Hogyan szüntethetem meg a gépjármű szerződésemet?

Szerződését megszüntetheti évfordulóra vagy érdekmúlás miatt. Ideiglenes forgalomból történő kivonás esetén szüneteltetést jegyzünk be.

Kérjük, válassza ki az ügyintézés típusát:

Az Ön teendői:

 • Az eladást követő 15 napon belül, az adásvételi szerződéssel keresse fel a területileg illetékes Kormányablakot.
 • Küldje be társaságunknak az adásvételi szerződés másolatát az Írjon nekünk felületen.
 • Az eladás/végleges kivonás napjáig fizesse be a díjat, ha ez még nem történt meg.
 • Ha túlfizetése van, kérjük, írja rá a beküldendő adásvételi szerződésre a bankszámlaszámát az aláírásával megerősítve.
 • Ha casco szerződést töröltet, és szüksége van előzményigazolásra, kérjük, jelezze.

Információk:

 • A beérkezett törlési igényét 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Amennyiben túlfizetése van, azt a törlést követő 8 napon belül automatikusan visszautaljuk.
 • A törölt KGFB szerződéséről a bónuszigazolást 1-1,5 héten belül postán küldjük meg Önnek.
 • Casco szerződésről csak külön kérésre küldjük ki az előzményigazolást.
 • Amennyiben korábban elektronikus ügyintézést választott, az igazolásokat online ügyfélszolgálati fiókjába töltjük fel.
 • Új KGFB szerződés kötésekor a törvényi előírásokat figyelembe véve örökítheti bónuszát másik gépkocsira, a törlést követő 2 éven belül.
 • Casco szerződésnél 1 éven belül örökítheti tovább a biztosítási előzményt.

Az Ön teendői:

 • Felmondásának a szerződés évfordulója előtt legalább 30 nappal korábban, írásban kell beérkeznie társaságunkhoz. Felmondását az Írjon nekünk felületen, szkennelve küldje el.
 • A mellékelt levélben szerepeljen a szerződésszáma, az évforduló dátuma, a gépjármű rendszáma és az aláírása.
 • Az évforduló napjáig fizesse be a díjat.
 • Ha az évfordulón túlmutató túlfizetése van, kérjük, írja rá a felmondására a bankszámlaszámát.
 • Ha casco szerződést töröltet, és szüksége van előzményigazolásra, akkor azt kérjük, jelezze.

Információk:

 • Szerződését az évforduló napjával, indoklás nélkül felmondhatja.
 • A beérkezett törlési igényt 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Amennyiben évfordulón túlmutató túlfizetése van, azt az évfordulót követő 8 napon belül automatikusan visszautaljuk.
 • A törölt KGFB szerződéséről a törlésértesítőt (bónuszigazolást) az évfordulót követő 1-1,5 héten belül postán küldjük meg Önnek.
 • Casco szerződésről csak külön kérésre küldjük ki az előzményigazolást.
 • Amennyiben korábban elektronikus ügyintézést választott, az igazolásokat online ügyfélszolgálati fiókjába töltjük fel.
 • Az új KGFB szerződését megkötheti a bónuszigazolás nélkül, csak a szerződésszámot szükséges megadni. Minden biztosító a Központi Kárelőzményi Nyilvántartó rendszerből kéri le a bónuszt.
 • KGFB esetén a bónuszát csak ugyanarra a rendszámú gépjárműre kötött szerződésre tudja örökíteni.

Az Ön teendői:

 • Amennyiben az elhunyt üzembentartóként kötötte a KGFB szerződést vagy cascoval rendelkezett, a halotti anyakönyvi kivonat másolatát küldje be társaságunkhoz szkennelve az Írjon nekünk felületen. A tulajdonosnak vagy az új üzembentartónak a haláleset napjával kell új KGFB szerződést kötnie, illetve a Kormányablakban átíratni az üzembentartót.
 • Amennyiben az elhunyt a gépjármű tulajdonosa volt, a szerződést addig szükséges fizetni, míg a jogerős hagyatéki végzést meg nem kapja az örökös. Ezt követően a végzés másolatát kérjük beküldeni társaságunkhoz. A jogerőre emelkedés napjával kell az örökösnek új KGFB szerződést kötnie, és ezzel a nappal töröljük a korábbi biztosítást.
 • Ha túlfizetés van a szerződésen, az örökös jogerős hagyatéki végzéssel igazolva nyilatkozhat arról, hogy hova utalhatjuk vissza.

Információk:

 • A beérkezett törlési igényt 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Amennyiben túlfizetés van a szerződésen, azt a törlést követő 8 napon belül automatikusan visszautaljuk.
 • A bónusz megöröklésére nincs lehetőség.

Az Ön teendői:

 • Kérjük, küldje be az ideiglenes kivonásról az igazolás vagy a forgalmi engedély másolatát szkennelve az Írjon nekünk felületen.
 • Amennyiben előre tudja a forgalomba helyezés dátumát, kérjük, jelezze.
 • Az ideiglenes kivonás napjáig fizesse be a díjat.
 • Abban az esetben, ha gépjárművét 1 éven belül újra forgalomba helyezi, kérjük, haladéktalanul jelezze társaságunknak.

Információk:

 • Casco szerződést nem lehet szüneteltetni, azt évfordulóval lehet felmondani.
 • KGFB maximum 1 évig szüneteltethető.
 • A szüneteltetett szerződésről nem lehet a bónuszt átvinni másik szerződésre.
 • A szerződésen szereplő túlfizetést a szüneteltetés lezárását követően beszámítjuk a következő díjba, így annak visszautalása nem javasolt a későbbi megszűnés vagy díjelmaradás miatt.
 • A szüneteltetett KGFB szerződést 1 év után, végleges kivonás indokával töröljük.
 • A törölt szerződéséről a törlésértesítőt (bónuszigazolást) 1-1,5 héten belül postán küldjük meg Önnek. Amennyiben korábban elektronikus ügyintézést választott, az igazolást az online ügyfélszolgálati fiókjába töltjük fel.
 • Új KGFB szerződés kötésekor a törvényi előírásokat figyelembe véve tudja örökíteni bónuszát másik gépkocsira a törlést követő 2 éven belül.
 • Abban az esetben, ha a gépjárművet 1 év után mégis visszahelyezi a forgalomba, új szerződést kell kötnie.

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább