Adatkezelési Tájékoztató

a cookie (süti) kezeléssel kapcsolatosan
(Hatályos: 2023.08.01-től)

Bevezető:

Az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban mint: Adatkezelő vagy Biztosító) az általa üzemeltetett weboldalakon használt cookie kezeléssel kapcsolatos személyes adatkezeléseiről – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (a továbbiakban: Adatvédelmi Rendelet) rendelkezéseire figyelemmel – az alábbi előzetes tájékoztatást adja.

1. A cookie-kkal (http sütik) kapcsolatos általános tájékoztató:

1.1. Mik azok a cookie-k (sütik)?

Amikor Ön a tájékoztató hatálya alá tartozó weboldalakat meglátogatja, akkor egy kisméretű adatfájlt, ún. cookie-t (továbbiakban: cookie vagy süti) helyezünk el az Ön számítógépére, mely többféle célt szolgálhat, de a lényege az, hogy letárolt süti segítségével információkat nyerjünk az oldal látogatása során kifejtett aktivitásáról. Elsősorban a cookie célja, hogy az adott oldal használatát megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. De lehet a süti használat célja például az összegyűjtött információ által az oldalt használó vásárlási szokásainak összegyűjtése és ezáltal személyre szabott marketing üzenetek küldése. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével az Ön, mint felhasználó gépén, ahol azok, egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Ha a böngésző visszaküld egy sütit, a webszervernek lehetősége van összekapcsolni az aktuális információt a korábbiakkal.

A weboldalról korábban letöltött és elmentett cookie-k visszaolvasása lehetővé teszik számunkra, hogy az Ön adott böngészési munkamenetét összekapcsoljuk egy korábbi böngészésének adataival. A böngészési előzmények összekapcsolása és a böngészési szokások elemzése pedig segítségünkre van abban, hogy egyedi felhasználói élményt nyújthassunk Önnek.

1.2. A használt cookie-k típusai:

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a cookie-k lehetnek saját (belső) vagy harmadik féltől származó (külső) cookie-k is. A belső cookie-kat az Ön által felkeresett oldalon a webhely üzemeltetője, míg a külső cookie-kat egy külső szolgáltató állítja be.

1.3. A más webhelyekre mutató hivatkozások:

Előfordulhat, hogy az oldal más webhelyekre mutató linkeket vagy hivatkozásokat tartalmaz. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a más webhelyek cookie-jaiért/nyomon követésre szolgáló technológiai megoldásaiért az Adatkezelő nem vállal felelősséget, és cookie-kezeléséről szóló jelen tájékoztató az ilyen webhelyekre nem vonatkoznak.

2. A cookie-kkal (http sütik) kapcsolatos adatkezelési tájékoztató:

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalakon használt cookie kezeléssel kapcsolatos személyes adatkezeléseiről – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseire figyelemmel – az alábbi előzetes tájékoztatást adja.

2.1 Az adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
Adatkezelő székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@alfa.hu

2.2 Az adatkezelés céljai:

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya alá eső adatkezelések célok:

(1) Weboldal üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k, amik nélkül nem, vagy nem teljes funkcionalitással illetőleg nem az elvárt minőségi színvonalon működik az adott honlap.

(2) Továbbá vannak teljesítménymérő cookie-k is, amik közvetlenül elősegítik az adott weblap működési optimalizációját (pl: customer journey-t monitorozó cookie). Ez utóbbiak a weboldal látogatottságának, valamint a felhasználók weboldalon kifejtett aktivitásának mérésére szolgálnak, annak érdekében, hogy a weboldal hatékonyságát folyamatosan fejleszthessük.

(3) A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat, a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára.

Az adatkezelési célok elérése érdekében saját, belső üzemeltetésű cookie-kat is használunk, illetve igénybe veszünk külső szolgáltatók által működtetett cookie-kat is. Részletesebben lásd a táblázatban.

2.3 Az adatkezelések jogalapjai:

(1) célból kezelt cookie-k kezelésének jogalapja az adatkezelő jogos érdeke.

(2) és (3) célból kezelt cookie-k kezelésének jogalapja minden esetben a felhasználó/weboldal látogató önkéntes hozzájárulása.

2.4 Érintettek köre:

Az adott publikus weboldal látogatói, felhasználói.

2.5 Kezelt adatok köre:

A cookie-k elhelyezésével, illetve azok visszaolvasásával a látogatóknak a weboldal használatával, illetve böngészésével kapcsolatos adatait és az azokhoz kapcsolódó információkat kezeljük az adatkezelési céloknak megfelelően.

2.6. A személyes adatok forrása:

A kezelt személyes adatok forrása az érintett felhasználó.

2.7 Az adatkezelés időtartama:

Megkülönböztetünk az adott munkamenet végéig tárolt, illetve meghatározott, hosszabb ideig kezelt cookie-kat. A különböző cookie-k a cél elérése érdekében meghatározott ideig tárolódnak csak.

A konkrét részleteket lásd a táblázatban.

2.8 Harmadik felek, adatok címzettjei, adatfeldolgozók:

A felhasználók kizárólag a cookie kezeléssel érintett és a cél eléréséhez szükséges személyes adatai átadásra kerülnek a külső szolgáltató által üzemeltetett cookie szolgáltatójához, mely szolgáltatók mindenkori listáját a táblázatban találja.

Egyéb címzetteknek nem kerülnek átadásra személyes adatok.

2.9. Adatok továbbítása harmadik országba, automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az adatok a külső szolgáltatókhoz kerülnek továbbításra, mely szolgáltatók mindenkori listáját a táblázatban találja.

Automatizált döntéshozatal, illetőleg profilalkotás az adatkezelések során nem történik.

2.10. Korábbi cookie beállítások ellenőrzése, módosítása, törlése:

Felhívjuk az Ön, mint látogató figyelmét, hogy mivel a cookie-k célja elsősorban az adott honlap használhatóságának és folyamatainak optimalizálása, így a sütik esetleges letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy Ön képes lesz a honlap valamennyi funkcióját teljes körűen használni. Ami azt jelenti, hogy fennállhat az a helyzet, hogy a weboldal a tervezettől eltérően működhet az adott böngészőben. Azonban, ha ezek ellenére mégis úgy dönt, hogy inkább mellőzi a cookie-k használatát, kérjük törölje ki őket a böngészője cookie-mappájából.

Fontos tudni, hogy az internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a cookie-k elhelyezését és használatát. Ugyanakkor a böngésző megfelelő beállításaival a cookie-k visszautasíthatóak, használatuk korlátozható, illetve letiltható, valamint a már eltárolt cookie-k törölhetőek.

Felhívjuk Látogatóink figyelmét, hogy korábbi cookie beállítások bármikor díjmentesen visszavonhatók, törölhetők. Továbbá a böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy blokkolja a cookie-kat, vagy figyelmeztető üzenetet jelenítsen meg egy-egy cookie tárolása előtt. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. Ugyanakkor szeretnénk felhívni látogatóink figyelmét, hogy reklámblokkoló (ad-blocker) használata esetén a cookie nyilatkozatról szóló tájékoztatás nem minden esetben jelenik meg. Így amennyiben szeretné megtekinteni, kérjük, deaktiválja a reklámblokkoló alkalmazást!

Ha további kérdései merülnek fel, javasoljuk az ‘All About Cookies’ webhely meglátogatását: http://www.allaboutcookies.org

Valamint további részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól:

 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Microsoft Edge

3. Adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok:

Személyes adataival kapcsolatban bármikor, korlátozás nélkül kérhet:

 • tájékoztatást az adatkezelés részleteiről, beleértve a másolat kérését,
 • helyesbítést a pontatlan adatok tekintetében,
 • törlést, amennyiben az adatkezelésre nincs további cél, illetve jogalap,
 • kezelés korlátozását, ha az adatkezelést jogellenesnek tartja, de nem kér törlést, vagy az adatpontossági kérelem elbírálásáig, illetve
 • tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, ha az adatok kezelése a Biztosító jogos érdekén alapul.
 • Ezen felül élhet adathordozhatósághoz való jogával.
 • Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármikor lehetősége van korlátozás nélkül visszavonni. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

A korlátozáshoz való jog alapján – ellenkező tartalmú kérés hiányában – az adatokat csak tároljuk, egyéb műveleteket nem végzünk az adatokkal.

Az adathordozhatósághoz való jog keretében kérheti, hogy rendelkezésünkre bocsátott adatait géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek, annak érdekében, hogy egy másik adatkezelőnek/adatfeldolgozónak átadja, feltéve, hogy ennek technikai és adatbiztonsági feltételei fennállnak.

4. Jogorvoslati lehetőségek:

Adatkezelésünk ellen panaszt nyújthat be társaságunknál az adatvedelem@alfa.hu elérhetőségen vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, továbbá bírósághoz fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga:

 • A hatóság címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • A hatóság levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9
 • A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu

Az egyes jogok részletes tartalmáról a www.alfa.hu/adatvedelem linken tájékozódhat.

Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább