Alfa Csoportos Biztosítás

Munkavállalói Klub tagjai részére

Biztonság az élet váratlan helyzeteire!

Az Alfa Biztosítóval kötött együttműködés keretében a Harmen Agent Kft. olyan kedvező díjú Alfa baleset- és betegségbiztosítási csomagok elérését teszi lehetővé ügyfelei számára, amellyel nemcsak saját, hanem családjuk biztonságáról is gondoskodhatnak.

Kik igényelhetik a biztosítást?

A biztosítási csomagokat azok a magánszemélyek igényelhetik, akik a Harmen Agent Kft. által működtetett Munkavállalói Klub tagjává váltak. Bármely biztosítási csomagnál választható egyéni és családi fedezet, utóbbi igénylése esetén a fedezet nemcsak a csatlakozóra, hanem a vele azonos állandó lakcímre bejelentett közeli hozzátartozókra, élettársra is kiterjed. A biztosítás 65 év alatti személyekre vonatkozik.

Milyen esetekre vonatkozik a biztosítás?

Valamennyi biztosítási csomag 1-5-ig terjedő számú egységben választható. A szolgáltatásokat és az 1 egységre vonatkozó biztosítási összegeket a lenti táblázatok tartalmazzák.

2017.03.04-ig igényelt csomagok

Baleset csomag

Biztosítási szolgáltatás Biztosítási összeg
Baleseti halál esetére szóló biztosítás 1 000 000 Ft
Baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás (rokkantság)
esetére szóló biztosítás (1-100% a rokkantság arányában)
1 000 000 Ft
Baleseti eredetű égési sérülésekre szóló biztosítás (10-200% a sérülés arányában) 250 000 Ft
Baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés esetére szóló, progresszív térítést nyújtó biztosítás (10-100% a sérülés arányában) 7 500 Ft
Baleseti eredetű keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, az 1. naptól* 375 Ft
Baleseti eredetű kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, az 1. naptól** 750 Ft
Közlekedési baleseti halál esetére szóló biztosítás 1 000 000 Ft

*: A biztosító a szolgáltatást egy biztosítási évben legfeljebb 90 napra nyújtja.
**: A biztosító a szolgáltatást egy biztosítási évben legfeljebb 365 napra nyújtja.

Kórházi csomag

Biztosítási szolgáltatás Biztosítási összeg
Keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, az 1. naptól*** 750 Ft
Kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, az 1. naptól*** 1 500 Ft

***: A biztosító a szolgáltatást egy biztosítási évben legfeljebb 90 napra nyújtja, és a biztosítottra vonatkozó kockázatviselés kezdetétől számított 3 hónapos várakozási időt köt ki, mely alatt a biztosító csak a baleseti eredetű biztosítási eseményekre nyújt térítést, a betegségi eredetű biztosítási eseményekre nem.

Műtéti csomag

Biztosítási szolgáltatás Biztosítási összeg
Műtétek esetére szóló biztosítás:
kis műtét
közepes műtét
nagy műtét
kiemelt műtét
18 750 Ft
37 500 Ft
75 000 Ft
150 000 Ft

***: A biztosító a biztosítottra vonatkozó kockázatviselés kezdetétől számított 3 hónapos várakozási időt köt ki, mely alatt a biztosító csak a baleseti eredetű biztosítási eseményekre nyújt térítést, a betegségi eredetű biztosítási eseményekre nem.

Mennyibe kerül?

A biztosítási díjat a csomagok, az egyéni vagy családi fedezet választása, illetve az egységek száma határozza meg. A fenti csomagok 1 egységére vonatkoztatott havi biztosítási díj az alábbiak szerint alakul.

Biztosítási szolgáltatás Egyéni fedezet díja Családi fedezet díja
Baleset csomag 215 Ft 430 Ft
Kórházi csomag 750 Ft 1 500 Ft
Műtéti csomag 200 Ft 400 Ft

 

2017.03.05-től igényelhető csomagok

Baleseti csomag igénylése kötelező, Kórházi csomag és Műtéti csomag opcionálisan választható.

Baleseti csomag

Biztosítási szolgáltatás Biztosítási összeg
Baleseti halál esetére szóló biztosítás 1 000 000 Ft
Baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás (rokkantság)
esetére szóló biztosítás (1-100% a rokkantság arányában)
1 000 000 Ft
Baleseti eredetű égési sérülésekre szóló biztosítás (10-200% a sérülés arányában) 250 000 Ft
Baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés esetére szóló, progresszív
térítést nyújtó biztosítás (10-100% a sérülés arányában)
7 500 Ft
Baleseti eredetű keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, az 1. naptól* 375 Ft
Baleseti eredetű kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, az 1. naptól** 750 Ft
Közlekedési baleseti halál esetére szóló biztosítás 1 000 000 Ft

*: A biztosító a szolgáltatást egy biztosítási évben legfeljebb 90 napra nyújtja.
**: A biztosító a szolgáltatást egy biztosítási évben legfeljebb 365 napra nyújtja.

Kórházi csomag

Biztosítási szolgáltatás Biztosítási összeg
Keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, az 5. naptól-*** 750 Ft
Kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, az 1. naptól**** 1500 Ft

***: A biztosító a szolgáltatást egy biztosítási évben legfeljebb 60 napra nyújtja, és a biztosítottra vonatkozó kockázatviselés kezdetétől számított 3 hónapos várakozási időt köt ki, mely alatt a biztosító csak a baleseti eredetű biztosítási eseményekre nyújt térítést, a betegségi eredetű biztosítási eseményekre nem.

****: A biztosító a szolgáltatást egy biztosítási évben legfeljebb 90 napra nyújtja, és a biztosítottra vonatkozó kockázatviselés kezdetétől számított 3 hónapos várakozási időt köt ki, mely alatt a biztosító csak a baleseti eredetű biztosítási eseményekre nyújt térítést, a betegségi eredetű biztosítási eseményekre nem.

Műtéti csomag

Biztosítási szolgáltatás Biztosítási összeg
Műtétek esetére szóló biztosítás:
kis műtét
közepes műtét
nagy műtét
kiemelt műtét
18 750 Ft
37 500 Ft
75 000 Ft
150 000 Ft

***: A biztosító a biztosítottra vonatkozó kockázatviselés kezdetétől számított 3 hónapos várakozási időt köt ki, mely alatt a biztosító csak a baleseti eredetű biztosítási eseményekre nyújt térítést, a betegségi eredetű biztosítási eseményekre nem.

Mennyibe kerül?

A biztosítási díjat a csomagok, az egyéni vagy családi fedezet választása, illetve az egységek száma határozza meg. A fenti csomagok 1 egységére vonatkoztatott havi biztosítási díj az alábbiak szerint alakul.

Biztosítási szolgáltatás Egyéni fedezet díja Családi fedezet díja
Baleset csomag 215 Ft 430 Ft
Kórházi csomag 800 Ft 1 600 Ft
Műtéti csomag 200 Ft 400 Ft

Mi a teendő baleset vagy betegség esetén?

Amennyiben baleset történik, azt írásban 30 napon belül jelenteni kell az Alfa Biztosító részére (eletbejelentes@alfa.hu vagy Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., Országos Kárrendezési Központ, 9701 Szombathely, Pf.: 63.). A kárbejelentéshez szükséges nyomtatvány kérésre az Alfa Biztosító +36 1 476-5612 telefonszámon vagy eletbejelentes@alfa.hu e-mail címen elérhető ügyfélszolgálata kiküldi.

Hogyan igényelhető a biztosítás?

A biztosítás kizárólag a Harmen Agent Kft. személyes biztosításközvetítői segítségével köthető meg, a Munkavállalói Klub tagjaként. A biztosítás egy csoportos biztosítás, amelyben a szerződő a Harmen Agent Kft, a biztosítottak pedig csatlakoznak a csoportos biztosításhoz. Emiatt a biztosítottak biztosítási kötvényt nem kapnak, a biztosítotti viszonyt a kitöltött Csatlakozási Nyilatkozat és a csatlakozást követően kapott ügyféltájékoztató igazolják.

Hogyan mondható le a biztosítás?

Ha Ön korábban csatlakozott a csoportos biztosításhoz, és szeretné biztosítási fedezetét megszüntetni, akkor az erre vonatkozó szándékát a szerződő Harmen Agent Kft. részére kell jelezni az ugyfelszolgalat@harmen.hu e-mail címen vagy az 1237 Budapest, Árvíz u. 21. postacímen. A megszüntetés csak hónap végi hatállyal történhet. A lemondás kézhezvételét a Harmen Agent Kft. visszaigazolja Önnek.

A biztosítás részletes feltételeit és a tájékoztatót oldalt, a “Kapcsolódó dokumentumok” alatt találja.

 

2018.11.27-től igényelhető csomagok

Baleseti csomag igénylése kötelező, Kórházi csomag és Műtéti csomag opcionálisan választható.

Baleseti csomag

Biztosítási szolgáltatás Biztosítási összeg
Baleseti halál esetére szóló biztosítás 1 000 000 Ft
Baleseti eredetű maradandó, teljes vagy részleges egészségkárosodás (rokkantság)
esetére szóló biztosítás (1-100% a rokkantság arányában)
1 000 000 Ft
Baleseti eredetű égési sérülésekre szóló biztosítás (10-200% a sérülés arányában) 250 000 Ft
Baleseti eredetű csonttörés, csontrepedés esetére szóló, progresszív
térítést nyújtó biztosítás (10-100% a sérülés arányában)
7 500 Ft
Baleseti eredetű keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, az 1. naptól* 375 Ft
Baleseti eredetű kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, az 1. naptól** 750 Ft
Közlekedési baleseti halál esetére szóló biztosítás 1 000 000 Ft

*: A biztosító a szolgáltatást egy biztosítási évben legfeljebb 90 napra nyújtja.
**: A biztosító a szolgáltatást egy biztosítási évben legfeljebb 365 napra nyújtja.

 

Biztosítási szolgáltatás Biztosítási összeg
Keresőképtelenség esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, az 5. naptól-*** 750 Ft
Kórházi ápolás esetére szóló, napi térítést nyújtó biztosítás, az 1. naptól**** 1500 Ft

***: A biztosító a szolgáltatást egy biztosítási évben legfeljebb 60 napra nyújtja, és a biztosítottra vonatkozó kockázatviselés kezdetétől számított 3 hónapos várakozási időt köt ki, mely alatt a biztosító csak a baleseti eredetű biztosítási eseményekre nyújt térítést, a betegségi eredetű biztosítási eseményekre nem.

****: A biztosító a szolgáltatást egy biztosítási évben legfeljebb 90 napra nyújtja, és a biztosítottra vonatkozó kockázatviselés kezdetétől számított 3 hónapos várakozási időt köt ki, mely alatt a biztosító csak a baleseti eredetű biztosítási eseményekre nyújt térítést, a betegségi eredetű biztosítási eseményekre nem.

 

Műtéti csomag

Biztosítási szolgáltatás Biztosítási összeg
Műtétek esetére szóló biztosítás:
kis műtét
közepes műtét
nagy műtét
kiemelt műtét
18 750 Ft
37 500 Ft
75 000 Ft
150 000 Ft

***: A biztosító a biztosítottra vonatkozó kockázatviselés kezdetétől számított 3 hónapos várakozási időt köt ki, mely alatt a biztosító csak a baleseti eredetű biztosítási eseményekre nyújt térítést, a betegségi eredetű biztosítási eseményekre nem.

Mennyibe kerül?

A biztosítási díjat a csomagok, az egyéni vagy családi fedezet választása, illetve az egységek száma határozza meg. A fenti csomagok 1 egységére vonatkoztatott havi biztosítási díj az alábbiak szerint alakul.

Biztosítási szolgáltatás Egyéni fedezet díja Családi fedezet díja
Baleset csomag 250 Ft 500 Ft
Kórházi csomag 850 Ft 1 700 Ft
Műtéti csomag 250 Ft 500 Ft

Mi a teendő baleset vagy betegség esetén?

Amennyiben baleset történik, azt írásban 30 napon belül jelenteni kell az Alfa Biztosító részére (eletbejelentes@alfa.hu vagy Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., Országos Kárrendezési Központ, 9701 Szombathely, Pf.: 63.). A kárbejelentéshez szükséges nyomtatvány kérésre az Alfa Biztosító +36 1 476-5612 telefonszámon vagy eletbejelentes@alfa.hu e-mail címen elérhető ügyfélszolgálata kiküldi.

Hogyan igényelhető a biztosítás?

A biztosítás kizárólag a Harmen Agent Kft. személyes biztosításközvetítői segítségével köthető meg, a Munkavállalói Klub tagjaként. A biztosítás egy csoportos biztosítás, amelyben a szerződő a Harmen Agent Kft, a biztosítottak pedig csatlakoznak a csoportos biztosításhoz. Emiatt a biztosítottak biztosítási kötvényt nem kapnak, a biztosítotti viszonyt a kitöltött Csatlakozási Nyilatkozat és a csatlakozást követően kapott ügyféltájékoztató igazolják.

Hogyan mondható le a biztosítás?

Ha Ön korábban csatlakozott a csoportos biztosításhoz, és szeretné biztosítási fedezetét megszüntetni, akkor az erre vonatkozó szándékát a szerződő Harmen Agent Kft. részére kell jelezni az ugyfelszolgalat@harmen.hu e-mail címen vagy az 1237 Budapest, Árvíz u. 21. postacímen. A megszüntetés csak hónap végi hatállyal történhet. A lemondás kézhezvételét a Harmen Agent Kft. visszaigazolja Önnek.

A biztosítás részletes feltételeit és a tájékoztatót oldalt, a “Kapcsolódó dokumentumok” alatt találja.

Kárbejelentő nyomtatványok:

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább