Éves jelentés 2016

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG 2016. XII. 31.

1

0

3

8

9

3

9

5

6

5

1

1

1

1

4

0

1

Statisztikai számjel

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Eszközök (aktívák)
adatok millió Ft-ban

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Összesen

Élet

Nem-élet

Egyéb, fel nem osztott

Összesen

a

b

c

d

e

A. Immateriális javak

4,425

1,063

1,972

1,601

4,636

B. Befektetések

178,125

69,943

36,822

77,445

184,210

I. Ingatlanok

2,020

0

1,922

4

1,926

ebből: saját használatú ingatlanok

2,020

0

1,922

4

1,926

II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban

0

-1,199

1,199

0

0

1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés anya- és leányvállalatban

0

-1,199

1,199

0

0

2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír anya- és leányvállalattól, anya- és leányvállalatnak adott kölcsön

0

0

0

0

0

3. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés közös és társult vállalkozásban

0

0

0

0

0

4. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír közös- és társult vállalkozástól, közös és társult vállalkozásnak adott kölcsön

0

0

0

0

0

III. Egyéb befektetések

176,105

71,142

33,701

77,441

182,284

1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban

6,999

3,666

5,610

66

9,342

2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (II/2. és II/4. kivételével)

95,691

66,993

28,091

13,584

108,668

3. Részesedés befektetési közösségben (invesment pool)

0

0

0

0

0

4. Jelzáloggal fedezett kölcsön (II/2. és II/4. és III/5. kivételével)

71,845

0

0

63,058

63,058

5. Egyéb kölcsön (II/2. és II/4. és III/4. kivételével)

1,570

483

0

733

1,216

6. Betétek hitelintézetnél

0

0

0

0

0

7. Más befektetések

0

0

0

0

0

IV. Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből eredő letéti követelések

0

0

0

0

0

V. A befektetések értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

VI. Befektetések értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VII. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból, társult vállalkozásokból

0

0

0

0

0

C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott befektetések

83,114

76,029

0

0

76,029

D. Követelések

6,914

852

1,650

2,039

4,541

I. Közvetlen biztosítási ügyletből származó követelések

1,133

546

1,260

12

1,818

1. Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól

1,076

532

1,068

0

1600

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

2. Követelések a biztosítási közvetítőktől

32

14

41

12

67

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

3. Egyéb közvetlen biztosítási tevékenységből származó követelések

25

0

151

0

151

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekből

3

2

4

0

6

ebből:a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az életbiztosítási díjtartalékból

0

0

0

0

0

IV. Egyéb követelések

5,778

304

386

2,027

2,717

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

38

0

35

5

40

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

V. Követelések értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VI. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VII. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés

0

0

0

0

0

E. Egyéb eszközök

5,850

499

3,244

2,862

6,605

1. Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek

1,725

181

885

1,132

2,198

2. Bankbetétek, pénztár

4,125

318

2,359

1,730

4,407

3. Visszavásárolt saját részvények

0

0

0

0

0

4. Egyéb

0

0

0

0

0

F. Aktív időbeli elhatárolások

8,727

6,308

1,376

505

8,189

1. Kamatok, bérleti díjak

1,500

1,075

388

281

1,744

2. Halasztott szerzési költségek

5,307

4,425

0

0

4,425

3. Egyéb aktív időbeli elhatárolások

1,920

808

988

224

2,020

Eszközök összesen

287,155

154,694

45,064

84,452

284,210

 

Budapest, 2017. április 10.

………………………………………
Zatykó Péter
első számú ügyvezető

 

………………………………………
Zsigri Gábor
vezető aktuárius

………………………………………
Varga Krisztián
számviteli rendért felelős vezető

 

 

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG 2016. XII. 31.

1

0

3

8

9

3

9

5

6

5

1

1

1

1

4

0

1

Statisztikai számjel

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Források (passzívák)
adatok millió Ft-ban

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Összesen

Élet

Nem-élet

Egyéb, fel nem osztott

Összesen

a

b

c

d

e

A. Saját tőke

33,806

12,619

12,587

10,123

35,329

I. Jegyzett tőke

6,374

3,633

2,741

0

6,374

ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

0

0

0

0

0

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

0

0

0

0

0

III. Tőketartalék

5,472

3,118

2,353

0

5,471

IV. Eredménytartalék (+/-)

37,584

2,287

5,584

30,029

37,900

V. Lekötött tartalék

705

237

632

0

869

VI. Értékelési tartalék

0

0

0

0

0

1. Értékhelyesbítés értékelési tartalék

0

0

0

0

0

2. Valós értékelés értékelési tartalék

0

0

0

0

0

ebből: biztosítottakra jutó rész

0

0

0

0

0

VII. Adózott eredmény (+/-)

13,115

3,344

1,277

8,902

13,523

VIII. Leányvállalati saját tőke változás (+/-)

-29,444

0

0

-28,808

-28,808

IX. Konszolidáció miatti változások (+/-)

0

0

0

0

0

– adósságkonszolidálás különbözetéből

0

0

0

0

0

– közbenső eredmény különbözetéből

0

0

0

0

0

X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése

0

0

0

0

0

B. Alárendelt kölcsöntőke

68

0

0

68

68

B/1. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból

68

0

0

68

68

C. Biztosítástechnikai tartalékok

82,854

58,356

28,172

0

86,528

1. Meg nem szolgált díjak tartaléka [a) + b)]

4,716

65

5,389

0

5,454

a) bruttó összeg

4,760

103

5,418

0

5,521

b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

44

38

29

0

67

2. Matematikai tartalékok

60,125

54,044

7,368

0

61,412

a) életbiztosítási díjtartalék [aa)+ab)]

52,823

54,044

0

0

54,044

aa) bruttó összeg

52,823

54,044

0

0

54,044

ebből: viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (kockázati biztosítás)(-)

0

0

0

0

0

b) betegségbiztosítási díjtartalék [ba)+bb)]

0

0

0

0

0

ba) bruttó összeg

0

0

0

0

0

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

c) balesetbiztosítási járadéktartalék [ca)+cb)]

12

0

11

0

11

ca) bruttó összeg

12

0

11

0

11

cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

d) felelősségbiztosítási járadéktartalék [da)+db)]

7,290

0

7,357

0

7,357

da) bruttó összeg

7,816

0

7,764

0

7,764

db) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

526

0

407

0

407

3. Függőkár tartalékok [a)+b)]

17,487

3,933

15,112

0

19,045

a) tételes függőkár tartalék[aa)+ab)]

12,143

3,463

9,514

0

12,977

aa) bruttó összeg

12,653

3,477

9,869

0

13,346

ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

510

14

355

0

369

b) IBNR tartalék [ba)+bb)]

5,344

470

5,598

0

6,068

ba) bruttó összeg

5,369

481

5,622

0

6,103

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

25

11

24

0

35

4. Díj-visszatérítési tartalékok [a)+b)]

47

6

44

0

50

a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék [aa)+ab)]

34

0

35

0

35

aa) bruttó összeg

34

0

35

0

35

ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

b) eredménytő független díj-visszatérítési tartalék [ba)+bb)]

13

6

9

0

15

ba) bruttó összeg

13

6

9

0

15

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

5. Káringadozási tartalék

115

0

115

0

115

6. Egyéb biztosítástechnikai tartalékok [a)+b)+c)]

364

308

144

0

452

a) nagy károk tartaléka

21

0

21

0

21

b) törlési tartalék[ba)+bb)]

152

138

123

0

261

ba) bruttó összeg

165

146

143

0

289

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

-13

8

20

0

28

c) egyéb biztosítástechnikai tartalék [ca)+cb)]

191

170

0

0

170

ca) bruttó összeg

191

170

0

0

170

cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

D. Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás szerződői javára (1+2)

83,114

76,029

0

0

76,029

1. bruttó összeg

83,114

76,029

0

0

76,029

2. viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

E. Céltartalékok

765

732

0

121

853

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

679

631

0

121

752

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

86

101

0

0

101

3. Egyéb céltartalék

0

0

0

0

0

F. Viszontbiztosítóval szembeni letéti kötelezettségek

0

0

0

0

0

G. Kötelezettségek

81,578

2,529

3,112

73,042

78,683

I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási tevékenységből

2,814

168

2,554

0

2,722

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből

239

21

189

0

210

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

III. Kötelezettségek kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

IV. Hitelek

72,485

0

0

63,750

63,750

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

72,485

0

0

63,750

63,750

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

V. Egyéb kötelezettségek

6,040

2,340

369

9,292

12,001

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

101

1

5

0

6

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

VI. Kötelezettségek értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VII. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VIII. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó tartozás

0

0

0

0

0

H. Passzív időbeli elhatárolások

4,970

4,429

1,193

1,098

6,720

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

1

0

0

1

1

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4,969

4,429

1,193

1,097

6,719

3. Halasztott bevételek

0

0

0

0

0

Források összesen

287,155

154,694

45,064

84,452

284,210

 

Budapest, 2017. április 10.

………………………………………
Zatykó Péter
első számú ügyvezető

 

………………………………………
Pásztor Ferenc Gábor
vezető aktuárius

………………………………………
Varga Krisztián
számviteli rendért felelős vezető

 

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) EREDMÉNYKIMUTATÁS 2016. XII. 31.


1

0

3

8

9

3

9

5

6

5

1

1

1

1

4

0

1

Statisztikai számjel

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

adatok millió Ft-ban

Megnevezés

Előző év összesen

Tárgy év összesen

A) Nem életbiztosítási ágnál

a

b

01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül

48,931

53,470

a) bruttó díj

51,399

56,140

b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)

1,857

1,925

c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)

618

751

d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (+/-)

-7

-6

02. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (C/06. sorral egyezően)

0

0

03. Egyéb biztosítástechnikai bevétel

181

262

04. Károk ráfordításai

21,761

23,939

a) kárkifizetések és kárrendezési költségek

22,691

22,733

aa) kárkifizetések

20,143

20,360

1. bruttó összeg

20,518

20,742

2. viszontbiztosító részesedése (-)

375

382

ab) kárrendezési költségek

2,795

2,703

ac) bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésből (-)

247

330

b) függő károk tartalékainak változása (+/-)

-930

1,206

ba) tételes függőkár tartalék változása (+/-)

-1,911

447

1. bruttó összeg

-1,880

349

2. viszontbiztosító részesedése (-)

31

-98

bb) IBNR tartalék változása (+/-)

981

759

1. bruttó összeg

981

783

2. viszontbiztosító részesedése (-)

0

24

05. Matematikai tartalékok változása (+/-)

-404

66

a) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)

0

0

aa) bruttó összeg

0

0

ab) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

b) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

0

-1

ba) bruttó összeg

0

-1

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

c) felelősségbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

-404

67

ca) bruttó összeg

-627

-52

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

-223

-119

06. Díj-visszatérítési tartalékok változása (+/-)

-2

-1

a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

0

0

aa) bruttó összeg

0

0

ab) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

-2

-1

ba) bruttó összeg

-2

-1

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

07. Káringadozási tartalék változása (+/-)

0

0

08. Egyéb tartalékok változása (+/-)

-16

12

a) nagy károk tartalékának változás (+/-)

0

0

b) törlési tartalék változása (+/-)

-16

12

ba) bruttó összeg

-6

19

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

-10

7

c) egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-)

0

0

ca) bruttó összeg

0

0

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

09. Nettó működési költségek

15,799

17,488

a) tárgyévben felmerült szerzési költségek

10,054

11,460

b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)

0

0

c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)

5,749

6,030

d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)

4

-2

10. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

4,431

4,675

A) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03-04-05-06-07-08-09-10)

7,543

7,553

Megnevezés

Előző év összesen

Tárgy év összesen

B) Életbiztosítási ágnál

a

b

01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül

39,122

38,902

a) bruttó díj

39,526

39,129

b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)

412

233

c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)

-8

10

d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (+/-)

0

-16

02. Biztosítástechnikai bevételek befektetésekből

3,367

2,927

a) kapott osztalék és részesedés

120

0

ebből: kapcsolt vállalkozástól

0

0

b) egyéb befektetési bevételek

3,107

2,958

ebből: kapcsolt vállalkozástól

0

0

ba) biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei,

0

0

bb) kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

3,106

2,958

c) befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei

140

-31

d) életbiztosításból allokált befektetési bevétel (C/05. sorral egyezően) (-)

0

0

03. Befektetések nem realizált nyeresége

9,659

8,409

ebből értékelési különbözet

0

0

04. Egyéb biztosítástechnikai bevétel

94

71

05. Károk ráfordításai

35,131

34,004

a) kárfizetések és kárrendezési költségek

35,229

33,652

aa) kárkifizetések

35,014

33,409

1. bruttó összeg

35,125

33,574

2. viszontbiztosító részesedése (-)

112

165

ab) kárrendezési költségek

263

260

ac) bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésekből (-)

47

17

b) függő károk tartalékainak változása (+/-)

-98

352

ba) tételes függőkár tartalék változása (+/-)

-340

386

1. bruttó összeg

-339

344

2. viszontbiztosító részesedése (-)

1

-42

bb) IBNR tartalék változása (+/-)

242

-34

1. bruttó összeg

267

-48

2. viszontbiztosító részesedése (-)

-25

14

06. Matematikai tartalékok változása (+/-)

-2,288

1,222

a) életbiztosítási díjtartalék változása (+/-)

-2,288

1,222

aa) bruttó összeg

-2,288

1,222

ab) viszontbiztosító részesedése (kockázati biztosítás) (-)

0

0

b) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)

0

0

ba) bruttó összeg

0

0

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

c) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

0

0

ca) bruttó összeg

0

0

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

07. Díj-visszatérítési tartalékok változása (+/-)

0

3

a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

0

0

aa) bruttó összeg

0

0

ab) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

0

3

ba) bruttó összeg

0

3

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

08. Káringadozási tartalék változása (+/-)

0

0

09. Egyéb tartalékok változása (+/-)

-8

75

a) nagy károk tartalékának változás (+/-)

0

0

b) törlési tartalék változása (+/-)

17

97

ba) bruttó összeg

17

105

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

8

c) egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-)

-25

-22

ca) bruttó összeg

-25

-22

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

10. Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás tartalékának változása (+/-)

-4,186

-7,085

a) bruttó összeg

-4,186

-7,085

b) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

11. Nettó működési költségek

10,836

11,025

a) tárgyévben felmerült szerzési költségek

6,272

6,566

b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)

1,126

883

c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)

3,438

3,581

d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)

0

5

12. Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekből

347

189

a) befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat

29

-137

b) befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+/-)

0

0

c) befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai

318

326

13. Befektetések nem realizált vesztesége

7,131

5,125

ebből: értékelési különbözet

14. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

1,110

1,063

B) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03+04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)

4,169

4,688

Megnevezés

Előző év összesen

Tárgy év összesen


a

b

C) Nem biztosítástechnikai elszámolások

2,152

1,896

01. Kapott osztalék és részesedés

4

12

ebből: kapcsolt vállalkozástól

4

12

ebből: értékelési különbözet

0

0

02. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

5,693

4,697

ebből: kapcsolt vállalkozástól

0

0

03. Biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei

222

300

04. Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei

7,040

14,476

05. Életbiztosításból allokált befektetési bevétel (B/02/d) sorral egyezően)

0

0

06. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (-) (az A/02. sorral egyezően)

0

0

07. Befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat

2,514

2,035

ebből: értékelési különbözet

0

0

08. Befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+/-)

94

94

09. Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai

8,566

15,101

10. Egyéb bevételek

32,268

23,309

10 / A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező – eredményt növelő – konszolidációs különbözet

0

0

11. Egyéb ráfordítások

31,901

23,668

11 / A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező – eredményt csökkentő – konszolidációs különbözet

0

0

D) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A+/-B+01+02+03+04+05-06-07-08-09+10-11)

13,864

14,137

12. Rendkívüli bevételek

0

0

13. Rendkívüli ráfordítások

0

0

14. Rendkívüli eredmény (12-13)

0

0

E) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-D+/-14)

13,864

14,137

15. Adófizetési kötelezettség

749

614

15 / A. Konszolidálásból adódó társasági adókülönbözet

0

0

F) ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-15 +/- 15/A)

13,115

13,523