VIG: Kétszámjegyű díjbevétel-növekedés 2023 első negyedévében

A csoport fizetőképességi mutatója kiemelkedő, 284%-os.

A Vienna Insurance Group (VIG) továbbra is növekedési pályán van 2023 első negyedévében. Az IFRS 4 szerinti díjbevétel 12,1%-kal, 3871 millió euróra nőtt az előző év azonos negyedévéhez képest. A számos gazdasági és geopolitikai bizonytalanság ellenére a VIG továbbra is óvatosan optimista a 2023-as év egészét illetően, és továbbra is pozitív működési eredményre törekszik.

Díjbevétel növekedés minden szegmensben

Az első negyedévben a VIG Csoport összesen 3871 millió eurós díjbevételt ért el. Ez 12,1%-os növekedésnek felel meg az előző év azonos időszakához képest. A növekedés egyrészt a kelet-közép-európai piacok kimagasló üzleti fejlődésének, másrészt a felvásárolt Aegon-csoport magyarországi és törökországi vállalatainak kezdeti konszolidációjának tudható be. E cégek konszolidációja nélkül is 7,1%-os a díjbevétel növekedés. Minden VIG piacon (Ausztria, Csehország, Lengyelország, kiterjesztett kelet-közép-európai régió, speciális piacok és csoportfunkciók) díjbevétel növekedés volt tapasztalható.

Ausztriában 2,1%-kal, 1.400 millió euróra, Csehországban pedig 7,1%-kal, 624 millió euróra nőtt a díjbevétel, amely elsősorban a vagyon- és balesetbiztosítás, valamint az egészségbiztosítás növekedésének köszönhető. Lengyelországban a növekedés motorja a gépjármű-kár-, vagyon- és balesetbiztosítás, valamint az egyszeri díjas életbiztosítási üzletág volt. Lengyelországban 14,6%-kal, 386 millió euróra nőtt a díjbevétel.

A CEE szegmensben (Albánia, beleértve Koszovót, a Balti államok, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Moldova, Észak-Macedónia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna és Magyarország) 16,5%-kal, 1.038 millió euróra nőtt a díjbevétel, amely részben a balti államoknak és a Magyarországon felvásárolt Aegon vállalatok kezdeti konszolidációjának tulajdonítható. A speciális piacok szegmensében (Németország, Liechtenstein, Grúzia és Törökország) 85,1%-kal, 282 millió euróra nőtt a díjbevétel, ami szinte kizárólag Törökországnak tudható be, ami egyrészt a volt török Aegon-vállalat, a Viennalife kezdeti konszolidációjából, másrészt a meglévő VIG vállalat, a Ray Sigorta díjbevételének növekedéséből adódik. A Csoportfunkciók szegmensben a díjbevétel 11,6%-kal, 736 millió euróra nőt, ami elsősorban a VIG Re viszontbiztosító erőteljes növekedésének köszönhető.

A fenti adatok és összehasonlítások továbbra is az IFRS 4 szerint elszámolt díjakon alapulnak. 2023 első felétől a VIG Csoport először tesz közzé IFRS 17/9 szerinti pénzügyi adatokat.

Kiemelkedő fizetőképességi mutató

A Csoport fizetőképességi mutatója 2023 első negyedévének végén 284% (átmeneti intézkedésekkel együtt), stabil maradt a 2022 végi 280%-hoz képest. Ez ismét alátámasztja a VIG Csoport rendkívüli tőkeerősségét és rugalmasságát.

Pozitív működési teljesítmény 2023-ra

A 2023-as pénzügyi évet még mindig jelentős bizonytalanság jellemzi. Az ukrajnai háború különös kihívást jelent, mivel a konfliktus lefolyását továbbra sem lehet megjósolni, és ennek hatása minden szektorban érezhető. Az infláció, amely magas szinten marad, szintén hatással lesz a jövőbeni üzleti fejlődésre. A reáljövedelem csökkenése az infláció kiigazítása ellenére egyes esetekben a biztosítási igények csökkenéséhez vezethet a fogyasztók körében.

A VIG Csoport volatilis tőkepiaci kitettsége továbbra is érzékelhető. A munkaerő-piaci helyzet élesebbé vált. A megfelelő szakképzett munkaerő hiánya szinte minden iparágra és gazdasági ágazatra hatással van. „A makrogazdasági fejlemények olyan kihívások elé állítanak bennünket, amelyeket nagyrészt operatív és stratégiai intézkedésekkel tudunk megoldani. Mindezen kihívások fényében kiváló tőkepozíciónkból, valamint régiók, termékek és értékesítési csatornák sokszínűségéből tudunk profitálni. A jelenlegi gazdasági növekedési előrejelzések az alaptevékenységünkre vonatkozóan biztatóak. Az ukrajnai háború ellenére a kelet-közép-európai régió gazdaságai rugalmasságot mutatnak. Bár ebben a régióban gyengébb gazdasági növekedést látunk, 2023 egészére vonatkozóan erősebb növekedésre számítunk, amely meghaladja az eurózónáét. A VIG Csoport határozottan pozitív működési eredményre törekszik 2023-ban” – magyarázza Elisabeth Stadler, a Vienna Insurance Group vezérigazgatója.

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább