Gyakran ismételt kérdések - Alfa Gondoskodás

Az Alfa Gondoskodás életbiztosítással megteremtheti azoknak az elkerülhetetlen kiadásoknak a fedezetét, amelyek a méltó temetkezéshez, a végső búcsúhoz szükségesek. Ha ilyen életbiztosítással rendelkezik, akkor nem kell aggódnia, hogy a hozzátartozói számára esetleg megoldhatatlan anyagi nehézséget okoz az életvégi és temetkezési költségek előteremtése.

 • Ha Önnek fontos, hogy előre gondoskodjon a temetéssel, búcsúztatással járó kiadások megteremtéséről. Ezzel segíti családját, hogy a lelki megrázkódtatást ne terheljék anyagi nehézségek is.
 • Ha Önnek esetleg nincsenek közeli hozzátartozói, akik fel tudják vállalni a végső kiadásokat.

 • Közlési és változásbejelentési kötelezettség. Pl.: a szerződő adatainak, elérhetőségeinek változása, lakcímváltozás miatt. Abban az esetben, ha lakcímét, levelezési címét, elérhetőségeit szeretné módosítani, legegyszerűbben az online ügyfélszolgálaton teheti meg az „Adataim” fül alatt.
 • Díjfizetési kötelezettség: A szerződésben meghatározott gyakoriság szerinti díjnak az esedékesség időpontjáig kell a Biztosító számlájára megérkeznie. Online ügyfélszolgálatunkon a főoldalon befizetést indíthat, a Biztosítás adatai/Díjadatok fülön pedig díjfizetési módot és gyakoriságot módosíthat.

 • A biztosítás 50 éves kortól 80 éves korig köthető meg.
 • A biztosítás megkötésekor Ön határozza meg, hogy mekkora összeget kíván a temetésre szánni – ez lesz a biztosítási összeg –, mely az évek során emelkedhet. A biztosítási összeg nagysága alapján állapítjuk meg a rendszeresen fizetendő díj nagyságát.
 • A biztosítás kedvezményezettjei szerződéskötéskor név szerint megjelölhetők és a későbbiekben – a biztosítási esemény bekövetkezése előtt – bármikor módosíthatók. Fontos, hogy a kedvezményezett tudjon a szerződés fennállásáról, hiszen a biztosítási eseményt írásban be kell majd jelentenie nekünk.
 • Az egészségi állapot nem befolyásolja a biztosítás megkötését, nem kell orvosi vizsgálatra mennie.
 • A díjat az Ön által választott gyakoriság szerint (havonta, negyedévente, félévente, évente) kell fizetnie. A fizetendő díj a választott gyakoriság szerinti első napon esedékes (pl. havi díjfizetés esetén a hónap első napján).
 • A biztosítási védelem díjfizetés mellett élethosszig tart. 90 éves kora után díjfizetés nélkül él tovább a biztosítása.
 • Ha a biztosított a biztosítás fennállása alatt elhalálozik, a név szerint megjelölt kedvezményezettnek, vagy kedvezményezett-jelölés hiányában az örökösöknek fizetjük ki a biztosítási összeget.
 • Az örökösök személyét hitelt érdemlően a jogerős hagyatéki végzés, ennek hiányában a jogerős öröklési bizonyítvány igazolja.
 • Az életbiztosítás alapján kifizetésre kerülő biztosítási összeg nem része a hagyatéknak, így ha van megjelölt kedvezményezett, akkor nem kell a hosszadalmas hagyatéki eljárásra várnia, hogy kifizessük neki a szolgáltatási összeget.
 • A kifizetett biztosítási szolgáltatás után örökösödési illetéket és kamatadót sem kell fizetni, továbbá az életbiztosítási összeg mentes a végrehajtás alól is.

A szerződés részletes szabályzatát itt érheti el.

 • A bejelentést az Írjon nekünk felületen teheti meg, ahonnan letöltheti a Kedvezményezett- jelölő nyilatkozatot.
 • Kérjük, a digitálisan kitölthető nyomtatványt töltse ki és hitelesítse az ügyfélkapun keresztül. Ha erre nincs lehetősége, kérjük, nyomtassa és írja alá, majd csatolja a felületen.
 • A nyomtatványon egyszerre több kedvezményezettet is megjelölhet. Ilyen esetben szükséges megadni a részesedés arányát is.
 • A beérkezett igényét 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • A módosításról a bejegyzést követő 1- 1,5 héten belül fedezetigazoló dokumentumot (kötvényt) küldünk.

 • A biztosítási szolgáltatás mértéke függ attól, hogy a biztosítás megkötése és a biztosított halála között mennyi idő telt el:
  • 0–6 hónap között: az addig befizetett biztosítási díjat,
  • 7–12 hónap között: a biztosítási összeg 25%-át,
  • 13–24 hónap között: a biztosítási összeg 50%-át,
  • a 25. hónaptól pedig a biztosítási összeg 100%-át fizetjük ki biztosítási szolgáltatásként.
 • Ha a haláleset a biztosítás megkötésétől számított 2 éven belül baleset miatt következik be, akkor a teljes biztosítási összeget kifizetjük.
 • Végstádiumú betegség esetén dönthet úgy, hogy előre felveszi a biztosítási összeg 95%-át. Ezt a szolgáltatást a kockázatviselés kezdetét követő 25. hónaptól igényelheti a biztosított, és a kifizetéssel a biztosítás meg is szűnik.
 • Szolgáltatási igény bejelentését Írjon nekünk oldalunkon intézheti.

Igen, kétféle módon is növekedhet a biztosítási összeg:

 • Értékkövetéssel
  A biztosítás értékállóságának érdekében minden évben felajánljuk a biztosítási összeg emelését. Ha elfogadja javaslatunkat, a fizetendő díj is emelkedik. Ha nem fogadja el, az értékkövetés írásban visszautasítható.
 • Többlethozam-visszatérítéssel
  A befizetett díjak egy részéből díjtartalékot képzünk, és ha a tényleges hozam nagysága meghaladja az 1%-ot, akkor a többlethozam 80%-ával évfordulón a biztosítási összeget megemeljük.

 • Online ügyfélszolgálati fiókjába belépve, a Díjadatok menüpont alatt intézheti az elutasítást.
 • Igényét aláírásával ellátott levélben is elküldheti az Írjon nekünk oldalunkon, legalább az évfordulót megelőző 30 nappal korábban.
 • Igénye bejegyezéséről az évfordulót követően írásban tájékoztatjuk, csekkes díjfizetés esetén az új csekket is ekkor postázzuk.

A biztosítási feltételek "Mentesülés" és "Kizárások" fejezetei részletesen tartalmazzák, hogy mely esetekben nem fizet a Biztosító. Ilyen lehet pl.

 • ha a biztosítás megkötésétől számított 2 éven belül bekövetkező haláleset összefüggésben áll:
  • a biztosított veleszületett súlyos rendellenességével,
  • a biztosított születésével összefüggő károsodással,
  • a biztosítás megkötését megelőző két évben diagnosztizált vagy kezelt meglévő állapottal, súlyos betegséggel, súlyos maradandó egészségkárosodással.
 • az öncsonkítás,
 • két éven belüli öngyilkosság,
 • harci események, terrorcselekmények.

A szerződés részletes szabályzatát itt érheti el.

Ha elmarad a biztosítási díj befizetésével, értesítjük a hátralékról, hogy időben pótolhassa azt. Ha az értesítésben lévő határidőn belül nem fizeti be a díjat

 • és a biztosítás megkötésétől számítva még nem telt el 5, díjjal rendezett év, akkor a biztosítás kifizetés nélkül megszűnik;
 • és már az első 5 év biztosítási díját befizette, úgy a biztosítását díjmentesítjük. Ez azt jelenti, hogy egy alacsonyabb biztosítási összeggel, további díjfizetés nélkül fennmaradhat a biztosítás.

A https://www.alfa.hu/ugyintezes/szolgaltatasi-igenybejelentes.html oldalon részletes tájékoztatást talál a bejelentés lehetőségeiről és a kifizetéshez szükséges dokumentumokról.

Amennyiben Ön a név szerint megjelölt kedvezményezett:

 • Az igényt kérjük, Írjon nekünk oldalunkon küldje el, ahol letöltheti a „Haláleseti bejelentő” nyomtatványunkat.
 • Kérjük, a digitálisan kitölthető nyomtatványt töltse ki és hitelesítse az ügyfélkapun keresztül. Ha erre nincs lehetősége, kérjük nyomtassa ki és írja alá, majd csatolja az oldalunkon.
 • Mellékelje a halotti anyakönyvi kivonat, illetve a halottvizsgálati bizonyítvány másolatát.
 • Balesettel összefüggő haláleset bekövetkeztekor kérjük, csatolja a baleset tényét, időpontját, következményét igazoló dokumentumokat is.
 • Csatolja a személyi okmányainak és lakcímkártyájának másolatát.
 • Ha számlaszámra kéri a kifizetést, a számlakivonat fejlécének másolatát is mellékelje.
 • Ha a számla nem az Ön nevén van, akkor a számlatulajdonos töltse ki az Adatlap természetes személy azonosításához nyomtatványt és csatolják az igényhez a számlatulajdonos személyi azonosító okmányainak másolatával együtt.

Amennyiben nincs név szerint megjelölt kedvezményezett:

 • Ebben az esetben az örökös(ök) jogosult(ak) a szolgáltatási összeg felvételére.
 • Az igényt kérjük, Írjon nekünk oldalunkon küldje el, ahol letöltheti a „Haláleseti bejelentő” nyomtatványunkat. Kérjük, ezt az örökös(ök) töltsé(k) ki.
 • Az örökös(ök) személyét hitelt érdemlően a jogerős hagyatéki végzés, ennek hiányában a jogerős öröklési bizonyítvány igazolja. Az azonosításhoz kérjük, ezek közül valamelyik dokumentum másolatát csatolja.
 • Mellékelje a halotti anyakönyvi kivonat, illetve a halottvizsgálati bizonyítvány másolatát.
 • Balesettel összefüggő haláleset bekövetkeztekor kérjük, csatolja a baleset tényét, időpontját, következményét igazoló dokumentumokat is.
 • Csatolja az örökösök személyi okmányainak és lakcímkártyájuknak másolatát.
 • Ha számlaszámra kéri a kifizetést, a számlakivonat fejlécének másolatát is mellékelje.
 • Ha a számla nem az örökös(ök) nevén van, akkor a számlatulajdonos töltse ki az Adatlap természetes személy azonosításához nyomtatványt és csatolják az igényhez a számlatulajdonos személyi azonosító okmányainak másolatával együtt.

Ha nincs információja arról, hogy van-e kedvezményezett megjelölve a szerződésen, kérjük, a hagyatéki végzés másolatát küldje el Írjon nekünk oldalunkon. A szerződéssel kapcsolatban az örököst/örökösöket tájékoztathatjuk.

Egyes speciális esetekben plusz dokumentumok beküldését is kérhetjük pótlólag.

Ha minden szükséges irat beérkezik, társaságunk legkésőbb 30 napon belül teljesíti a kifizetést.

 • Az igényt kérjük, Írjon nekünk oldalunkon küldje el, ahol letöltheti a „Személybiztosítási igénybejelentő” nyomtatványunkat.
 • Kérjük, a digitálisan kitölthető nyomtatványt töltse ki és hitelesítse az ügyfélkapun keresztül. Ha erre nincs lehetősége, kérjük, nyomtassa és írja alá, majd csatolja az oldalunkon.
 • Csatolja hozzá a betegséggel kapcsolatos, összes orvosi dokumentum másolatát.
 • Mellékelje személyi okmányainak és lakcímkártyájának másolatát.
 • Ha számlaszámra kéri a kifizetést, a számlakivonat fejlécének másolatát is mellékelje.
 • Ha a számla nem az Ön nevén van, akkor a számlatulajdonos töltse ki az Adatlap természetes személy azonosításához nyomtatványt és csatolják az igényhez a számlatulajdonos személyi azonosító okmányainak másolatával együtt.

 

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább