aegon-europai-eszkozalap

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2023. április 1-től

Az eszközalap kizárólag az VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: feltörekvő európai kötvények.
Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).

Az eszközalap célja, hogy aktív portfóliókezeléssel olyan befektetési portfóliót hozzon létre, amely előre meghatározott kockázati profil figyelembe vételével, a referenciamutatót meghaladó hozamot érjen el az ügyfelei számára. E célját elsősorban a globális kötvénypiacokokon történő eszközallokációval kívánja elérni.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan alacsony hozam elérése érdekében alacsony kockázatot hajlandóak vállalni.

* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.

A VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap befektetési politikája:

Az alap kizárólag kötvény típusú eszközökbe fektet. Az alap befektetési univerzumának fókuszában fejlett piaci államkötvények, fejlett piaci vállalati kötvények, helyi devizás feltörekvő piaci állampapírok és keménydevizás feltörekvő piaci állam- és vállalati kötvények állnak. Az alap hozamának elsődleges forrása a kötvény típusú eszközosztályok közötti eszközallokáció. Az eszközallokáció alapja az „investment clock” megközelítés, amely a gazdasági adatok elemzésével a nagy régiók növekedési cikluson belüli helyzetét határozza meg. Ez egészíti ki a reálkamatok és inflációs várakozások várható mozgásának előrejelzése, amely szintén rendkívül fontos a kötvénypiacok közti allokáció szempontjából. A portfóliómenedzserek ezek alapján hozzák meg az allokációs döntéseket, az éppen aktuális gazdasági ciklusban a tapasztalatok és a várakozások alapján a legjobban teljesítő kötvény eszközosztályt felülsúlyozva. A befektetési folyamat során a portfóliókezelők a teljes alap és az egyes kötvénypiacokon felvett kitettségek kamat- és hitelkockázatát a befektetési cél elérése érdekében optimalizálják. Az alap a megfelelő diverzifikáció elérése érdekében kollektív befektetési formákba is fektethet. Az alap nem befektetési kategóriájú kötvényeket is vásárolhat. Az alap kamatderivatív instrumentumokat is használhat a pozíciók fedezéséhez vagy a kívánt kitettség hatékony kialakításához. Az alap devizapozíciót is felvehet, de a devizapozíciók fedezésére is van lehetősége deviza származtatott termékek segítségével.
A portfóliókezelési stratégia hozzájárulását a befektetésen elért hozam növeléséhez a mögöttes befektetési alap befektetési politikája mutatja be (lásd feljebb).

Az alapnak nincs referenciaindexe. Az alap referenciamutatója egy évente, előre megállapított százalékos érték. Az alkalmazott referenciamutató egy minimum hozamkorlát, amely nem jelent a hozamra vonatkozó konkrét ígéretet.

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

VIG BondMaxx Total Return Kötvény Eszközalap (HUF) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2024. február 1-től

Az eszközalap nem az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről) 8. cikkének (1) bekezdésében, vagy a 9. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében említett pénzügyi termék.