Éves jelentés 2017

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG 2017. XII. 31.

1

0

3

8

9

3

9

5

6

5

1

1

1

1

4

0

1

Statisztikai számjel

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Eszközök (aktívák)
adatok millió Ft-ban

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Összesen

Élet

Nem-élet

Egyéb, fel nem osztott

Összesen

a

b

c

d

e

A. Immateriális javak

4,636

1,092

2,887

1,607

5,586

B. Befektetések

184,210

74,103

40,701

75,998

190,802

I. Ingatlanok

1,926

0

1,911

1

1,912

ebből: saját használatú ingatlanok

1,926

0

1,911

1

1,912

II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban

0

0

0

0

0

1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés anya- és leányvállalatban

0

0

0

0

0

2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír anya- és leányvállalattól, anya- és leányvállalatnak adott kölcsön

0

0

0

0

0

3. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés közös vezetésű vállalkozásban

0

0

0

0

0

4. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír közös vezetésű vállalkozástól, közös vezetésű vállalkozásnak adott kölcsön

0

0

0

0

0

III. Egyéb befektetések

182,284

74,103

38,790

75,997

188,890

1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés jelentős tulajdoni és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban

9,342

4,082

10,327

100

14,509

2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (II/2. és II/4. kivételével)

108,668

69,582

28,463

21,167

119,212

3. Részesedés befektetési közösségben (investment pool)

0

0

0

0

0

4. Jelzáloggal fedezett kölcsön (II/2. és II/4. és III/5. kivételével)

63,058

0

0

54,105

54,105

5. Egyéb kölcsön (II/2. és II/4. és III/4. kivételével)

1,216

439

0

625

1,064

6. Betétek hitelintézetnél

0

0

0

0

0

7. Más befektetések

0

0

0

0

0

IV. Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből eredő letéti követelések

0

0

0

0

0

V. A befektetések értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

VI. Befektetések értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VII. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból, társult vállalkozásokból

0

0

0

0

0

C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott befektetések

76,029

74,042

0

0

74,042

D. Követelések

4,541

765

2,167

9,343

12,275

I. Közvetlen biztosítási tevékenységből származó követelések

1,818

353

1,735

0

2,088

1. Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól

1,600

336

1,469

0

1,805

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

           b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

           c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

2. Követelések a biztosítási közvetítőktől

67

17

81

0

98

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

           b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

           c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

3. Egyéb közvetlen biztosítási tevékenységből származó követelések

151

0

185

0

185

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

           b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

           c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekből

6

9

63

0

72

ebből:a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

           b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

           c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az életbiztosítási tartalékból

0

0

0

0

0

IV. Egyéb követelések

2,717

403

369

9,343

10,115

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

40

0

30

7,006

7,036

           b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

           c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

V. Követelések értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VI. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VII. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés

0

0

0

0

0

E. Egyéb eszközök

6,605

720

3,801

5,768

10,289

1. Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek

2,198

195

1,052

1,415

2,662

2. Bankbetétek, pénztár

4,407

525

2,749

4,353

7,627

3. Visszavásárolt saját részvények

0

0

0

0

0

4. Egyéb

0

0

0

0

0

F. Aktív időbeli elhatárolások

8,189

5,263

2,411

603

8,277

1. Kamatok, bérleti díjak

1,744

847

133

234

1,214

2. Halasztott szerzési költségek

4,425

3,823

0

0

3,823

3. Egyéb aktív időbeli elhatárolások

2,020

593

2,278

369

3,240

Eszközök összesen

284,210

155,985

51,967

93,319

301,271

 

Budapest, 2018. április 23.

………………………………………
Zatykó Péter
első számú ügyvezető

 

………………………………………
Zsigri Gábor
vezető aktuárius

………………………………………
Varga Krisztián
számviteli rendért felelős vezető

 

 

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG 2017. XII. 31.

