Gyakran ismételt kérdések - Alfa Jövőtervező

 • Az Alfa Jövőtervező azok számára kínál megoldást, akiknek éppoly fontos, hogy egy váratlan tragédia (komoly baleset, betegség, halál) esetén a család anyagilag védve legyen, mint hogy félre tudjanak tenni a közép- és hosszú távú céljaik megvalósítása érdekében.
 • Kalkulációt a https://www.alfa.hu/eletbiztositas/alfa-jovotervezo-eletbiztositas-kalkulator.html oldalon készíthet.

 • 1 biztosítottra köthető a szerződés, ami kiegészíthető 1 fő társbiztosítottal.
 • Unit-linked típusú szerződés minimum 11, maximum 25 évre, hagyományos típusú szerződés minimum 5, maximum 25 évre köthető.
 • Unit-linked típusú szerződés 16 éves kortól 64 éves korig, hagyományos típusú szerződés 16 éves kortól 70 éves korig köthető.
 • Két megtakarítási forma közül választhat:
 • “hagyományos” megtakarítási forma: ahol a díjak költségekkel csökkentett részét fektetjük be, és hozamgaranciát biztosítunk (1% éves garantált hozam + a többlethozam 100%-a) Ebben az esetben mi vállaljuk a befektetési kockázatot.
 • vagy az úgynevezett “unit-linked” biztosítás: ahol az Ön által kiválasztott eszközalapokba fektetjük be a díjak költségekkel csökkentett részét. Ez esetben nem vállalunk hozamgaranciát, viszont ezzel a befektetési lehetőséggel a garantált hozamnál magasabb hozam elérése is lehetséges.
 • A díjat az Ön által választott gyakoriság szerint (havonta, negyedévente, félévente, évente) kell fizetnie. A fizetendő díj a választott gyakoriság szerinti első napon esedékes (pl. havi díjfizetés esetén a hónap első napján).

 • Közlési és változásbejelentési kötelezettség. Pl.: a szerződő adatainak, elérhetőségeinek változása, lakcímváltozás miatt. Abban az esetben, ha lakcímét, levelezési címét, elérhetőségeit szeretné módosítani, legegyszerűbben az online ügyfélszolgálaton teheti meg az „Adataim” fül alatt.
 • Díjfizetési kötelezettség: A szerződésben meghatározott gyakoriság szerinti díjnak az esedékesség időpontjáig kell a Biztosító számlájára megérkeznie. Online ügyfélszolgálatunkon a főoldalon befizetést indíthat, a Biztosítás adatai/Díjadatok fülön pedig díjfizetési módot és gyakoriságot módosíthat.

 • A bejelentést az Írjon nekünk felületen teheti meg, ahonnan letöltheti a Kedvezményezett- jelölő nyilatkozatot.
 • Kérjük, a digitálisan kitölthető nyomtatványt töltse ki és hitelesítse az ügyfélkapun keresztül. Ha erre nincs lehetősége, kérjük, nyomtassa és írja alá, majd csatolja a felületen.
 • A nyomtatványon egyszerre több kedvezményezettet is megjelölhet. Ilyen esetben szükséges megadni a részesedés arányát is.
 • A beérkezett igényét 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • A módosításról a bejegyzést követően 1- 1,5 héten belül fedezetigazoló dokumentumot (kötvényt) küldünk.

Kedvezményezett-jelölés hiányában az örökösöknek fizetjük ki a biztosítási összeget.

A biztosítás megkötésekor és a tartam során is – külön díj fejében – olyan kiegészítő baleset- és egészségbiztosításokat választhat az alapbiztosítás mellé, amelyekkel még teljesebb biztosítási védelmet teremthet mind saját maga, mind a szerettei számára. Az Alfa Jövőtervező biztosításban gyermekeit is biztosíthatja.

A kiegészítő biztosításokról részletesen itt olvashat, ahol szerződésének bővítési igényét is jelezheti üzletkötőjének. A biztosítás kiegészítését a https://eletbiztositasom.alfa.hu/ oldalon is intézheti szerződésszáma és születési dátuma megadásával.

Ha a tartam során kiegészítő biztosítást szeretne kivenni a szerződéséből, kérését aláírásával ellátott levélben küldje el nekünk.

Az infláció hatásainak kivédése érdekében minden évfordulón felajánljuk a szolgáltatási összeg és a fizetendő díj értékkövetését (indexálását). A biztosítási összeg és a fizetendő díj aktuális értékéről minden biztosítási évforduló előtt tájékoztató levelet küldünk.

Ha úgy dönt, hogy nem fogadja el az ajánlatunkat, elutasíthatja azt az évforduló előtt.

 • Online ügyfélszolgálati fiókjába belépve, a Díjadatok menüpont alatt.
 • Igényét aláírásával ellátott levélben is elküldheti az Írjon nekünk oldalunkon, legalább az évfordulót megelőző 30 nappal korábban.
 • Igénye bejegyezéséről az évfordulót követően írásban tájékoztatjuk, csekkes díjfizetés esetén az új csekket is ekkor postázzuk.

Ha elmarad a biztosítási díj fizetésével, tájékoztatást küldünk arról, hogy 30 napos határidővel pótolhatja ezt úgy, hogy biztosítási védelme fennmaradjon. Ha ez nem történik meg, és még nincs visszavásárlási értéke a szerződésnek, az kifizetés nélkül szűnik meg. Ha van visszavásárlási értéke, és megfelel a szabályzatban meghatározott feltételeknek, díjmentesítjük a szerződést.

Ha úgy dönt, hogy a továbbiakban nem kívánja fenntartani a biztosítást, évfordulóra felmondhatja azt, ha a szerződésnek még nincs visszavásárlási értéke.

Igényét aláírásával ellátott levélben küldje el az Írjon nekünk oldalunkon, legalább az évfordulót megelőző 30 nappal korábban.

 • Amennyiben a biztosított a tartam közben meghal, az aktuális biztosítási összeget (ha van) és a szerződés aktuális számlaértékét fizetjük ki a kedvezményezett(ek)nek.
 • Kiegészítő biztosítások esetén a kiegészítők aktuális biztosítási összegét fizetjük ki.
 • Ha a biztosított/társbiztosított életben van a tartam végén, úgy a biztosítás aktuális számlaértékét fizetjük ki.
  A Függelékben meghatározott tartamú és díjú szerződések esetén egyszeri ügyfélbónusz is növelheti a lejárati kifizetést, melynek nagysága a tartam alatt fizetett legalacsonyabb havi díj 12-szerese.

A https://www.alfa.hu/ugyintezes/szolgaltatasi-igenybejelentes.html oldalon részletes tájékoztatást talál a bejelentés lehetőségeiről és a kifizetéshez szükséges dokumentumokról.

Amennyiben Ön a név szerint megjelölt kedvezményezett:

 • Az igényt kérjük, Írjon nekünk oldalunkon küldje el, ahol letöltheti a „Haláleseti bejelentő” nyomtatványunkat.
 • Kérjük, a digitálisan kitölthető nyomtatványt kitöltés után hitelesítse az ügyfélkapun keresztül. Ha erre nincs lehetősége, kérjük, nyomtassa és írja alá, majd csatolja az oldalunkon.
 • Mellékelje a halotti anyakönyvi kivonat, illetve a halottvizsgálati bizonyítvány másolatát.
 • Balesettel összefüggő haláleset bekövetkeztekor kérjük, csatolja a baleset tényét, időpontját, következményét igazoló dokumentumokat is.
 • Csatolja a személyi okmányainak és lakcímkártyájának másolatát.
 • Ha számlaszámra kéri a kifizetést, a számlakivonat fejlécének másolatát is mellékelje.
 • Ha a számla nem az Ön nevén van, akkor a számlatulajdonos töltse ki az Adatlap természetes személy azonosításához nyomtatványt és csatolják az igényhez a számlatulajdonos személyi azonosító okmányainak másolatával együtt.

Amennyiben nincs név szerint megjelölt kedvezményezett:

 • ebben az esetben az örökös(ök) jogosult(ak) a szolgáltatási összeg felvételére.
 • Az örökös az igényt kérjük, Írjon nekünk! oldalunkon küldje el, ahol letöltheti a „Haláleseti bejelentő” nyomtatványunkat.
 • Az örökös(ök) személyét hitelt érdemlően a jogerős hagyatéki végzés, ennek hiányában a jogerős öröklési bizonyítvány igazolja. Az azonosításhoz kérjük, ezek közül valamelyik dokumentum másolatát csatolja.
 • Mellékelje a halotti anyakönyvi kivonat, a hagyatéki végzés illetve a halottvizsgálati bizonyítvány másolatát.
 • Balesettel összefüggő haláleset bekövetkeztekor kérjük, csatolja a baleset tényét, időpontját, következményét igazoló dokumentumokat is.
 • Csatolja személyi okmányainak és lakcímkártyájának másolatát.
 • Ha számlaszámra kéri a kifizetést, a számlakivonat fejlécének másolatát is mellékelje.
 • Ha a számla nem az örökös(ök) nevén van, akkor a számlatulajdonos töltse ki az Adatlap természetes személy azonosításához nyomtatványt és csatolják az igényhez a számlatulajdonos személyi azonosító okmányainak másolatával együtt.

Ha nincs információja arról, hogy van-e kedvezményezett megjelölve a szerződésen, kérjük, a hagyatéki végzés másolatát küldje el Írjon nekünk oldalunkon. A szerződéssel kapcsolatban az örököst/örökösöket tájékoztathatjuk.

Egyes speciális esetekben plusz dokumentumok beküldését is kérhetjük pótlólag.

Ha minden szükséges irat beérkezik, társaságunk legkésőbb 30 napon belül teljesíti a kifizetést.

Egyes speciális esetekben plusz dokumentumok beküldését is kérhetjük pótlólag.

Ha minden szükséges irat beérkezik, társaságunk legkésőbb 30 napon belül teljesíti a kifizetést.

 • Igényét kérjük, az Írjon nekünk oldalunkon küldje el, ahol letöltheti a „Személybiztosítási igénybejelentő” nyomtatványunkat is.
 • Kérjük, a digitálisan kitölthető nyomtatványt töltse ki és hitelesítse az ügyfélkapun keresztül. Ha erre nincs lehetősége, kérjük, nyomtassa és töltse ki, majd csatolja az oldalunkon.
 • Kérjük, a biztosítási eseménnyel kapcsolatos összes orvosi dokumentum másolatát,
  balesettel összefüggő igény esetén pedig a baleset tényét, időpontját és következményét igazoló dokumentumok másolatát is küldje be.
 • Mellékelje személyi okmányainak és lakcímkártyájának másolatát is.
 • Ha számlaszámra kéri a kifizetést, a számlakivonat fejlécének másolatát is mellékelje.
 • Ha a számla nem az Ön nevén van, akkor a számlatulajdonos töltse ki az Adatlap természetes személy azonosításához nyomtatványt és csatolják az igényhez a számlatulajdonos személyi azonosító okmányainak másolatával együtt.

Egyes speciális esetekben plusz dokumentumok beküldését is kérhetjük pótlólag.

Ha minden szükséges irat beérkezik, társaságunk legkésőbb 30 napon belül teljesíti a kifizetést.

 

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább