TB rokkantsági ellátáshoz kapcsolódó díjátvállalásra szóló kiegészítő betegségbiztosítás (RDATV-08)

Azoknak ajánljuk akik biztosításukat egy fontos jövőbeli cél megvalósítása érdekében kötötték, és ezen cél megvalósulását akkor is biztonságban szeretnék tudni, ha egy rokkantsággal járó súlyos betegség miatt nem lenne lehetőségük a biztosítási díjat fizetni. Ez a kiegészítő ugyanis abban segít, hogy ilyen esetben a biztosító fizeti tovább a díjat a biztosított helyett.
A szerződőről lekerül a díjfizetési kötelezettség anyagi terhe, amit a rokkantság miatti csökkent jövedelméből valószínűleg nehezen, vagy egyáltalán nem tudna kigazdálkodni.
Emellett fennmarad a biztosítási védelem mind az alap-, mind a kiegészítő biztosítások vonatkozásában, így a biztosított későbbi nehéz élethelyzeteiben is számíthat a biztosító segítségére.

Biztosítási védelmet nyújt azoknak, akik számára fontos, hogy az alapbiztosítással elérni kívánt cél akkor is megvalósuljon, ha a súlyos rokkantság, munkaképtelenség bekövetkezik.

2015-ben hazánkban 405 ezer fő részesült rokkantsági és rehabilitációs ellátásban. A teljes ellátás havi átlaga 68 ezer Ft körül alakult.
Forrás: KSH

Mikor és mennyit fizet a biztosító?

  • Ha a biztosított (két biztosított esetén bármelyiküknek korábbi) munkaképessége olyan mértékben megváltozik, amely következtében a mindenkor illetékes magyar szakigazgatási szerv a biztosítás tartama alatt a biztosított egészségi állapotát 1-30% között állapítja meg, tehát egészségkárosodása jelentősnek minősül.
  • A biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja: a végleges határozat kiadásának napja.
  • Szolgáltatás: a TB rokkantsági ellátáshoz kapcsolódó díjátvállalásra szóló kiegészítő betegségbiztosítás nélküli biztosítási díj átvállalása az alapbiztosítás tartamának végéig.
    – A biztosító az „átvállalt” díjat minden biztosítási évfordulón megemeli az ajánlott értékkövetés (index) mértékével.

Biztosítási összeg

Ennél a kiegészítőnél az átvállalt díj lesz a biztosító szolgáltatása, így a szerződőnek biztosítási összeget nem kell meghatároznia.
Betegségbiztosítási kiegészítő nem köthető együtt a TB rokkantsági ellátáshoz kapcsolódó díjátvállalásra szóló kiegészítő betegségbiztosítással és a biztosítási esemény bekövetkezése után újabb kiegészítők nem köthetők.

TB rokkantsági ellátáshoz kapcsolódó díjátvállalásra szóló kiegészítő biztosítás különös feltételei

RDATV08-SZ-230801

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább