Lejárat

Tartalmaz lejárati szolgáltatást, illetve elszámolást a szerződésem?

A biztosítási feltételekben szerepel, hogy milyen esetekben történik lejárati kifizetés, illetve elszámolás a szerződésére. Kérjük, nézzen utána, hogy az Ön biztosítása tartalmaz-e lejárati szolgáltatást, illetve elszámolást.

Lejáratkor meghosszabbíthatom a biztosítás eredeti tartamát?

Amennyiben az Ön lejáró szerződése befektetési egységekhez kötött Aranyfonal2000, Aranyforint2000, Szemünk Fénye2000, Aranyfedezet2000, Gyógyforrás, Mérföldkő, Távlat, Rezidencia Plusz, Dinasztia, Egyensúly, Invest Plus, Bóbita, Staféta, Alfa Ösztöndíj Program, Titánium, Vénusz, Baba-mama program, Aktív Invest, Hitelfedezeti Program Extra, Otthon Fedezet, Platinum, Matrix Economic, Alfa Jövőszámla Extra, Alfa Jövőszámla, Alfa Mix, Matrix Future III., Alfa Forte, Moneymaxx, Alfa Jövőszámla Univerzál, Raiffeisen Spektrum életbiztosítás vagy Optimum Invest életbiztosítás,

akkor lehetősége van választani, hogy a biztosítás lejártakor:

 1. Nem veszi fel most a lejárati szolgáltatást, hanem meghosszabbítja a biztosítási szerződésének tartamát egy esetleges későbbi kedvezőbb szolgáltatási összeg reményében.
 2. Felveszi a lejárat időpontjában érvényes árfolyam szerinti lejárati összeget, és szerződése a szolgáltatás kifizetésével megszűnik.

  Tartamhosszabbítási lehetőség lejáró befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

  TTH-UL-TAJ-II-230801

Amennyiben szeretné meghosszabbítani lejáró – Aranyfonal2000, Aranyforint2000, Szemünk Fénye2000, Aranyfedezet2000, Gyógyforrás, Mérföldkő, Távlat, Rezidencia Plusz, Dinasztia, Egyensúly, Invest Plus, Bóbita, Staféta, Alfa Ösztöndíj Program, Titánium, Vénusz, Baba-mama program, Aktív Invest, Hitelfedezeti Program Extra, Otthon Fedezet, Platinum, Matrix Economic, Alfa Jövőszámla Extra, Alfa Jövőszámla, Alfa Mix, Matrix Future III., Optimum Invest  – szerződése tartamát, kérjük Önt, hogy írja alá a honlapunkról letölthető „Tartamhosszabbítási Nyilatkozat I.”-t, és legkésőbb az eredeti lejárati időpontot megelőző 30 nappal küldje el a következő címre: Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 9401 Sopron, Pf. 22.

Élet tartamhosszabbitas nyilatkozat I.

TTH-UL-NY-230801-digitális


Amennyiben szeretné meghosszabbítani lejáró – Alfa Forte, Moneymaxx, Alfa Jövőszámla Univerzál vagy Raiffeisen Spektrum életbiztosítás – szerződése tartamát, kérjük Önt, hogy írja alá a honlapunkról letölthető „Tartamhosszabbítási Nyilatkozat II.”-t, és legkésőbb az eredeti lejárati időpontot megelőző 30 nappal küldje el a következő címre: Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 9401 Sopron, Pf. 22.

Élet tartamhosszabbítási nyilatkozat II.

TTH-UL-NY-II-230801-digitális

Mi a teendő, ha a lejárati összeg felvétele mellett döntök?

Ki jogosult a lejárati szolgáltatásra?

A szerződés megkötésekor, illetve a biztosítási időszak során a szerződő és a biztosított megadhatta a lejárati szolgáltatásra jogosult személyt, azaz a kedvezményezettet. A kedvezményezett módosítására kizárólag a lejárat időpontja előtt, írásban van lehetőség.

A 2014.01.01. után kötött nyugdíjbiztosítások lejárati szolgáltatásának kedvezményezettje a biztosított, ez a biztosítási tartam alatt sem módosítható.

Kedvezményezett-jelölő nyilatkozat

ALT-KJ-230801-digitalis

A szolgáltatásra jogosult rendelkezhet:

 • a szolgáltatás kifizetésének módjáról, illetve
 • a szolgáltatási összeg egészének vagy egy részének más biztosításba történő átkönyveléséről.

Hogyan kell elszámolni az igénybe vett adóvisszatérítéssel nyugdíjbiztosítások lejárata esetén?

2014.01.01. után kötött nyugdíjbiztosításra adóvisszatérítést igényelhetett. Az igénybevett adóvisszatérítést 20% büntetőkamattal növelten kell visszafizetni a Nemzeti Adóhatóság részére, ha nyugdíjbiztosítása 10 éven belül járt le.  Kivéve, ha

 • a 10 éven belül esedékessé vált lejárati szolgáltatást, nem csökkenő összegű, a nyugdíjbiztosítás megkötésétől számított legalább 10 éves tartamos vagy élethosszig tartó járadékként fizeti ki a biztosító, vagy
 • egyösszegű járadék kifizetése esetén, ha a nyugdíjszolgáltatás alapján meghatározott járadékszolgáltatás a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényi 3.§ 93. pontjában meghatározott limitet nem éri el. A limit összege
  • 2017.01.01. előtt kötött nyugdíjbiztosítás alapján indított járadékszolgáltatás esetén 10.000 Ft/hó, illetve ennek megfelelő összeg egyéb járadékfizetési gyakoriság esetén.
  • 2017.01.01. után kötött nyugdíjbiztosítások alapján indított járadékszolgáltatás esetén 5.000 Ft/hó, illetve ennek megfelelő összeg egyéb járadékfizetési gyakoriság esetén.

A járadék kifizetés részleteiről a lejárati értesítő levelünkben tájékoztatjuk.

Mire van szükség a lejárati szolgáltatás kifizetéséhez?

 • Szükség van a szerződő és a kedvezményezett(ek) által teljeskörűen kitöltött és aláírt “Lejárati rendelkezési nyilatkozat“-ra, amelyben a kifizetésre jogosult a szolgáltatás felhasználásáról rendelkezik. Egynél több kedvezményezett esetén, kedvezményezettenként  a “Jogosult rendelkezési nyilatkozata“ nyomtatványt kell kitölteni. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy a jogosultak adják meg a nyilatkozaton telefonszámukat és email címüket is.
 • Csatolandó a szerződő, jogosult, a kedvezményezett(ek) (esetleges meghatalmazottak) személyazonosító dokumentumainak (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél) és a lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolata.
 • Amennyiben a kedvezményezett a szolgáltatást nem saját bankszámlájára kéri, úgy a bankszámla tulajdonos adataival kitöltött, a Biztosító honlapján elérhető „Adatlap természetes személy azonosításához” nyomtatvány, és a személyazonosító dokumentum és a lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolata.
 • Egyedi körülmények függvényében további dokumentum beküldésére is szükség lehet

  A lejárati szolgáltatás teljesítéséhez szükséges további dokumentumok listája
  A biztosítás meglétét és a díjfizetést igazoló dokumentumok (vitás esetekben)
  Biztosítási szolgáltatásra való jogosultság igazolása, továbbá a kedvezményezett halála esetén jogerős hagyatékátadó végzés, jogerős öröklési bizonyítvány
  Kiskorú, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes ügyfél estén az igazolt törvényes képviselő nyilatkozata, hatósági/bírósági határozat ami igazolja a törvényes képviselői minőséget és a korlátlan vagyonkezelői jogosultságot
  Hitelfedezeti záradék esetén a hitelező pénzintézet nyilatkozata a hiteltartozás összegéről
  Meghatalmazott ügyintézése esetén a biztosítással kapcsolatos ügyintésére jogosító meghatalmazás
  Meghatalmazott bankszámlatulajdonos (ha személye eltér a kedvezményezett személyétől) személyazonosságát igazoló dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély) és a lakcímkártya másolata
  Nyugdíjbiztosítás esetén nyilatkozat a szolgáltatás típusáról, esetleges járadék kifizetéshez szükséges adatok, nyilatkozatok
  Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet azonosító dokumentumainak másolata (okirat a cégbírósági nyilvántartásba vételről, vagy a bejegyzési kérelem benyújtásáról, okirat egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről vagy a vállalkozói tevékenység megkezdéséről, okirat a bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vételről, a szervezet létesítő okirata) és az aláírási címpéldány
  Bankszámla tulajdonos igazolása (bankszámlaszerződés, illetve bankszámla kivonat másolata) 4,5 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű kifizetéshez
  Szerződő/Biztosított/Kedvezményezett/Meghatalmazott/Bankszámlatulajdonos személyes azonosításának dokumentuma 4,5 millió forintot elérő vagy meghaladó kifizetés esetén
  Idegennyelvű dokumentumok hiteles, magyar nyelvű fordításai, dokumentumai

 

Amennyiben a lejárati összeg nagysága eléri vagy meghaladja a 4,5 MFt-ot,  a törvényi előírások értelmében személyes azonosítására van szükség, akkor az történhet:

 

Az alábbi címre küldje a lejárati szolgáltatás igénybevételéhez szükséges iratokat:

Alfa Vienna Insurance Group  Biztosító Zrt.
Országos Kárrendezési Központ
9701 Szombathely
Pf. 63

 

Lejárt életbiztosítás

Kedves Ügyfelünk!

Amennyiben Önnek vagy családtagjának, korábban lejárt életbiztosítással kapcsolatban információra van szüksége, hívja telefonos ügyfél szolgálatunkat, a +36-1-477-4800 telefonszámon állunk rendelkezésére.

 

Kapcsolódó dokumentumok:

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább