Éves jelentés 2015

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG 2015. XII. 31.

1

0

3

8

9

3

9

5

6

5

1

1

1

1

4

0

1

Statisztikai számjel

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Eszközök (aktívák)
adatok millió Ft-ban

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Összesen

Élet

Nem-élet

Egyéb, fel nem osztott

Összesen

a

c

d

e

f

A. Immateriális javak

4,190

1,027

1,762

1,636

4,425

B. Befektetések

201,529

64,407

33,506

80,212

178,125

I. Ingatlanok

2,138

0

2,019

1

2,020

ebből: saját használatú ingatlanok

2,138

0

2,019

1

2,020

II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban

0

-1,199

1,199

0

0

1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés anya- és leányvállalatban

0

-1,199

1,199

0

0

2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír anya- és leányvállalattól, anya- és leányvállalatnak adott kölcsön

0

0

0

0

0

3. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés közös és társult vállalkozásban

0

0

0

0

0

4. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír közös- és társult vállalkozástól, közös és társult vállalkozásnak adott kölcsön

0

0

0

0

0

III. Egyéb befektetések

199,391

65,606

30,288

80,211

176,105

1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban

2,855

3,477

3,496

26

6,999

2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (II/2. és II/4. kivételével)

106,122

61,546

26,792

7,353

95,691

3. Részesedés befektetési közösségben (invesment pool)

0

0

0

0

0

4. Jelzáloggal fedezett kölcsön (II/2. és II/4. és III/5. kivételével)

87,670

0

0

71,845

71,845

5. Egyéb kölcsön (II/2. és II/4. és III/4. kivételével)

2,744

583

0

987

1,570

6. Betétek hitelintézetnél

0

0

0

0

0

7. Más befektetések

0

0

0

0

0

IV. Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből eredő letéti követelések

0

0

0

0

0

V. A befektetések értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

VI. Befektetések értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VII. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból, társult vállalkozásokból

0

0

0

0

0

C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott befektetések

87,299

83,114

0

0

83,114

D. Követelések

4,734

2,352

2,292

2,270

6,914

I. Közvetlen biztosítási ügyletből származó követelések

1,617

197

931

5

1,133

1. Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól

1,132

185

891

0

1,076

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

2. Követelések a biztosítási közvetítőktől

228

12

15

5

32

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

3. Egyéb közvetlen biztosítási tevékenységből származó követelések

257

0

25

0

25

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekből

1

1

2

0

3

ebből:a) kapcsolt vállalkozástól

0

0

0

0

0

b) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az életbiztosítási díjtartalékból

0

0

0

0

0

IV. Egyéb követelések

3,116

2,154

1,359

2,265

5,778

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

37

0

33

5

38

b) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

0

0

0

V. Követelések értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VI. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VII. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés

0

0

0

0

0

E. Egyéb eszközök

6,265

315

3,309

2,226

5,850

1. Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek

1,541

170

823

732

1,725

2. Bankbetétek, pénztár

4,724

145

2,486

1,494

4,125

3. Visszavásárolt saját részvények

0

0

0

0

0

4. Egyéb

0

0

0

0

0

F. Aktív időbeli elhatárolások

10,180

6,418

1,637

672

8,727

1. Kamatok, bérleti díjak

2,490

969

334

197

1,500

2. Halasztott szerzési költségek

6,435

5,307

0

0

5,307

3. Egyéb aktív időbeli elhatárolások

1,255

142

1303

475

1,920

Eszközök összesen

314,197

157,633

42,506

87,016

287,155

 

Budapest, 2016. március 31.

………………………………………
Zatykó Péter
első számú ügyvezető

 

………………………………………
Zsigri Gábor
vezető aktuárius

………………………………………
Nagy Marianna
számviteli rendért felelős vezető

 

 

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG 2015. XII. 31.

1

0

3

8

9

3

9

5

6

5

1

1

1

1

4

0

1

Statisztikai számjel

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Források (passzívák)
adatok millió Ft-ban

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

Összesen

Élet

Nem-élet

Egyéb, fel nem osztott

Összesen

a

c

d

e

f

A. Saját tőke

20,691

9,259

11,281

1,266

21,806

I. Jegyzett tőke

6,374

3,633

2,741

0

6,374

ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

0

0

0

0

0

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

0

0

0

0

0

III. Tőketartalék

5,472

3,119

2,353

0

5,472

IV. Eredménytartalék (+/-)

28,710

2,065

5,585

29,934

37,584

V. Lekötött tartalék

800

178

527

0

705

VI. Értékelési tartalék

0

0

0

0

0

1. Értékhelyesbítés értékelési tartalék

0

0

0

0

0

2. Valós értékelés értékelési tartalék

0

0

0

0

0

ebből: biztosítottakra jutó rész

0

0

0

0

0

VII. Mérleg szerinti eredmény (+/-)

0

265

75

775

1,115

VIII. Leányvállalati saját tőke változás (+/-)

-20,665

-1

0

-29,443

-29,444

IX. Konszolidáció miatti változások (+/-)

0

0

0

0

0

– adósságkonszolidálás különbözetéből

0

0

0

0

0

– közbenső eredmény különbözetéből

0

0

0

0

0

X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése

0

0

0

0

0

B. Alárendelt kölcsöntőke

68

0

0

68

68

B/1. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból

68

0

0

68

68

C. Biztosítástechnikai tartalékok

85,997

56,710

26,144

0

82,854

1. Meg nem szolgált díjak tartaléka [a) + b)]

4,112

71

4,645

0

4,716

a) bruttó összeg

4,150

93

4,667

0

4,760

b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

38

22

22

0

44

2. Matematikai tartalékok

62,818

52,823

7,302

0

60,125

a) életbiztosítási díjtartalék [aa)+ab)]

55,112

52,823

0

0

52,823

aa) bruttó összeg

55,112

52,823

0

0

52,823

ebből: viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (kockázati biztosítás)(-)

0

0

0

0

0

b) betegségbiztosítási díjtartalék [ba)+bb)]

0

0

0

0

0

ba) bruttó összeg

0

0

0

0

0

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

c) balesetbiztosítási járadéktartalék [ca)+cb)]

12

0

12

0

12

ca) bruttó összeg

12

0

12

0

12

cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

d) felelősségbiztosítási járadéktartalék [da)+db)]

7,694

0

7,290

0

7,290

da) bruttó összeg

8,442

0

7,816

0

7,816

db) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

748

0

526

0

526

3. Függőkár tartalékok [a)+b)]

18,514

3,581

13,906

0

17,487

a) tételes függőkár tartalék[aa)+ab)]

14,395

3,077

9,066

0

12,143

aa) bruttó összeg

14,873

3,133

9,520

0

12,653

ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

478

56

454

0

510

b) IBNR tartalék [ba)+bb)]

4,119

504

4,840

0

5,344

ba) bruttó összeg

4,119

529

4,840

0

5,369

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

25

0

0

25

4. Eredménytől függő és független díj-visszatérítési tartalék [a)+b)]

49

3

44

0

47

a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék [aa)+ab)]

34

0

34

0

34

aa) bruttó összeg

34

0

34

0

34

ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

b) eredménytő független díj-visszatérítési tartalék [ba)+bb)]

15

3

10

0

13

ba) bruttó összeg

15

3

10

0

13

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

5. Káringadozási tartalék

115

0

115

0

115

6. Egyéb biztosítástechnikai tartalékok [a)+b)+c)]

389

232

132

0

364

a) nagy károk tartaléka

21

0

21

0

21

b) törlési tartalék[ba)+bb)]

152

41

111

0

152

ba) bruttó összeg

155

41

124

0

165

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

-3

0

13

0

-13

c) egyéb biztosítástechnikai tartalék [ca)+cb)]

216

191

0

0

191

ca) bruttó összeg

216

191

0

0

191

cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

D. Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás szerződői javára (1+2)

87,299

83,114

0

0

83,114

1. bruttó összeg

87,299

83,114

0

0

83,114

2. viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

0

0

0

0

0

E. Céltartalékok

9,171

473

155

137

765

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

9,087

416

126

137

679

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

84

57

29

0

86

3. Egyéb céltartalék

0

0

0

0

0

F. Viszontbiztosítóval szembeni letéti kötelezettségek

0

0

0

0

0

G. Kötelezettségek

106,680

4,966

4,199

84,413

93,578

I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekből

2,707

195

2,619

0

2,814

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

b) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből

197

21

218

0

239

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

b) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

III. Kötelezettségek kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

b) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

IV. Hitelek

87,694

0

0

72,485

72,485

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

87,694

0

0

72,485

72,485

b) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

V. Egyéb kötelezettségek

16,082

4,750

1,362

11,928

18,040

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

12,071

2,949

813

8,339

12,101

b) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

VI. Kötelezettségek értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VII. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

0

0

0

0

0

VIII. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó tartozás

0

0

0

0

0

H. Passzív időbeli elhatárolások

4,291

3,111

727

1,132

4,970

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

1

1

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4,291

3,111

727

1,131

4,969

3. Halasztott bevételek

0

0

0

0

0

Források összesen

314,197

157,633

42,506

87,016

287,155

 

Budapest, 2015. május 28.

………………………………………
Zatykó Péter
első számú ügyvezető

 

………………………………………
Pásztor Ferenc Gábor
vezető aktuárius

………………………………………
Nagy Marianna
számviteli rendért felelős vezető

 

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) EREDMÉNYKIMUTATÁS 2015. XII. 31.


1

0

3

8

9

3

9

5

6

5

1

1

1

1

4

0

1

Statisztikai számjel

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

adatok millió Ft-ban

Megnevezés

Előző év összesen

Tárgy év összesen

Nem életbiztosítási ág

a

b

01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül

44,827

48,931

a) bruttó díj

47,436

51,399

b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)

1,835

1,857

c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)

779

618

d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (+/-)

-5

-7

02. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (C/06. sorral egyezően)

0

0

03. Egyéb biztosítástechnikai bevétel

398

181

04. Károk ráfordításai

20,566

21,761

a) kárkifizetések és kárrendezési költségek

19,840

22,691

aa) kárkifizetések

17,457

20,143

1. bruttó összeg

17,589

20,518

2. viszontbiztosító részesedése (-)

132

375

ab) kárrendezési költségek

2,612

2,795

ac) bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésből (-)

229

247

b) függő károk tartalékainak változása (+/-)

726

-930

ba) tételes függőkár tartalék változása (+/-)

580

-1,911

1. bruttó összeg

557

-1,880

2. viszontbiztosító részesedése (-)

-23

31

bb) IBNR tartalék változása (+/-)

146

981

1. bruttó összeg

146

981

2. viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

05. Matematikai tartalékok változása (+/-)

-283

-404

a) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)

0

0

aa) bruttó összeg

0

0

ab) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

b) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

0

0

ba) bruttó összeg

0

0

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

c) felelősségbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

-283

-404

ca) bruttó összeg

-302

-627

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

-19

-223

06. Díj-visszatérítési tartalékok változása (+/-)

-2

-2

a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

0

0

aa) bruttó összeg

0

0

ab) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

-2

-2

ba) bruttó összeg

-2

-2

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

07. Káringadozási tartalék változása (+/-)

0

0

08. Egyéb tartalékok változása (+/-)

43

-16

a) nagy károk tartalékának változás (+/-)

0

0

b) törlési tartalék változása (+/-)

43

-16

ba) bruttó összeg

44

-6

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

-1

-10

c) egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-)

0

0

ca) bruttó összeg

0

0

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

09. Nettó működési költségek

14,751

15,799

a) tárgyévben felmerült szerzési költségek

9,510

10,054

b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)

12

0

c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)

5,229

5,749

d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)

0

4

10. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

4,144

4,431

A) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03-04-05-06-07-08-09-10)

6,006

7,543

Megnevezés

Előző év összesen

Tárgy év összesen

Életbiztosítási ág

a

b

01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül

38,705

39,122

a) bruttó díj

38,952

39,526

b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)

254

412

c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)

-6

-8

d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (+/-)

-1

0

02. Biztosítástechnikai bevételek befektetésekből

3,776

3,367

a) kapott osztalék és részesedés

148

120

ebből: kapcsolt vállalkozástól

0

0

b) egyéb befektetési bevételek

3,259

3,107

ebből: kapcsolt vállalkozástól

0

0

ba) biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei,

0

0

bb) kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

3,259

3,106

c) befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei

369

140

d) életbiztosításból allokált befektetési bevétel (C/05. sorral egyezően) (-)

0

0

03. Befektetések nem realizált nyeresége

11,577

9,659

ebből értékelési különbözet

0

0

04. Egyéb biztosítástechnikai bevétel

157

94

05. Károk ráfordításai

33,685

35,131

a) kárfizetések és kárrendezési költségek

33,422

35,229

aa) kárkifizetések

33,184

35,014

1. bruttó összeg

33,326

35,125

2. viszontbiztosító részesedése (-)

142

112

ab) kárrendezési költségek

277

263

ac) bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésekből (-)

39

47

b) függő károk tartalékainak változása (+/-)

263

-98

ba) tételes függőkár tartalék változása (+/-)

273

-340

1. bruttó összeg

261

-339

2. viszontbiztosító részesedése (-)

-12

1

bb) IBNR tartalék változása (+/-)

-10

242

1. bruttó összeg

-10

267

2. viszontbiztosító részesedése (-)

0

-25

06. Matematikai tartalékok változása (+/-)

-408

-2,288

a) életbiztosítási díjtartalék változása (+/-)

-408

-2,288

aa) bruttó összeg

-408

-2,288

ab) viszontbiztosító részesedése (kockázati biztosítás) (-)

0

0

b) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)

0

0

ba) bruttó összeg

0

0

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

c) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

0

0

ca) bruttó összeg

0

0

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

07. Díj-visszatérítési tartalékok változása (+/-)

-3

0

a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

0

0

aa) bruttó összeg

0

0

ab) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

-3

0

ba) bruttó összeg

-3

0

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

08. Káringadozási tartalék változása (+/-)

0

0

09. Egyéb tartalékok változása (+/-)

-37

-8

a) nagy károk tartalékának változás (+/-)

0

0

b) törlési tartalék változása (+/-)

-9

17

ba) bruttó összeg

-9

17

bb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

c) egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-)

-28

-25

ca) bruttó összeg

-28

-25

cb) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

10. Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás tartalékának változása (+/-)

1,478

-4,186

a) bruttó összeg

1,478

-4,186

b) viszontbiztosító részesedése (-)

0

0

11. Nettó működési költségek

9,770

10,836

a) tárgyévben felmerült szerzési költségek

6,069

6,272

b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)

471

1,126

c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)

3,234

3,438

d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)

4

0

12. Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekből

246

347

a) befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat

24

29

b) befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+/-)

0

0

c) befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai

222

318

13. Befektetések nem realizált vesztesége

3,126

7,131

ebből: értékelési különbözet

14. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

1,279

1,110

B) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03+04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)

5,079

4,169

Megnevezés

Előző év összesen

Tárgy év összesen


a

b

C) Nem biztosítástechnikai elszámolások

-4,764

8,156

01/a) Kapott osztalék és részesedés társult vállalkozástól

0

0

01/b) Kapott osztalék és részesedés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

43

4

02. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

7,818

5,693

ebből: kapcsolt vállalkozástól

0

0

03. Biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei

217

222

04. Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei

11,267

7,040

05. Életbiztosításból allokált befektetési bevétel (B/02/d) sorral egyezően)

0

0

06. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (-) (az A/02. sorral egyezően)

0

0

07. Befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat

3,269

2,514

08. Befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+/-)

354

94

09. Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai

7,843

8,566

10. Egyéb bevételek

10,788

18,503

10 / A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező – eredményt növelő – konszolidációs különbözet

0

0

11. Egyéb ráfordítások

23,431

12,132

11 / A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező – eredményt csökkentő – konszolidációs különbözet

0

0

D) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A+/-B+01+02+03+04+05-06-07-08-09+10-11)

6,321

19,868

12. Rendkívüli bevételek

47

13,765

13. Rendkívüli ráfordítások

1,515

19,769

14. Rendkívüli eredmény (12-13)

-1,468

-6,004

E) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-D+/-14)

4,853

13,864

Mérleg szerinti eredmény elszámolása

15. Adófizetési kötelezettség

328

749

15 / A. Konszolidálásból adódó társasági adókülönbözet

0

0

F) ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-15 +/- 15/A)

4,525

13,115

16. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

7,475

0

17. Jóváhagyott osztalék és részesedés

12,000

12,000

G) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F+16-17)

0

1,115

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább