Növelje nyugdíj-megtakarítását, nyerjen tabletet!

A sorsolás időpontja: 2018. 01. 17. 11 óra
A nyertesek:

 • Sasinszki Imre (Monor)
 • Csordás Gáborné (Szigetbecse)
 • Dr. Zentai László (Budapest)

A nyerteseknek szívből gratulálunk!

 

„Növelje nyugdíj-megtakarítását, nyerjen tabletet!”
promóciós nyereményjáték szabályzata

Jelen nyereményjáték-szabályzat az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. által meghirdetett „Növelje nyugdíj-megtakarítását, nyerjen tabletet” elnevezésű promóciós nyereményjátékra (továbbiakban: Nyereményjáték) vonatkozó feltételeket tartalmazza.

 1. A játék Szervezője és az Adatkezelők

A játék szervezője az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; adószám: 10389395-4-44; cégjegyzékszám: 01-10-0401365, NAIH adatkezelési azonosítóink: 55534/2012 – 55547/2012; 55837/2012-55847/2012) továbbiakban Szervező.

 1. A játék célja

A játék célja, hogy a Szervező a nyugdíjbiztosítási ügyfeleit rendkívüli díj befizetésére ösztönözze az adójóváírás érdekében.

 1. A játék időtartama

A játék 2017. december 5-től 2017. december 31-ig tart.

A nyereményjáték végén azon ügyfelek között, akik a játék időtartama alatt legalább 50 ezer Ft rendkívüli díjat fizettek be Aegon nyugdíjbiztosítási szerződésükre, 3 db Lenovo TAB 7 Essential tablet kisorsolására kerül sor 2018. január 17-én, 11 órakor. Az említett sorsolás az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Lakossági Termékfejlesztés és Termékmenedzsment Igazgatóság felügyeletével, a játékszabályzat 6. pontjában leírtak szerint, számítógépes szoftver és algoritmus segítségével történik, amely biztosítja a véletlenszerűséget.

A nyeremény sorsolásának helyszíne:

1091 Budapest, Üllői út 1. A játék eredményét a nyertes azonosítása és hozzájárulása után teszi közzé a Szervező a https://www.alfa.hu/nyertesek weboldalon.

 1. Nyeremény

A játék végén 3 db Lenovo TAB 7 Essential tablet kerül kisorsolásra.

Az ajándékként kisorsolt termék hivatalos magyarországi garanciával rendelkezik.  Kapcsolat – telefonszám: +36 23 801 729, email cím: lenovo@tmx.hu, honlap: http://lenovo.tmx.hu.

A nyereményt a Szervező a sorsolást követően a nyertesek beazonosítása után 1-2 munkanapon belül juttatja el a nyertesnek. Az ajándékokat a Trans-O-Flex futárszolgálat segítségével ingyenesen szállítjuk házhoz.

A nyeremény minden adóvonzatát a Szervező viseli. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

 1. A nyereményjátékban történő részvételi módok és azok feltételei

A nyereményjátékban részt vehet minden olyan, érvényes Aegon nyugdíjbiztosítással rendelkező ügyfél, aki a játék időtartama alatt minimum 50 ezer Ft rendkívüli díjat fizet be nyugdíjbiztosítási szerződésére (továbbiakban: Játékos), és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt a nyereményjátékban önkéntesen vesz részt.

A nyereménysorsoláson kizárólag az vehet részt, aki maradéktalanul megfelel a jelen pontban előírt részvételi feltételeknek.

A játékba kerülés feltétele, hogy az ügyfél 2017. december 5. és 2017. december 31. között minimum 50 ezer Ft rendkívüli díjat fizet be Aegon nyugdíjbiztosítására.

 1. A nyertesek és pótnyertesek kiválasztása

A nyeremény véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra. A sorsoláson részt vesznek az 5. pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő játékosok. A Szervező a nyertes értesítését a sorsolás után a játékos postai/e-mail címén és/vagy telefonszámán kísérli meg. Pótnyertest nem sorsolunk.

 1. A nyereményjátékból kizártak köre

(a) Szervező és leányvállalatainak vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói;

(b) Szervező értékesítési partnerei, e cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói,

(c) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

 1. Adatkezelési szabályok

A szervező a játékban résztvevő személyektől nem kér új adatokat, csak a biztosítási szerződés megkötése során kapott adatok egy részét (név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, szerződésszám) használja az akcióval összefüggésben. Nem készül új adatbázis a játékban résztvevőkről, csak a 3 nyertes fenti adatait kezeli a szervező a játékkal összefüggő célra. Az adatkezelés időtartama megegyezik a játék díjazásával összefüggő adózási célú adatkezelés jogszabályban rögzített időtartamával. Adatkezelő megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A szervező adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011.évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv);
1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.

 1. Fogalmak:

Közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1).bekezdés 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

 

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább