aegon-templeton-eszkozalap

Templeton Global Total Return Kötvény Eszközalap (USD) befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2018. október 15-től

Az eszközalap kizárólag a Templeton Global Total Return Fund befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: globális kötvények.

Az eszközalap devizaneme USA dollár (USD).

Az eszközalap célja, hogy maximalizálja a befektetés összhozamát befektetései értékének növelésével, hozambevétel elérésével és árfolyamnyereség realizálásával közép- és hosszú távon.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan közepes hozam elérése érdekében közepes kockázatot hajlandóak vállalni.

 

A Templeton Global Total Return Fund befektetési politikája:

Az Alap elsősorban a következőkbe fektet be:

 • bármely fejlett vagy feltörekvő piac kormánya, kormányszerve, illetve vállalata által kibocsátott bármilyen minőségű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (ezen belül alacsonyabb minőségű adósságok, mint például nem befektetési

kategóriájú értékpapírok).

Az Alap kisebb mértékben az alábbiakba is befektethet:

 • jelzálog- és eszközfedezetű értékpapírok;
 • nemzetek feletti szervezetek, például az Európai Beruházási Bank értékpapírjai;
 • nem fizető értékpapírok (az eszközök 10%-ára korlátozva).

Fedezeti, hatékony portfóliókezelési és/vagy befektetési célokra az Alap származékos eszközöket vehet igénybe, amelyeket aktív befektetéskezelési eszközként is alkalmazhatnak piaci kitettség elérése érdekében.

A portfóliókezelési stratégia oly módon járul hozzá a befektetésen elért hozam növeléséhez, hogy rugalmas és az alkalmakat megragadó jellege lehetővé teszi a befektető csapat számára, hogy kihasználja a különböző piaci környezeteket. Alapos gazdasági, ország- és értékpapír kutatás, ezen belül részletes kockázati elemzés alkalmazásával a Franklin Templeton rögzített kamatozású értékpapírokkal foglalkozó nagy létszámú szakembercsapata igyekszik kihasználni e különbségeket a legjelentősebb bevételi, tőkenövekedési és árfolyam-emelkedési potenciált jelentő, rögzített kamatozású értékpapírok azonosításával és az azokba irányuló befektetéssel bárhol a világon. A befektetési döntések meghozatalakor a befektetőcsapat felhasználja azon különböző tényezőkkel kapcsolatos alapos kutatást, amelyek befolyásolhatják a kötvényárakat és a devizák értékét.

Az alap referenciaindexe a Bloomberg Barclays Multiverse Index.

 

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, származtatott ügyletek kockázata, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A  mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

 

Templeton Global Total Return Kötvény Eszközalap (USD) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2024. február 1-től

Az eszközalap nem az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről) 8. cikkének (1) bekezdésében, vagy a 9. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében említett pénzügyi termék.