aegon-fidelity-eszkozalap

Fidelity Asia Focus Részvény Eszközalap (USD) befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2018. október 15-től

Az eszközalap kizárólag a Fidelity Funds – Asia Focus Fund befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: ázsiai részvények (kivéve Japánt).
Az eszközalap devizaneme USA dollár (USD).

Az eszközalap célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést biztosítson.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan jelentős hozam elérése érdekében jelentős kockázatot hajlandóak vállalni.

A Fidelity Funds – Asia Focus Fund befektetési politikája:

Az alap eszközeinek legalább 70%-át a Ázsia (kivéve Japánt) tőzsdéin jegyzett vállalatok részvényeibe fekteti. Az alap nettó eszközeit közvetlenül kínai A és B részvényekbe is befektetheti. Az alap fő földrajzi térségein, piaci szektorain, iparágain és eszközosztályain kívül is szabadon befektethet. Az eszközökbe közvetlenül is befektethet, vagy közvetetten szerezhet kitettséget más megfelelő eszközökkel, köztük például származékos eszközökkel. Származékos eszközöket használhat fel annak érdekében, hogy csökkentse a kockázatot vagy a költségeket, illetve hogy – többek között például befektetési célból – tőkeáttételt képezzen az alap kockázati profiljának megfelelően.

Az alap referenciaindexe az MSCI AC Asia ex Japan index.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A  mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.

 

Fidelity Asia Focus Részvény Eszközalap (USD) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2022. június 1-től

A Fidelity – a jelzett eltérésekkel – minden eszközosztályban és alapban figyelembe veszi a fenntarthatósági kockázatokat. A fenntarthatósági kockázatok környezeti (environmental – E), társadalmi (social – S), irányítási (governance – G, együttesen „ESG”) eseményekre, vagy feltételekre vonatkoznak, amelyek bekövetkezésük esetén tényleges, vagy lehetséges negatív hatással lehetnek a befektetés értékére.

A fenntarthatósági kockázatok integrálására vonatkozó megközelítés az ESG kockázatok egyedi kibocsátó szinten történő azonosítására és értékelésére törekszik.

A Fidelity befektetési csapata által figyelembe vehető fenntarthatósági kockázatok többek között:

 • vállalatirányítási hiányosságok (pl. az igazgatótanács összetétele, vezetői juttatások);
 • részvényesi jogok (pl. az igazgatók megválasztása, tőkemódosítások);
 • szabályozási változások (pl. üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó korlátozások, kormányzati szabályok);
 • fizikai fenyegetések (pl. szélsőséges időjárás, klímaváltozás, vízhiány);
 • márka- és reputációs ügyek (pl. elégtelen egészségügyi és biztonsági jegyzőkönyvek);
 • ellátási lánc kezelése (pl. a halálesetek számának növekedése, a sérülések miatt kieső idők aránya, munkaviszonyok);
 • munkamódszerek (pl. az egészségügyi, biztonsági és emberi jogi rendelkezések megfigyelése).

A Fidelity portfóliókezelői és elemzői a befektetési lehetőségek pénzügyi eredményeire vonatkozó elemzéseiket további minőségi és mennyiségi nem-pénzügyi (nem-fundamentális), az ESG kockázatokat tartalmazó elemzéssel egészítik ki és figyelembe veszik ezeket a tényezőket a befektetési döntéshozatalban és kockázatfigyelésben olyan mértékig, amennyiben lehetséges vagy tényleges kockázatot és/vagy lehetőséget jelentenek a hosszútávú, kockázattal korrigált hozamok maximalizálásánál.

Az ESG kockázatok befektetési döntésekbe történő rendszerszintű integrációja az alábbiakra épül:

 • „minőségi értékelés”, hivatkozással többek között esettanulmányokra, a kibocsátókhoz kapcsolódó környezeti, társadalmi és irányítási hatásokra, termékbiztonsági dokumentumokra, ügyfélértékelésekre, vállalat-látogatásokra, vagy szabadalmaztatott modellekből és helyi hírforrásokból származó adatokra; és
 • „mennyiségi értékelés”, hivatkozással az ESG minősítésekre, amelyek származhatnak külső szolgáltatóktól – ideértve többek között az MSCI-t – vagy a vagyonkezelő által, elsődlegesen a Fidelity Fenntarthatósági Minősítések szerint meghatározott belső minősítésekre, harmadik felek által kiállított tanúsítványokban vagy megjelölésekben található adatokra, ökológiai lábnyomokra vonatkozó értékelésekre, vagy a kibocsátók ESG szempontból lényeges tevékenységeinek az árbevételen vagy nyereségen belüli arányára.

A Fidelity Felelős Befektetési Politikája (elérhető a https://fidelityinternational.com/sustainable-investing-policy/ címen) részletesen bemutatja a Fidelity által a fenntartható befektetésekre vonatkozó megközelítését, ezen belül Fidelity elvárásait a kibocsátók felé, az ESG integrációt és kivitelezést, a részvételi és szavazási politikát, a kizárási és kiszállási politikát, az együttműködésre történő összpontosítást és a politikára vonatkozó irányítási elveket.

Taxonómia Rendelettel (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 Rendelete) kapcsolatos nyilatkozat:

Amennyiben egy alap az SFDR (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 Rendelete) 8. cikke szerinti közzétételek teljesítésére kötelezett, akkor az alapnak a Taxonómia Rendelet értelmében közzé kell tennie azt, hogy a jelentős károkozás elkerülését célzó elv kizárólag a pénzügyi termék alapjául szolgáló azon befektetésekre vonatkozik, amelyek figyelembe veszik a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat. A pénzügyi termék többi részének alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

Jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű piaci adat ahhoz, hogy ezeknek az alapoknak a Taxonómia Rendelethez való igazodásának mértékét ki lehessen számítani. Ezért, függetlenül a fenti, jelentős károkozás elkerülését célzó nyilatkozattól, jelenleg az SFDR 8. cikk szerinti alapok egyike sem veszi figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat. A megfelelő időpontban, amint az adatok elérhetővé válnak amik lehetővé teszik az alapok befektetéseinek pontos értékelését, a portfoliók környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumoknak való megfelelésével kapcsolatos számítások elérhetőek lesznek a befektetők számára.

Az alapkezelő környezeti és társadalmi jellemzők széles skáláját veszi folyamatosan figyelembe, de saját belátása szerint időről időre alkalmazhat fokozott, szigorúbb fenntarthatósági elvárásokat és kizárásokat.

 • Az alapok nettó eszközeinek legalább 50%-a fenntartható jellemzőkkel bíró eszközökbe kerül befektetésre. A fenntartható jellemzők különböző mértékek kombinációjára történő hivatkozással kerülnek megállapításra, mint a külső minősítők által, vagy a Fidelity Fenntarthatósági Minősítések szerint adott ESG minősítés. További részletek az alkalmazott módszerekről a https://fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework/ címen elérhetők.
 • A normaalapú szűrés azokat a kibocsátókat érinti, amelyekről az alapkezelő úgy véli, hogy tevékenységük nincs összhangban az elfogadott nemzetközi normákkal, többek között azokkal, amelyeket az ENSZ Globális Paktuma állapított meg.
 • Az alapkezelő által kezelt minden alapra vonatkozik egy vállalati szintű kizárási lista, amely többek között, de nem kizárólag kazettás lőszerekre és gyalogsági aknákra vonatkozik.
 • A befektetési folyamat során az alapkezelő törekszik arra, hogy a befektetési célpontokat jelentő vállalatok jó irányítási gyakorlatokat kövessenek.
AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább