Az Aegon Biztosító 2023. augusztus 1-től Alfa Biztosító néven folytatja. Részletek
aegon-templeton-eszkozalap

Templeton Global Bond (Euro) Kötvény Eszközalap (EUR) befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2018. október 15-től

Az eszközalap kizárólag a Templeton Global Bond (Euro) Fund befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: globális kötvények.
Az eszközalap devizaneme euró (EUR).

Az eszközalap célja, hogy maximalizálja a befektetések összhozamát befektetései értékének és a hozambevételeknek közép- és hosszú távon történő növelésével és árfolyamnyereség realizálásával.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan mérsékelt hozam elérése érdekében mérsékelt kockázatot hajlandóak vállalni.

 

A Templeton Global Bond (Euro) Fund befektetési politikája:

Az Alap elsősorban a következőkbe fektet be:

 • bármely ország kormánya és kormányszerve által kibocsátott, bármilyen pénznemben meghatározott, bármilyen minőségű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (ezen belül alacsonyabb minőségű adósságok, mint például nem befektetési kategóriájú értékpapírok).

Az Alap kisebb mértékben az alábbiakba is befektethet:

 • bármely országban székhellyel rendelkező vállalatok által kibocsátott bármilyen minőségű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (ezen belül alacsonyabb minőségű adósságok, mint például nem befektetési kategóriájú értékpapírok);
 • nemzetek feletti szervezetek, így az Európai Beruházási Bank értékpapírjai;
 • fedezeti vagy befektetési célú származékos eszközök, amelyeket aktív befektetéskezelési eszközként alkalmaznak piaci kitettség elérése érdekében.

A portfólió nem euróban jegyzett összetevője euróban fedezhető.

Az alap referenciaindexe a JP Morgan Global Government Bond (Hedged into EUR) Index.

 

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Kamatkockázat, likviditási piaci kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, hitelkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A  mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

 

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

* A javasolt minimális befektetési idő az a minimális időtartam, amely alatt a piacon a hasonló összetételű portfoliók elvárt hozama – a rendelkezésre álló historikus adatok alapján várhatóan – realizálódik.

 

Templeton Global Bond (Euro) Kötvény Eszközalap (EUR) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2024. február 1-től

Az eszközalap nem az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről) 8. cikkének (1) bekezdésében, vagy a 9. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében említett pénzügyi termék.

Az Aegon Biztosító 2023. augusztus 1-től Alfa Biztosító néven folytatja. A névváltással kapcsolatban a Társaság ügyfeleinek semmilyen teendője nincs. Részletek
AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább