Az Aegon Biztosító 2023. augusztus 1-től Alfa Biztosító néven folytatja. Részletek

Díjkedvezménnyel járó Vitál akció

Az Aegon Magyarország Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) díjkedvezménnyel járó akciót hirdet Vitál kockázati életbiztosítást vásárló ügyfelei részére.

Az akció lényege:

A biztosító a Vitál kockázati életbiztosítás vásárlói körében, meghatározott életkorok és biztosítási összegek esetében az akciós időszakban a standard dohányzó díjkategória helyett a standard nem-dohányzó díjkategóriát alkalmazza, és ezzel egyidejűleg a szárazvér (kotinin) teszt elvégzésétől is eltekint.

Az akcióban részt vevők köre:

Az Aegon biztosító azon ügyfelei, akik a megadott akciós időszakban Vitál kockázati életbiztosítást kötnek és a biztosítási összeghatár és az életkori feltételeknek megfelelnek.

Az akció célja:

A Vitál kockázati életbiztosítás értékesítésének elősegítése.

Az akció időtartama:

Az ajánlat aláírására vonatkozóan 2016. április 22-től 2017. január 31-ig.

Az akció tárgya:

A biztosító a Vitál kockázati életbiztosítás vásárlói körében, meghatározott életkorok és biztosítási összegek esetében az akciós időszakban a standard dohányzó díjkategória helyett a standard nem-dohányzó díjkategóriát alkalmaz, és ezzel egyidejűleg a szárazvér (kotinin) teszt elvégzésétől is eltekint.

A díjkedvezmény elérésének feltétele:

  • A biztosítási ajánlat aláírása 2016. április 22. és 2017. január 31. között történjen meg.
  • Amennyiben a biztosított idősebb, mint 44 éves, úgy a kockázatelbírálási összeg (az alap és kiegészítő biztosítások együttes összege) nem haladhatja meg a 15 millió forintot.
  • Amennyiben a biztosított fiatalabb, mint 45 éves, úgy a kockázatelbírálási összeg (az alap és kiegészítő biztosítások együttes összege) nem haladhatja meg a 25 millió forintot.
  • Az akcióban részt vevő ajánlat biztosítottja nem szerepel az ajánlat felvételét megelőző 9 hónap során sem élő, sem megszűnt státuszú, sem a kockázatelbíráláson elutasított, vagy módosítás miatt ajánlati szinten felmondott Vitál kockázati életbiztosítás biztosítottjaként, kivéve, ha az előzményszerződés lejárat miatt szűnik meg.
  • A biztosított személyére vonatkozó új ajánlaton rögzített biztosítási összeg és az esetleges (nem Vitál) előzményszerződéseiből adódó bármely okú halálra vonatkozó biztosítási összeg együttesen nem haladhatja meg a 30 millió forintot.

A kedvezmény kiértékelése:

A kedvezményre való jogosultságot a biztosító az ajánlat beérkezését követően a kockázatelbírálásra nyitva álló időtartam alatt elbírálja és a biztosítási kötvény záradékában tájékoztatja az ügyfelet.

A résztvevő jogosultsága:

A résztvevő a díjkedvezményre a szerződés tartama alatt jogosult.

A kedvezményes ajánlatok visszautasítása:

A kedvezményes ajánlatokat a biztosító visszautasíthatja, amennyiben azok nem felelnek meg az akcióban támasztott feltételeknek. Az ajánlat kockázatelbírálására nyitva álló időszak alatt a biztosító tájékoztatja a résztvevőt a kedvezmény visszautasításáról és más megoldást javasol.

Automatikus kedvezmény:

Amennyiben az ajánlaton rögzített feltételeknek a résztvevő megfelel, úgy a kedvezmény automatikusan jár a résztvevőnek.

A fenti feltételek teljesülése esetén is a biztosító fenntartja a jogot, hogy egyéb kockázat-elbírálási körülmények esetén az ügyfél által a fentiek szerint tett ajánlatot a kockázat-elbírálásra nyitva álló határidőn belül elutasítsa.

Aegon Magyarország Általános Biztosító zRt.

Az Aegon Biztosító 2023. augusztus 1-től Alfa Biztosító néven folytatja. A névváltással kapcsolatban a Társaság ügyfeleinek semmilyen teendője nincs. Részletek
AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább