4,724

3. Visszavásárolt saját részvények

0

0

0

0

0

4. Egyéb

0

0

0

0

0

F. Aktív időbeli elhatárolások

11,958

8,359

1,480

341

10,180

1. Kamatok, bérleti díjak

2,745

1,855

373

262

2,490

2. Halasztott szerzési költségek

6,906

6,435

0

0

6,435

3. Egyéb aktív időbeli elhatárolások

2,307

69

1107

79

1,255

Eszközök összesen

313,798

164,174

45,467

104,556

314,197

 

Budapest, 2015. május 28.

………………………………………
Zatykó Péter
első számú ügyvezető

 

………………………………………
Zsigri Gábor
vezető aktuárius

………………………………………
Nagy Marianna
számviteli rendért felelős vezető

 

 

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG 2014. XII. 31.

1

0

3

8

9

3

9

5

6

5

1

1

1

1

4

0

1

Statisztikai számjel

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Források (passzívák)
adatok millió Ft-ban

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Összesen

Élet

Nem-élet

Egyéb, fel nem osztott

Összesen

a

c

d

e

f

A. Saját tőke

28,168

8,989

11,198

504

20,691

I. Jegyzett tőke

6,374

3,633

2,741

0

6,374

ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

0

0

0

0

0

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

0

0

0

0

0

III. Tőketartalék

5,472

3,119

2,353

0

5,472

IV. Eredménytartalék (+/-)

24,672

2,025

5,516

21,169

28,710

V. Lekötött tartalék

587

212

588

0

800

VI. Értékelési tartalék

0

0

0

0

0

1. Értékhelyesbítés értékelési tartalék

0

0

0

0

0

2. Valós értékelés értékelési tartalék

0

0

0

0

0

ebből: biztosítottakra jutó rész

0

0

0

0

0

VII. Mérleg szerinti eredmény (+/-)

7,871

0

0

0

0

VIII. Leányvállalati saját tőke változás (+/-)

-16,808

0

0

-20,665

-20,665

IX. Konszolidáció miatti változások (+/-)

0

0

0

0

0

– adósságkonszolidálás különbözetéből

0

0

0

0

0

– közbenső eredmény különbözetéből

0

0

0

0

0

X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése

0

0

0

0

0

B. Alárendelt kölcsöntőke

68

0

0

68

68

B/1. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból

68

0

0

68

68

C. Biztosítástechnikai tartalékok

84,924

59,113

26,884

0

85,997

1. Meg nem szolgált díjak tartaléka [a) + b)]

3,345

79

4,033

0

4,112

a) bruttó összeg

3,377

101

4,049

0

4,150

b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

-32

22

16

0

38

2. Matematikai tartalékok

63,509

55,112

7,706

0

62,818

a) életbiztosítási díjtartalék [aa)+ab)]

55,520

55,112

0

0

55,112

aa) bruttó összeg

55,520

55,112

0

0

55,112

ebből: viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (kockázati biztosítás)(-)

0

0

0

0

0

b) betegségbiztosítási díjtartalék [ba)+bb)]

0

0

0

0

0

ba) bruttó összeg

0

0

0

0

0

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

c) balesetbiztosítási járadéktartalék [ca)+cb)]

12

0

12

0

12

ca) bruttó összeg

12

0

12

0

12

cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

d) felelősségbiztosítási járadéktartalék [da)+db)]

7,977

0

7,694

0

7,694

da) bruttó összeg

8,744

0

8,442

0

8,442

db) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

-767

0

748

0

748

3. Függőkár tartalékok [a)+b)]

17,518

3,678

14,836

0

18,514

a) tételes függőkár tartalék[aa)+ab)]

13,539

3,417

10,978

0

14,395

aa) bruttó összeg

14,052

3,472

11,401

0

14,873

ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

-513

55

423

0

478

b) IBNR tartalék [ba)+bb)]

3,979

261

3,858

0

4,119

ba) bruttó összeg

3,979

261

3,858

0

4,119

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

4. Eredménytől függő és független díj-visszatérítési tartalék [a)+b)]

54

3

46

0

49

a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék [aa)+ab)]

34

0

34

0

34

aa) bruttó összeg

34

0

34

0

34

ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

b) eredménytő független díj-visszatérítési tartalék [ba)+bb)]

20

3

12

0

15

ba) bruttó összeg

20

3

12

0

15

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

5. Káringadozási tartalék

115

0

115

0

115

6. Egyéb biztosítástechnikai tartalékok [a)+b)+c)]

383

241

148

0

389

a) nagy károk tartaléka

21

0

21

0

21

b) törlési tartalék[ba)+bb)]

118

25

127

0

152

ba) bruttó összeg

119

25

130

0

155

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

-1

0

3

0

-3

c) egyéb biztosítástechnikai tartalék [ca)+cb)]

244

216

0

0

216

ca) bruttó összeg

244

216

0

0

216

cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

D. Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás szerződői javára (1+2)

85,822

87,299

0

0

87,299

1. bruttó összeg

85,822

87,299

0

0

87,299

2. viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

E. Céltartalékok

3,401

2,070

548

6553

9,171

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

3,303

2,014

520

6553

9,087

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

98

56

28

0

84

3. Egyéb céltartalék

0

0

0

0

0

F. Viszontbiztosítóval szembeni letéti kötelezettségek

0

0

0

0

0

G. Kötelezettségek

107,311

4,051

6,458

96,171

106,680

I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekből

2,636

155

2,552

0

2,707

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

b) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből

205

30

167

0

197

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

b) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

III. Kötelezettségek kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

b) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

IV. Hitelek

100,983

0

0

87,694

87,694

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

100,983

0

0

87,694

87,694

b) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

V. Egyéb kötelezettségek

3,487

3,866

3,739

8,477

16,082

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

1,034

2,097

3,076

6,898

12,071

b) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

VI. Kötelezettségek értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VII. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VIII. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó tartozás

0

0

0

0

0

H. Passzív időbeli elhatárolások

4,104

2,652

379

1,260

4,291

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

633

0

0

0

0

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3,471

2,652

379

1,260

4,291

3. Halasztott bevételek

0

0

0

0

0

Források összesen

313,798

164,174

45,467

104,556

314,197

 

Budapest, 2015. május 28.

………………………………………
Zatykó Péter
első számú ügyvezető

 

………………………………………
Pásztor Ferenc Gábor
vezető aktuárius

………………………………………
Nagy Marianna
számviteli rendért felelős vezető

 

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) EREDMÉNYKIMUTATÁS 2014. XII. 31.


1

0

3

8

9

3

9

5

6

5

1

1

1

1

4

0

1

Statisztikai számjel

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

adatok millió Ft-ban

Megnevezés

Előző év összesen

Tárgy év összesen

Nem életbiztosítási ág

a

b

01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül

42,057

44,827

a) bruttó díj

44,818

47,436

b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)

2,268

1,835

c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)

495

779

d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (+/-)

-1

-5

02. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (C/06. sorral egyezően)

0

0

03. Egyéb biztosítástechnikai bevétel

416

398

04. Károk ráfordításai

19,293

20,566

a) kárkifizetések és kárrendezési költségek

19,355

19,840

aa) kárkifizetések

17,224

17,457

1. bruttó összeg

17,509

17,589

2. viszontbiztosító részesedése (-)

284

132

ab) kárrendezési költségek

2,407

2,612

ac) bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésből (-)

277

229

b) függő károk tartalékainak változása (+/-)

-62

726

ba) tételes függőkár tartalék változása (+/-)

158

580

1. bruttó összeg

215

557

2. viszontbiztosító részesedése (-)

57

-23

bb) IBNR tartalék változása (+/-)

-221

146

1. bruttó összeg

-221

146

2. viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

05. Matematikai tartalékok változása (+/-)

-1,135

-283

a) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)

0

0

aa) bruttó összeg

0

0

ab) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

b) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

-1

0

ba) bruttó összeg

-1

0

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

c) felelősségbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

-1,134

-283

ca) bruttó összeg

-1,303

-302

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

-169

-19

06. Díj-visszatérítési tartalékok változása (+/-)

-3

-2

a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

0

0

aa) bruttó összeg

0

0

ab) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

-2

-2

ba) bruttó összeg

-2

-2

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

07. Káringadozási tartalék változása (+/-)

0

0

08. Egyéb tartalékok változása (+/-)

5

43

a) nagy károk tartalékának változás (+/-)

0

0

b) törlési tartalék változása (+/-)

5

43

ba) bruttó összeg

5

44

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

-1

-1

c) egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-)

0

0

ca) bruttó összeg

0

0

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

09. Nettó működési költségek

13,772

14,751

a) tárgyévben felmerült szerzési költségek

8,857

9,510

b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)

0

12

c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)

4,915

5,229

d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)

0

0

10. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

3,978

4,144

A) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03-04-05-06-07-08-09-10)

6,563

6,006

Megnevezés

Előző év összesen

Tárgy év összesen

Életbiztosítási ág

a

b

01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül

36,577

38,705

a) bruttó díj

36,800

38,952

b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)

229

254

c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)

-2

-6

d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (+/-)

-4

-1

02. Biztosítástechnikai bevételek befektetésekből

4,407

3,776

a) kapott osztalék és részesedés

131

148

ebből: kapcsolt vállalkozástól

0

0

b) egyéb befektetési bevételek

3,702

3,259

ebből: kapcsolt vállalkozástól

0

0

ba) biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei,

0

0

bb) kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

3,702

3,259

c) befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei

574

369

d) életbiztosításból allokált befektetési bevétel (C/05. sorral egyezően) (-)

0

0

03. Befektetések nem realizált nyeresége

12,401

11,577

ebből értékelési különbözet

0

0

04. Egyéb biztosítástechnikai bevétel

273

157

05. Károk ráfordításai

36,609

33,685

a) kárfizetések és kárrendezési költségek

36,981

33,422

aa) kárkifizetések

36,697

33,184

1. bruttó összeg

36,779

33,326

2. viszontbiztosító részesedése (-)

82

142

ab) kárrendezési költségek

298

277

ac) bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésekből (-)

14

39

b) függő károk tartalékainak változása (+/-)

-371

263

ba) tételes függőkár tartalék változása (+/-)

-379

273

1. bruttó összeg

-341

261

2. viszontbiztosító részesedése (-)

37

-12

bb) IBNR tartalék változása (+/-)

7

-10

1. bruttó összeg

7

-10

2. viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

06. Matematikai tartalékok változása (+/-)

-3,298

-408

a) életbiztosítási díjtartalék változása (+/-)

-3,298

-408

aa) bruttó összeg

-3,298

-408

ab) viszontbiztosító részesedése (kockázati biztosítás) (-)

0

0

b) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)

0

0

ba) bruttó összeg

0

0

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

c) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

0

0

ca) bruttó összeg

0

0

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

07. Díj-visszatérítési tartalékok változása (+/-)

-1

-3

a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

0

0

aa) bruttó összeg

0

0

ab) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

-1

-3

ba) bruttó összeg

-1

-3

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

08. Káringadozási tartalék változása (+/-)

0

0

09. Egyéb tartalékok változása (+/-)

-60

-37

a) nagy károk tartalékának változás (+/-)

0

0

b) törlési tartalék változása (+/-)

-39

-9

ba) bruttó összeg

-39

-9

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

c) egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-)

-21

-28

ca) bruttó összeg

-21

-28

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

10. Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás tartalékának változása (+/-)

-2,778

1,478

a) bruttó összeg

-2,778

1,478

b) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

11. Nettó működési költségek

8,351

9,770

a) tárgyévben felmerült szerzési költségek

5,279

6,069

b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)

-304

471

c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)

3,380

3,234

d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)

4

4

12. Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekből

115

246

a) befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat

19

24

b) befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+/-)

-70

0

c) befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai

166

222

13. Befektetések nem realizált vesztesége

6,437

3,126

ebből: értékelési különbözet

14. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

1,280

1,279

B) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03+04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)

7,003

5,079

Megnevezés

Előző év összesen

Tárgy év összesen


a

b

C) Nem biztosítástechnikai elszámolások

-1,274

-4,764

01/a) Kapott osztalék és részesedés társult vállalkozástól

0

0

01/b) Kapott osztalék és részesedés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

34

43

02. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

8,955

7,818

ebből: kapcsolt vállalkozástól

0

0

03. Biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei

232

217

04. Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei

1,117

11,267

05. Életbiztosításból allokált befektetési bevétel (B/02/d) sorral egyezően)

0

0

06. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (-) (az A/02. sorral egyezően)

0

0

07. Befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat

4,265

3,269

08. Befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+/-)

46

354

09. Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai

1,052

7,843

10. Egyéb bevételek

8,070

10,788

10 / A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező – eredményt növelő – konszolidációs különbözet

0

0

11. Egyéb ráfordítások

14,319

23,431

11 / A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező – eredményt csökkentő – konszolidációs különbözet

0

0

D) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A+/-B+01+02+03+04+05-06-07-08-09+10-11)

12,292

6,321

12. Rendkívüli bevételek

42

47

13. Rendkívüli ráfordítások

2,878

1,515

14. Rendkívüli eredmény (12-13)

-2,836

-1,468

E) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-D+/-14)

9,456

4,853

Mérleg szerinti eredmény elszámolása

15. Adófizetési kötelezettség

585

328

15 / A. Konszolidálásból adódó társasági adókülönbözet

0

0

F) ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-15 +/- 15/A)

8,871

4,525

16. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

0

7,475

17. Jóváhagyott osztalék és részesedés

1,000

12,000

G) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F+16-17)

7,871

0

 

Budapest, 2014. május 28.

………………………………………
Zatykó Péter
első számú ügyvezető

 

………………………………………
Zsigri Gábor
vezető aktuárius

………………………………………
Nagy Marianna
számviteli rendért felelős vezető

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább