Gyakran ismételt kérdések - Lakásbiztosítás

A biztosítást bárki megkötheti, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt. Pl.: tulajdonos, tulajdonos hozzátartozója, bérlő, stb.
Minden lakásbiztosítási módozat szabályzata tartalmazza az alapbiztosítási eseményeket, melyekre minden szerződésben kockázatban állunk.

Pl.: Vihar, tűz, jégverés, felhőszakadás, földrengés,

Szerződését személyre szabhatja kiegészítő biztosítások megkötésével. Ilyen lehet pl: vízkár, betöréses lopás, üvegtörés

A szerződésben elsődlegesen az épületek (ház, lakás, melléképület, medence és egyéb építmények), valamint az ingóságok (háztartási ingóságok, értéktárgyak, keresőtevékenység vagyontárgyai) biztosíthatók.

Az Ön szerződésének tényleges elemeit a biztosítás kötvénye tartalmazza. A kötvényt lekérheti és a szerződés adatait megtekintheti az online ügyfélszolgálaton.

A lakásmódozatok szabályzatát a https://www.alfa.hu/dokumentumok/a-lakasbiztositas-dokumentumai.html oldalon találja.

Kockázatviselésünk a kötvényen feltüntetett magyarországi kockázatviselési címen lévő vagyontárgyakra terjed ki. Ha ingóságait magával viszi (pl. nyaralás alkalmával), kockázatviselésünk kiterjed a szabályzatban meghatározott mértékig Magyarország (CSOB2000, CSB/CSBII, Globál és Otthon szerződések esetében), illetve az EU tagállamainak (LSZB/LSZB+, OKÉ szerződések esetében) területére is.

 • A kockázatviselési tartam előtt vagy után keletkezett károkra, illetve azokra, amelyek nem a szabályzatban meghatározottak szerinti eseményekből keletkeztek.
 • Azokra a károkra, amelyek háborúval, polgárháborúval, belső zavargással, lázadással, terrorcselekménnyel, tüntetéssel, illetve nukleáris energia károsító hatásával összefüggésben következnek be.

 • Közlési és változásbejelentési kötelezettség. Pl.: szerződő adatainak, elérhetőségeinek változása, lakcímváltozás, a biztosított vagyontárgy állapotában történő változás. Abban az esetben, ha lakcímét, levelezési címét, elérhetőségeit szeretné módosítani, legegyszerűbben az online ügyfélszolgálaton teheti meg, az „Adataim” fül alatt.
 • Díjfizetési kötelezettség: A szerződésben meghatározott gyakorisági díjnak az esedékesség időpontjáig kell a számlánkra megérkeznie. Online ügyfélszolgálatunkon a főoldalon befizetést indíthat, a Biztosítás adatai/Díjadatok fülön pedig díjfizetési módot és gyakoriságot módosíthat.
 • Kárbejelentési kötelezettség: A biztosítási eseményt az észleléstől számított 2 munkanapon belül kell bejelenteni, melyet itt tehet meg.
 • Kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség: Az ingatlant karban kell tartani, felújítani; távozás esetén bezárni; nem állandóan lakott épületeket különösen télen vízteleníteni kell; kár bekövetkezte után a további károsodások megelőzéséhez szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
 • Állapotmegőrzési kötelezettség: A károsodott vagyontárgy állapotán a kárbejelentéstől számított 5 munkanapon belül – a kárszemle előtt – csak annyiban változtathat, amennyiben az a kárenyhítéshez szükséges.

Pl.

 • Csőtörés esetén a sérült csövet kicserélheti, de kérjük, hogy a burkolással várja meg szakértőnk jelentkezését. A helyreállítás folyamatáról kérjük, készítsen fotókat.
 • Üvegtörésnél megjavíttathatja az üveget, de kérjük, fotókkal dokumentálja az esetet.

A biztosítás éves díjú, azonban lehetőséget adunk a díj részletekben történő megfizetésére is. Az Ön által választott díjfizetési módot (csekkes, csoportos beszedés, egyéni utalás, bankkártyás) és gyakoriságot (havi, negyedéves, féléves, éves) online ügyfélszolgálatunkon, a Díjadatok fülön tekintheti meg és módosíthatja. (Havi csekkes díjfizetés nem válaszható.) A főoldalon a szerződés díját bankkártyával is kiegyenlítheti. A díjfizetési tudnivalókról bővebben a https://www.alfa.hu/ugyintezes/dijfizetesi-kisokos.html oldalon olvashat.

Kérjük, befizetése során az alábbi átfutási, könyvelési időkkel számoljon:

 • egyedi átutalás: 2-3 munkanap
 • bankkártyás befizetés: néhány órán belül
 • csekkes befizetés: 4-5 munkanap

 • A szerződés kockázatviselési kezdete – ha nem halasztott kockázatviselési kezdettel jön létre a szerződés – az ajánlattételt követő nap 0.00 órája. Azonban egyes kockázatokra vonatkozóan várakozási időt kötünk ki, ami azt jelenti, hogy kockázatviselés legkorábban a várakozási idő után bekövetkezett káreseményekre terjed ki. Az érintett biztosítási eseményekhez tartozó várakozási időről a szerződés szabályzatában tájékozódhat.
 • A biztosítási szerződés, hacsak a felek valamelyike az évfordulót megelőzően nem nyilatkozik, hogy nem kívánja a szerződést megújítani, automatikusan létrejöhet a következő egy éves tartamra. Ha a szerződést az évfordulóra bármely fél felmondja, kockázatviselésünk a tartam utolsó napjának 24. órájakor megszűnik. A biztosítás évfordulójáról az online ügyfélszolgálaton, a Biztosítás adatai/ Alapadatok menüpont alatt tájékozódhat.
 • 2014. március 14 után kötött szerződések esetében , ha az esedékes biztosítási díjat nem fizeti meg, felszólítást küldünk, amelyben 30 napos póthatáridőt adunk. A 30 nap elteltét követően újabb emlékeztetőt küldünk. Ha a díjat ezt követően sem fizeti meg, a szerződés és a kockázatviselésünk a díjrendezettség végére visszamenő hatállyal megszűnik, kivéve, ha bírósági úton követeljük a biztosítási időszak végéig járó teljes díjat.
 • 2014. március 15 előtt kötött szerződések esetében, a biztosítás az első elmaradt érvényes díj esedékességétől számított 3 hónap elteltével szűnik meg.

Szerződő bárki lehet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt vagy a szerződést ilyen személy javára köti. A szerződő személye a biztosítási szerződés tartama alatt bármikor megváltoztatható, azonban ehhez a biztosító tájékoztatása és hozzájárulása szükséges. A tényleges érdekeltséget/tulajdonjogot káreseménynél kell igazolni.

Az Ön teendői:

 • Töltse ki a Szerződő módosító nyilatkozat vagyonbiztosítási szerződésekhez nyomtatványt.
 • Írja alá a jelenlegi és az új szerződő is. Ha nincs lehetősége arra, hogy kinyomtassa a nyilatkozatot, válassza a papírmentes ügyintézést. Erről és a digitális hitelesítésről itt olvashat.
 • Ha a jelenlegi szerződő elhunyt, kérjük, küldje be a nyomtatvány mellé a halotti anyakönyvi kivonat másolatát is.
 • A beküldendő iraton nyilatkozzon arról, hogy milyen módon és gyakorisággal szeretné tovább fizetni a szerződést.
 • Amennyiben csoportos beszedési megbízással fizetné a díjat, a Felhatalmazás, csoportos beszedési megbízás nyomtatványt is töltse ki, vagy adja meg a felhatalmazást netbankján keresztül.
 • A fenti iratokat az Írjon nekünk felületen küldje el. Kérjük az eredeti csoportos beszedési megbízást postán is juttassa el nekünk a 9401, Sopron Pf. 22-es címre.

Információk:

 • Az új kötvényt 1-1,5 héten belül postán küldjük el Önnek. Ha e-kapcsolat szolgáltatást választott, a dokumentumot online ügyfélszolgálati fiókjában éri el.
 • Csekkes díjfizetés esetén nem postázunk új csekkeket. Kérjük, hogy a régi szerződő nevére postázott csekkeket fizesse továbbra is, amíg azok el nem fogynak. A szerződés díját bankkártyával is kiegyenlítheti.
 • Amennyiben új csoportos beszedési megbízást adott meg, az a következő díjfizetési esedékességtől lép érvénybe. A banki rögzítés átfutási ideje kb. 2 hónap, így a beérkezést követő hónapban szükséges lehet a díj egyéb módon (pl. utalással, bankkártyával) való befizetése.

A hitelfolyósítás feltétele, hogy zálogkötelezettként a bankot jelölje meg a szerződésén. A bejegyzésre alkalmas lehet egyéni és társasházi szerződés egyaránt, melyben a hitel fedezetéül szolgáló ingatlan biztosítva van.

Az Ön teendői:

 • Gondoskodjon róla, hogy szerződése díjrendezett legyen.
 • Töltse ki a Zálogkötelezetti nyilatkozat –ot (Elérés: Dokumentumok- Biztosítások- Lakásbiztosítás- Ügyintézés) vagy külföldi hitelező esetén a Zálogkötelezetti nyilatkozat külföldi hitelező esetén nyomtatványt. A nyilatkozatot az online ügyfélszolgálatról is letöltheti, a Biztosítás adatai/ Igazolások menüpontból. Ha a banknak szüksége van kötvényre vagy díjrendezettségi igazolásra, azokat is innen töltheti le.
 • A nyomtatványon töltse ki a hitelező és a hitel adatait (hitelező neve, címe, hitel összege- lejárata- száma).
 • A nyomtatványon pontosan jelölje meg a biztosított ingatlant (emelet, ajtó).
 • Írja meg, hogy a bank melyik posta címére, fax számára vagy e-mail címére küldjük vissza a leigazolt nyilatkozatot.
 • A fenti iratokat az Írjon nekünk felületen küldje el nekünk. A papírmentes ügyintézéséről és a digitális hitelesítésről itt olvashat.

Információk:

 • A saját nyomtatványunkon kívül kizárólag az OTP Bank nyomtatványát fogadjuk el.
 • A bejegyzéssel vállaljuk, hogy 500.000,- Ft vagy annál magasabb kárösszeg esetén a bankot tájékoztatjuk a kárról. Ezt követően a hitelező nyilatkozhat úgy, hogy nekik utaljuk ki a teljes kárösszeget, és ők számolnak el Önnel.
 • A minimum 30 napos díjelmaradásról és a díjnemfizetéssel történő törlésről is értesítenünk kell a bankot minden esetben.
 • Külföldi pénzintézeti hitel esetén nem vállalunk a bank felé semmiféle értesítést. Társaságunk a szerződővel kommunikál, ő közvetít a biztosító és a hitelező között.
 • A beérkezett igényét 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Bejegyezzük a hitelezőt a szerződésre, majd leigazoljuk a nyomtatványt.
 • A leigazolt nyomtatványt elküldjük az Ön által megjelölt elérhetőségre. A Fundamenta részére a nyilatkozatokat mindig ajánlott küldeményként postázzuk, mert csak eredeti igazolást fogadnak el.
 • A bejegyzést követően új kötvényét 1-1,5 héten belül küldjük Önnek. Ha e-kapcsolat szolgáltatást választott, a dokumentumot online ügyfélszolgálati fiókjában éri el.

Lakásbiztosítási szerződését a következő esetekben szüntetheti meg:

Eladtam a biztosított ingatlant

Az Ön teendői:

 • Kérjük, hogy az adás-vételi szerződés másolatát küldje el társaságunknak. Az eladási árat és a vevő adatait kérjük, takarja ki.
 • Gondoskodjon a szerződés díjrendezettségéről a kiköltözés hónapjának végéig. A biztosítás díját bankkártyával is kiegyenlítheti.
 • Amennyiben a szerződésen túlfizetés van, írja rá az adásvételire a számlaszámát vagy új lakcímét, és írja alá, hogy az összeget a megfelelő helyre utalhassuk.
 • Kérését küldje be társaságunknak az Írjon nekünk felületen.

Információk:

 • A beérkezett igényét 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Csoportos beszedési megbízásos és rendszeres bankkártyás díjfizetés esetén a szerződés megszüntetését követően már nem indítunk díjlehívást.
 • Rendszeres egyedi átutalás esetén kérjük, vonja vissza bankjánál a megbízást.
 • Ha túlfizetése van, a szerződés megszüntetését követő 8 napon belül automatikusan visszautaljuk Önnek az összeget.

Felmondom a biztosítást az évforduló (Kupola Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás esetén évforduló vagy negyedév) napjával

Az Ön teendői:

 • Felmondásának a szerződés évfordulója előtt legalább 30 nappal korábban, írásban kell beérkeznie társaságunkhoz. Kupola Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (továbbiakban: Kupola MFO) esetén van lehetőség naptári negyedév végére történő felmondásra is, ha a naptári negyedév utolsó napja előtt, legalább 30 nappal megelőzően beérkezik a felmondás. Igényét az Írjon nekünk felületen küldje el. Az esetleges túlfizetés visszautalásához kérjük, adja meg számlaszámát is.
 • Az évforduló (Kupola MFO esetén évforduló vagy naptári negyedév) napjáig fizesse be a díjat. Az összeget bankkártyával is kiegyenlítheti.
 • Ha hitelfedezeti vagy zálogkötelezetti bejegyzés van a szerződésén, a törlésről tájékoztatjuk a bankot. Gondoskodjon arról, hogy mielőbb megkösse az új szerződését évfordulótól, és arra bejegyeztesse a hitelezőt zálogkötelezettként. Az új kötvényét mutassa be bankjának.

Információk:

 • Szerződését az évforduló (Kupola MFO esetén évforduló vagy naptári negyedév) napjával, indoklás nélkül megszüntetheti.
 • A beérkezett törlési igényt 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Amennyiben évfordulón (Kupola MFO esetén évfordulón vagy naptári negyedéven) túlmutató túlfizetése van, azt az évfordulót követő 8 napon belül automatikusan visszautaljuk.
 • Ha csoportos beszedési megbízással vagy rendszeres bankkártyás fizetéssel rendezte a díját, a szerződés törlését követően már nem indítunk díjlehívást.
 • Rendszeres egyedi átutalás esetén kérjük, vonja vissza a bankjánál a megbízást.

Társasházi szerződést kötöttek, ami a lakásomra is vonatkozik

Ha szeretné megtartani a saját szerződésében lévő ingóság/értéktárgy/balesetbiztosítási, stb. védelmet, aláírt levélben kérheti, hogy a meglévő szerződéséből az épület biztosítást töröljük.

 • Amennyiben másik társaságnál van a társasházi szerződés, és kéri az épület modul törlését, akkor kérjük, küldjön nekünk az Írjon nekünk felületen egy „Létezésigazolás”-t vagy kötvényt róla. Az igazolást a másik biztosító állítja ki Önnek.

Az Ön teendői, ha szeretné megszűntetni a biztosítását:

 • Abban az esetben, ha a társasházi szerződés is az Alfa Biztosítónál van, kérjük, írja meg nekünk a társasház szerződésszámát.
 • Ha a szerződésen túlfizetés van, kérjük, írja meg folyószámlaszámát.
 • Küldje be felmondását az Írjon nekünk felületen.

Információk:

 • A beérkezett igényt 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Ha csoportos beszedési megbízással vagy rendszeres bankkártyás fizetéssel rendezte a díját, a szerződés törlését követően már nem indítunk díjlehívást.
 • Rendszeres egyedi átutalás esetén kérjük, vonja vissza a bankjánál a megbízást.
 • Amennyiben túlfizetése van, azt az évfordulót követő 8 napon belül automatikusan visszautaljuk.
 • Amennyiben hitelfedezeti vagy zálogkötelezetti bejegyzés van a szerződésén, a törlésről tájékoztatjuk a bankot. Gondoskodjon arról, hogy mielőbb bejegyeztesse a társasházi szerződésre a hitelezőt zálogkötelezettként. Az új kötvényét mutassa be a bankjának.

Egyéb okból kívánom felmondani a szerződést

Az Ön teendői:

Küldje be társaságunknak

 • a felmondását és az igazoló iratokat az Írjon nekünk felületen.
 • Bérleti jogviszony megszűnése esetén, a bérleti jog megszűnéséről szóló szerződést, vagy ha ilyen nincs, akkor a lakcímkártya másolatát (mellyel igazolja, hogy valóban máshol él) az Ön nyilatkozatával.
 • Ajándékozás esetén az ajándékozási szerződés másolatát.
 • Elbontás, teljes megsemmisülés esetén a bontási engedély másolatát.
 • Végrehajtás esetén az árverési, lefoglalási határozat másolatát.
 • Amennyiben a szerződésen túlfizetés van, kérjük, írja meg folyószámlaszámát.

Információk:

 • A beérkezett törlési igényt 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Ha túlfizetése van, a törlést követő 8 napon belül automatikusan visszautaljuk.
 • Abban az esetben, ha Ön csoportos beszedési megbízással vagy rendszeres bankkártyás fizetéssel rendezte a díját, a szerződés törlését követően már nem indítunk díjlehívást.
 • Rendszeres egyedi átutalás esetén kérjük, vonja vissza a bankjánál a megbízást.

 

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább