Éves jelentés 2018

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG 2018. XII. 31.

1

0

3

8

9

3

9

5

6

5

1

1

1

1

4

0

1

Statisztikai számjel

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Eszközök (aktívák)
adatok millió Ft-ban

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Összesen

Élet

Nem-élet

Egyéb, fel nem osztott

Összesen

a

b

c

d

e

A. Immateriális javak

5,586

1,236

3,478

1,922

6,636

B. Befektetések

190,802

78,733

42,316

34,200

155,249

I. Ingatlanok

1,912

0

1,877

1

1,878

ebből: saját használatú ingatlanok

1,912

0

1,877

1

1,878

II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban

0

0

0

0

0

1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés anya- és leányvállalatban

0

0

0

0

0

2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír anya- és leányvállalattól, anya- és leányvállalatnak adott kölcsön

0

0

0

0

0

3. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés közös és társult vállalkozásban

0

0

0

0

0

4. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír közös- és társult vállalkozástól, közös és társult vállalkozásnak adott kölcsön

0

0

0

0

0

III. Egyéb befektetések

188,890

78,733

40,439

34,199

153,371

1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban

14,509

6,182

13,001

536

19,719

2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (II/2. és II/4. kivételével)

119,212

72,109

27,438

33,663

133,210

3. Részesedés befektetési közösségben (investment pool)

0

0

0

0

0

4. Jelzáloggal fedezett kölcsön (II/2. és II/4. és III/5. kivételével)

54,105

0

0

0

0

5. Egyéb kölcsön (II/2. és II/4. és III/4. kivételével)

1,064

442

0

0

442

6. Betétek hitelintézetnél

0

0

0

0

0

7. Más befektetések

0

0

0

0

0

IV. Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből eredő letéti követelések

0

0

0

0

0

V. A befektetések értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

VI. Befektetések értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VII. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból, társult vállalkozásokból

0

0

0

0

0

C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott befektetések

74,042

66,695

0

0

66,695

D. Követelések

12,275

1,136

3,168

862

5,166

I. Közvetlen biztosítási ügyletből származó követelések

2,088

626

2,196

-70

2,752

1. Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól

1,805

571

1,868

-1

2,438

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

2. Követelések a biztosítási közvetítőktől

98

55

161

-69

147

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

3. Egyéb közvetlen biztosítási tevékenységből származó követelések

185

0

167

0

167

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekből

72

12

53

0

65

ebből:a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az életbiztosítási díjtartalékból

0

0

0

0

0

IV. Egyéb követelések

10,115

498

919

932

2,349

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

7036

0

52

5

57

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

V. Követelések értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VI. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VII. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés

0

0

0

0

0

E. Egyéb eszközök

10,289

1320

5,407

5,194

11,921

1. Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek

2,662

190

1,199

1,413

2,802

2. Bankbetétek, pénztár

7,627

1130

4,208

3,781

9,119

3. Visszavásárolt saját részvények

0

0

0

0

0

4. Egyéb

0

0

0

0

0

F. Aktív időbeli elhatárolások

8,277

4,925

2,166

470

7,561

1. Kamatok, bérleti díjak

1,214

856

164

112

1,132

2. Halasztott szerzési költségek

3,823

3,449

0

0

3,449

3. Egyéb aktív időbeli elhatárolások

3,240

620

2002

358

2,980

Eszközök összesen

301,271

154,045

56,535

42,648

253,228

Budapest, 2019. április 26.

………………………………………
Zatykó Péter
első számú ügyvezető

………………………………………
Zsigri Gábor
vezető aktuárius

………………………………………
Varga Krisztián
számviteli rendért felelős vezető

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG 2018. XII. 31.

1

0

3

8

9

3

9

5

6

5

1

1

1

1

4

0

1

Statisztikai számjel

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Források (passzívák)
adatok millió Ft-ban

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Összesen

Élet

Nem-élet

Egyéb, fel nem osztott

Összesen

a

b

c

d

e

A. Saját tőke

37,212

11,294

14,142

10,237

35,673

I. Jegyzett tőke

6,374

3,633

2,741

0

6,374

ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

0

0

0

0

0

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

0

0

0

0

0

III. Tőketartalék

5,471

3,118

2,353

0

5,471

IV. Eredménytartalék (+/-)

38,216

261

71

38,088

38,420

V. Lekötött tartalék

1030

205

579

0

784

VI. Értékelési tartalék

0

0

0

0

0

1. Értékhelyesbítés értékelési tartalék

0

0

0

0

0

2. Valós értékelés értékelési tartalék

0

0

0

0

0

ebből: biztosítottakra jutó rész

0

0

0

0

0

VII. Adózott eredmény (+/-)

13,883

4,077

8,398

-2,014

10,461

VIII. Leányvállalati saját tőke változás (+/-)

-27,762

0

0

-25,837

-25,837

IX. Konszolidáció miatti változások (+/-)

0

0

0

0

0

– adósságkonszolidálás különbözetéből

0

0

0

0

0

– közbenső eredmény különbözetéből

0

0

0

0

0

X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése

0

0

0

0

0

B. Alárendelt kölcsöntőke

68

0

0

68

68

B/1. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból

68

0

0

68

68

C. Biztosítástechnikai tartalékok

94,468

66,796

36,252

0

103,048

1. Meg nem szolgált díjak tartaléka [a) + b)]

6,926

150

9,526

0

9,676

a) bruttó összeg

7,133

242

9,560

0

9,802

b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

207

92

34

0

126

2. Matematikai tartalékok

64,492

62,142

7,092

0

69,234

a) életbiztosítási díjtartalék [aa)+ab)]

57,112

62,142

0

0

62,142

aa) bruttó összeg

57,112

62,142

0

0

62,142

ebből: viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (kockázati biztosítás)(-)

0

0

0

0

0

b) betegségbiztosítási díjtartalék [ba)+bb)]

0

0

0

0

0

ba) bruttó összeg

0

0

0

0

0

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

c) balesetbiztosítási járadéktartalék [ca)+cb)]

10

0

9

0

9

ca) bruttó összeg

10

0

9

0

9

cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

d) felelősségbiztosítási járadéktartalék [da)+db)]

7,370

0

7,083

0

7,083

da) bruttó összeg

7,562

0

7,368

0

7,368

db) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

192

0

285

0

285

3. Függőkár tartalékok [a)+b)]

22,400

3,979

19,266

0

23,245

a) tételes függőkár tartalék[aa)+ab)]

16,318

3,523

13,184

0

16,707

aa) bruttó összeg

17,027

3,531

13,758

0

17,289

ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

709

8

574

0

582

b) IBNR tartalék [ba)+bb)]

6,082

456

6,082

0

6,538

ba) bruttó összeg

6,125

466

6,091

0

6,557

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

43

10

9

0

19

4. Eredménytől függő és független díj-visszatérítési tartalék [a)+b)]

53

16

43

0

59

a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék [aa)+ab)]

35

0

35

0

35

aa) bruttó összeg

35

0

35

0

35

ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék [ba)+bb)]

18

16

8

0

24

ba) bruttó összeg

18

16

8

0

24

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

5. Káringadozási tartalék

115

0

115

0

115

6. Egyéb biztosítástechnikai tartalékok [a)+b)+c)]

482

509

210

0

719

a) nagy károk tartaléka

21

0

21

0

21

b) törlési tartalék[ba)+bb)]

309

374

189

0

563

ba) bruttó összeg

328

399

210

0

609

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

19

25

21

0

46

c) egyéb biztosítástechnikai tartalék [ca)+cb)]

152

135

0

0

135

ca) bruttó összeg

152

135

0

0

135

cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

D. Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás szerződői javára (1+2)

74,042

66,695

0

0

66,695

1. bruttó összeg

74,042

66,695

0

0

66,695

2. viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

E. Céltartalékok

1,112

546

513

151

1,210

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

1,011

445

513

151

1,109

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

101

101

0

0

101

3. Egyéb céltartalék

0

0

0

0

0

F. Viszontbiztosítóval szembeni letéti kötelezettségek

0

0

0

0

0

G. Kötelezettségek

86,545

3,871

3,807

31,492

39,170

I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekből

3,093

476

3,101

-3

3,574

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből

543

51

311

0

362

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

III. Kötelezettségek kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

IV. Hitelek

62,000

0

0

0

0

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

62,000

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

V. Egyéb kötelezettségek

20,909

3,344

395

31,495

35,234

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

711

0

0

711

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

VI. Kötelezettségek értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VII. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VIII. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó tartozás

0

0

0

0

0

H. Passzív időbeli elhatárolások

7,824

4,843

1,821

700

7,364

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

1

1

0

0

1

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

7,779

4,812

1,821

700

7,333

3. Halasztott bevételek

44

30

0

0

30

Források összesen

301,271

154,045

56,535

42,648

253,228

Budapest, 2019. április 26.

………………………………………
Zatykó Péter
első számú ügyvezető

………………………………………
Pásztor Ferenc Gábor
vezető aktuárius

………………………………………
Varga Krisztián
számviteli rendért felelős vezető

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) EREDMÉNYKIMUTATÁS 2018. XII. 31.


1

0

3

8

9

3

9

5

6

5

1

1

1

1

4

0

1

Statisztikai számjel

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

adatok millió Ft-ban

Megnevezés

Előző év összesen

Tárgy év összesen

A) Nem életbiztosítási ágnál

a

b

01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül

64,320

69,281

a) bruttó díj

67,489

74,226

b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)

2,228

2,270

c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)

1,089

2,532

d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (+/-)

-148

143

02. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (C/06. sorral egyezően)

0

0

03. Egyéb biztosítástechnikai bevétel

254

611

04. Károk ráfordításai

29,896

30,334

a) kárkifizetések és kárrendezési költségek

27,091

29,358

aa) kárkifizetések

24,527

26,614

1. bruttó összeg

25,212

26,829

2. viszontbiztosító részesedése (-)

685

215

ab) kárrendezési költségek

2,907

3,073

ac) bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésből (-)

343

329

b) függőkárok tartalékainak változása (+/-)

2,805

976

ba) tételes függőkár tartalék változása (+/-)

2,875

504

1. bruttó összeg

2,586

398

2. viszontbiztosító részesedése (-)

-289

-106

bb) IBNR tartalék változása (+/-)

-70

472

1. bruttó összeg

-207

453

2. viszontbiztosító részesedése (-)

-137

-19

05. Matematikai tartalékok változása (+/-)

12

-288

a) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)

0

0

aa) bruttó összeg

0

0

ab) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

b) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

-1

-1

ba) bruttó összeg

-1

-1

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

c) felelősségbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

13

-287

ca) bruttó összeg

-204

-194

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

-217

93

06. Díj-visszatérítési tartalékok változása (+/-)

-1

0

a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

0

0

aa) bruttó összeg

0

0

ab) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

-1

0

ba) bruttó összeg

-1

0

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

07. Káringadozási tartalék változása (+/-)

0

0

08. Egyéb tartalékok változása (+/-)

28

36

a) nagy károk tartalékának változása (+/-)

0

0

b) törlési tartalék változása (+/-)

28

36

ba) bruttó összeg

27

38

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

-1

2

c) egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-)

0

0

ca) bruttó összeg

0

0

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

09. Nettó működési költségek

21,208

23,812

a) tárgyévben felmerült szerzési költségek

14,482

15,512

b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)

0

0

c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)

6,731

8,296

d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)

5

-4

10. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

5,140

5,773

A) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03-04-05-06-07-08-09-10)

8,291

10,225

Megnevezés

Előző év összesen

Tárgy év összesen

B) Életbiztosítási ágnál

a

b

01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül

38,032

40,790

a) bruttó díj

38,261

41,044

b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)

218

180

c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)

3

137

d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (+/-)

8

-63

02. Biztosítástechnikai bevételek befektetésekből

2,962

3,048

a) kapott osztalék és részesedés

0

0

ebből: kapcsolt vállalkozástól

0

0

b) egyéb befektetési bevételek

2,911

2,922

ebből: kapcsolt vállalkozástól

0

0

ba) biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei

0

0

bb) kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

2,911

2,922

c) befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei

51

126

d) életbiztosításból allokált befektetési bevétel (C/05. sorral egyezően) (-)

0

0

03. Befektetések nem realizált nyeresége

5,984

5,050

ebből: értékelési különbözet

0

0

04. Egyéb biztosítástechnikai bevétel

82

191

05. Károk ráfordításai

25,676

26,585

a) kárfizetések és kárrendezési költségek

25,499

26,716

aa) kárkifizetések

25,305

26,533

1. bruttó összeg

25,521

26,563

2. viszontbiztosító részesedése (-)

216

30

ab) kárrendezési költségek

205

218

ac) bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésekből (-)

11

35

b) függőkárok tartalékainak változása (+/-)

177

-131

ba) tételes függőkár tartalék változása (+/-)

175

-115

1. bruttó összeg

190

-136

2. viszontbiztosító részesedése (-)

15

-21

bb) IBNR tartalék változása (+/-)

2

-16

1. bruttó összeg

6

-21

2. viszontbiztosító részesedése (-)

4

-5

06. Matematikai tartalékok változása (+/-)

3,068

5,029

a) életbiztosítási díjtartalék változása (+/-)

3,068

5,029

aa) bruttó összeg

3,068

5,029

ab) viszontbiztosító részesedése (kockázati biztosítás) (-)

0

0

b) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)

0

0

ba) bruttó összeg

0

0

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

c) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

0

0

ca) bruttó összeg

0

0

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

07. Díj-visszatérítési tartalékok változása (+/-)

4

6

a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

0

0

aa) bruttó összeg

0

0

ab) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

4

6

ba) bruttó összeg

4

6

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

08. Káringadozási tartalék változása (+/-)

0

0

09. Egyéb tartalékok változása (+/-)

0

201

a) nagy károk tartalékának változása (+/-)

0

0

b) törlési tartalék változása (+/-)

18

218

ba) bruttó összeg

10

243

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

-8

25

c) egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-)

-18

-17

ca) bruttó összeg

-18

-17

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

10. Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás tartalékának változása (+/-)

-1,987

-7,347

a) bruttó összeg

-1,987

-7,347

b) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

11. Nettó működési költségek

11,518

11,516

a) tárgyévben felmerült szerzési költségek

7,087

6,758

b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)

602

373

c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)

3,831

4,387

d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)

2

2

12. Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekből

359

340

a) befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat

30

73

b) befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+/-)

0

0

c) befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai

329

267

13. Befektetések nem realizált vesztesége

2,367

7,581

ebből: értékelési különbözet

0

0

14. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

1,727

1,188

B) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03+04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)

4,328

3,980

Megnevezés

Előző év összesen

Tárgy év összesen

a

b

C) Nem biztosítástechnikai elszámolások

2,363

-2,711

01.a. Kapott osztalék, részesedés társult vállalkozástól

105

0

01.b. Kapott osztalék, részesedés egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozástól

0

0

02. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

3,847

3,203

ebből: kapcsolt vállalkozástól

0

0

03. Biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei

208

226

04. Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei

744

1,291

05. Életbiztosításból allokált befektetési bevétel (B/02/d) sorral egyezően)

0

0

06. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (-) (az A/02. sorral egyezően)

0

0

07. Befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat

1,260

2,763

ebből: értékelési különbözet

0

0

08. Befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+/-)

105

519

09. Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai

564

1,048

10. Egyéb bevételek

15,591

38,273

10 / A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező – eredményt növelő – konszolidációs különbözet

0

0

11. Egyéb ráfordítások

16,203

41,374

11 / A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező – eredményt csökkentő – konszolidációs különbözet

0

0

D) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A+/-B+01+02+03+04+05-06-07-08-09+10-11)

14,982

11,494

12. Rendkívüli bevételek

0

0

13. Rendkívüli ráfordítások

0

0

14. Rendkívüli eredmény (12-13)

0

0

E) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-D+/-14)

14,982

11,494

15. Adófizetési kötelezettség

1,099

1,033

15 / A. Konszolidálásból adódó társasági adókülönbözet

0

0

F) ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-15 +/- 15/A)

13,883

10,461

Budapest, 2019. április 26.

………………………………………
Zatykó Péter
első számú ügyvezető

………………………………………
Zsigri Gábor
vezető aktuárius

………………………………………
Varga Krisztián
számviteli rendért felelős vezető

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább