Rodo

Bezpieczeństwo danych osobowych ma dla nas kluczowe znaczenie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych w naszych spółkach.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dominik Sęczkowski
e-mail: iodo@aegon.pl

Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Jaki jest cel RODO?

Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych.

Co znajduje się poniżej?

Informacje w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.