1

0

3

8

9

3

9

5

6

5

1

1

1

1

4

0

1

Statisztikai számjel

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Források (passzívák)
adatok millió Ft-ban

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Összesen

Élet

Nem-élet

Egyéb, fel nem osztott

Összesen

a

b

c

d

e

A. Saját tőke

35,329

13,477

11,743

11,992

37,212

I. Jegyzett tőke

6,374

3,633

2,741

0

6,374

ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

0

0

0

0

0

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

0

0

0

0

0

III. Tőketartalék

5,471

4,317

1,154

0

5,471

IV. Eredménytartalék (+/-)

37,900

1,319

-966

37,863

38,216

V. Lekötött tartalék

869

306

724

0

1,030

VI. Értékelési tartalék

0

0

0

0

0

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

0

0

0

0

0

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

0

0

0

0

0

ebből: biztosítottakra jutó rész

0

0

0

0

0

VII. Adózott eredmény (+/-)

13,523

3,902

8,090

1,891

13,883

VIII. Leányvállalati saját tőke változás (+/-)

-28,808

0

0

-27,762

-27,762

IX. Konszolidáció miatti változások (+/-)

0

0

0

0

0

 – adósságkonszolidálás különbözetéből

0

0

0

0

0

 – közbenső eredmény különbözetéből

0

0

0

0

0

X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése

0

0

0

0

0

B. Alárendelt kölcsöntőke

68

0

0

68

68

B/1. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból

68

0

0

68

68

C. Biztosítástechnikai tartalékok

86,528

61,615

32,853

0

94,468

1. Meg nem szolgált díjak tartaléka [a) + b)]

5,454

75

6,851

0

6,926

      a) bruttó összeg

5,521

105

7,028

0

7,133

      b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

67

30

177

0

207

2. Matematikai tartalékok

61,412

57,112

7,380

0

64,492

        a) életbiztosítási díjtartalék [aa)+ab)]

54,044

57,112

0

0

57,112

              aa) bruttó összeg

54,044

57,112

0

0

57,112

    ebből: viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

              ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (kockázati biztosítás)(-)

0

0

0

0

0

         b) betegségbiztosítási díjtartalék [ba)+bb)]

0

0

0

0

0

              ba) bruttó összeg

0

0

0

0

0

             bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

        c) balesetbiztosítási járadéktartalék [ca)+cb)]

11

0

10

0

10

             ca) bruttó összeg

11

0

10

0

10

             cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

        d) felelősségbiztosítási járadéktartalék [da)+db)]

7,357

0

7,370

0

7,370

            da) bruttó összeg

7,764

0

7,562

0

7,562

            db) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

407

0

192

0

192

3. Függőkár tartalékok [a)+b)]

19,045

4,110

18,290

0

22,400

       a) tételes függőkár tartalék[aa)+ab)]

12,977

3,638

12,680

0

16,318

           aa) bruttó összeg

13,346

3,667

13,360

0

17,027

           ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

369

29

680

0

709

       b) IBNR tartalék [ba)+bb)]

6,068

472

5,610

0

6,082

           ba) bruttó összeg

6,103

487

5,638

0

6,125

           bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

35

15

28

0

43

4. Díj-visszatérítési tartalékok [a)+b)]”

50

10

43

0

53

      a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék [aa)+ab)]

35

0

35

0

35

         aa) bruttó összeg

35

0

35

0

35

         ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

      b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék [ba)+bb)]

15

10

8

0

18

         ba) bruttó összeg

15

10

8

0

18

         bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

5. Káringadozási tartalék

115

0

115

0

115

6. Egyéb tartalékok [a)+b)+c)]

452

308

174

0

482

      a) nagy károk tartaléka

21

0

21

0

21

      b) törlési tartalék[ba)+bb)]

261

156

153

0

309

         ba) bruttó összeg

289

156

172

0

328

         bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

28

0

19

0

19

      c) egyéb biztosítástechnikai tartalék [ca)+cb)]

170

152

0

0

152

         ca) bruttó összeg

170

152

0

0

152

         cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

D. Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás szerződői javára (1+2)

76,029

74,042

0

0

74,042

     1. bruttó összeg

76,029

74,042

0

0

74,042

     2. viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

E. Céltartalékok

853

801

188

123

1,112

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

752

700

188

123

1,011

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

101

101

0

0

101

3. Egyéb céltartalék

0

0

0

0

0

F. Viszontbiztosítóval szembeni letéti kötelezettségek

0

0

0

0

0

G. Kötelezettségek

78,683

2,869

3,449

80,227

86,545

I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási tevékenységből

2,722

356

2,737

0

3,093

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

           b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

           c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből

210

34

509

0

543

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

           b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

           c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

III. Kötelezettségek kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

           b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

           c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

IV. Hitelek

63,750

0

0

62,000

62,000

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

63,750

0

0

62,000

62,000

           b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

           c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

V. Egyéb kötelezettségek

12,001

2,479

203

18,227

20,909

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

6

0

0

0

0

           b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

           c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

VI. Kötelezettségek értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VII. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VIII. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó tartozás

0

0

0

0

0

H. Passzív időbeli elhatárolások

6,720

3,181

3,734

909

7,824

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

1

1

0

0

1

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

6,719

3,136

3,734

909

7,779

3. Halasztott bevételek

0

44

0

0

44

Források összesen

284,210

155,985

51,967

93,319

301,271

 

Budapest, 2018. április 23.

………………………………………
Zatykó Péter
első számú ügyvezető

 

………………………………………
Pásztor Ferenc Gábor
vezető aktuárius

………………………………………
Varga Krisztián
számviteli rendért felelős vezető

 

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) EREDMÉNYKIMUTATÁS 2017. XII. 31.


1

0

3

8

9

3

9

5

6

5

1

1

1

1

4

0

1

Statisztikai számjel

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

adatok millió Ft-ban

Megnevezés

Előző év összesen

Tárgy év összesen

A) Nem életbiztosítási ágnál

a

b

01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül

53,470

64,320

a) bruttó díj

56,140

67,489

b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)

1,925

2,228

c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)

751

1,089

d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (+/-)

-6

-148

02. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (C/06. sorral egyezően)

0

0

03. Egyéb biztosítástechnikai bevétel

262

254

04. Károk ráfordításai

23,939

29,896

a) kárkifizetések és kárrendezési költségek

22,733

27,091

aa) kárkifizetések

20,360

24,527

1. bruttó összeg

20,742

25,212

2. viszontbiztosító részesedése (-)

382

685

ab) kárrendezési költségek

2,703

2,907

ac) bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésből (-)

330

343

b) függőkárok tartalékainak változása (+/-)

1,206

2,805

ba) tételes függőkár tartalék változása (+/-)

447

2,875

1.  bruttó összeg

349

2,586

2. viszontbiztosító részesedése (-)

-98

-289

bb) IBNR tartalék változása (+/-)

759

-70

1.  bruttó összeg

783

-207

2. viszontbiztosító részesedése (-)

24

-137

05. Matematikai tartalékok változása (+/-)

66

12

a) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)

0

0

aa) bruttó összeg

0

0

ab) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

b) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

-1

-1

ba) bruttó összeg

-1

-1

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

c) felelősségbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

67

13

ca) bruttó összeg

-52

-204

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

-119

-217

06. Díj-visszatérítési tartalékok változása (+/-)

-1

-1

a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

0

0

aa) bruttó összeg

0

0

ab) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

-1

-1

ba) bruttó összeg

-1

-1

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

07. Káringadozási tartalék változása (+/-)

0

0

08. Egyéb tartalékok változása (+/-)

12

28

a) nagy károk tartalékának változása (+/-)

0

0

b) törlési tartalék változása (+/-)

12

28

ba) bruttó összeg

19

27

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

7

-1

c) egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-)

0

0

ca) bruttó összeg

0

0

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

09. Nettó működési költségek

17,488

21,208

a) tárgyévben felmerült szerzési költségek

11,460

14,482

b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)

0

0

c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)

6,030

6,731

d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)

2

5

10. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

4,675

5,140

A) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03-04-05-06-07-08-09-10)

7,553

8,291

Megnevezés

Előző év összesen

Tárgy év összesen

B) Életbiztosítási ágnál

a

b

01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül

38,902

38,032

a) bruttó díj

39,129

38,261

b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)

233

218

c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)

10

3

d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (+/-)

-16

8

02. Biztosítástechnikai bevételek befektetésekből

2,927

2,962

a) kapott osztalék és részesedés

0

0

ebből: kapcsolt vállalkozástól

0

0

b) egyéb befektetési bevételek

2,958

2,911

ebből: kapcsolt vállalkozástól

0

0

ba) biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei

0

0

bb) kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

2,958

2,911

c) befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei

-31

51

d) életbiztosításból allokált befektetési bevétel (C/05. sorral egyezően) (-)

0

0

03. Befektetések nem realizált nyeresége

8,409

5,984

ebből: értékelési különbözet

0

0

04. Egyéb biztosítástechnikai bevétel

71

82

05. Károk ráfordításai

34,004

25,676

a) kárfizetések és kárrendezési költségek

33,652

25,499

aa) kárkifizetések

33,409

25,305

1. bruttó összeg

33,574

25,521

2. viszontbiztosító részesedése (-)

165

216

ab) kárrendezési költségek

260

205

ac) bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésekből (-)

17

11

b) függőkárok tartalékainak változása (+/-) 

352

177

ba) tételes függőkár tartalék változása (+/-)

386

175

1.  bruttó összeg

344

190

2. viszontbiztosító részesedése (-)

-42

15

bb) IBNR tartalék változása (+/-)

-34

2

1.  bruttó összeg

-48

6

2. viszontbiztosító részesedése (-)

14

4

06. Matematikai tartalékok változása (+/-)

1,222

3,068

a) életbiztosítási díjtartalék változása (+/-)

1,222

3,068

aa) bruttó összeg

1,222

3,068

ab) viszontbiztosító részesedése (kockázati biztosítás) (-)

0

0

b) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)

0

0

ba) bruttó összeg

0

0

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

c) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

0

0

ca) bruttó összeg

0

0

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

07. Díj-visszatérítési tartalékok változása (+/-)

3

4

a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

0

0

aa) bruttó összeg

0

0

ab) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

3

4

ba) bruttó összeg

3

4

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

08. Káringadozási tartalék változása (+/-)

0

0

09. Egyéb tartalékok változása (+/-)

75

0

a) nagy károk tartalékának változása (+/-)

0

0

b) törlési tartalék változása (+/-)

97

18

ba) bruttó összeg

105

10

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

8

-8

c) egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-)

-22

-18

ca) bruttó összeg

-22

-18

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

10. Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás tartalékának változása (+/-)

-7,085

-1,987

a) bruttó összeg

-7,085

-1,987

b) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

11. Nettó működési költségek

11,025

11,518

a) tárgyévben felmerült szerzési költségek

6,566

7,087

b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)

883

602

c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)

3,581

3,831

d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)

5

2

12. Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekből

189

359

a) befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat

-137

30

b) befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+/-)

0

0

c) befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai

326

329

13. Befektetések nem realizált vesztesége

5,125

2,367

ebből: értékelési különbözet

14. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

1,063

1,727

B) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03+04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)

4,688

4,328

Megnevezés

Előző év összesen

Tárgy év összesen

 

a

b

C) Nem biztosítástechnikai elszámolások

1,896

2,363

01. Kapott osztalék és részesedés

12

105

ebből: kapcsolt vállalkozástól

12

105

ebből: értékelési különbözet

0

0

02. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

4,697

3,847

ebből: kapcsolt vállalkozástól

0

0

03. Biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei

300

208

04. Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei

14,476

744

05. Életbiztosításból allokált befektetési bevétel (B/02/d) sorral egyezően)

0

0

06. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (-) (az A/02. sorral egyezően)

0

0

07. Befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat

2,035

1,260

ebből: értékelési különbözet

0

0

08. Befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+/-)

94

105

09. Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai

15,101

564

10. Egyéb bevételek

23,309

15,591

10 / A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező – eredményt növelő – konszolidációs különbözet

0

0

11. Egyéb ráfordítások

23,668

16,203

11 / A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező – eredményt csökkentő – konszolidációs különbözet

0

0

D) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A+/-B+01+02+03+04+05-06-07-08-09+10-11)

14,137

14,982

12. Rendkívüli bevételek

0

0

13. Rendkívüli ráfordítások

0

0

14. Rendkívüli eredmény (12-13)

0

0

E) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-D+/-14)

14,137

14,982

15. Adófizetési kötelezettség

614

1,099

15 / A.  Konszolidálásból adódó társasági adókülönbözet

0

0

F) ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-15 +/- 15/A)

13,523

13,883

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább