Gyakran ismételt kérdések - Alfa Nyugdíjbiztosítások

 • Nyugdíjcélú-előtakarékosságra, mivel rendszeres díjfizetéssel előre tud takarékoskodni nyugdíjas éveire.
 • biztosítási védelemre, mivel a nyugdíjbiztosítás tartalmaz rokkantsági és halálesetre vonatkozó alapszolgáltatást is.

A nyugdíjbiztosítás rendszeres díjfizetésű. Megköthető garantált hozamot nyújtó biztosításként (Alfa Relax Bázis) és befektetési egységekhez kötött, úgynevezett unit-linked szerződésként (Alfa Relax Plusz). Mindkét esetben:

 • 1 biztosítottra köthető a biztosítás.
 • Minimum 5, maximum 47 évre köthető.
 • 18 éves kortól 60 éves korig köthető.
 • A biztosítás díját az Ön által választott gyakoriság szerint (havonta, negyedévente, félévente, évente) kell fizetnie. A fizetendő díj a választott gyakoriság szerinti első napon esedékes (pl. havi díjfizetés esetén a hónap első napján).

 • Közlési és változásbejelentési kötelezettség. Pl.: a szerződő adatainak, elérhetőségeinek változása, lakcímváltozás miatt. Abban az esetben, ha lakcímét, levelezési címét, elérhetőségeit szeretné módosítani, legegyszerűbben az online ügyfélszolgálaton teheti meg az „Adataim” fül alatt.
 • Díjfizetési kötelezettség: A szerződésben meghatározott gyakoriság szerinti díjnak az esedékesség időpontjáig kell a Biztosító számlájára megérkeznie. Online ügyfélszolgálatunkon a főoldalon befizetést indíthat, a Biztosítás adatai/Díjadatok fülön pedig díjfizetési módot és gyakoriságot módosíthat.

 • A bejelentést az Írjon nekünk felületen teheti meg, ahol letöltheti a Kedvezményezett- jelölő nyilatkozatot.
 • Kérjük, a digitálisan kitölthető nyomtatványt töltse ki és hitelesítse az ügyfélkapun keresztül. Ha erre nincs lehetősége, kérjük, nyomtassa és írja alá, majd csatolja a felületen.
 • A nyomtatványon egyszerre több kedvezményezettet is megjelölhet. Ilyen esetben szükséges megadni a részesedés arányát is.
 • A beérkezett igényét 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • A módosításról a bejegyzést követően 1- 1,5 héten belül fedezetigazoló dokumentumot (kötvényt) küldünk.

Kedvezményezett-jelölés hiányában az örökösöknek fizetjük ki a biztosítási összeget.

Az infláció hatásainak kivédése érdekében minden évfordulón felajánljuk a szolgáltatási összeg és a fizetendő díj értékkövetését (indexálását). A biztosítási összeg és a fizetendő díj aktuális értékéről minden biztosítási évforduló előtt tájékoztató levelet küldünk.

Ha úgy dönt, hogy nem fogadja el az ajánlatunkat, elutasíthatja azt az évforduló előtt.

 • Online ügyfélszolgálati fiókjába belépve, a Díjadatok menüpont alatt.
 • Igényét aláírásával ellátott levélben is elküldheti az Írjon nekünk oldalunkon, legalább az évfordulót megelőző 30 nappal korábban.
 • Igénye bejegyezéséről az évfordulót követően írásban tájékoztatjuk, csekkes díjfizetés esetén az új csekket is ekkor postázzuk.

Ha elmarad a biztosítási díj fizetésével, tájékoztatást küldünk arról, hogy 30 napos határidővel pótolhatja ezt úgy, hogy biztosítási védelme fennmaradjon. Ha ez nem történik meg, és még nincs visszavásárlási értéke a szerződésnek, az kifizetés nélkül szűnik meg. Ha van visszavásárlási értéke, és megfelel a szabályzatban meghatározott feltételeknek, díjmentesítjük a szerződést.

Ha úgy dönt, hogy a továbbiakban nem kívánja fenntartani a biztosítást, évfordulóra felmondhatja azt, ha a szerződésnek még nincs visszavásárlási értéke.

Igényét aláírásával ellátott levélben küldje el az Írjon nekünk oldalunkon, legalább az évfordulót megelőző 30 nappal korábban.

Nyugdíjbiztosítás visszavásárlása esetén a korábban igénybe vett adójóváírást 20%-kal növelt összegben vissza kell fizetni az állami adóhatóságnak. A visszafizetési kötelezettséget a Biztosító állapítja meg és vonja le a biztosított számára kifizethető összegből (ha történik kifizetés). Ha fedezet hiányában nem tudjuk levonni a fenti összeget vagy annak egy részét, úgy a visszafizetésre a szerződő vagy a biztosított magánszemély kötelezett a Biztosító által kiállított elszámolás alapján.

 • Haláleset
 • Lejárat
 • Saját jogú öregségi nyugdíjazás
 • Megváltozott munkaképesség

A https://www.alfa.hu/ugyintezes/szolgaltatasi-igenybejelentes.html oldalon részletes tájékoztatást talál a bejelentés lehetőségeiről és a kifizetéshez szükséges dokumentumokról.

Amennyiben Ön a név szerint megjelölt kedvezményezett:

 • Az igényt kérjük, Írjon nekünk oldalunkon küldje el, ahol letöltheti a „Haláleseti bejelentő” nyomtatványunkat.
 • Kérjük, a digitálisan kitölthető nyomtatványt töltse ki és hitelesítse az ügyfélkapun keresztül. Ha erre nincs lehetősége, kérjük, nyomtassa és írja alá, majd csatolja az oldalunkon.
 • Mellékelje a halotti anyakönyvi kivonat, illetve a halottvizsgálati bizonyítvány másolatát.
 • Balesettel összefüggő haláleset bekövetkeztekor kérjük, csatolja a baleset tényét, időpontját, következményét igazoló dokumentumokat is.
 • Csatolja a személyi okmányainak és lakcímkártyájának másolatát.
 • Ha számlaszámra kéri a kifizetést, a számlakivonat fejlécének másolatát is mellékelje.
 • Ha a számla nem az Ön nevén van, akkor a számlatulajdonos töltse ki az Adatlap természetes személy azonosításához nyomtatványt és csatolják az igényhez a számlatulajdonos személyi azonosító okmányainak másolatával együtt.

Amennyiben nincs név szerint megjelölt kedvezményezett:

 • Ebben az esetben az örökös(ök) jogosult(ak) a szolgáltatási összeg felvételére.
 • Az igényt kérjük, Írjon nekünk oldalunkon küldje el, ahol letöltheti a „Haláleseti bejelentő” nyomtatványunkat. Kérjük, ezt az örökös(ök) töltsé(k) ki.
 • Kérjük, a digitálisan kitölthető nyomtatványt töltse ki és hitelesítse az ügyfélkapun keresztül. Ha erre nincs lehetősége, kérjük, nyomtassa és írja alá, majd csatolja az oldalunkon.
 • Az örökös(ök) személyét hitelt érdemlően a jogerős hagyatéki végzés, ennek hiányában a jogerős öröklési bizonyítvány igazolja. Az azonosításhoz kérjük, ezek közül valamelyik dokumentum másolatát csatolja
 • Mellékelje a halotti anyakönyvi kivonat és a halottvizsgálati bizonyítvány másolatát.
 • Balesettel összefüggő haláleset bekövetkeztekor kérjük, csatolja a baleset tényét, időpontját, következményét igazoló dokumentumokat is.
 • Csatolja az örökösök személyi okmányainak és lakcímkártyájuknak másolatát.
 • Ha számlaszámra kéri a kifizetést, a számlakivonat fejlécének másolatát is mellékelje.
 • Ha a számla nem az örökös(ök) nevén van, akkor a számlatulajdonos töltse ki az Adatlap természetes személy azonosításához nyomtatványt és csatolják az igényhez a számlatulajdonos személyi azonosító okmányainak másolatával együtt.

Ha nincs információja arról, hogy van-e kedvezményezett megjelölve a szerződésen, kérjük, a hagyatéki végzés másolatát küldje el Írjon nekünk oldalunkon. A szerződéssel kapcsolatban az örököst/örökösöket tájékoztathatjuk.

Egyes speciális esetekben plusz dokumentumok beküldését is kérhetjük pótlólag.

Ha minden szükséges irat beérkezik, társaságunk legkésőbb 30 napon belül teljesíti a kifizetést.

Amikor betölti a biztosítás megkötésekor érvényes nyugdíjkorhatárt, nyugdíjbiztosítása lejár, és a megtakarítási számlák (saját befizetések, adó-visszatérítések) hozammal növelt együttes értékét fizetjük ki Önnek.

Egyes speciális esetekben plusz dokumentumok beküldését is kérhetjük pótlólag.

Ha minden szükséges irat beérkezik, társaságunk legkésőbb 30 napon belül teljesíti a kifizetést.

 • Az igényt kérjük, Írjon nekünk oldalunkon küldje el, ahol letöltheti a „Személybiztosítási igénybejelentő” nyomtatványunkat.
 • Kérjük, a digitálisan kitölthető nyomtatványt töltse ki és hitelesítse az ügyfélkapun keresztül. Ha erre nincs lehetősége, kérjük, nyomtassa és írja alá, majd csatolja a felületen.
 • Megváltozott munkaképesség esetén csatolja a szakigazgatási szerv jogerős határozatának, szakértői bizottság szakvéleményének, előzmény egészségi állapottal kapcsolatos orvosi iratoknak a másolatát is
 • Öregségi nyugdíjazása esetén nyugdíjas állományba helyező jogerős határozat másolatát is csatolja.
 • Mellékelje személyi okmányainak és lakcímkártyájának másolatát.
 • Ha számlaszámra kéri a kifizetést, a számlakivonat fejlécének másolatát is mellékelje.
 • Ha a számla nem az Ön nevén van, akkor a számlatulajdonos töltse ki az Adatlap természetes személy azonosításához nyomtatványt és csatolják az igényhez a számlatulajdonos személyi azonosító okmányainak másolatával együtt.

 • Igényét kérjük, az Írjon nekünk oldalunkon küldje el, ahol letöltheti a „Személybiztosítási igénybejelentő” nyomtatványunkat is.
 • Kérjük, a digitálisan kitölthető nyomtatványt töltse ki és hitelesítse az ügyfélkapun keresztül. Ha erre nincs lehetősége, kérjük, nyomtassa és írja alá, majd csatolja az oldalunkon.
 • Kérjük, a biztosítási eseménnyel kapcsolatos összes orvosi dokumentum másolatát,
  balesettel összefüggő igény esetén pedig a baleset tényét, időpontját és következményét igazoló dokumentumok másolatát is küldje be.
 • Mellékelje személyi okmányainak és lakcímkártyájának másolatát is.
 • Ha számlaszámra kéri a kifizetést, a számlakivonat fejlécének másolatát is mellékelje. Ha a számla nem az Ön nevén van, akkor a számlatulajdonos töltse ki az Adatlap természetes személy azonosításához nyomtatványt és csatolják az igényhez a számlatulajdonos személyi azonosító okmányainak másolatával együtt.

Egyes speciális esetekben plusz dokumentumok beküldését is kérhetjük pótlólag.

Ha minden szükséges irat beérkezik, társaságunk legkésőbb 30 napon belül teljesíti a kifizetést.

 

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább