Hirdetmény – 2023. 03. 17.

Tájékoztatjuk az alábbiakban felsorolt biztosítási szerződéssel rendelkező ügyfeleinket – pontosítva a szerződésre irányadó jogszabályokra vonatkozó szerződési feltételt -, hogy szerződésükre a magyar jog és az Európai Unió tagországai által kötelezően és közvetlenül alkalmazandó jogszabályok rendelkezései az irányadók. A biztosítási feltételekben nem rendezett kérdésekben a vonatkozó hatályos jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A jogszabályok változása esetén a biztosítási szerződési feltételek rendelkezéseinek és a hatályos jogszabályok kötelező érvényű előírásainak esetleges eltérésekor a hatályos jogszabályok az irányadók. A jogszabályok változásáról a Biztosító nem köteles tájékoztatni a szerződőt.

A vonatkozó és kötelezően alkalmazandó Európai Uniós és magyar jogszabályok, így különösen a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásai alapján a Biztosító nem nyújt fedezetet, nem teljesít kárkifizetést, valamint nem nyújt szolgáltatást, amennyiben ezen fedezet nyújtásával, illetve kár kifizetésével a Biztosító sértené az Egyesült Nemzetek Szervezetének határozata szerinti bármely szankciót, rendelkezést, vagy rendeletet vagy az Európai Unió, Magyarország, az Egyesült Királyság illetve az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi, pénzügyi embargóit vagy gazdasági szankcióit, törvényeit vagy rendeleteit, (amennyiben ezek nem sértik a Biztosítóra vonatkozó bármely szabályozást vagy adott nemzeti jogszabályt).

Az érintett biztosítási termékek listáját az alábbi mellékletek tartalmazzák:
1. számú melléklet: Lakásbiztosítás
2. számú melléklet: Életbiztosítás
3. számú melléklet: Gépjármű- és Szállítmánybiztosítás
4. számú melléklet: Vállalati biztosítás
5. számú melléklet: Utasbiztosítás
6. számú melléklet: Kiterjesztett garancia biztosítás

1. számú melléklet

Lakásbiztosítás

21951 Családi Otthon Biztosítás
21954 Családi Biztosítás
21959 Családi Biztosítás II
21953 CSOB-2000
21955 Társasházi és Lakásszövetkezeti Biztosítás
21960 Társasházi és Lakásszövetkezeti Komplex Biztosítás
 21957-58 OTTHON II.
21961 OTTHON-III
21963 OTTHON-IV
21964 OTTHON-V
21962 GLOBÁL
21965 Lakás és Szabadidő Biztosítás
21968 Lakás és Szabadidő Biztosítás Plusz
21970 Praktika Társasház és Lakásszövetkezet Biztosítás
21971 Aegon Pannonia
21973 MKB-CSOB
21974 Mentsvár
21972 OKÉ
2. számú melléklet

Életbiztosítás

AD-01 Aegon Baleset- és Egészségbiztosítás
AD-03 Aegon Help Balesetbiztosítás
AEGON411 Aegon Egyéni Nyugdíjbiztosítás
AF-01 Aegon Forte
AF-02 MoneyMixx
AF-03 Blife Életprogram
AFED/H Aranyfedezet
AFED/H2 Aranyfedezet
AFED/MMR Aranyfedezet 2000
AFED/R Aranyfedezet
AFED/R2 Aranyfedezet
AFED2/H Aranyfedezet
AFED2/H2 Aranyfedezet
AFED2/R Aranyfedezet
AFED2/R2 Aranyfedezet
AFED2000 Aranyfedezet 2000
AFED3/H Aranyfedezet
AFED3/H2 Aranyfedezet
AFED4/H Aranyfedezet
AFED4/H2 Aranyfedezet
AFED5/H Aranyfedezet
AFED5/H2 Aranyfedezet
AFED5/R Aranyfedezet
AFED6/H Aranyfedezet
AFII/E Aranyfonal
AFII/H Aranyfonal
AFII/K Aranyfonal
AFO2000R Aranyfonal 2000
AFON2000 Aranyfonal 2000
AFT/H Aranyforint
AFT/K3 Aranyforint
AFT/R Aranyforint
AFT/R2 Aranyforint
AFT2000 Aranyforint 2000
AFT2000E Aranyforint 2000
AFT2000R Aranyforint 2000
AFT2000X Extra Aranyforint
BA Egyéni Balesetbiztosítás
BAH/E Baleseti halál esetére szóló balesetbiztosítás
BAH/H Baleseti halál esetére szóló balesetbiztosítás
BAHBAR/E Baleseti rokkantság esetére szóló balesetbiztosítás
BAHBAR/H Baleseti rokkantság esetére szóló balesetbiztosítás
BÁN Napitérítéses egyéni balesetbiztosítás
BCSÉB/50 Bányász csoportos élet és balesetbiztosítás
CS Családi biztosítás
CSABA/1S Balesetbiztosítás
CSÉB/127 CSÉB 127
CSÉB/15 CSÉB 15
CSÉB/150 CSÉB 150
CSÉB/20 CSÉB 20
CSÉB/25 CSÉB 25
CSÉB/30 CSÉB 30
CSÉB/40 CSÉB 40
CSÉB/50 CSÉB 50
CSÉB/68 CSÉB 68
CSÉB/80 CSÉB 80
CSÉB/91A CSÉB-M
CSÉB/91B CSÉB-M
CSÉB/91C CSÉB-M
CSÉB/91T CSÉB-M
CSÉB/91V CSÉB-M
CSÉB/M12 CSÉB-M
CSÉB-150 CSÉB 150
CSÉB-80 CSÉB 80
CSÉBÉV CSÉB Évgyűrű
CSÉB-X/A CSÉB-Extra I.
CSÉB-X/B CSÉB-Extra I.
CSÉB-X/C CSÉB-Extra I.
CSÉB-X/D CSÉB-Extra I.
CSTB/I Családi biztosítás
CSTB/II Családi biztosítás
EBA Balesetbiztosítás
EJ Elérési, illetve járadékbiztosítás
EJH Elérési, illetve járadékbiztosítás
EM-03 Euromaxx III.
EM-04 Euromaxx IV.
EMAXX EuroMaxx
ÉN/11 Halálesetre szóló életbiztosítás
ÉN/12 Vegyes (elérésre vagy halálesetre szóló) életbiztosítás
ÉN/13 Gondoskodás biztosítás
ÉN/14 Nyugdíjkiegészítő I. biztosítás
ÉN/15 Meghatározott tartamon belüli halálesetre szóló biztosítás
ÉN/16 Hitelfedezeti biztosítás
ÉN/17 Nyugdíjkiegészítő II. biztosítás
ÉN/18 Nyugdíj-kiegészítő, rokkantsági és betegségi szolgáltatásról
ÉN/19 Nyugdíj-kiegészítő, rokkantsági, betegségi és haláleseti szolgáltatásról
ÉN/22 Vegyes (elérésre vagy halálesetre szóló) életbiztosítás
ÉN/23 Gondoskodás biztosítás
ÉN/25 Meghatározott tartamon belüli halálesetre szóló biztosítás
ÉN/26 Hitelfedezeti biztosítás
ÉN/32E Aranyfonal Életbiztosítás
ÉN/32EK Aranyfonal II.
ÉN/32F Aranyfonal Életbiztosítás
ÉN/32H Aranyfonal Életbiztosítás
ÉN/32K Aranyfonal Életbiztosítás
ÉN/32N Aranyfonal Életbiztosítás
EN-01 Dinasztia, Egyensúly
EN-01 Dinasztia, Egyensúly
EN-01R Dinasztia, Egyensúly
EN-01R Dinasztia, Egyensúly
EN-02 Aegon Hitelfedezeti Program Plusz
EN-03 Aegon Hitelfedezeti Program Extra
EN-03 Aegon Hitelfedezeti Program Extra
ETK ETK
ÉU/N,E Életút
EÜZ Életbiztosítással kiegészített üzemi balesetbiztosítás
FT-01 Aranyforint 2000 II.
FT-01 Invest Plusz, Aktív Invest
FT-01 Aranyforint 2000 II.
FT-01 Invest Plusz, Aktív Invest
FT-02R Aegon Optimum Invest
FTR-01 Aegon Mix, Matrix Future III., ECC Pension Plan
G Gondoskodás életbiztosítás
H Halálesetre szóló biztosítás
H/N Halálesetre szóló biztosítás
I Halálesetre szóló biztosítás
I/N Orvosi vizsgálat nélküli halálesetre szóló biztosítás
II/N Orvosi vizsgálat nélküli halálesetre szóló biztosítás
J/KKH40 Egyszeri díjas járadék-biztosítás
K Korlátozott tartamon belüli halálesetre szóló biztosítás
KD-01 Aegon Bázis
KORTÁRS Kortárs
MF-01R Aegon Multifund
MF-02R Aegon Select, Matrix Value, Amsterdam Bridge
MF-11R Multifund Euró
MF-12R Aegon Euró Select
MF-21R Multifund Dollár
MMAXX MoneyMaxx
MNB Temetkezési biztosítás
MR-01 Aegon Gondviselés
NY-01 Aegon Relax Plusz Nyugdíjbiztosítás
NY-02 Aegon Exclusive Nyugdíjbiztosítás
NY-03 Aegon Prémium Silver Nyugdíjbiztosítás
NY-04 Aegon Prémium Gold Nyugdíjbiztosítás
NY-05 Aegon Exclusive Plusz Nyugdíjbiztosítás
NY-06 Aegon Premium Selection Nyugdíjbiztosítás
NY-07 Aegon Relax Bázis
NYIA-01 Aegon Prémium Nyugdíjprogram
NYIA-02 Aegon Prestige Nyugdíjprogram
NYIA-03 Aegon Relax Nyugdíjbiztosítás
NYIA-04 Aegon Tempo Nyugdíjprogram
NYK Nyugdíjkiegészítő Járadékbiztosítás
OTER-01 Otthonteremtés
PR-01 Aegon Vitál
PR-02 Aegon Vitál
PR-03 Aegon Vitál
RA-01 Rezidencia Plusz
RA-02 Rezidencia II.
RA-02 Titanium, Matrix Future II.
RA-03 Platinum, Matrix Economic
RA-04 Aegon Jövőszámla Extra
RC-01 Aegon RetróCséb
RENDB235 Rendőr-Biztosítás
ROP-01 Libra
ROP-02 Libra
RR-01 Aegon Nyugdíj Program
RUL-01 Raiffeisen Spektrum
RUL-02 Aegon Start, Aegon Lakás Start
SZF/I Szemünk fénye
SZF/II Szemünk fénye
SZF/III Szemünk fénye
SZF2000 Szemünk fénye 2000
TCSÉB/30 Tsz. Csoportos élet és balesetbiztosítás
TR-01 Gyógyforrás, Mérföldkő, Távlat
TR-01 Távlat, Vénusz, Gyógyforrás, Baba-Mama Program
TR-01R Gyógyforrás, Mérföldkő, Távlat
TR-02 Aegon Nyugdíjbiztosítás, Matrix Future II.
TR-03 Aegon Jövőtervező
TR-03R Aegon 1×1
TR-04 Aegon Exclusive
TR-05 Aegon Prémium Silver
TR-06 Aegon Prémium Gold
TR-07 Aegon Prémium Platinum
TR-08 Aegon Exclusive Plusz
TR-09 Aegon Premium Selection
TR-10 Aegon Jövőkép
TR-17 Aegon Prémium Platinum EUR
TR-18 Aegon Premium Selection EUR
TR-19 Aegon Jáde EUR Életbiztosítás
TR-27 Aegon Prémium Platinum USD
TR-28 Aegon Premium Selection USD
TR-29 Aegon Jáde USD
TRM-01 Aegon Jövőszámla
TRM-02 Aegon Jövőszámla Univerzál
TX-01 Gyógyforrás, Mérföldkő, Távlat
TX-01 Bóbita, Staféta, Aegon Ösztöndíj Program
V Elérésre vagy halálesetre szóló biztosítás
V/N Elérésre vagy halálesetre szóló biztosítás
VK Két személy elérésre vagy halálesetre szóló biztosítás
WAF-01 Aegon Perfect, Everest
WG-01 Gondviselés
WG-02 Gondoskodás
WIA-00 Aegon Viva
WIA-01 Aegon Premium
WIA-02 Aegon Prestige
WIF-01R Aegon Prestige Invest
WL-01 Benefit
WL-01 Benefit
WL-01R Benefit
WL-01R Benefit
WR-01 Életpálya Program
WR-01 Aegon Életpálya Program
WS-01R Aegon Multitrend
XFT2000E Aranyforint 2000 Egyszeri díjas
3. számú melléklet

Gépjármű- és Szállítmánybiztosítás

21101 FLOTTA Casco gépjármű biztosítás
21113 Pannónia CASCO
21114 Pannónia Integrált CASCO
21810 Motor Casco
21850 Utitárs Casco
21870 All In Gépjárműbiztosítás
25301 PV szállítmány
32109 Közúti szolgáltatói felelősségbiztosítás
32110 Belföldi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás
32111 Szállítmányozói felelősségbiztosítás
32121 Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás
32301 Személytaxi szolgáltató felelősségbiztosítás
21820 Autóbónusz casco
35107 Gépjármű-felelősségbiztosítás
32101 KÁSZF
32103 Szállítmányozó felelősség
32202 BÁF
4. számú melléklet

Vállalati biztosítás

AEGON Cyber Adatvédelmi Biztosítás
AEGON TOTÁL II.  Vállalati Vagyonbiztosítás
AEGON Trend II. Vagyonbiztosítás
AEGON Trend II. Felelosségbiztosítás
AEGON Trend Master II. Vagyon és fel.
Általános Felelosség Biztosítás
Épités-, szerelésbiztosítás II. (CAR)
Építés-, szerelésbiztosítás II.(EAR)
Építoipari felelosség
Eü szolgáltatók szakmai f.(egyéb)
Eü szolgáltatók szakmai f.(gyógyszerész)
MOK doktor
Multivédelem
NKS/7 Nemzetközi szállitmánybiztositás
Orvosi szakmai felelosség
Önálló Vagyonbiztosítás
PMVF közig.- és civil szervezeteknek
PMVF vállalkozásoknak
PMVF vállalkozásoknak FE
PVF nagyvállalati
Szakmai felelosségbiztosítás
Technikai
Utazási Váll. Utazásszerv, Vagyoni Bizt.
AEGON TOTÁL Vállalati Vagyonbiztosítás
AEGON Trend Vagyonbiztosítás
AEGON Trend Felelosségbiztosítás
AEGON Trend Basic . Vagyon és fel.
AEGON Trend Basic II. Vagyon és fel.
5. számú melléklet

Utasbiztosítás

CIB Utazási Védelem – Bankkártyához kapcsolódó csoportos utasbiztosítás
Gránit Bank – Bankkártyához kapcsolódó csoportos utasbiztosítás
6. számú melléklet

Kiterjesztett garancia biztosítás

Media Markt Garancia Plusz
Auchan Garancia
Strong & Unique Kft. Baleseti meghibásodás biztosítás
BestByte GaranciaPro

(2023. 03. 17.)