E-mail alapú kapcsolattartáshoz kötődő felhasználói tájékoztató

Az elektronikus kapcsolattartás során Társaságunk a nyílt internet okozta adatbiztonsági kockázatok megosztása érdekében, az alábbiakat várja el levelező partnereitől:

  • Vállalja, hogy a most megadott postafiókhoz nem férhet hozzá olyan személy, akivel kapcsolatban nem kívánja a szolgáltatáshoz és a szerződéseihez való hozzáférést.
  • Tudomásul veszi, hogy szerződésekkel kapcsolatos adatokról kizárólag a szerződőnek, biztosítottnak, illetve a szerződésben megjelölt vagy megfelelő hiteles meghatalmazással igazolt megbízottnak adhatunk tájékoztatást.
  • Elfogadja, hogy a biztosító a kért ajánlati nyomtatványt, illetve egyéb dokumentumot nyílt interneten küldi az Ön által megadott publikus e-mail címre;
  • Kijelenti, hogy az így megadott e-mail cím felett Ön rendelkezik, az valódi e-mail cím, ahhoz másnak nincs hozzáférése, és felelősséget vállal az elektronikus postafiókja jelszavának biztonságáért, továbbá tudomásul veszi, hogy a jogosulatlan hozzáférésből eredő károkért a biztosító nem vállal felelősséget;
  • Biztosítja, hogy az e-mail postafiók-szolgáltató a biztosító küldeményét ne tekintse kéretlen üzenetnek (spam), és azt, hogy a biztosító  küldeményének fogadására kellő tárhely áll rendelkezésre;
  • Vállalja a nyílt interneten történő kommunikációval kapcsolatos esetleges adatvesztést, illetve a küldött adatokhoz való illetéktelen hozzáférésből eredő kockázatokat megismerte, elfogadta, és ezzel együtt engedélyezi, hogy a Biztosító meghatározott dokumentumokat e-mailben küldje meg Önnek a rögzített e-mail címére.

Amennyiben a fentiekkel bármely okból nem ért egyet, a fenti kötelezettségeket nem vállalja, kérjük Írjon nekünk! felületünkön jelezze!

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább