Gyakran ismételt kérdések - Alfa Help Baleset- és Egészségbiztosítás

Az Alfa Help Baleset - és Egészségbiztosítás segítséget nyújt Önnek és családjának, hogy baleset esetén ne az anyagiakra kelljen figyelnie, hanem a mielőbbi felépülésre. Az Alfa Help egészségbiztosítási védelmet is kínál, így súlyos betegségek esetén is számíthat az anyagi segítségre.

 • A biztosítás 1 éves kortól 65 éves korig köthető meg (egyes biztosítási csomagoknál eltérő rendelkezések lehetnek. Erről bővebben a szabályzatban olvashat.)
 • A biztosított maximális kora 75 év, amelynek elérési időpontját követő biztosítási évfordulón az adott biztosítottra a szerződés megszűnik.
 • Különböző összetételű csomagok közül választhatja ki az Önnek leginkább megfelelőt.
 • A biztosítás kedvezményezettjei szerződéskötéskor név szerint megjelölhetők és a későbbiekben – a biztosítási esemény bekövetkezése előtt – bármikor módosíthatók. Fontos, hogy a kedvezményezett tudjon a szerződés fennállásáról, hiszen a biztosítási eseményt írásban be kell jelentenie majd nekünk.
 • Az egészségi állapot nem befolyásolja a biztosítás megkötését, nem kell orvosi vizsgálatra mennie.
 • A díjat az Ön által választott díjfizetési gyakoriság szerint (havonta, negyedévente, félévente, évente) kell fizetnie. A fizetendő díj a választott gyakoriság szerinti első napon esedékes (pl. havi díjfizetés esetén a hónap első napján). Csekkes fizetés esetén havi gyakoriság nem választható. A befizetésekkel kapcsolatban bővebben itt olvashat.

A szerződés részletes szabályzatát itt érheti el.

 • Közlési és változásbejelentési kötelezettség. Pl.: a szerződő adatainak, elérhetőségeinek változása, lakcímváltozás miatt. Abban az esetben, ha lakcímét, levelezési címét, elérhetőségeit szeretné módosítani, legegyszerűbben az online ügyfélszolgálaton teheti meg az „Adataim” fül alatt.
 • Díjfizetési kötelezettség: A szerződésben meghatározott gyakoriság szerinti díjnak az esedékesség időpontjáig kell a Biztosító számlájára megérkeznie. Online ügyfélszolgálatunkon a főoldalon befizetést indíthat, a Biztosítás adatai/Díjadatok fülön pedig díjfizetési módot és gyakoriságot módosíthat.

 • A bejelentést az Írjon nekünk felületen teheti meg, ahol letöltheti a Kedvezményezett- jelölő nyilatkozatot.
 • Kérjük, a digitálisan kitölthető nyomtatványt töltse ki és hitelesítse az ügyfélkapun keresztül. Ha erre nincs lehetősége, kérjük, nyomtassa és írja alá, majd csatolja a felületen.
 • A nyomtatványon egyszerre több kedvezményezettet is megjelölhet. Ilyen esetben szükséges megadni a részesedés arányát is.
 • A beérkezett igényét 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • A módosításról a bejegyzést követően 1- 1,5 héten belül fedezetigazoló dokumentumot (kötvényt) küldünk.

Kedvezményezett-jelölés hiányában az örökösöknek fizetjük ki a biztosítási összeget.

Ha elmarad a biztosítási díj befizetésével, értesítjük a hátralékról, hogy időben pótolhassa azt. Ha az értesítésben lévő határidőn belül (30 nap) nem fizeti be a díjat, a szerződés kifizetés nélkül megszűnik.

Többek között kiterjedhet:

 • Baleseti halálesetre
 • Baleseti rokkantságra
 • Baleseti csonttörésre
 • Baleseti műtétre

Az összes szolgáltatási eseményt a szerződés szabályzatában találja meg.

A szerződés megkötését követően a biztosítás adatait, köztük a csomag elemeinek biztosítási/ szolgáltatási összegeit online ügyfélszolgálatunkon tekintheti meg.

 • Az igényt kérjük, Írjon nekünk oldalunkon küldje el, ahol letöltheti a „Személybiztosítási igénybejelentő” nyomtatványunkat.
 • Kérjük, a digitálisan kitölthető nyomtatványt töltse ki és hitelesítse az ügyfélkapun keresztül. Ha erre nincs lehetősége, kérjük, nyomtassa és írja alá, majd csatolja az oldalunkon.
 • Csatolja hozzá az eseménnyel kapcsolatos összes orvosi és egyéb dokumentum másolatát.
 • Mellékelje személyi okmányainak és lakcímkártyájának másolatát.
 • Ha számlaszámra kéri a kifizetést, a számlakivonat fejlécének másolatát is mellékelje.
 • Ha a számla nem az Ön nevén van, akkor a számlatulajdonos töltse ki az Adatlap természetes személy azonosításához nyomtatványt és csatolják az igényhez a számlatulajdonos személyi azonosító okmányainak másolatával együtt.

A https://www.alfa.hu/ugyintezes/szolgaltatasi-igenybejelentes.html oldalon részletes tájékoztatást kap a bejelentés lehetőségeiről és a kifizetéshez szükséges dokumentumokról.

Amennyiben Ön a név szerint megjelölt kedvezményezett:

 • Az igényt kérjük, Írjon nekünk oldalunkon küldje el, ahol letöltheti a „Haláleseti bejelentő” nyomtatványunkat.
 • Kérjük, a digitálisan kitölthető nyomtatványt töltse ki és hitelesítse az ügyfélkapun keresztül. Ha erre nincs lehetősége, kérjük nyomtassa és írja alá, majd csatolja az oldalunkon.
 • Mellékelje a halotti anyakönyvi kivonat, illetve a halottvizsgálati bizonyítvány másolatát.
 • Balesettel összefüggő haláleset bekövetkeztekor kérjük, csatolja a baleset tényét, időpontját, következményét igazoló dokumentumokat is.
 • Csatolja a személyi okmányainak és lakcímkártyájának másolatát.
 • Ha számlaszámra kéri a kifizetést, a számlakivonat fejlécének másolatát is mellékelje.
 • Ha a számla nem az Ön nevén van, akkor a számlatulajdonos töltse ki az Adatlap természetes személy azonosításához nyomtatványt és csatolják az igényhez a számlatulajdonos személyi azonosító okmányainak másolatával együtt.

Amennyiben nincs név szerint megjelölt kedvezményezett, úgy

 • Ebben az esetben az örökös(ök) jogosult(ak) a szolgáltatási összeg felvételére.
 • Az igényt kérjük, Írjon nekünk oldalunkon küldje el, ahol letöltheti a „Haláleseti bejelentő” nyomtatványunkat. Kérjük, ezt az örökös(ök) töltsé(k) ki.
 • A digitálisan kitölthető nyomtatványt töltse ki és hitelesítse az ügyfélkapun keresztül. Ha erre nincs lehetősége, kérjük, nyomtassa és írja alá, majd csatolja az oldalunkon.
 • Az örökös(ök) személyét hitelt érdemlően a jogerős hagyatéki végzés, ennek hiányában a jogerős öröklési bizonyítvány igazolja. Az azonosításhoz kérjük, ezek közül valamelyik dokumentum másolatát csatolja.
 • Mellékelje a halotti anyakönyvi kivonat, illetve a halottvizsgálati bizonyítvány másolatát.
 • Balesettel összefüggő haláleset bekövetkeztekor kérjük, csatolja a baleset tényét, időpontját, következményét igazoló dokumentumokat is.
 • Csatolja az örökösök személyi okmányainak és lakcímkártyájuknak másolatát.
 • Ha számlaszámra kéri a kifizetést, a számlakivonat fejlécének másolatát is mellékelje.
 • Ha a számla nem az örökös(ök) nevén van, akkor a számlatulajdonos töltse ki az Adatlap természetes személy azonosításához nyomtatványt és csatolják az igényhez a számlatulajdonos személyi azonosító okmányainak másolatával együtt.

Ha nincs információja arról, hogy van-e kedvezményezett megjelölve a szerződésen, kérjük, a hagyatéki végzés másolatát küldje el Írjon nekünk oldalunkon. A szerződéssel kapcsolatban az örököst/örökösöket tájékoztathatjuk.

Egyes speciális esetekben plusz dokumentumok beküldését is kérhetjük pótlólag.

Ha minden szükséges irat beérkezik, társaságunk legkésőbb 30 napon belül teljesíti a kifizetést.

 • Igényét kérjük, az Írjon nekünk oldalunkon küldje el, ahol letöltheti a „Személybiztosítási igénybejelentő” nyomtatványunkat is.
 • Kérjük, a digitálisan kitölthető nyomtatványt töltse ki és hitelesítse az ügyfélkapun keresztül. Ha erre nincs lehetősége, kérjük, nyomtassa és írja alá, majd csatolja az oldalunkon.
 • Kérjük, a biztosítási eseménnyel kapcsolatos összes orvosi dokumentum másolatát,
  balesettel összefüggő igény esetén pedig a baleset tényét, időpontját és következményét igazoló dokumentumok másolatát is küldje be.
 • Mellékelje személyi okmányainak és lakcímkártyájának másolatát is.
 • Ha számlaszámra kéri a kifizetést, a számlakivonat fejlécének másolatát is mellékelje.
 • Ha a számla nem az Ön nevén van, akkor a számlatulajdonos töltse ki az Adatlap természetes személy azonosításához nyomtatványt és csatolják az igényhez a számlatulajdonos személyi azonosító okmányainak másolatával együtt.

Egyes speciális esetekben plusz dokumentumok beküldését is kérhetjük pótlólag.

Ha minden szükséges irat beérkezik, társaságunk legkésőbb 30 napon belül teljesíti a kifizetést.

Igen, minden biztosítási évfordulón módosíthat biztosításán, illetve választhat a mindenkori aktuális csomagok közül, akár 5 családtagját is bevonva a szerződésbe.

Igényét aláírásával ellátott levélben küldheti el az Írjon nekünk oldalunkon, legalább az évfordulót megelőző 30 nappal korábban.

A szabályzattól eltérve, a COVID-19 betegséggel összefüggő halál esetén a kockázatviselésünk fennáll. A 6 hónapos várakozási időt 30 napra csökkentjük ebben az esetben.

 

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább