Tájékoztatás FATCA azonosításról és adatkezelésről

Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya, a két ország közötti nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló megállapodást kötött. A megállapodásról, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény (továbbiakban: FATCA törvény) rendelkezéseinek való megfelelés érdekében, a Biztosító tájékoztatja Önt arról, hogy a 2014. július 1. előtt megkötött életbiztosítási szerződések szerződői tekintetében a FATCA azonosítást visszamenőleg el kell végezni.

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 231/F. §-a arról rendelkezik, hogy a FATCA törvény hatálybalépését megelőzően kötött biztosítási szerződések szerződőinek a biztosító a törvényben meghatározott írásbeli tájékoztatást legkésőbb 2015. június 30-ig kell teljesíteni, amit társaságunk az ügyfeleknek küldendő éves értesítőben tesz meg.

Mindeközben, azonban társaságunk megkezdte a FATCA érintett szerződések szerződőinek átvilágítását. Az érintett jogi személy szerződők részére 2014. novemberében hivatalos levelet küldtünk, amelyben kértük a mellékelt azonosítási adatlap kitöltését, és annak visszaküldését társaságunknak legkésőbb 2014. december 31-ig. Az érintett magánszemély szerződőket a kirendelt tanácsadó kollégák keresik fel, és töltik ki velük közösen az azonosítási adatlapot, szintén még az idén.

Ez az azonosítás mindenképp elengedhetetlen ahhoz, hogy az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. a törvény által előírt adatszolgáltatási kötelezettségét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé 2015. júniusában teljesíteni tudja.