aegon-moneymaxx

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Eszközalap (HUF) befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2023. szeptember 1-től

Az eszközalap kizárólag az VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: feltörekvő piaci kötvények és részvények.
Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).

Az eszközalap célja, hogy aktív portfóliókezeléssel, az eszközosztályok közti és eszközosztályokon belüli eszközallokációval olyan befektetési portfóliót hozzon létre, amely a javasolt 3 éves időtávon a befektetők számára a referenciamutatónál magasabb évesített tőkenövekedést ér el. Az Alap elsősorban feltörekvő piacokon keres befektetési lehetőségeket. A befektetési célok megvalósítása érdekében az alap portfóliójába tartozó eszközcsoportok szabadon változtathatók egy előre meghatározott kockázati profil követése nélkül.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan mérsékelt hozam elérése érdekében mérsékelt kockázatot hajlandóak vállalni.

* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.

Az VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap befektetési politikája:

Az Alap nem kíván egy fix indexet követni, nem ragaszkodik egy állandó részvény-kötvény portfólióarányhoz, hanem tág határok között kívánja mozgatni ezt az arányt, összetétele az alap hozamcéljának elérése érdekében dinamikusan változhat. Az alap befektetéseinek fókuszában a feltörekvő piacok állnak. Az Alap elsősorban a feltörekvő piaci helyi devizás állampapírok, keménydevizás állam- és vállalati kötvények és részvénypiacok között allokálja eszközeit, az aktuális piaci várakozásainak megfelelően. Az Alap így kamatkockázatot, árfolyamkockázatot, hitelkockázatot és részvénypiaci kockázatot is vállalhat. Az Alap a feltörekvő piacokon kívül más régiókban és piacokon (pl. árupiacok) is felvehet pozíciókat. Az Alap a devizapozícióit túlnyomórészt fedezi, de lehetősége van nyitott devizapozíció felvételére is.
A portfóliókezelési stratégia oly módon járul hozzá a befektetésen elért hozam növeléséhez, hogy a mögöttes alap ahelyett, hogy csak egy pénz- illetve tőkepiaci részterületre koncentrálna, minden adott pillanatban a lehető legnagyobb hozammal kecsegtető területre összpontosítja befektetéseit.

Az alapnak nincs referenciaindexe. Az alap referenciamutatója egy évente, előre megállapított százalékos érték. Az alkalmazott referenciamutató egy minimum hozamkorlát, amely nem jelent a hozamra vonatkozó konkrét ígéretet.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Eszközalap (HUF) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2024. február 1-től

Az eszközalap nem az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről) 8. cikkének (1) bekezdésében, vagy a 9. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében említett pénzügyi termék.

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább