Változások a szabályzatokban

Az életbiztosítási szerződések létrejöttére vonatkozó szabályok pontosítása érdekében a szabályzatok néhány pontjában változtatást alkalmaztunk a törvényi előírásoknak való jobb megfelelés érdekében. Az érintett szabályzati pontok új szövegezése az alábbiakban olvasható:

Amennyiben Ön életbiztosítási szerződését 2014. március 15-e (vagyis az új Ptk. életbe lépése) előtt kötötte, úgy az Általános Személybiztosítási- és az Általános Életbiztosítási Szabályzat (ÁSZSZ és ÁÉSZ) 19.3., 19.5. és 20. 3. pontjai helyébe az alábbi pontok lépnek:

19.3. Amennyiben a biztosító az életkor vagy más kockázati tényező helytelen bevallása miatt a szerződésre a valós kockázati biztosítási díjnál alacsonyabb díjat számított, de a szerződés a valós életkorral, illetve kockázati tényezőkkel az alap- és kiegészítő biztosítások különös feltételei szerint létrejöhetett volna, úgy a biztosító a tudomására jutástól számított 15 napon belül a biztosítási összegnek arra az összegre történő leszállítására, illetve a díj olyan emelésére tesz írásban javaslatot, amely a biztosítás megkötésének időpontjában a biztosított tényleges életkora, illetve kockázati tényezői mellett megfelelt volna. Amennyiben a szerződő a módosítási javaslatot nem fogadja el, a szerződés a 30. napra megszűnik, feltéve, hogy erre a biztosító a szerződő figyelmét felhívta. A szerződő által elfogadott módosított díj a közlést követő hónap 1-jétől illeti meg a biztosítót.

19.5. Ha a biztosított valós életkora alapján a biztosítási szerződés nem jöhetett volna létre, a biztosító a közlési kötelezettség sértésre vonatkozó általános szabályok (19. pont) szerint jár el.

20.3. Ha a biztosító csak a szerződéskötés után szerez tudomást a szerződést érintő lényeges körülményekről vagy azok változásáról, és ezek a körülmények a biztosítási kockázat jelentős növekedését eredményezik, úgy a biztosító a tudomására jutástól számított 15 napon belül írásban javaslatot tehet a szerződés módosítására. Amennyiben a szerződő a módosítási javaslatot nem fogadja el, a szerződés a 30. napra megszűnik, feltéve, hogy erre a biztosító a szerződő figyelmét felhívta. A szerződő által elfogadott módosított díj a közlést követő hónap 1-tôl illeti meg a biztosítót.

Amennyiben Ön Gondviselés életbiztosítási szerződését 2014. március 15-e (vagyis az új Ptk. életbe lépése) előtt kötötte, úgy életbiztosítása feltételeinek 17.3 pontja az alábbiak szerint változik:

17.3. Ha a biztosított valós életkora alapján a biztosítási szerződés nem jöhetett volna létre, a biztosító a közlési kötelezettség sértésre vonatkozó általános szabályok szerint jár el.

Amennyiben Ön életbiztosítási szerződését 2014. március 15-e (vagyis az új Ptk. életbe lépése) után kötötte, úgy az Általános Személybiztosítási Szerződési Feltételeinek (ÁSZSZF) 19.3. és 19.5. pontjai helyébe az alábbi pontok lépnek:

19.3. Amennyiben a biztosító az életkor vagy más kockázati tényező helytelen bevallása miatt a szerződésre a valós kockázati biztosítási díjnál alacsonyabb díjat számított, de a szerződés a valós életkorral, illetve kockázati tényezőkkel az alap- és kiegészítő biztosítások különös feltételei szerint létrejöhetett volna, úgy a biztosító a tudomására jutástól számított 15 napon belül a biztosítási összegnek arra az összegre történő leszállítására, illetve a díj olyan emelésére tesz írásban javaslatot, amely a biztosítás megkötésének időpontjában a biztosított tényleges életkora, illetve kockázati tényezői mellett megfelelt volna. Erre a módosításra az alap- és az esetleges kiegészítő egészségbiztosítási szerződések létrejöttétől számított első 5 évben van lehetőség. Amennyiben a szerződő a módosítási javaslatot nem fogadja el, a szerződés a 30. napra a visszavásárlási összeg kifizetésével megszűnik, feltéve, hogy erre a biztosító a szerződő figyelmét felhívta. A szerződő által elfogadott módosított díj a közlést követő hónap 1-jétől illeti meg a biztosítót.

19.5. Ha a biztosított valós életkora alapján a biztosítási szerződés nem jöhetett volna létre, a biztosító a közlési kötelezettség sértésre vonatkozó általános szabályok (19. pont) szerint jár el.

Amennyiben Ön Gondviselés életbiztosítási szerződését 2014. március 15-e (vagyis az új Ptk. életbe lépése) után kötötte, úgy életbiztosítása feltételeinek 18.3 és 18.5 pontjai az alábbiak szerint változnak:

18.3. Amennyiben a biztosító az életkor vagy más kockázati tényező helytelen bevallása miatt a szerződésre a valós kockázati biztosítási díjnál alacsonyabb díjat számított, de a szerződés a valós életkorral, illetve kockázati tényezőkkel az alap- és kiegészítő biztosítások különös feltételei szerint létrejöhetett volna, úgy a biztosító a tudomására jutástól számított 15 napon belül a biztosítási összegnek arra az összegre történő leszállítására, illetve a díj olyan emelésére tesz írásban javaslatot, amely a biztosítás megkötésének időpontjában a biztosított tényleges életkora, illetve kockázati tényezői mellett megfelelt volna. Erre a módosításra az alap- és az esetleges kiegészítő egészségbiztosítási szerződések létrejöttétől számított első 5 évben van lehetőség. Amennyiben a szerződő a módosítási javaslatot nem fogadja el, a szerződés a 30. napra a visszavásárlási összeg kifizetésével megszűnik, feltéve, hogy erre a biztosító a szerződő figyelmét felhívta. A szerződő által elfogadott módosított díj a közlést követő hónap 1-jétől illeti meg a biztosítót.

18.5. Ha a biztosított valós életkora alapján a biztosítási szerződés nem jöhetett volna létre, a biztosító a közlési kötelezettség sértésre vonatkozó általános szabályok (19. pont) szerint jár el.

Hangsúlyozzuk, hogy a módosított pontok az Ön szerződését érdemben nem módosítják, azok a Ptk. szabályaival azonos megfogalmazással kerültek beemelésre a vonatkozó biztosítási feltételekbe. Reméljük, hogy ezáltal egyértelműbbé tettük az Ön számára szabályzatainkat.

Türelmét és megértését ezúton is köszönjük!

Aegon Magyarország Biztosító Zrt.