Utasbiztosítás kárbejelentése

Az utasbiztosítási káreseményeket az Assistance szolgáltató belföldről és külföldről egyaránt 0-24 órában hívható segélyvonalán kell bejelenteni: (+36) 1 477 4900

 

Letölthető dokumentumok

Utasbiztosítás

Az Alfa Biztosító által kiszervezett tevékenység keretében megbízott Assistance szolgáltató a SOS Assistance Hungary Kft. (1039 Budapest, Szentendrei út 301., Cg.: 01-09-703420), az utasbiztosítási károkat az SOS Assistance Hungary Kft. rendezi.

Az utasbiztosítási káreseményeket az Assistance szolgáltató belföldről és külföldről egyaránt 0-24 órában hívható segélyvonalán kell bejelenteni: (+36) 1 477 4900.

A biztosítási eseményeket az Assistance szolgáltató éjjel-nappal hívható telefonszámán (+36-1-477-4900) haladéktalanul, de legkésőbb – amennyiben annak objektív lehetősége fennáll – az eseményt követő 24 órán belül kell bejelenteni.
A poggyászlopás-, és rabláskárokat, az eseményt követően, a helyi rendőrségen is be kell jelenteni és arról jegyzőkönyvet kell bemutatni a Biztosítónak

A szervezési szolgáltatásokat az Assistance szolgáltató a bejelentést követően haladéktalanul megkezdi. A Biztosító az Assistance szolgáltató által szervezett, vagy vele előzetesen egyeztetett orvosi, kórházi költségeket közvetlenül az orvosnak, egészségügyi intézménynek fizeti meg, feltéve hogy azok a számlát közvetlenül a Biztosítónak nyújtják be.

A kárkifizetéseket a Biztosító a szükséges iratok beérkezését követően 30 napon belül teljesíti.

A biztosítási szerződéssel kapcsolatos igények a káresemény napjától számított 2 év elteltével elévülnek.

A kárrendezéshez szükséges iratok

A Biztosító a kár elbírálásához és a kárösszeg megállapításához az alábbi iratokat kérheti:

 • személyi azonosító okirat,
 • általános egészségbiztosítás érvényességének igazolása,
 • a biztosítás érvényességének igazolása,
 • a Biztosítási esemény részletes leírása, a Biztosított által,
 • fizető szolgáltatás igénybevétele során bekövetkezett biztosítási esemény esetén, az eseményről felvett jegyzőkönyv,
 • a biztosítási esemény kapcsán keletkezett orvosi dokumentumok,
 • a biztosítási esemény kapcsán keletkezett számlák,
 • a biztosítási esemény kapcsán keletkezett rendőrségi, illetve egyéb hatósági iratok,
 • a biztosítási esemény kapcsán keletkezett szakértői dokumentumok,
 • a Biztosított háziorvosának és/vagy kezelőorvosának nyilatkozata,
 • a Biztosított utazásának megkezdési és befejezési dátumát igazoló kiküldetési rendelvény, vagy egyéb igazoló dokumentumok,
 • a Biztosított nyilatkozata a Biztosító orvosa felé, amelyben felmenti orvosát az orvosi titoktartás alól,
 • búvárkodással összefüggő biztosítási esemény esetén a Magyar Búvár Szakszövetség által rendszeresített és megfelelően kitöltött Baleseti Kérdőív,
 • poggyászkár esetén a károsodott vagyontárgyak megvásárlását igazoló, lehetőség szerint névre szóló, eredeti számla,
 • a poggyász tárolására szolgáló eszköz javításáról szóló, lehetőség szerint névre szóló, eredeti számla,
 • nyilatkozat a többszörös biztosítás fennállásáról.

Egyéb hasznos tudnivalók a károk bejelentéséről, az ügyintézésről, a kárrendezésről és a biztosítási szolgáltatásokról a megkötött biztosítás Szerződési Feltételeiben, valamint Szolgáltatási- és díjtáblájában találhatóak.

Útlemondás biztosítás

Az útlemondás biztosítások kapcsán felmerült káreseményeket, szolgáltatási igényeket az alábbi elérhetőségeinkre nyújthatják be:

Levelezési cím:

Alfa Biztosító
Országos Kárrendezési Központ
9701 Szombathely Pf. 63.

Telefon: +36-1/477-4800
E-mail: utlemondas@alfa.hu
Fax: +36-1/476-5705

A Biztosító csak abban az esetben vállalja a szolgáltatások teljesítését, amennyiben az utazási szolgáltatás lemondása az utazásszervező felé a biztosítási esemény bekövetkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a bekövetkezés napját követő első munkanapon megtörténik, valamint a lemondás okaként megjelölt esemény a bekövetkezést követően haladéktalanul – de legkésőbb 12 órán belül – bejelentésre kerül az Országos Kárrendezési Központ felé.

A kárrendezési feladatokat a Biztosító a bejelentést követően haladéktalanul megkezdi. A kárkifizetéseket a Biztosító az összes szükséges irat beérkezését követően, 30 napon belül teljesíti. A szolgáltatási összeget a szerződőnek, annak örökösének, illetve az utazási szerződés szerint bánatpénz-fizetési kötelezettségre szorítható személynek fizeti ki.
A biztosítási szerződéssel kapcsolatos igények a káresemény napjától számított 2 év elteltével elévülnek.

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább