Az óbudai gázrobbanás, és következményei

Nemrégiben hatalmas gázrobbanás rázta meg Óbudát: egy Tímár utcai társasház egyik legfelső emeletén lévő lakásában következett be katasztrófa, egyelőre még nem tisztázott okok miatt. A robbanásban a lakásban élő hölgy, és fia életét vesztette, és az alattuk lévő lakóknak (összesen 14 családnak) el kellett hagynia az épületet, mivel az életveszélyessé vált – jelenleg egy ideiglenes tetőt ácsolnak az épület fölé, hogy megvédjék legalább azt az időjárás viszontagságaitól. Öt család önkormányzati lakásra szorult, két idős lakót apartmanos idősotthonban helyeztek el, a többi család ideiglenesen megoldotta saját elhelyezését rokonoknál, barátoknál. Az épület még mindig életveszélyes (legalábbis az egyik oldala) a kárfelmérés jelenleg is tart, most még sem a kár összegét, sem a kár okát nem lehet teljesen pontosan megmondani. Nem ez volt az egyetlen komoly káresemény az elmúlt időszakban, amely a fővárosi társasházakat érintette: Csillaghegyen egy hatlakásos ház égett ki, vélhetően a pokoli forróságnak is köszönhetően. Az Aegon becslése szerint a két társasházban esett károk nagysága elérheti a félmilliárd forintot, melyre biztosítói segítség várható.

Fizetik a kárt

Sajnálatos módon azonban nem minden közösség rendelkezik társasházi biztosítással: a panelek és téglaépítésű lakások mintegy negyedének nincs közös biztosítása. A lakások egy része egyénileg sem rendelkezik épületbiztosítási fedezettel, ami különösen az olyan káreseteknél jelenthet akár több tízmillió forintra is rúgó veszteséget, mint a fenti események, ahol a kárösszeg eléri vagy meghaladja a százmillió forintot is. Ilyenkor a biztosítással nem rendelkező lakóknak az épület helyreállítási költségeinek rájuk eső részét is saját erőből kell megfizetniük. Szerencsére mindkét káreseményt elszenvedett társasházra volt biztosítás, sőt, a legtöbb lakás ingóságait egyénileg is védte egy-egy szerződés, így ha a biztosítási összegek megfeleltek, vagyis a biztosításra megjelöl összegek megfelelnek a vagyontárgyak tényleges értékének, akkor a károk térítése a valóságos új értékekből indulhat el mind a társasház közössége, mind az egyes tulajdonosok javára.

Biztosítások célja

Egy társasház biztosítás akkor „fizet” az adott káreseményre, amennyiben a kárt előidéző ok a szerződésben vállalt kockázati események között szerepel. Bár a piacon jelenleg elérhető biztosítások sokkal kiterjedtebbek, mint a korábbiak, azonban a lakástűz, a robbanáskár a káresemények körébe tartozik még a legrégebbi lakásbiztosításoknál is. A társasház biztosítás általában nem terjed ki a lakásunkban található ingóságokra, így arra egy külön, csak az ingóságokra kiterjedő lakásbiztosítást érdemes kötnünk – ami akár egy másik biztosítónál is lehet, mint amelyikkel a társasház szerződött. Ha az ingóságokban kár esett, akkor azt már nekünk kell bejelentenünk a biztosítónknak, lehetőség szerint két napon belül (persze az itt írt súlyos károknál ilyen azonnali bejelentési, sőt a kár részletes rögzítésére vonatkozó kötelezettség nem képzelhető el, a jelzés azonban fontos az adott biztosító résztére). Amennyiben nem volt biztosítás az ingóságokon, akkor nekünk kell fedeznünk azokat a károkat, amelyek bekövetkeztek – kivéve, ha bizonyíthatóan más a hibás. Itt jön képbe a felelősségbiztosítás.

Mire térít a felelősségbiztosítás?

Amennyiben a kár bizonyíthatóan az épületet fenntartó, vagy az egyik ott lakó épülethasználati hibájából keletkezett, valamint a kár az épületen belülről eredt és van a háznak felelősségbiztosítása is, akkor az okozott kárt megtérítheti a felelősségbiztosítás – legyen szó a szomszédos épület betört ablakáról, vagy a lent parkoló gépkocsikban esett károkról (netán az ott sétáló járókelők testi épségéről). Amennyiben nincs az épületen felelősségbiztosítás, akkor ezt is a tulajdonosoknak kell közösen kifizetniük. A felelősségbiztosítás esetén a biztosító fizetési kötelezettsége azonos a biztosított társasház magyar jog szerinti felelősségével, ha tehát a kártérítési felelősség fennáll – a szerződésben megadott limit összegig – a másoknak okozott kárt a biztosító fizeti. Az előbbiek is igazolják, hogy célszerű mindenkinek a saját vagyontárgyaira saját biztosítással rendelkeznie és nem arra számítani, hogy a kárt majd csak megfizeti valaki.

Lakásbiztosítás kalkulátor

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább