Nyugdíjmegtakarítás és nyugdíjtervezés

A rendszeres megtakarításoké a jövő

3. rész – Nyugdíjmegtakarítás és nyugdíjtervezés

Az Aegon  Nyugdíjfelkészültségi Kutatása 2015-ben

A magyarok szinte kizárólag a kötelező állami nyugdíjrendszerre támaszkodnak, és kevésbé éreznek személyes felelősséget és kevésbé vannak tudatában a nyugdíjtervezés szükségességének a felmérésben szereplő többi országhoz képest. A megkérdezettek csupán kicsit több, mint fele (54%) érzi a saját felelősségét abban, hogy elegendő nyugdíja legyen. 46% tudatában van a nyugdíjtervezés szükségességének. Ezek az attitűdök a hatékony és rendszeres megtakarítási szokások kialakításának akadályai.

  1. ábra: A magyar munkavállalók kevesebb, mint fele van tudatában a nyugdíjmegtakarítás szükségességének …

Kérdés: Mennyire van tudatában a nyugdíjtervezés szükségességének? Bázis: nem teljesen nyugdíjazottak (n=900)

9abra nyugdij

A magyar munkavállalók nyugdíjjal kapcsolatos terveit vizsgálva az derül ki, hogy 41%-uknak egyáltalán nincs semmilyen terve a nyugdíjas évekre. Csak 6% rendelkezik írásos tervvel. Miközben 40% állítja, hogy a terve valamelyest vagy nagyon alaposan felépített, csupán 16% érzi magát valamelyest vagy nagyon felkészültnek abban a tekintetben, hogy mennyit tesz félre nyugdíjcélra.

  1. ábra: …mégis nagyon kevesen készülnek tudatosan a nyugdíjas éveikre

Kérdés: Az alábbiak közül melyik jellemzi leginkább az Ön nyugdíjtervezési stratégiáját? Bázis: nem teljesen nyugdíjazottak (n=900)

10abra nyugdij

A hosszú távú pénzügyi tervezés alapja, hogy a váratlan eshetőségekre is fel kell készülni. Az olyan váratlan helyzetek, mint a hosszan elnyúló betegség, vagy a munkanélküliség felülírhatják a nyugdíjra való felkészülést, ezért fontos, hogy a tervezésnél készüljön egy vészhelyzeti terv is. A magyar munkavállalók alig egyötöde (22%) rendelkezik ma
ilyennel arra az esetre, ha a nyugdíjkorhatár elérése előtt valamilyen okból nem tudnának huzamosabb ideig dolgozni. Erre az esetre a leggyakoribb stratégia az, hogy felélik a megtakarításaikat (60%). A váratlan helyzetekre való felkészülés kulcsa a megfelelő megtakarítási szokások minél korábbi kialakítása.
  1. ábra: A magyar munkavállalók alig egyötöde rendelkezik vészhelyzeti tervvel

Kérdés: Van-e valamilyen vészhelyzeti terve a kieső jövedelem pótlására, ha valamilyen oknál fogva nem tud tovább dolgozni a nyugdíjkorhatár elérése előtt? Bázis: nem teljesen nyugdíjazottak (n=900)

10abra nyugdij

  1. ábra: A leggyakoribb vészhelyzeti stratégia a megtakarítások felélése

Kérdés: Az alábbiak közül melyik az ön vészhelyzeti terve a kieső jövedelem pótlására, ha a nyugdíjkorhatár elérése előtt nem tudná folytatni a munkát a munkahelye elvesztése vagy betegség miatt? Bázis: van vészhelyzeti terve (n=201)

12abra_nyugdij

A magyarok értik a legkevésbé a nyugdíjmegtakarítások szükségességét Annak ellenére, hogy a magyar lakosság körében milyen magas a nyugdíjas éveket övező bizonytalanság, az emberek mégsem takarékoskodnak rendszeresen, és nem tervezik meg a nyugdíjas éveiket. Jelenleg a magyar munkavállalók 41%-ának nincs semmilyen terve a nyugdíjas éveire.