Archívum: Eszközalapok közzétételei – 2013

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. ezúton értesíti ügyfeleit, hogy a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások eszközalapjai esetében – amennyiben ettől az érintett termék feltételei eltérően nem rendelkeznek – 2013. december 20-át követően az év végéig 2013. december 23-án, december 30-án és december 31-én határoz meg értékelési napot. 2014 évben január 6. az első értékelési nap. Az eszközalapokban indított eladási-, vételi- befektetési egység átcsoportosítási és kombinációváltási ügyletek az elszámolási napok árfolyamainak figyelembevételével teljesülnek.
(2013. december 19.)


Az Alapkezelő rendkívüli tájékoztatása az Aberdeen Konzervatív Vegyes Alapokba Befektető Befektetési Alap 4. részkifizetéséről
(2013. december 17.)

Az Alapkezelő rendkívüli tájékoztatása az Aberdeen Euró Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap 4. részkifizetéséről
(2013. december 17.)

Az Alapkezelő rendkívüli tájékoztatása az Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap 4. részkifizetéséről
(2013. december 17.)


Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) ezúton értesíti ügyfeleit, hogy a Vegyes Kötvény Eszközalapot 2014. január 10-én megszünteti, így az eszközalap kikerül az FTR-01 módozatú és a befektetéstechnikai kiegészítőt alkalmazó befektetési egységekhez kötött életbiztosítások eszközalap-választékából. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2013. évi LX. törvény (Bit.) 2014. január 1-től hatályos módosítása az eszközalap-felfüggesztés előírásait megváltoztatja. Intézkedésünk oka a jogszabályi változással összhangban, az életbiztosításaink hátterében választható eszközalap-kínálat racionalizálása.

Azon ügyfeleink számára, akik a megszűnő eszközalapban befektetéssel nem rendelkeznek a Vegyes Kötvény Eszközalap 2013. december 10.-ig választható. Az eszközalap megszüntetésekor a Biztosító az eszközalapban lévő befektetéseket költségmentesen az érintett termék eszközalap palettáján elérhető legalacsonyabb kockázatú Pénzpiaci Eszközalapba helyezi át. Amennyiben ezzel az eljárással a szerződő nem ért egyet, 2014. január 6-ig költségmentesen rendelkezhet a megszűnő eszközalapban lévő befektetése áthelyezéséről. Az eszközalapban befektetéssel rendelkező ügyfeleinket az eszközalap bezárásával kapcsolatos eljárásokról, teendőkről és határidőkről az eszközalap megszűnését megelőzően – legalább 30 nappal korábban – értesítjük.
(2013. november 28.)


Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az Ózon Tőkevédett Származtatott Eszközalap elnevezése és befektetési politikája 2014. január 10-i hatállyal megváltozik. A befektetési politika változása nem érinti az eszközalap alapvető befektetési célját, az eszközalapra vonatkozó tőkevédelmet, és az eszközalap kockázati szintjét. A változás indoka, hogy a Biztosító döntése alapján az eszközalap befektetéseit a továbbiakban elsősorban közvetetten – az eszközalap befektetési célkitűzésével összhangban álló befektetési politikájú Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap alkalmazásával – kívánja megvalósítani, ezzel összhangban az eszközalap új neve Ózon Éves Tőkevédett Eszközalap lesz. Az eszközalap az FTR-01 módozatú és a befektetéstechnikai kiegészítőt alkalmazó befektetési egységekhez kötött életbiztosítások eszközalap-választékában érhető el. Az eszközalap befektetési politikája itt található.
(2013. november 28.)

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) ezúton értesíti ügyfeleit, hogy a felfüggesztés alatt álló Aberdeen Konzervatív Vegyes Alapokba Fektető Eszközalapot, az Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektető Eszközalapot és az Aberdeen Euró Ingatlan „B” Alapokba Befektető Eszközalapot 2014. január 10-én megszünteti, azzal, hogy a megszűnő eszközalapokban lévő befektetésekkel történő elszámolás eljárását a hátterükben álló befektetési alap – sorrendben: Aberdeen Konzervatív Vegyes Alapokba Befektető Befektetési Alap, Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap és Aberdeen Euró Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap – megszűnési eljárásához igazítja. Intézkedésünk oka jogszabályi változás: a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (Bit.) 2014. január 1-től hatályos módosítása az eszközalap felfüggesztés előírásait megváltoztatta, így az eszközalap megszüntetésének célja a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel való összhang megteremtése. Az eszközalapok befektetési egységeinek eladására, vételére és átcsoportosítására a megszűnés elszámolási eljárásának ideje alatt nincs lehetőség. Az eszközalapokban befektetéssel rendelkező ügyfeleinket az eszközalapok bezárásával kapcsolatos eljárásokról az eszközalapok megszűnését megelőzően – legalább 30 nappal korábban – értesítjük.
(2013. november 28.)


Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az Aberdeen Magyar Kötvény Eszközalapot 2013. október 14-én megszünteti, így az eszközalap kikerül a MF-01 (Multifund) és az MF-02 (Aegon Select, Matrix Value) módozatú befektetési egységekhez kötött életbiztosításaink eszközalap-választékából. Az eszközalap megszüntetésének oka, hogy az eszközalap mögött álló befektetési alap esetében az alapkezelő az Aberdeen Magyar Kötvény Befektetési Alap Futura Kötvény Alapba történő beolvadásáról döntött. Ennek következtében az eszközalap hátterében álló befektetés 2013. október 14-én megszűnik.
A beolvadás miatt az alapkezelő az Aberdeen Magyar Kötvény Befektetési Alap és a Futura Kötvény Alap befektetési jegyeinek forgalmazását 2013. október 9. és 11. között felfüggesztette. Ezzel összhangban a Biztosító az Aberdeen Magyar Kötvény Eszközalap befektetési egységeinek adásvételét 2013. október 9-től az eszközalap megszűnéséig felfüggeszti.
Az eszközalap megszüntetésekor a Biztosító az eszközalapban lévő befektetéseket költségmentesen az érintett termék eszközalap palettáján elérhető legalacsonyabb kockázatú Aegon Pénzpiaci Eszközalapba helyezi át. Az eszközalap bezárásával kapcsolatos eljárásokról, teendőkről, határidőkről az eszközalap megszüntetését követő 10 munkanapon belül levélben értesítjük érintett ügyfeleinket.
(2013. október 10.)


Az alapkezelő közzététele az Aberdeen Magyar Kötvény Alap és a Futura Kötvény Alap befektetési jegyei forgalmazásának felfüggesztéséről
(2013. október 9.)


A Biztosító közzététele a Success Flexible C-Quadrat Best Fonds Strategy Vegyes Euró Eszközalap megszüntetéséről
(2013. augusztus 14.)


A Biztosító tájékoztatása az JPMorgan Global Infrastructure Trends EUR Részvény Eszközalap megszűnéséről
Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban Biztosító) ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az JPMorgan Global Infrastructure Trends EUR Részvény Eszközalapot 2013. augusztus 14-én megszünteti. Az eszközalap megszüntetésének indoka az eszközalap hátterében álló JPMorgan Funds – Global Infrastructure Trends Fund befektetési alap 2013. augusztus 30-i dátummal történő bezárása melyről a Kibocsátó – JPMorgan Funds Société d’Investissement à Capital Variable – 2013. július 23-án kelt tájékoztatójával 2013. augusztus 7-én értesítette a Biztosítót.
A megszűnő eszközalap befektetési egységeinek forgalmazását a Biztosító 2013. június 25-i dátummal felfüggesztette, a felfüggesztés az eszközalap bezárásáig érvényben marad.
Az eszközalapban nincsenek befektetési egységek, így befektetési egységek átcsoportosítása más működő eszközalapba a megszűnés miatt nem szükséges.
(2013. augusztus 14.)


Az Alapkezelő közzététele az Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap befektetési jegyei forgalmazásának időszaki felfüggesztéséről
(2013. július 31.)


Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a felfüggesztés alatt álló Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektető Eszközalapba érkező harmadik részteljesítés AEGON Pénzpiaci Eszközalapba történő átcsoportosítása 2013.07.11. értékelési nappal teljesült.
(2013. július 16.)

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a felfüggesztés alatt álló Aberdeen Euro Ingatlan “B” Alapokba Befektető Eszközalapba érkező harmadik részteljesítés Parvest Short Term (Euro) Pénzpiaci Eszközalapba történő átcsoportosítása 2013.07.10. értékelési nappal teljesült.
(2013. július 15.)

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a felfüggesztés alatt álló Aberdeen Konzervatív Vegyes Alapokba Fektető Eszközalapba érkező harmadik részteljesítés AEGON Pénzpiaci Eszközalapba történő átcsoportosítása 2013.07.05. értékelési nappal teljesült.
(2013. július 10.)

A Biztosító tájékoztatása az JPMorgan Global Infrastructure Trends EUR Részvény Eszközalap felfüggesztéséről

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban Biztosító) ezúton értesíti ügyfeleit, hogy a JPMorgan Global Infrastructure Trends EUR Részvény Eszközalap befektetési egységeinek forgalmazását 2013. június 25-től felfüggeszti. Az eszközalap felfüggesztésének indoka, hogy az eszközalap hátterében álló mögöttes befektetési alap vételi megbízásokat nem fogad.
További tájékoztatásig az eszközalap felfüggesztése érvényben marad.
(2013. június 25.)

A Biztosító tájékoztatása az ING Kiegyensúlyozott Vegyes Alapokba Befektető Eszközalap megszűnéséről
Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban Biztosító) ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az ING Kiegyensúlyozott Vegyes Alapokba Befektető Eszközalap 2013. június 18-án megszűnt.. Az eszközalap megszüntetésének indoka az eszközalap hátterében álló mögöttes befektetési alap megszűnése.
Az eszközalap megszűnésekor az elszámolás a mögöttes alap megszüntetésekor érvényes 1,43331 Ft egységnyi árfolyamon történik. A megszűnő eszközalapban lévő befektetési egységeket a Biztosító az eszközalap megszűnésekor költségmentesen az eszközalap választékban elérhető legkisebb kockázatú Aegon Pénzpiaci Eszközalapba csoportosítja át. A megszűnő eszközalapban befektetéssel rendelkező ügyfeleink az Aegon Pénzpiaci Eszközalapból 2013.06.28-tól 2013.07.09-ig (15 napon belül) költségmentesen igényelhetik a megszűnés miatt átforgatott befektetési egységeik más eszközalapba történő átcsoportosítását.
(2013. június 21.)

Az Alapkezelő rendkívüli tájékoztatása az Aberdeen Konzervatív Vegyes Alapokba Befektető Befektetési Alap 3. részkifizetéséről
(2013. június 20.)

Az Alapkezelő rendkívüli tájékoztatása az Aberdeen Euró Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap 3. részkifizetéséről
(2013. június 19.)

Az Alapkezelő rendkívüli tájékoztatása az Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap 3. részkifizetéséről
(2013. június 19.)

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) ezúton értesíti ügyfeleit, hogy 2013.06.03-tól az alábbi felsorolás szerint új forintban, euróban és dollárban jegyzett eszközalapokat indított, melyek az eszközalapok indulásakor a Multifund, Multifund Euró illetve Multifund Dollár befektetési egységhez kötött életbiztosítási termék ügyfelei számára elérhetők. Az új eszközalapok hatálya befektetési politikája elérhető: https://www.alfa.hu/eletbiztositas/befektetesek/befektetesi-politikak.html felületen.


2013. június 3-án indult új eszközalapok >>
(2013. június 11.)

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az ötéves tartamra kötött FX-01 (Fix Invest, Fix Invest II) biztosítások lejárati összegének megállapításához használt árfolyam: 1000 EUR/egység.

A Biztosító tájékoztatása az ING Kiegyensúlyozott Vegyes Alapokba Befektető Eszközalap felfüggesztéséről

Előzmények:

  • Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban Biztosító) 2013. április 17-én tájékoztatta ügyfeleit a Multifund termékkörhöz kapcsolódó eszközalapok – többek között az ING Kiegyensúlyozott Vegyes Alapokba Befektető Eszközalap – 2013. június 18-i dátummal történő tervezett megszüntetéséről.
  • Az alapkezelő 2013. május 22-én rendkívüli közzétételben értesítette a befektetőket arról, hogy igazgatótanácsa az ING Kiegyensúlyozott Vegyes Alapokba Befektető Befektetési Alap megszűnéséről döntött, és ezzel összefüggésben befektetési jegyeinek forgalmazását 2013. május 23-tól az alap megszűnéséig felfüggesztette.

A Biztosító ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az ING Kiegyensúlyozott Vegyes Alapokba Befektető Eszközalap befektetési egységeinek forgalmazását 2013. május 24-től a felfüggeszti. Az eszközalap felfüggesztésének indoka az eszközalap hátterében álló mögöttes befektetési alap megszűnési eljárása.
Az eszközalap felfüggesztése mindaddig érvényben marad, amíg a mögöttes befektetési alap megszűnési eljárása le nem zárul. A Biztosító a mögöttes befektetési alap megszűnését követően az eszközalapot megszünteti, a mögöttes alapból a megszűnés miatt érkező ellenértéket az érintett befektetők között befektetési egységeik arányában felosztva, a legkisebb kockázatú Aegon Pénzpiaci Eszközalapba helyezi át, erről az eljárásról levélben értesíti az érintett ügyfeleket.
(2013. május 24.)

A Biztosító tájékoztatása a Prestige (Invest) termékkör külső BNP eszközalapjainak befektetési politikája változásáról >>
(2013. május 24.)

A Biztosító tájékoztatása a Multifund termékkör külső eszközalapjainak befektetési politikája változásáról >>
(2013. május 22.)

A Biztosító tájékoztatása BNP eszközalapok befektetési egységeinek forgalmazása átmeneti szüneteltetéséről >>
(2013. május 9.)

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az Allianz RCM Global Emerging Markets Equity AT USD Részvény Eszközalapot 2013. április 23-án megszünteti, így az eszközalap kikerül a Multifund Dollár befektetési egységekhez kötött életbiztosításunk eszközalap-választékából. A megszüntetés oka, hogy az eszközalap mögött álló befektetési alap kezelője a mögöttes befektetési alap Allianz Global Emerging Markets Equity AT USD (IE00B1TR3C12) hozamtőkésítő befektetési jegy sorozatának 2013. április 23-i dátummal történő megszüntetéséről döntött. Ennek következtében az eszközalap hátterében álló befektetés megszűnik.
A mögöttes befektetési alap forgalmazója 2013. április 19-től a megszűnő befektetési jegy sorozatra vonatkozó vételi és visszaváltási megbízásokat már nem fogad, ezzel összhangban a Biztosító az Allianz RCM Global Emerging Markets Equity AT USD Részvény Eszközalap befektetési egységeinek adásvételét 2013. április 19-től az eszközalap megszűnéséig felfüggeszti.
Az eszközalap megszüntetésekor a Biztosító az eszközalapban lévő befektetéseket költségmentesen az érintett termék eszközalap palettáján elérhető legalacsonyabb kockázatú – Aberdeen Money Market Fund (Lux) US Dollar Pénzpiaci Eszközalapba helyezi át. Az eszközalap bezárásával kapcsolatos eljárásokról, teendőkről, határidőkről az eszközalap megszüntetését követő 10 munkanapon belül levélben értesítjük érintett ügyfeleinket.
(2013. április 22.)


A Biztosító tájékoztatása az Aegon mögöttes befektetési alapot alkalmazó külső eszközalapjainak befektetési politikája változásáról

(2013. április 17.)

A Biztosító tájékoztatása a Befektetéstechnikai kiegészítővel elérhető belső eszközalapjainak befektetési politikája változásáról
(2013. április 17.)

A Biztosító tájékoztatása a Premium / Prestige / Prestige Invest termékek eszközalapjainak befektetési politikája változásáról
(2013. április 17.)

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. ezúton értesíti ügyfeleit, hogy az alábbiakban meghatározott eszközalapjait 2013. június 18-án megszünteti, így az eszközalapok kikerülnek az érintett befektetési egységekhez kötött életbiztosításaink eszközalap-választékából. A megszüntetés indoka az eszközalap paletta racionalizálása.

A megszűnő eszközalapok 2013. május 17-től nem fogadnak új befektetéseket. Az eszközalapban befektetéssel bíró ügyfeleink 2013. június 10-ig rendelkezhetnek befektetéseik költségmentes átváltásáról. Amennyiben ügyfélrendelkezés nem érkezik, a megszűnő eszközalapban lévő befektetési egységeket költségmentesen átváltjuk az eszközalap-palettán elérhető, legkisebb kockázatú meghatározott célalapba. Az eszközalap bezárásával kapcsolatos eljárásokról, teendőkről, határidőkről levélben értesítettük érintett ügyfeleinket.
(2013. április 17.)

2013. június 18-án megszűnő eszközalapok >>


Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (a továbbiakban: Biztosító) ezúton értesíti ügyfeleit, hogy 2013.04.15-től 2 új eszközalapot vezet be: OTP Premium Származtatott Alapok Alapja Eszközalap és EQUILOR Primus Alapok Alapja Eszközalap néven. Az első eszközalap induláskor a Premium, Prestige és Prestige Invest, a második eszközalap indulásakor a Prestige és Prestige Invest befektetési egységhez kötött életbiztosítási termék jelenlegi és új ügyfelei számára elérhető. Ezzel egyidejűleg a Biztosító által korábban bevezetett Aegon Orosz HUF Részvény Eszközalap is elérhetővé válik a Prestige és Prestige Invest befektetési egységhez kötött életbiztosítási termék jelenlegi és új ügyfelei számára. Az eszközalapok hatályos befektetési politikája elérhető a https://www.alfa.hu/eletbiztositas/befektetesek/befektetesi-politikak.html felületen.
(2013. április 17.)

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a felfüggesztés alatt álló Aberdeen Euro Ingatlan “B” Alapokba Befektető Eszközalapba érkező második részteljesítés Parvest Short Term (Euro) Pénzpiaci Eszközalapba történő átcsoportosítása 2013.01.11. értékelési nappal teljesült.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a felfüggesztés alatt álló Aberdeen Konzervatív Vegyes Alapokba Fektető Eszközalapba érkező második részteljesítés AEGON Pénzpiaci Eszközalapba történő átcsoportosítása 2013.01.10. értékelési nappal teljesült.
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a felfüggesztés alatt álló Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektető Eszközalapba érkező második részteljesítés AEGON Pénzpiaci Eszközalapba történő átcsoportosítása 2013.01.10. értékelési nappal teljesült.
(2013. január 15.)


Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. ezúton értesíti ügyfeleit, hogy a Success Protected C-Quadrat Aktívan Kezelt Kötvény Euró Eszközalapot 2013. március 14-én megszünteti, így az eszközalap kikerül a TRM-01 és TRM-02 befektetési egységekhez kötött életbiztosításaink eszközalap-választékából. A megszüntetés oka, hogy az eszközalap mögött álló befektetési alap kezelője – a C-QUADRAT Kapitalanlage AG – a mögöttes befektetési alap 2013. március 31-i dátummal történő megszüntetéséről döntött azzal, hogy a mögöttes alap forgalmazója 2013. február 28. után vételi megbízásokat már nem fogad. Ennek következtében az eszközalap hátterében álló befektetés megszűnik.
Az eszközalap 2013. február 1-től nem fogad új (eddig az eszközalapban befektetéssel nem rendelkező) ügyfelektől befektetéseket. Az eszközalapban befektetéssel bíró ügyfeleink 2013. február 19-ig rendelkezhetnek befektetéseik költségmentes átváltásáról. Amennyiben ügyfélrendelkezés nem érkezik, a megszűnő eszközalapban lévő befektetési egységeket költségmentesen átváltjuk az eszközalap-palettán elérhető, legkisebb kockázatú, egyben leginkább hasonlító befektetési politikájú Success Absolute Nemzetközi Vegyes Euro Eszközalapba. Az eszközalap bezárásával kapcsolatos eljárásokról, teendőkről, határidőkről levélben értesítettük érintett ügyfeleinket.
(2013. január 15.)


Az Alapkezelő közzététele AEGON Befektetési Alapok befektetési jegyei forgalmazásának időszaki felfüggesztéséről
(2013. március 21.)

Az Alapkezelő közzététele az Aberdeen Konzervatív Vegyes Alapokba Befektető Befektetési Alap 2. részkifizetéséről
(2013. január 7.)

Az Alapkezelő közzététele az Aberdeen Euró Ingatlan Alapokba Befektető Befektetési Alap 2. részkifizetéséről
(2013. január 7.)

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább