Nyugdíjra való felkészülés a vállalkozók körében

Nyugdíjra való felkészülés a vállalkozók körében
Aegon Nyugdíjfelkészültségi Kutatás 2016 – 1. rész

A vállalkozóknak mindenhol a világon fontos szerepük van a gazdaságban. Szinte minden iparágban a vállalkozói szféra az innováció és a vagyonteremtés fő motorja. A hagyományos munkaerőpiac sokat változott az elmúlt években, és egyre több munkáltató főállású munkaviszony helyett megbízási szerződéssel foglalkoztatja a munkatársait. Ezzel párhuzamosan a technológia területén tapasztalható folyamatos innováció következtében kialakult az a jelenség, amit “alkalmi munkák gazdaságának” hívnak. A digitális piacon az Uberhez és a TaskRabbithez hasonló fejlesztések lehetővé tették, hogy az emberek maguknak dolgozzanak, és saját maguk rendelkezzenek az idejük felett, akár teljes, akár észmunkaidőben. A vállalkozók egyre nagyobb arányban vannak jelen a munkaerőpiacon, különösen a feltörekvő gazdaságokban, ahol a fejlett országokhoz képest kevesebb lehetőség mutatkozik a hagyományos gazdaságban. Kínában a vállalkozók száma egy évtized leforgása alatt közel a duplájára nőtt, és 2015-ben már 120 millióan voltak. Brazíliában és Törökországban minden harmadik munkaképes korú felnőtt vállalkozóként dolgozik. Összehasonlításképpen, az Egyesült Államokban a dolgozók csupán 6,5 százaléka vállalkozó.

A gyors technológiai fejlődés és a társadalmi változások közepette a vállalkozók egyre nagyobb aránya nemcsak azt jelzi, hogy megváltoztak az emberek munkavállalással kapcsolatos elképzelései, hanem ez a jelenség változtatásokra szólít fel minden érintettet a nyugdíjas évekre való felkészülés, megtakarítás, és befektetés terén is.

A nyugdíjrendszerek a világ számos országában három pillérre támaszkodnak:

  • a társadalombiztosítási rendszer állami juttatásaira,
  • a munkáltatói nyugdíjprogramokra, és
  • az egyéni megtakarításokra.

A nyugdíjrendszerek kiterjesztése a vállalkozók irányába egyre fontosabb szempont lesz az önfoglalkoztatás elterjedésével párhuzamosan.
Vannak-e olyan megoldások, amelyek igazodni tudnak a vállalkozók folyamatosan változó pénzügyi igényeihez és körülményeihez, miközben egyszerre
rugalmasak és biztonságosak?
A rugalmasság és a biztonság alapelvére épülő új megközelítéssel a nyugdíjrendszerek segítséget nyújthatnak a nyugdíjra való felkészülésben a munkaerőpiac legdinamikusabb szegmensét képező vállalkozóknak is, miközben meg tudják őrizni fenntarthatóságukat.

A Nyugdíjra való felkészülés a vállalkozók körében című jelentés 15 ország kutatási eredményeit foglalja össze, így átfogó képet ad Európa, Ázsia, Amerika és Ausztrália trendjeiről, és javaslatokat fogalmaz meg a vállalkozók hosszú távú anyagi biztonságának megteremtéséhez.

Catherine Collinson
az Aegon Center for Longevity and Retirement vezérigazgatója
a Transamerica Institute and Transamerica Center for Retirement Studies elnöke

Bevezető:

A „vállalkozó” kifejezéssel többféle foglalkoztatási módra is szokás utalni. Ide tartoznak a szabadúszók, a szellemi szabadfoglalkozásúak, az egyéni vállalkozók, de a mikro- és kisvállalkozók is, akik akár önfoglalkoztatóként, akár másokat foglalkoztatva végzik a tevékenységüket. A vállalkozók közül sokan dolgoztak korábban alkalmazottként, de számos okból kifolyólag önállósodtak.

Bár egyre több országban nő a vállalkozók száma, még nincsenek bevett eljárások és megoldások arra, hogy a vállalkozók felkészüljenek a nyugdíjas éveikre, és a megfelelő szintű nyugdíjaskori jövedelmet biztosítani tudják maguknak.

A hagyományos alkalmazotti jogviszonytól eltérően a vállalkozók sajátos kihívásokkal néznek szembe a nyugdíjtervezés során. Sokuknak nem kiszámíthatóak a bevételeik, ami megnehezíti a rendszeres megtakarításokat. A vállalkozók leginkább csak önmagukra számíthatnak, ha nyugdíjcélú megtakarításról van szó.

Az önfoglalkoztatásból adódóan a vállalkozók nem részesülnek a munkáltató által biztosított nyugdíjcélú juttatásokból, nem kapnak nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulást sem, és kimaradnak a munkáltató által támogatott egyéb megtakarítási lehetőségekből is. Mindezek mellett elesnek egyéb munkavállalói juttatásoktól, így például az életbiztosítástól – ami pénzügyi vészhelyzet esetén védi a munkavállalót tartós egészségkárosodás esetén, – a magán egészségbiztosítási szolgáltatásoktól, a fizetett betegszabadságtól betegség esetén, vagy a rendes évi fizetett szabadságtól. Egyes országokban a vállalkozók nem jogosultak teljes körű öregségi nyugdíjellátásra sem.

Ez a jelentés a vállalkozók nyugdíjra való felkészülésének lehetőségeit tárja fel és hasonlítja össze a munkavállalókkal. A jelentésben meghatározzuk, kit hívunk vállalkozónak, megfogalmazzuk, mit gondolnak a nyugdíjas évekről, és milyen lépéseket tesznek (vagy nem tesznek) a nyugdíjra való felkészülés során a nyugdíjtervezés, a megtakarítások, és befektetések terén. A jelentésben szó esik a vállalkozók sebezhetőségéről, és javaslatokat fogalmazunk meg hosszú távú anyagi biztonságuk megteremtéséhez. A jelentés az Aegon Center for Longevity and Retirement és a Transamerica Center for etirement Studies együttműködésében valósult meg. Az Aegon ötödik nyugdíjfelkészültségi kutatásának adatai alapján azt vizsgálja, hogy a világ különböző országaiban élő vállalkozók hogyan vélekednek a nyugdíjas éveikről, és hogyan készülnek fel rá. A kutatás 17 600 válaszadó adatait dolgozta fel Európa, Ázsia, Észak- és Dél-Amerika több országában és Ausztráliában. Összehasonlítja az egyes országokat, és több példát is bemutat arra, hogy az egyes országokban milyen foglalkoztatási és törvényi gyakorlat segíti a vállalkozókat.