Aegon-kutatás: A világ a fiatal felnőttek szemszögéből

2020 és az új évtized kezdetén kevesen tudták volna előre megjósolni a világjárványt, ami azután minden szempontból felforgatta megszokott életünket.

A COVID-19 nem csupán mindennapi megszokásainknak vetett véget, hanem a globális gazdasági növekedést, prosperitást visszavetve fontos lehetőségektől fosztott meg bennünket.

Jóllehet a világjárvány minden korcsoportot próbára tesz, a COVID-19 különösen a fiatal felnőtteket állítja sajátos kihívások elé. Bár a COVID-19 egészségügyi következményei a húszas éveikben járók számára ritkábban válnak súlyossá, a fiatal felnőttek különösen megérezték a járvány gazdasági hatásait. Becslések szerint világszerte a fiatal felnőttek egyhatoda vált inaktívvá amióta a koronavírus felütötte a fejét. A munkahelyek megszűnése, a gazdasági inaktivitás és a jövővel kapcsolatos bizonytalanság következtében számos életpálya kezdeti szakaszára kemény gazdasági körülmények nyomják rá a bélyegüket.

Jellemzően az ember munkás életének első évtizede az, ami meghatározza az egész életpályáját. Ekkor alakítja ki a szaktudását, ekkor alapozza meg az ismereteit, ekkor szerzi a legfontosabb tapasztalatait, ekkor alakítja ki a szakmai kapcsolatait, ekkor fejlődnek ki és válnak szervessé a bevált szokásai. Sokak számára ez az első alkalom arra, hogy elkezdjék az anyagi felhalmozást, és megalapozzák a hosszú távú pénzügyi tervezést.

Fiatal felnőttek

A fiatal felnőttek számára már a világjárvány előtt sem volt egyszerű, hogy alkalmazkodjanak a gyorsan változó világhoz. Az életpályák és a munkagyakorlatok egyre képlékenyebbek, lassan a rugalmas munka és a pályaváltás válik megszokottá. A munkaerőpiacra lépő dolgozók legújabb korcsoportjai eleve más igényekkel, vágyakkal és elvárásokkal tekintenek a magánélet és munka közötti egyensúlyra. Ezek az eltérések máris jelentős hatással vannak arra, hogy a fiatal felnőttek miként tervezik meg az anyagi jövőjüket, és hogy egyáltalán megtervezik-e.

Tulajdonképpen ki minősül „fiatal felnőttnek”?

A mi szóhasználatunkban a fiatal felnőttek a 20 és 29 év közötti dolgozók, akik 1991. és 2000. között születtek. Ez a meghatározás felöleli a fiatalabb millenniumiakat és a színre lépő Z generációt. A fiatal felnőttek jelentős hányada rendelkezik egyetemi végzettséggel, köszönhetően az oktatási rendszerek globális fejlődésének, és sokan még csak pár éve vannak jelen a munkaerőpiacon. A fiatal felnőttek kisebb valószínűséggel házasok, és még sokkal kisebb valószínűséggel van gyerekük. Mindössze a harmaduk házas, miközben ez az arány az 50-esek körében kétharmad.

Az élet élvezete a legfőbb cél

Ha jövőbeli pénzügyeink kerülnek terítékre, valószínűleg nem a nyugdíj jut elsőként eszünkbe nekünk, húszas éveinkben járó fiataloknak. Fiatal felnőttként az anyagi biztonsággal megszerezhető olyan fontos dolgokra pályázunk, mint egy emlékezetes esküvő, egy autó, egy lakás – és persze egyszer majd nyugdíjba is szeretnénk menni. De hát így voltak ezzel a minket megelőző nemzedékek is.

Csakhogy a megélhetés költségei gyorsabban növekednek, mint a munkabérek, és több dologra kell a saját pénztárcából költeni. Például a nyugdíjjövedelmük nagyobb részét lesznek kénytelenek maguk előteremteni, mert a társadalombiztosítási rendszerek már ma is csak üggyel-bajjal képesek biztosítani a generációk közötti méltányosságot. A nyugdíjcélú megtakarítást még komolyabban kell venniük, mint a korábbi nemzedékeknek.

A fiatal felnőttek szakmai pályafutásuk során többet váltogatják a munkahelyeiket, és jobban hajlanak az önfoglalkoztatással járó nagyobb rugalmasságra. A nyugdíjra vonatkozó jelenlegi társadalmi közmegegyezés, ami az állami és munkaadói ellátásokra, valamint a személyes megtakarításokra épül, már nem elégítheti ki a fiatal felnőttek, a jövő nyugdíjasainak igényeit.

Ezredfordulós-generáció

A jó hír az, hogy a helyzet korántsem olyan kilátástalan, mint amilyennek látszik. Megvannak az eszközök és a lehetőség arra, hogy a fiatal generáció tagjai elkezdjék komolyan venni a nyugdíjra való felkészülést.

Ki kell aknáznunk a képességünket arra, hogy átélhető, szórakoztató és könnyen érthető tartalmakkal és innovatív megoldásokkal tegyünk jövőbeli pénzügyi biztonságunk érdekében!

Ha a világ fiatal felnőttei egyesült erővel lépnek fel, akkor a hangjuk biztosan eljut a munkaadókhoz, a szakpolitikusokhoz és a kormányokhoz, és meggyőzi őket arról, hogy az igényeiknek megfelelő intézkedéseket hozzanak.

Nyugdíjbiztosítás