Élet-, nyugdíj-, baleset- és egészségbiztosítási szolgáltatási igények

Ebben a menüpontban az élet-, nyugdíj-, baleset-, egészségbiztosítási igények bejelentéséhez adunk segítséget. Lakásbiztosításhoz kötött személybiztosítási kiegészítőkre (élet, baleset, betegség) vonatkozó szolgáltatási igényét is itt tudja bejelenteni.

Szolgáltatási igényét bejelentheti:

 • elektronikus úton,
 • személyesen a biztosító bármely ügyfélszolgálatán,
 • postai úton.

 

Elektronikus úton bejelenthető szolgáltatási igények

 • csonttörés,
 • keresőképtelenség, táppénz, baleseti eredetű keresőképtelenség, baleseti eredetű táppénz,
 • kórházi ápolás, baleseti eredetű kórházi ápolás,
 • műtét, baleseti műtét
  A műtétek  térítési kategóriáról az alábbi oldalakon tájékozódhat:

 • baleseti eredetű égés,
 • baleseti rokkantság (maradandó egészségkárosodás),
 • napégés,
 • elmaradt tanulmányok pótlása,
 • szövődményes kullancscsípés,
 • állatharapás,
 • gyermekszületés,
 • öregségi nyugdíjazás, ha nem jár a biztosítás megszűnésével, megváltozott munkaképesség, ha nem jár a biztosítás megszűnésével
 • daganatos, kritikus betegségek,
 • egészségbiztosítási szolgáltatás végstádiumú betegség miatt,
 • haláleset (bármilyen biztosítás esetén).

 

Szolgáltatási igények bejelentése:

Szolgáltatási igényét

 • a szerződő, jogosult, a kedvezményezett(ek) (esetleges meghatalmazottak) személyazonosító dokumentumainak (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél) és a lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolata.
 • amennyiben a kedvezményezett a szolgáltatást nem saját bankszámlájára kéri, úgy a bankszámla tulajdonos adataival kitöltött, a Biztosító honlapján elérhető „Adatlap természetes személy azonosításához” nyomtatvány, és a személyazonosító dokumentum és a lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolata.

és az elbíráláshoz szükséges dokumentumok feltöltésével jelentheti be az alábbi elérhetőségekre kattintva:

Kérjük, hogy a nyomtatványok kitöltésénél (nyomtatott nagybetűk), valamint a dokumentumok digitalizálásánál (szkennelés vagy fotózás) ügyeljen az olvasható minőségre! Köszönjük!

Esemény

A szolgáltatási igénybejelentőn kívül benyújtandó iratok

Baleseti események elbírálásához szükséges általános dokumentumok
 • a baleset tényét, időpontját és következményét leíró dokumentum, nyilatkozat, jegyzőkönyv, munkabaleseti jegyzőkönyv,
 • a baleset tényét, időpontját és következményét leíró orvosi dokumentum
 • Hatósági eljárás esetén helyszíni jegyzőkönyv, határozat, vádirat
 • nyilatkozat, orvosi dokumentum az ittasságról,
 • bódító, altató, nyugtató és kábítószerek fogyasztására vonatkozó orvosi dokumentumok,
 • sportorvosi engedély, versenyengedély, egyesületi tagság igazolása, sportesemény, sportverseny jegyzőkönyve, ha sporttevékenységgel függ össze a biztosítási esemény,
 • tevékenységi engedély, ha a baleset engedélyhez kötött tevékenység végzése közben következett be.
 • közlekedési baleset esetén a jármű forgalmi engedélye, vezetői engedély,
 • foglalkozási ártalmat igazoló hatósági dokumentum, ÁNTSZ engedély.
Csonttörés, csontrepedés sérülés orvosi igazolása (röntgen lelet)
Baleseti eredetű keresőképtelenség, táppénzes állomány keresőképtelen állapot tartamát és okát igazoló orvosi dokumentáció (orvosi vagy TB kifizetőhelyi)
Baleseti eredetű kórházi ápolás kórházi ápolás tényét, tartamát és okát igazoló orvosi dokumentáció (zárójelentés vagy kórházi elbocsátó), előzmény egészségi állapottal kapcsolatos orvosi iratok
Baleseti műtét műtéti beavatkozás időpontját, okát, a beavatkozás leírását tartalmazó orvosi dokumentáció, előzmény egészségi állapottal kapcsolatos orvosi iratok
Baleseti eredetű égési sérülés baleseti égési sérülés, a sérülés tényét, okát, időpontját a sérülés leírását, kiterjedését, súlyosságát leíró orvosi dokumentumok, kontrollvizsgálati leletek
Baleseti rokkantság (maradandó egészségkárosodás) a baleset következtében kialakult sérülést, végleges egészségi állapotot leíró orvosi dokumentáció (zárójelentés vagy kórházi elbocsátó), előzmény egészségi állapottal kapcsolatos orvosi iratok, utolsó kontrollvizsgálat leletei
Napégés napégés orvosi igazolása
Szövődményes kullancscsípés kullancscsípés tényét, időpontját, következményét, a kezelést leíró orvosi dokumentum
Állatharapás állatharapás tényét, időpontját, következményét leíró orvosi dokumentum
Gyermekszületés születési anyakönyvi kivonat
Nyugdíjazás, ha nem jár a szerződés megszűnésével nyugdíjas állományba helyező jogerős határozat.
Megváltozott munkaképesség, ha nem jár a szerződés megszűnésével szakigazgatási szerv jogerős határozata, szakértői bizottság szakvéleménye, előzmény egészségi állapottal kapcsolatos orvosi iratok.
Műtét műtéti beavatkozás időpontját, okát, a beavatkozás leírását tartalmazó orvosi dokumentáció, előzmény egészségi állapottal kapcsolatos orvosi iratok
Kórházi ápolás kórházi ápolás tényét, tartamát és okát igazoló orvosi dokumentáció (zárójelentés vagy kórházi elbocsátó) (zárójelentés, kórházi elbocsátó), előzmény egészségi állapottal kapcsolatos orvosi iratok
Daganatos, kritikus betegség kritikus betegség orvosi igazolása (zárójelentés vagy kórházi elbocsátó), vizsgálati eredmények, leletek, a kezelés leírása, előzmény egészségi állapottal kapcsolatos orvosi iratok,
Haláleseti igény halotti anyakönyvi kivonat, halottvizsgálati bizonyítvány, előzmény egészségi állapottal kapcsolatos orvosi iratok, a szolgáltatásra jogosultság igazolása (kedvezményezett jelölés, jogerős hagyatékátadó végzés, örökösi nyilatkozat, örökösi bizonyítvány), a jogosult azonosítása*
Egyéb, esetlegesen szükséges dokumentum
 • idegen nyelvű dokumentumok esetén azok hiteles, magyar nyelvű fordítása;
 • kiskorú, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes ügyfél esetén az igazolt törvényes képviselő, gondnok nyilatkozata;
 • meghatalmazott ügyintézése esetén a biztosítással kapcsolatos ügyintézésre jogosító meghatalmazás;
 • veleszületett rendellenesség, születés körüli időszakban szerzett betegségek, állapotok dokumentációja;
 • díjfizetés igazolása.

*A jogosult – kifizetés érdekében történő – azonosítása a személyazonosító dokumentumok (személyi igazolvány és lakcímkártya) ügyfélszolgálati irodánkban történő bemutatásával, illetve a dokumentumok másolatának beküldésével lehetséges.

Szükség esetén a szolgáltatási igények elbírálásához további dokumentumokat kérhet be a biztosító.

Ügyfélkapun keresztül, az EESZT rendszerében (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) minden egészségügyi adat megtalálható, így szükség esetén elérheti és letöltheti orvosi iratainak digitális verzióját.

Kérjük, ha ebben a formában küldi az orvosi iratokat, vegye figyelembe, hogy ügyfélkapus hitelesítés is szükséges. A lakossági portál elérhetősége: https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal

Nyilatkozat-hitelesítés Ügyfélkapu regisztrációval rendelkezők részére

Első lépés – letöltés és megnyitás

Töltse le, majd nyissa meg Adobe Acrobat Reader alkalmazással a pdf nyilatkozatot.

Második lépés – kitöltés

Az űrlapot töltse ki, majd mentse le a számítógépére.

Harmadik lépés – hitelesítés

Kérjük, hitelesítse – elektronikus aláírásával – a saját ügyfélkapu fiókján keresztül (niszavdh.gov.hu) „hiteles PDF” funkcióval a kitöltött dokumentumát.

Negyedik lépés – beküldés

Mentse le gépére, és küldje el  társaságunk részére a hitelesített nyilatkozatot.

 

Szolgáltatások postai úton történő bejelentése

 • lejárat (Lejárati igény esetén kattintson a linkre!)
 • a szerződés megszűnésével járó nyugdíjazás miatti vagy
 • a szerződés megszűnésével járó megváltozott munkaképesség miatt igényelt szolgáltatások.

 

Kérjük, hogy a kitöltött Személybiztosítási szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványt,  a szerződő és a jogosult személyazonosságát igazoló dokumentumok (szem.ig./útlevél/vez. eng.) másolatát – a szükséges egyéb dokumentumokkal együtt – az alábbi postacímre küldje el:

Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
Országos Kárrendezési Központ
9701 Szombathely
Pf. 63

 

Esemény

A szolgáltatási igénybejelentőn kívül
benyújtandó iratok

Baleseti események elbírálásához szükséges általános dokumentumok
 • a baleset tényét, időpontját és következményét leíró dokumentum, nyilatkozat, jegyzőkönyv, munkabaleseti jegyzőkönyv,
 • a baleset tényét, időpontját és következményét leíró orvosi dokumentum
 • Hatósági eljárás esetén helyszíni jegyzőkönyv, határozat, vádirat
 • nyilatkozat, orvosi dokumentum az ittasságról,
 • bódító, altató, nyugtató és kábítószerek fogyasztására vonatkozó orvosi dokumentumok,
 • sportorvosi engedély, versenyengedély, egyesületi tagság igazolása, sportesemény, sportverseny jegyzőkönyve, ha sporttevékenységgel függ össze a biztosítási esemény,
 • tevékenységi engedély, ha a baleset engedélyhez kötött tevékenység végzése közben következett be.
 • közlekedési baleset esetén a jármű forgalmi engedélye, vezetői engedély,
 • foglalkozási ártalmat igazoló hatórásig dokumentum, ÁNTSZ engedély.
Nyugdíjazás (ha ez a szerződés megszűnésével jár) nyugdíjas állományba helyező jogerős határozat, jogosult azonosítása*
Megváltozott munkaképesség (ha ez a szerződés megszűnésével jár) szakigazgatási szerv jogerős határozata, szakértői bizottság szakvéleménye, előzmény egészségi állapottal kapcsolatos orvosi iratok. Jogosult azonosítása*
Egyéb, esetlegesen szükséges dokumentum
 • idegen nyelvű dokumentumok esetén azok hiteles, magyar nyelvű fordítása;
 • kiskorú, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes ügyfél esetén az igazolt törvényes képviselő, gondnok nyilatkozata;
 • meghatalmazott ügyintézése esetén a biztosítással kapcsolatos ügyintézésre jogosító meghatalmazás;
 • veleszületett rendellenesség, születés körüli időszakban szerzett betegségek, állapotok dokumentációja;
 • díjfizetés igazolása.

*A jogosult – kifizetés érdekében történő – azonosítása a személyazonosító dokumentumok (személyi igazolvány és lakcímkártya) ügyfélszolgálati irodánkban történő bemutatásával, illetve a dokumentumok másolatának beküldésével lehetséges.

Szükség esetén a szolgáltatási igények elbírálásához további dokumentumokat kérhet be a biztosító.

 

Amennyiben Ön meglévő életbiztosítását szeretné visszavásárolni, kérjük kattintson a linkre!

Kapcsolódó dokumentumok: