aegon-nemzekozi-reszveny

VIG Fejlett Piaci Államkötvény Eszközalap (HUF) befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2023. szeptember 1-től

Az eszközalap kizárólag az VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: fejlett országok államkötvényei.
Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).

Az eszközlap célja, hogy olyan, kimondottan defenzív befektetési portfóliót hozzon létre befektetői számára, amely jellemzően fejlett piaci államkötvényekbe és azokhoz kapcsolódó tőzsdei származékos ügyletekbe fektet.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan mérsékelt hozam elérése érdekében mérsékelt kockázatot hajlandóak vállalni.

* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.

A VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap befektetési politikája:

Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfóliójában külföldi államok, valamint devizakülföldi társaságok nyilvános forgalombahozatal során kibocsátott kötvényei alkotják a döntő részt. Az Alap a külföldi értékpapírok között csakis a nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett papírokat vásárolja. A nem befektetési kategóriájú papírok tervezett arányát alacsonyan tartja. Az Alapban adott pillanatban tartható kötvények aránya elérheti a mindenkori törvényes maximumot. A likviditás biztosításának érdekében az Alap magyar állampapírokat (elsősorban diszkont kincstárjegyeket) és MNB kötvényeket vásárolhat. Az Alapkezelőnek saját döntése alapján lehetősége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét határidős devizapozíciókkal fedezni a törvényi feltételek betartása mellett.

Az alap referenciaindexe 80% Bloomberg Global Treasury Majors ex Japan Total Return Index Unhedged USD + 20% ZMAX Index.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

VIG Fejlett Piaci Államkötvény Eszközalap (HUF) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2024. február 1-től

A fenntarthatósági kockázatok befektetési döntésekbe való integrálásának módja:

(az SFDR rendelet 6. cikk (1) a) pontja szerinti tájékoztatás)

Az Alapkezelő a befektetési alapok vagyonkezelése során saját belső módszertana alapján értékeli a potenciális befektetési instrumentumokat, mely kiterjed a releváns kockázatokra és azok kezelésének figyelembe vételére is. Az Alapkezelő fenntartható befektetési elveit a vállalat Fenntarthatósági Politikája tartalmazza, mely előírja a hosszútávon fenntartható fejlesztési elvek mentén a releváns kockázatok feltárását és a befektetési döntések során való figyelembevételét. A vagyonkezelési döntések során a felelős portfóliómenedzserek áttekintik a potenciális befektetési instrumentumok esetében rendelkezésre álló fenntarthatósági kockázati értékelések eredményét. A kockázatkezelés részeként a fenntarthatósági kockázatok a többi befektetési kockázat együttesen mérlegelésre kerülnek a várható hozamok mértékével és azok fenntarthatóságával összevetve.

Ezen Alap, mint pénzügyi termék esetében az Alapkezelő a fenntarthatósági kockázatokat – az Alap befektetési politikája alapján meghatározott jellemző eszközösszetétel alapján – jelenleg nem tekinti relevánsnak. Az Alap portfoliójában a szuverén kibocsátók által kibocsátott kamatozó eszközök dominálnak. Az ilyen instrumentumok esetében jelenleg tipikusan nem elérhetők olyan információk, amelyek lehetővé tennék azok fenntarthatósági kockázatainak érdemi megítélését. Ennek következtébena az egyéb befektetési kockázatok sokkal meghatározóbbak a termék hozamának alakulására és volatilitására.

Az Alapkezelő folyamatosan nyomonköveti a jelen Alap eszközösszetételének változását, illetve a szuverén kibocsátású eszközökről rendelkezésre álló, a fenntarthatósági kockázatra vonatkozó információk esetleges bővülését. Amennyiben ez alapján indokolt, akkor az Alapkezelő a jelen Alapra fenntarthatósági kockázati profiljára vonatkozó fenti tájékoztatását szükség szerint módosítja

A fenntarthatósági kockázat által a kínált pénzügyi termék hozamára gyakorolt valószínű hatások értékelésének eredményei (az SFDR rendelet 6. cikk (1) b) pontja szerinti megfelelés alátámasztása):

Az Alapkezelő által kínált pénzügyi termékek, így a befektetési alapok hozamára a fenntarthatósági kockázatok (pl. klíma kockázat, átállási kockázat, fosszilis energiahordozók miatti extra kiadások) hatással lehetnek. Ezen hatások jellemzően hosszabb – akár 10 év, vagy azt meghaladó – befektetési időtáv esetén jelentkeznek, eredményüket tekintve pedig akár jelentős befolyással is lehetnek az adott pénzügyi termék hozamának alakulására, adott esetben rontva azok teljesítményét. (Például környezetvédelmi szempontok előtérbe kerülése folytán adott szektorban tevékenykedő vállalat piaci hátrányt szenvedhet el, amennyiben működését nem állítja át megfelelő időben a „hagyományos” modellről, korszerűbb és környezetvédelmi szempontból fenntarthatónak minősülő egyéb módszerre). Ennek hatása jellemzően hosszú távon jelenhet meg az adott cég piaci megítélésében és ezáltal piaci értékben is, melyre az Alapkezelő az eszközválasztási döntések során figyelemmel van.

Ezen Alap, mint pénzügyi termék esetében az Alapkezelő a fenntarthatósági kockázatokat – az Alap befektetési politikája alapján meghatározott jellemző eszközösszetétel alapján – jelenleg nem tekinti relevánsnak. Az Alap portfoliójában a szuverén kibocsátók által kibocsátott kamatozó eszközök dominálnak. Az ilyen instrumentumok esetében jelenleg tipikusan nem elérhetők olyan információk, amelyek lehetővé tennék azok  fenntarthatósági kockázatainak érdemi megítélését. Ennek következtébenaz egyéb befektetési kockázatok sokkal meghatározóbbak a termék hozamának alakulására és volatilitására.

Az Alapkezelő folyamatosan nyomonköveti a jelen Alap eszközösszetételének változását, illetve a szuverén kibocsátású eszközökről rendelkezésre álló, a fenntarthatósági kockázatra vonatkozó információk esetleges bővülését. Amennyiben ez alapján indokolt, akkor az Alapkezelő a jelen Alapra fenntarthatósági kockázati profiljára vonatkozó fenti tájékoztatását szükség szerint módosítja.

Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések kiválasztása során az Alapkezelő nem veszi figyelembe a környezeti szempontból „fenntartható” gazdasági tevékenységekre vonatkozó speciális uniós kritériumokat (Taxonómia Rendelet, EU 2020/852), mivel e termék nem kíván megfelelni az emelt szintű fenntarthatósági feltételeknek.

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább