Az Aegon Biztosító 2023. augusztus 1-től Alfa Biztosító néven folytatja. Részletek

Gyakran ismételt kérdések - Alfa Vitál Max

 • Az Alfa Vitál Max egy tartamos kockázati életbiztosítás, a biztosított, illetve a társbiztosított halála esetén a megjelölt kedvezményezetteknek kifizetjük a biztosítási összeget.
 • A biztosított/társbiztosított végstádiumú betegsége esetén arra is van lehetőség, hogy a biztosítási összeget előre kifizessük, melyet akár gyógykezelés céljára vagy a mindennapok megkönnyítésére is fel lehet használni.

 • 1 biztosítottra köthető a biztosítás, ami kiegészíthető 1 fő társbiztosítottal.
 • Minimum 5, maximum 40 évre köthető.
 • 18 éves kortól 70 éves korig köthető.
 • A biztosított életkora a választott biztosítási tartam lejártakor nem haladhatja meg a 80. évet.
 • A biztosítási szerződés létrejöhet orvosi vizsgálattal és anélkül is. Fontos azonban, hogy ha a szerződéskötést nem előzi meg a biztosított orvosi vizsgálata vagy egészségi állapotának telefonos felmérése, akkor 6 hónapos várakozási idő áll fenn. Ez azt jelenti, hogy a szerződés megkötését követő fél éven belül csak balesetből eredő halál esetén fizetünk.

 • Közlési és változásbejelentési kötelezettség. Pl.: a szerződő adatainak, elérhetőségeinek változása, lakcímváltozás miatt. Abban az esetben, ha lakcímét, levelezési címét, elérhetőségeit szeretné módosítani, legegyszerűbben az online ügyfélszolgálaton teheti meg az „Adataim” fül alatt.
 • Díjfizetési kötelezettség: A szerződésben meghatározott gyakoriság szerinti díjnak az esedékesség időpontjáig kell a Biztosító számlájára megérkeznie. Online ügyfélszolgálatunkon a főoldalon befizetést indíthat, a Biztosítás adatai/Díjadatok fülön pedig díjfizetési módot és gyakoriságot módosíthat.

 • A bejelentést az Írjon nekünk felületen teheti meg, ahonnan letöltheti a Kedvezményezett- jelölő nyilatkozatot.
 • Kérjük, a digitálisan kitölthető nyomtatványt töltse ki és hitelesítse az ügyfélkapun keresztül. Ha erre nincs lehetősége, kérjük, nyomtassa és írja alá, majd csatolja a felületen.
 • A nyomtatványon egyszerre több kedvezményezettet is megjelölhet. Ilyen esetben szükséges megadni a részesedés arányát is.
 • A beérkezett igényét 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • A módosításról a bejegyzést követő 1- 1,5 héten belül fedezetigazoló dokumentumot (kötvényt) küldünk.

Kedvezményezett-jelölés hiányában az örökösöknek fizetjük ki a biztosítási összeget.

A biztosítás megkötésekor és a tartam során is – külön díj fejében – olyan kiegészítő baleset- és egészségbiztosításokat választhat az alapbiztosítás mellé, amelyekkel még teljesebb biztosítási védelmet teremthet mind saját maga, mind szerettei számára. Az Alfa Vitál Max biztosításban gyermekeit is biztosíthatja.

A kiegészítő biztosításokról részletesen itt olvashat, ahol szerződésének bővítési igényét is jelezheti üzletkötőjének. A biztosítás kiegészítését a https://eletbiztositasom.alfa.hu/ oldalon is intézheti szerződésszáma és születési dátuma megadásával.

Ha a tartam során kiegészítő biztosítást szeretne kivenni a szerződéséből, kérését aláírásával ellátott levélben küldje el nekünk.

A biztosítás 4. évétől kezdődően a biztosítási összeg növelhető vagy csökkenthető. A csökkentésre a tartam során 5 évente van lehetőség. Kérjük, igényét aláírásával ellátott levélben küldje el nekünk.

Az infláció hatásainak kivédése érdekében minden évfordulón felajánljuk a szolgáltatási összeg és a fizetendő díj értékkövetését (indexálását). A biztosítási összeg és a fizetendő díj aktuális értékéről minden biztosítási évforduló előtt tájékoztató levelet küldünk.

Ha úgy dönt, hogy nem fogadja el az ajánlatunkat, elutasíthatja azt az évforduló előtt.

 • Online ügyfélszolgálati fiókjába belépve, a Díjadatok menüpont alatt.
 • Igényét aláírásával ellátott levélben is elküldheti az Írjon nekünk oldalunkon, legalább az évfordulót megelőző 30 nappal korábban.
 • Igénye bejegyezéséről az évfordulót követően írásban tájékoztatjuk, csekkes díjfizetés esetén az új csekket is ekkor postázzuk.

Ha elmarad a biztosítási díj fizetésével, tájékoztatást küldünk arról, hogy milyen határidővel pótolhatja ezt úgy, hogy biztosítási védelme fennmaradjon. Ha a határidőn belül nem fizeti be az elmaradását, akkor a biztosítása kifizetés nélkül megszűnik.

Ha úgy dönt, hogy a továbbiakban nem kívánja fenntartani a biztosítást, évfordulóra felmondhatja azt.

Igényét aláírásával ellátott levélben küldje el az Írjon nekünk oldalunkon, legalább az évfordulót megelőző 30 nappal korábban.

Hogyan jelölhetek kedvezményezettet?/ Hogyan módosíthatom a korábbi kedvezményezettet?

 • A bejelentést az Írjon nekünk felületen teheti meg, ahonnan letöltheti a Kedvezményezett- jelölő nyilatkozatot.
 • Kérjük, a digitálisan kitölthető nyomtatványt töltse ki és hitelesítse az ügyfélkapun keresztül. Ha erre nincs lehetősége, kérjük, nyomtassa és írja alá, majd csatolja a felületen.
 • A nyomtatványon egyszerre több kedvezményezettet is megjelölhet. Ilyen esetben szükséges megadni a részesedés arányát is.
 • A beérkezett igényét 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • A módosításról a bejegyzést követően 1- 1,5 héten belül fedezetigazoló dokumentumot küldünk.

 • Amennyiben a biztosított vagy a társbiztosított a biztosítási tartam közben meghal, az aktuális biztosítási összeget fizetjük ki a kedvezményezett(ek)nek.
 • Amennyiben a biztosított vagy a társbiztosított végstádiumú betegségét állapítják meg a kockázatviselés kezdetét követő 24. hónap után, úgy az aktuális haláleseti biztosítási összeg 95%-át fizetjük ki és a biztosítás megszűnik.
 • Ha a biztosított/társbiztosított életben van a tartam végén, úgy a biztosítás kifizetés nélkül szűnik meg.

A https://www.alfa.hu/ugyintezes/szolgaltatasi-igenybejelentes.html oldalon részletes tájékoztatást talál a bejelentés lehetőségeiről és a kifizetéshez szükséges dokumentumokról.

Amennyiben Ön a név szerint megjelölt kedvezményezett:

 • Az igényt kérjük, Írjon nekünk oldalunkon küldje el, ahol letöltheti a „Haláleseti bejelentő” nyomtatványunkat.
 • Kérjük, a digitálisan kitölthető nyomtatványt töltse ki és hitelesítse az ügyfélkapun keresztül. Ha erre nincs lehetősége, kérjük, nyomtassa és írja alá, majd csatolja az oldalunkon.
 • Mellékelje a halotti anyakönyvi kivonat, illetve a halottvizsgálati bizonyítvány másolatát.
 • Balesettel összefüggő haláleset bekövetkeztekor kérjük, csatolja a baleset tényét, időpontját, következményét igazoló dokumentumokat is.
 • Csatolja a személyi okmányainak és lakcímkártyájának másolatát.
 • Ha számlaszámra kéri a kifizetést, a számlakivonat fejlécének másolatát is mellékelje.
 • Ha a számla nem az Ön nevén van, akkor a számlatulajdonos töltse ki az Adatlap természetes személy azonosításához nyomtatványt és csatolják az igényhez a számlatulajdonos személyi azonosító okmányainak másolatával együtt.

Amennyiben nincs név szerint megjelölt kedvezményezett:

 • Ebben az esetben az örökös(ök) jogosult(ak) a szolgáltatási összeg felvételére.
 • Az igényt kérjük, Írjon nekünk! oldalunkon küldje el, ahol letöltheti a „Haláleseti bejelentő” nyomtatványunkat. Kérjük, ezt az örökös(ök) töltsé(k) ki.
 • Az örökös(ök) személyét hitelt érdemlően a jogerős hagyatéki végzés, ennek hiányában a jogerős öröklési bizonyítvány igazolja. Az azonosításhoz kérjük, ezek közül valamelyik dokumentum másolatát csatolja.
 • Mellékelje a halotti anyakönyvi kivonat, illetve a halottvizsgálati bizonyítvány másolatát.
 • Balesettel összefüggő haláleset bekövetkeztekor kérjük, csatolja a baleset tényét, időpontját, következményét igazoló dokumentumokat is.
 • Csatolja az örökösök személyi okmányainak és lakcímkártyájának másolatát.
 • Ha számlaszámra kéri a kifizetést, a számlakivonat fejlécének másolatát is mellékelje.
 • Ha a számla nem az örökös(ök) nevén van, akkor a számlatulajdonos töltse ki az Adatlap természetes személy azonosításához nyomtatványt és csatolják az igényhez a számlatulajdonos személyi azonosító okmányainak másolatával együtt.

 

Ha nincs információja arról, hogy van-e kedvezményezett megjelölve a szerződésen, kérjük, a hagyatéki végzés másolatát küldje el Írjon nekünk oldalunkon. A szerződéssel kapcsolatban az örököst/örökösöket tájékoztathatjuk.

Egyes speciális esetekben plusz dokumentumok beküldését is kérhetjük pótlólag.

Ha minden szükséges irat beérkezik, társaságunk legkésőbb 30 napon belül teljesíti a kifizetést.

 • Kérjük, töltse ki a Személybiztosítási igénybejelentő nyomtatványunkat és csatolja hozzá a betegséggel kapcsolatos, összes orvosi dokumentum másolatát.
 • Mellékelje személyi okmányainak és lakcímkártyájának másolatát.
 • Ha számlaszámra kéri a kifizetést, a számlakivonat fejlécének másolatát is mellékelje.
  Ha a számla nem az Ön nevén van, akkor a számlatulajdonos töltse ki az Adatlap természetes személy azonosításához nyomtatványt és csatolják az igényhez a számlatulajdonos személyi azonosító okmányainak másolatával együtt.
 • Az igényt kérjük, Írjon nekünk oldalunkon küldje el.

 • Igényét, kérjük, az Írjon nekünk oldalunkon küldje el, ahol letöltheti a „Személybiztosítási igénybejelentő” nyomtatványunkat is.
 • Kérjük, a digitálisan kitölthető nyomtatványt töltse ki és hitelesítse az ügyfélkapun keresztül. Ha erre nincs lehetősége, kérjük, nyomtassa és írja alá, majd csatolja a felületen.
 • Kérjük, a biztosítási eseménnyel kapcsolatos összes orvosi dokumentum másolatát,
  balesettel összefüggő igény esetén pedig a baleset tényét, időpontját és következményét igazoló dokumentumok másolatát is küldje be.
 • Mellékelje személyi okmányainak és lakcímkártyájának másolatát is.
 • Ha számlaszámra kéri a kifizetést, a számlakivonat fejlécének másolatát is mellékelje.
 • Ha a számla nem az Ön nevén van, akkor a számlatulajdonos töltse ki az Adatlap természetes személy azonosításához nyomtatványt és csatolják az igényhez a számlatulajdonos személyi azonosító okmányainak másolatával együtt.

Az Alfa Vitál Max tisztán kockázati életbiztosítás, a befizetett díj nem megtakarítási célokat szolgál, így a szerződésnek nincs visszavásárlási értéke. Sem a biztosítási tartam végén (lejáratkor), sem idő előtti megszüntetés esetén (pl. a díj nemfizetése) nem jár vissza pénz.

 

Az Aegon Biztosító 2023. augusztus 1-től Alfa Biztosító néven folytatja. A névváltással kapcsolatban a Társaság ügyfeleinek semmilyen teendője nincs. Részletek
AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább